Türk VatandaşlığıGöçmen Olarak Türk Vatandaşlığının Kazanılması

Yeni vatandaşlık Kanunu, 403 sayılı Kanunda yer almayan göçmen kişileri, ‘göçmen olarak kabul edilen kişiler’ ifadesiyle istisnai haller kapsamında Türk vatandaşlığı kazanabilecek yabancılar içerisine dâhil etmiştir. 5901 sayılı vatandaşlık Kanunu’nun uygulanmasına ilişkin yönetmelikte 3 madde, söz konusu yönetmeliğin uygulanmasındaki kapsamı ifade eder, ve Kanun’umuzda “Göçmen” ifadesi ile kimlerin kastedildiğini anlamak için çok önemlidir.

Buradaki G bendinde; “Göçmen: Türk soyundan ve Türk kültürüne bağlı olup yerleşme amacıyla tek başına ya da toplu halde Türkiye’ye gelip 5543 sayılı İskân Kanun uyarınca göçmen olarak kabul edilen kişi” ifadesi bulunmaktadır. Bunun devamında diğer göçmen statülerinden de bahsedilir.

Yönetmeliğin devamındaki 20. maddede Türk vatandaşlığının istisnai olarak kazanımında gerekli evraklar ve yapılacak işlemlerden bahsedilmekte, 21. maddede ise konu Göçmen İşlemleri’ne gelmektedir.

Göçmen İşlemleri

MADDE 21 – (1) 5543 sayılı İskân Kanunu gereğince göçmen olarak kabul edilen kişilerin vatandaşlık dosyaları, ilin bayındırlık ve iskân müdürlüğünce düzenlenir ve ilgili Bakanlığa gönderilir. Türk vatandaşlığını kazanmak üzere Bakanlığa gönderilen yabancı kişinin dosyası incelenir ve kişinin Türk vatandaşlığı kazanması için Bakanlar Kuruluna bir teklifte bulunulur. Kişi, Bakanlar Kurulu kararı ile Türk vatandaşlığı kazanabilir.

(2) Göçmen olarak Türk vatandaşlığı kazanamayan yabancı eş ve çocuklar için 37 numaralı maddedeki hükümler uygulanır. (Bu konuda detaylı bilgi için bkz: 37. Madde: Türk vatandaşlığının sonradan kazanılmasının eş ile çocuklar bakımından sonuçları.)

İlginizi Çekebilir: Vatandaşlık Başvurusu Nasıl Yapılır?

Kimler Göçmen Olarak Türk Vatandaşlığı Kazanabilir?

Hangi yabancı uyruklu kişilere “göçmen” statüsü verileceği 2006 tarihinde, 5543 sayılı İskân Kanunu’nda düzenlenmiş durumdadır. İskân Kanunu’nda ayrıca göçmen kişilerin Türk vatandaşlığı kazanma şartları ve usulü de düzenlenmiştir.

5543 sayılı İskân Kanununa göre işlemleri tamamlanarak göçmen olarak kabul edilen kişilerin vatandaşlık dosyası il göç idaresi müdürlüğünce düzenlenir ve Bakanlığa gönderilir. Türk vatandaşlığını kazanmak üzere Bakanlığa gönderilen yabancının dosyası incelenir ve kişinin Türk vatandaşlığını kazanması için Bakanlar Kuruluna teklifte bulunulur. Bakanlar Kurulu kararı ile Türk vatandaşlığı kazanılabilir.

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 12nci maddesi uyarınca:

Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla Bakanlığın teklifi, Bakanlar Kurulunun kararı ile Göçmen olarak kabul edilen yabancılar Türk vatandaşlığını kazanabilirler.