Türk Vatandaşlığı

Türk Vatandaşlığına Kimler Başvuruyor ?

Türkiye, dünyanın her yerinden farklı kültürlerden gelen insanları bir araya getiren, birçok milletin buluştuğu, coğrafi güzellikleriyle ve kültürel çeşitliğiyle dikkat çeken eşsiz bir ülke olarak biliniyor. Bu sayede dünyanın öbür ucundan bile Türk vatandaşlığına başvuran çok sayıda yabancı yatırımcı bulunuyor. Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı edinimi hakkı yabancı yatırımcıların büyük ilgisini çekiyor. Türkiye yabancı yatırımcılara yeni fırsatlar sunmaya devam ediyor.

Yabancı yatırımcıları Türkiye’de gayrimenkul satın almaya teşvik edici uygulamalar sonucunda geçtiğimiz 3 yılda yaklaşık 2 milyar Dolar değerinde yatırımla 7 binden fazla yabancı yatırımcının Türk vatandaşlığı kazandığı biliniyor. Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı kazanan yabancılar arasında isimleri çok fazla bilinmeyen bazı ülkelerin vatandaşları da yer alıyor. Saint Kitts ve Nevis Federasyonu’ndan 20 yabancı yatırımcı, Antigua ve Barbuda’dan 10 yabancı yatırımcının gayrimenkul yatırımı yoluyla Türkiye’den vatandaşlık aldığı görülüyor.

Karayipler’den Türkiye’ye Geliyorlar          

Saint Kitts ve Nevis Federasyonu, ayrıca Saint Christopher ve Nevis Federasyonu olarak da biliniyor. Karayipler’deki Rüzgâr altı Adalarında bulunan iki adadan oluşan federal bir ülkedir. Aynı zamanda yüzölçümü ve nüfus bakımından Amerika Birleşik Devletleri çatısı altındaki en küçük bağımsız devletlerden biridir.  Ülkenin başkenti, ülkenin en büyük adası olan Saint Kitts üzerindeki Basseterre şehridir. Ülkenin küçük adası Nevis, Saint Kitts’in yaklaşık 3 km güneydoğusunda yer alıyor. Ülkenin ekonomisi turizme, tarıma ve hafif imalat sanayiye dayanıyor.

Antigua ve Barbuda ise Karayip Denizi’nin doğusunda, Küçük Antiller ada grubundaki bağımsız bir ada ülkesi olarak biliniyor. Ülkeye adını veren iki büyük ada ve çeşitli adacıklardan meydana geliyor. Başkenti, Antigua adasındaki St. John’s şehridir. 280 km² yüzölçümüne sahip Antigua adasının kıyıları oldukça girintili ve çıkıntılıdır. Barbuda (eski adı Dulcina) Antigua’nın 40 km kuzeyindedir. 161 km² yüzölçümüne sahip ada, düz ve ağaçlıklı bir mercan adasıdır. Ada halkının çoğunluğu Afrika kökenli siyahîlerden oluşuyor. Nüfusun büyük kısmı başkent St. John’s’da yaşıyor ve halkın anadilinin İngilizce olduğu biliniyor. Antigua ve Barbuda ekonomisi hizmet tabanlıdır ve turizm ülkenin başlıca geçim kaynağı olarak görülüyor.

Dünyanın Her Yerinden Türk Vatandaşlığına Talep Var

Diğer yandan Belize, Cibuti, El Salvador, Eritre, Etiyopya, Grenada, Komorlar Birliği, Moritanya, Nikaragua, Tuvalu ve Vanuatu gibi ülkelerden gelen yabancı yatırımcılar ile iki vatansızın da gayrimenkul yatırımı karşılığında Türk vatandaşlığı aldığı istatistiklerde yer alıyor.

