Oturma İzniKısa Dönem (Turistik) ikamet izni nasıl alınır

Kısa Dönem İkamet İzni yabancıların ülkemize geliş amaçları doğrultusunda ilk başvuruda en fazla iki yıl süreliğine verilmektedir.

Dikkat: G̶Ö̶Ç̶ ̶i̶d̶a̶r̶e̶s̶i̶ ̶6̶4̶5̶8̶ ̶s̶a̶y̶ı̶l̶ı̶ ̶k̶a̶n̶u̶n̶u̶n̶ ̶3̶1̶-̶1̶ ̶(̶e̶)̶ ̶b̶e̶n̶d̶i̶ ̶(̶T̶u̶r̶i̶z̶m̶ ̶a̶m̶a̶ç̶l̶ı̶ ̶k̶a̶l̶a̶c̶a̶k̶l̶a̶r̶)̶ ̶ç̶e̶r̶ç̶e̶v̶e̶s̶i̶n̶d̶e̶ ̶e̶n̶ ̶f̶a̶z̶l̶a̶ ̶b̶i̶r̶ ̶y̶ı̶l̶ ̶s̶ü̶r̶e̶l̶i̶ğ̶i̶n̶e̶ ̶k̶ı̶s̶a̶ ̶d̶ö̶n̶e̶m̶ ̶i̶k̶a̶m̶e̶t̶ ̶i̶z̶n̶i̶ ̶d̶ü̶z̶e̶n̶l̶e̶n̶e̶n̶ ̶y̶a̶b̶a̶n̶c̶ı̶l̶a̶r̶ı̶n̶ ̶t̶u̶r̶i̶z̶m̶ ̶d̶ı̶ş̶ı̶n̶d̶a̶ ̶h̶a̶k̶l̶ı̶ ̶g̶e̶r̶e̶k̶ç̶e̶l̶e̶r̶ ̶s̶u̶n̶a̶r̶a̶k̶ ̶y̶e̶n̶i̶ ̶b̶i̶r̶ ̶i̶k̶a̶m̶e̶t̶ ̶i̶z̶n̶i̶ ̶k̶a̶l̶ı̶ş̶ ̶n̶e̶d̶e̶n̶i̶ ̶o̶l̶m̶a̶m̶a̶s̶ı̶ ̶h̶a̶l̶i̶n̶d̶e̶ ̶0̶1̶.̶0̶1̶.̶2̶0̶2̶0̶ ̶t̶a̶r̶i̶h̶i̶n̶d̶e̶n̶ ̶i̶t̶i̶b̶a̶r̶e̶n̶ ̶a̶y̶n̶ı̶ ̶a̶m̶a̶ç̶l̶a̶ ̶i̶k̶a̶m̶e̶t̶ ̶i̶z̶n̶i̶ ̶t̶a̶l̶e̶p̶l̶e̶r̶i̶ ̶u̶y̶g̶u̶n̶ ̶g̶ö̶r̶ü̶l̶m̶e̶y̶e̶c̶e̶k̶t̶i̶r̶.̶

DİKKAT : İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİNE GÖRE 

08.09.2020

SAYI: 59277437-000-E 33144

Genelge kapsamında Turizm amaçlı ikamet izni kısıtlamasına tabi ülke vatandaşlarının ikamet izinlerinin uzatılmaması ve Covid 19 pandemisi sebebiyle ülkelerine çıkış yapamamaları nedeniyle ülkemizde illegal duruma düştükleri ve eğitim, sağlık gibi temel hizmetlere erişim noktasında çeşitli mağduriyetler yaşadıkları tespit edildiğinden pandemi koşullarının durumuna göre yeniden değerlendirme yapılmak üzere ‘turizm amaçlı ikamet izni kısıtlaması’ uygulaması ikinci bir talimata kadar askıya alınmıştır. 

 

Aşağıda belirtilen geliş amaçlarına göre uygun konaklama koşullarına sahip olan yabancılar Kısa Dönem İkamet İzni başvurusu yapabilmektedirler. Yabancı başvuru sahiplerinin, talep edilen ikamet izin süresinin bitiminden itibaren en az altmış gün süreli pasaport veya pasaport yerine geçen belgesine sahip olmaları gerekmektedir. Ek olarak gerekli görülmesi halinde, yabancıya ait sabıka kaydı gibi belgeler talep edilebilmektedir.

