Türk Dili ve Edebiyatının Kısa Tarihçesi

Türk Dili ve Edebiyatı’nın Kısa Tarihçesi

Türkçe, Ural-Altay dil ailesinin Altay koluna bağlıdır. Tarih boyunca, Türkler gittiği bölgelerde Türkçe konuşmuş ve geniş bir coğrafi alana yayılmışlardır. Bugün Türkçe konuşan insanlar, Moğolistan’dan Karadeniz’in kuzey kıyılarına, Balkanlar’a, Doğu Avrupa’ya, Anadolu’ya, Irak’a ve kuzey Afrika’nın büyük bir bölgesine uzanan geniş bir alanda yaşadılar. İlgili mesafeler nedeniyle, çeşitli lehçeler ve aksanlar ortaya çıkmıştır. Dilin tarihi…

Türkiye'deki Evlilik Gelenekleri

Türkiye’de Evlilik Gelenekleri Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Evlilik   Türkiye’de evlilik gelenekleri, en eski zamanlardan beri var olan, insan yaşamı ve toplum üzerinde büyük öneme sahip bir oluşumdur. Terim olarak evlilik, her türlü yaşam koşulunda bir erkeğin, bir kadının karı-koca olarak kesintisiz bir birleşimidir. Toplumun temel taşı olan ve evrensel önem taşıyan ailenin temelidir. Evlilik yasası, farklı kültürler tarafından şekillendirilen ve belirli…

Türkiye'de doğum ile başlayan gelenekler

Türkiye’de Doğum ile Beraber Başlayan Gelenekler Hangileridir ?

Türkiye’de doğum ile başlayan gelenekler konusunda bölgelere göre farklı inanış ve uygulamalar gözlemlenebilmektedir. Yaşamdaki dönüm noktalarından birincisi olan doğum, tüm toplumlarda olduğu gibi Türkler’de de en mutluluk verici olaylardan biri olarak kabul edilir.Öte yandan doğum, kadınların da saygısını arttırmakta ve ailedeki yerlerini güvence altına almaktadır.Doğumdaki en önemli aşamalarından biri, yaşamın kökeni, gelenek ve göreneklerdir. Anadolu’da…

Türkiye'deki Köylerde Evlilik Geleneği

Türk Köylerinde Evlenme Gelenekleri

Türk köylerinde evlenme gelenekleri geçmişten günümüze modernize hale gelmiş olmasına rağmen, hala Anadolu’nun bazı bölgelerinde geleneksel uygulamalar gözlemlenmektedir. Hem önemli bir olay hem de ilişkileri kurması bakımından, evlilik köy toplumunun merkezinde yer almaktadır. Hane doğrudan evlilik üzerine kuruludur ve iç yapısı, üyelerinin evlilikleriyle şekillenir. Hanehalkı arasındaki akrabalık ilişkileri dışındaki hemen hemen tüm üyeleri evlilikler ile…

Eski Türklerde Dini İnançlar

Eski Türklerin Geleneksel Dini İnançları ve Uygulamaları

Eski Türklerde geleneksel dini inançlar, yaşanılan coğrafyalardan etkilenmekteydi. Tanrıya iman, tüm tarihi Türk toplumlarında, Asya’nın doğu sınırlarından Orta Avrupa’ya kadar merkezi bir yere sahipti. “Tanrı” kelimesi Yakutlar’da “tangara”, Kazan Türkleri’nde “teri”, Siyonlar’da “ter” ve Moğollar’da “tenggeri” gibi biçimler almış olsa da, temel görünümünü korumuş, Türk halklarının kabul ettiği her dini inanç sistemde önem arz etmiştir.ç…

Türkiye'de gelinlik kültürünün önemi

Türkiye’de Gelinlik Kültürünün Önemi

Türkiye’de gelinlik kültürü tarihin eski dönemlerinden beri evlilik kurumunun önemli bir parçasıdır. Osmanlı geleneğinde genç kızlar genellikle gösterişsiz ve sade bir biçimde giyinirdi. Evleninceye kadar gümüş veya altın iplik, payet veya nakışlı kumaştan yapılmış gösterişli kıyafetler giymeleri uygun değildi. Gelinlik bu nedenle giydikleri ilk zengin süslü kıyafet oluyordu. Törende gelin, başlık, peçe ve diğer aksesuarlarla…

Türkiye'de Ramazan Ayının önemi

Türkiye’de Ramazan Ayı Nedir ? Ramazan Ayında Neler Yapılır ?

Dünyada bir milyardan fazla Müslüman kutsal Ramazan ayını kutlamaktadır. Kur’an-ı Kerim’in ilan edildiği ay olan Ramazan, insanlara öğretileri ile bu ay boyunca rehberlik eder. Ay takviminin esas alınması nedeniyle Ramazan ayı her yıl bir önceki yıla göre 11 gün daha erken başlar. Ramazan ayı, gün doğumundan gün batımına kadar oruç tutmayı ve dua etmeyi gerektirir.…

Türkiye'de mevlana kültürü

Türklerde Mevlana ve Sema Kültürü

“Düğün Gecesi” veya “Birleşme Gecesi” anlamına gelen “Sema” veya “Şeb-i Arus”, her yıl Mevlana’nın ölümünün yıl dönümünde düzenlenen bir törendir. Öğle namazından sonra Kur’an okunmasıyla başlar. Mevlana’nın öğretilerine göre, insanlar iki kez doğar; bir kez annelerinden ve ikinci kez kendi bedenlerinden. Gerçek doğum ikincisidir, yani manevi doğumdur. Manevi bir lider tarafından yönlendirilen Mevlevi dervişlerinin, öğretiminin…

Türklerde Ordu Geleneği

Türklerde Ordu Geleneği ve Ordunun Toplumdaki Yeri

İlk Türk devletleri, aile ve ordu olarak iki temel kuruma dayanıyordu. Türklerde ordu geleneği, hem Türk devletlerinin temelini hem de gücünün kaynağını oluştururdu. Çeşitli Türk devletlerinin ordularının gücü, uzun süre boyunca Asya’da ve daha sonra Avrupa ve Afrika’da çeşitli halklar üzerinde kendi kurallarını oluşturmayı mümkün kılmıştır. Türkler ilk başlarda askerliği özel bir meslek olarak düşünmediler.…

Türk bayrağının hikayesi

Türk Bayrağının Hikayesi

Yüce Tanrım, ulu Tanrım; Eğer bir gün bayrağımız yere düşecekse, korkunç bir şekilde canımızı al o günü bize gösterme, eğer bir gün bayrağımız namussuzların eline geçerse bizi acıların en acısı ile cezalandır.   Türk Bayrağı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 3. maddesine göre, “şekli kanunda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.” Diğer bir ifadeyle Türk Bayrağının şekli,…