Belize, Orta Amerika’da yer alan bir ülkedir. Kuzeyinde Meksika, batı ve güneyinde Guatemala, doğusunda ise Karayip Denizi yer almaktadır. 1973’e kadar İngiliz Honduras’ı olarak bilinen ülke 1981 yılında bağımsızlığını ilân etmiştir. El Salvador’dan sonra Orta Amerika ülkeleri sıralamasında en küçük ikinci ülke olan Belize, aynı zamanda bayrağında insan resmi olan dünyanın tek ülkesidir. Ülkede nüfusun çoğunluğunu Afrika asıllı siyahlar oluşturmaktadır. Ülkenin batı ve kuzey kesimlerinde yerlilerle İspanyolların karışımı olan melezler yaşar. Güney kesimlerinde ise, Maya soyundan gelen halk çoğunluktadır. Ülke ekonomisi ise tarıma dayanıyor.

Resmi adı ile Cibuti Cumhuriyeti, Doğu Afrika’da yer alan bir ülkedir. Kızıldeniz’e ve Umman Denizi’nin Aden Körfezi’ne kıyısı vardır. Başkenti Cibuti şehridir. Halkın %95’inin Müslüman olduğu biliniyor. Fransızca ve Arapça ülkenin resmi dilleri olmakla birlikte Somalice ve Afarca da geniş yayılım bulmuştur. Tuz göllerindeki tuz ülkenin sâhip olduğu en önemli kaynaktır. Tatlı su gölleri ve dereleri bulunmayan ülke başka hiçbir tabiî kaynağa sâhip değildir. Ülkenin en önemli gelir kaynağının ise ticaret limanı olarak biliniyor.

Orta Amerika’dan Afrika’ya ve Büyük Okyanus’tan Karayipler’e

El Salvador, Orta Amerika’da yer alan yaklaşık 6,9 milyonluk nüfusa sahip bir ülke olarak tanınıyor. Ülke, batıda Guatemala’ya, kuzey ve doğuda Honduras’a komşudur. Güneyinde Büyük Okyanus bulunuyor. El Salvador, Amerika anakarasının nüfus yoğunluğu en fazla olan ülkesidir ve ayrıca bölgenin en sanayileşmiş ülkesidir. Resmi adı El Salvador Cumhuriyeti’dir. Nüfusun etnik dağılımı %90 melez, %1Amerika yerlileri ve %9 beyaz ırk olup halkın çoğunluğu Katolik mezhebine mensuptur. 20 bin civarında Müslüman halk da bulunuyor. Ülkede İspanyolca ve yerel halk dilin olan Nahuadilleri konuşuluyor. Turizm ve madencilik sektörleri ülkenin başlıca gelir kaynakları arasında yer alıyor.

Eritre veya Eritre Devleti Doğu Afrika’nın kuzeyinde bir ülke olarak biliniyor. Ülkenin doğusu ve kuzeydoğusu Kızıldeniz sahili boyunca uzanıyor. Suudi Arabistan ve Yemen tam karşısında bulunuyor. Dahlak Takımadası ve Hanish Adalarının birkaçı Eritre’ye aittir. Başkenti Asmara’dır.1993’te bir BM referandumuyla Eritre’nin Etiyopya’dan bağımsız olduğu açıklandı. Eritre, İslam ve Hristiyanlık gibi iki büyük dine ev sahipliği yapan çok dilli ve çok kültürlü bir ülkedir ve dokuz etnik gruba sahiptir. Resmî dili olmamasına rağmen hükûmet iki “çalışma dili” olan Tigrinya dili ve Arapça bütün resmî yazışmalarda kullanılıyor. İngilizce de hükûmetin bütün uluslararası iletişimlerinde 5. derece eğitim kurumlarında kullanılıyor. İtalyanca da sömürge döneminden kalan kuşakların torunları tarafından kullanılıyor. Eritre ekonomisi birinci derecede tarım ve hayvancılığa dayanıyor.

Etiyopya veya Etiyopya, resmî adıyla Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti büyük bir Doğu Afrika ülkesi olarak tanınıyor. Ülkenin başkenti Addis Ababa’dır. Afrika kıtasının ikinci en kalabalık ülkesidir.