 • Türkiye’ye araştırma amacıyla gelecekler
 • Türkiye’de taşınmaz malı bulunanlar
 • Ticari bağlantı veya iş kuracaklar
 • Hizmet içi eğitim programlarına katılacaklar
 • Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalar ya da öğrenci değişim programları çerçevesinde eğitim veya benzeri amaçlarla gelecekler
 • Turizm amaçlı kalacaklar
 • Kamu sağlığına tehdit olarak nitelendirilen hastalıklardan birini taşımamak kaydıyla tedavi görecekler
 • Adli veya idari makamların talep veya kararına bağlı olarak Türkiye’de kalması gerekenler
 • Aile ikamet izninden kısa dönem ikamet iznine geçenler
 • Türkçe öğrenme kurslarına katılacaklar
 • Kamu kurumları aracılığıyla Türkiye’de eğitim, araştırma, staj ve kurslara katılacaklar
 • Türkiye’de yüksek öğrenimini tamamlayanlardan mezuniyet tarihinden itibaren altı ay içinde müracaat edenler

 

Kısa Dönem İkamet İzni sahiplerinin Türkiye dışında 90 günden fazla bulunmaları halinde, Kısa Dönem İkamet İzni geçerliliğini kaybetmektedir maddesi iptal edilmiştir, yurt dışında kalma süresinde bir kısıtlama bulunmamaktadır.

 

Turistik Oturma İzni Başvurusu için Gerekli Belgeler

 • kamet İzni Başvuru Formu
 • Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
 • Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerden alınmış amacına uygun vize
 • Dört (4) adet fotoğraf
 • Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Her ay için en az 500 USD-EURO tutarında birikiminin bulunduğunu gösterir Banka Hesap Cüzdanı.)
 • Yapacağı araştırmanın süresini ve yerini gösteren resmi belge
 • Geçerli sağlık sigortası veya İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge veya Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi Özel sağlık sigortası fiyatlarını öğrenmek için tıklayınız : Yabancılar için Sağlık Sigortası

Türkiye’de taşınmaz malı bulunanlar için Kısa Dönem İkamet İzni

Türkiye’de taşınmaz malı bulunanlar için Kısa Dönem İkamet İzni

 

 • İkamet İzni Başvuru Formu
 • Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
 • Dört (4) adet fotoğraf
 • Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Her ay için en az 500 USD-EURO tutarında birikiminin bulunduğunu gösterir Banka Hesap Cüzdanı.)
 • Konutun şahsa ait olduğunu gösterir resmi belge
 • Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):

İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge

Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi

Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge

Hazine Müsteşarlığı 06.06.2014 tarih ve 9/2014 sayılı genelgesi ile uyumlu Özel sağlık sigortası

Ticari Bağlantı veya İş Kuracaklar 

Ticari Bağlantı veya İş Kuracaklar Kısa dönem ikamet izni

 

 • İkamet İzni Başvuru Formu
 • Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
 • Dört (4) adet fotoğraf
 • Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Her ay için en az 500 USD-EURO tutarında birikiminin bulunduğunu gösterir Banka Hesap Cüzdanı.)
 • İdarenin talep etmesi halinde temas kuracağı kişi veya şirketlerden alınacak davet mektubu veya benzeri belgeler
 • Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):

İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge

Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi

Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge

Hazine Müsteşarlığı 06.06.2014 tarih ve 9/2014 sayılı genelgesi ile uyumlu Özel sağlık sigortası

Hizmet içi eğitim programlarına katılacaklar

Hizmet içi eğitim programlarına katılacaklar

 

 • kamet İzni Başvuru Formu
 • Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
 • Dört (4) adet fotoğraf
 • Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Her ay için en az 500 USD-EURO tutarında birikiminin bulunduğunu gösterir Banka Hesap Cüzdanı.)
 • Hizmet içi eğitimin görüleceği kamu kurum veya kuruluşlarından alınacak eğitimin süresini ve yerini gösterir belge
 • Şahsın on sekiz yaşından küçük olması durumunda; yurt dışında bulunan annesi/babası veya yasal temsilcisinin vereceği muvafakatname ile muvafakatnamede belirtilmek kaydıyla Türkiye’deki gerçek ya da tüzel kişiler tarafından verilecek taahhütname
 • Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):

İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge

Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi

Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge

Hazine Müsteşarlığı 06.06.2014 tarih ve 9/2014 sayılı genelgesi ile uyumlu Özel sağlık sigortası