Etiyopya, Avrupalı sömürge güçlerini yenen ve bağımsız bir ülke olarak egemenliğini koruyabilen iki Afrika ülkesinden biridir. 1945 yılında Birleşmiş Milletlere üye olarak ilk bağımsız Afrika ülkesi olmuştur. Ülkenin Kızıldeniz boyunca uzanan sahil bölgesinin, 1993’te yapılan bir halk oylaması sonucunda Eritre adıyla bağımsızlığını ilan etmesi, Etiyopya’nın Kızıldeniz ile olan bağlantısının kesilmesine ve ülkenin bir kara devletine dönüşmesine neden olmuştur. Etiyopya’nın ekonomisi genel anlamda tarım ve tarıma dayalı sanayiye bağlıdır. Diğer yandan, Etiyopya, Afrika’nın en fazla canlı hayvan varlığına sahiptir. Bunların deri ve postları ülkenin önemli ihracat gelirini oluşturuyor. Ülkede Yaygın yabancı dil olarak İngilizce konuşuluyor.

Grenada, Karayip Denizi’nde, doğusunda Atlas Okyanusu yer alan ada ülkelerinden biri olarak biliniyor.  Baharatlar yönünden zengin bir adadır. Nüfusun büyük bölümü, Afrika kökenlilerden oluşur. Geri kalanı ise, Kızılderili karışımı ve Avrupalıdır. Grenada, turizmin başlıca döviz kazancı olduğu küçük bir ekonomiye sahiptir. Turizm, Grenada ekonomisinin temel dayanağıdır.

Komorlar ya da  resmî adıyla Komorlar Birliği, Afrika kıtasına bağlı bir ada ülkesi olarak biliniyor. Ülkenin başkenti Moroni’dir. Osmanlı döneminde Kamer Adaları olarak adlandırılan ada, Fransa hâkimiyetine geçtikten sonra Comoros olarak adlandırılmıştır. Ada genelinde tropikal deniz iklimi hakimdir. Komorların resmin dini İslam’dır. Komorlar dünya genelinde nüfusunun yaşam standartlarının en düşük olduğu ülkelerinden biri olmasına rağmen gelişmekte olan bir ekonomiye sahiptir. Ülkenin en önemli ihracat ürünlerini vanilya, parfüm esansı ve karanfil oluşturuyor.

Moritanya ya da resmî adıyla Moritanya İslam Cumhuriyeti, Afrika kıtasının batısında yer alan bir ülke olarak tanınıyor. Ülkenin batısında Atlas Okyanusu yer almaktadır. Ülkenin başkenti Nuakşot’tur. Çöl iklimi etkisi altındaki ülkede hava yıl boyunca sıcak, yağışsız ve tozludur. Ülkenin tek resmî dili Arapçadır. Ülkede Mağrip Arapçasının lehçesi olan Hasaniye Arapçası konuşulmaktadır. Ülkede hâkim olan din İslam’dır. Moritanya nüfusunun büyük çoğunluğu bu dinin Sünni mezhebine göre yaşamını sürdürüyor.

Nikaragua veya resmî adıyla Nikaragua Cumhuriyeti, 129.495 km²’lik yüzölçümüyle Orta Amerika‘nın en büyük ülkesidir. Ülke, kuzeyde Honduras, güneyde Kosta Rika ile komşudur. Ülkenin batısı Büyük Okyanus, doğusu ise Karayip Denizi ile çevrilidir. Nikaragua’nın başkenti Managua’dır.

Tuvalu, Büyük Okyanus’ta, dokuz adet mercan adasından oluşan Polinezya ülkesidir. Avustralya ve Hawaii’nin arasında bulunmaktadır. Vatikan’dan sonra ise en az nüfusa sahip ikinci bağımsız ülkedir. Ayrıca, Milletlere üye olan en az nüfuslu ülkedir.

Vanuatu ya da resmî adıyla Vanuatu Cumhuriyeti, Güney Büyük Okyanus’ta yer alan bir ada ülkesidir. Ülkenin en büyük şehri başkent Port Vila’dır. Nüfusun büyük çoğunluğunu Ni-Vanuatu (%98.5) halkı oluşturmaktadır. Kalan %1.5 oranını ise Yeni Zelandalı ve Avustralyalılar oluşturur.

Bir cevap yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Yorum Yap