Öğrenci değişim programları ve benzeri amaçlarla gelecekler

Öğrenci değişim programları ve benzeri amaçlarla gelecekler

 

 • İkamet İzni Başvuru Formu
 • Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
 • Dört (4) adet fotoğraf
 • Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Her ay için en az 500 USD-EURO tutarında birikiminin bulunduğunu gösterir Banka Hesap Cüzdanı.)
 • Eğitimin/stajın görüleceği kurum veya kuruluşlardan alınacak eğitim/staj belgesi
 • Şahsın on sekiz yaşından küçük olması durumunda; yurt dışında bulunan annesi/babası veya yasal temsilcisinin vereceği muvafakatname ile muvafakatnamede belirtilmek kaydıyla Türkiye’deki gerçek ya da tüzel kişiler tarafından verilecek taahhütname
 • Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):

İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge

Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi

Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge

Hazine Müsteşarlığı 06.06.2014 tarih ve 9/2014 sayılı genelgesi ile uyumlu Özel sağlık sigortası

Kısa Dönem (Turistik) İkamet İzni Başvurusu Nasıl Yapılır? – Videolu Anlatım

Kısa Dönem (Turistik) İkamet İzni Uzatma Başvurusu Nasıl Yapılır? – Videolu Anlatım

184 yorum

 1. Merhaba,
  Yaklaşık 6 senedir Türkiye’de yaşıyorum ve bugüne kadar turizm amaçlı ikamet izni ve çalışma izni ile ikamet etmiş bulunmaktayım, şuan bir Limited şirketinde kurucu ortak olarak gözükmekteyim ve SGK primlerim 4B (Bağkur) olarak ödenmektedir, şirkette ortak gözüktüğüm için “Ticari Bağlantı veya İş Kuracaklar” başlığı altında kısa dönem ikamet izni alabilir miyim?
  Saygılar

  • Merhaba, evet başvurabilirsiniz fakat en fazla altı aylık veya bir senelik ikamet izni alabilirsiniz ve uzatma başvurusu yapamazsınız, uzatmak istediğinizde GÖÇ idaresi çalışma izni almanızı isteyecektir. kısacası önermiyoruz.

   Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

 2. MERHABA ; TÜRKİYE DE LİMİTED ŞİTKETE %5 ORTAĞI OLAN (YÖNETİCİ DEĞİL İMZA YETKİSİ YOK) HİNDİSTAN VATANDAŞI TÜRKİYE DE OTURMA İZNİ ALABİLİR Mİ ? ÇALIŞMA BELGESİ ALMASINA GEREK VAR MI ?, ORTAKLIK İÇİN BİR YÜZDE ŞARTI VAR MI ?

  • Merhaba, ilgili yabancı bir şirketine ortaklığına istinaden ilk başvuruda bir senelik ikamet izni alabilir, sonrası için yabancı Türkiye’de yaşamaya devam edecekse, alacağı ikamet iznine göre gerekli şartları sağlaması gerekmektedir. Şartları sağlayamayıp ikamet izni alamayan yabancıların çalışma izni almaktan başka çaresi yoktur veya Türkiye’den çıkış yapmak zorundadır. Çalışma izni için en 100 bin TL ödenmiş sermaye, 40 Bin TL karşılığına gelecek en az %20 hisse sahibi olunması gerekmetedir. Ayrıca şirktette 5 tane Türk personel çalışıyor olması şarttır.

   Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

 3. Merhabalar, anne babama taşınmaz ikamet randevusu almıştım fakat randevü tarıhı benim numaramda değil arkadaşımın numarasına gitmişti ve haberim yoktu ve biz iki ay tarıhımızdan geçmişken evraklarımızı gönderdik red olursak giriş çikiş zorunda miyiz? Annem kanser hastası istanbulda tedavi gürünuyor evimiz da var taşınmaz ikamet randevü almiştim 4 senedir istanbuldayız ben randevu tarıhı bekliyordum numaramda gelmedi 157 aradım dediler iki ay geçmiş tarıhınızdan hemen gönderen ve bugün öğrendim k msg arkadaşıma gitmişti. Sizce red olursak herhangi bir hal yolu yok mu ? Anne babam giriş çikiş zorunda kalmasınlar evimiz var annem tedavi gürüyor bende üniversite öğrencisiyim Ve babam 70 yaşında annem de 53 yaşında halehazır tedavi gürünüyör

  • Merhaba, maalesef ki başvurunuzun ret gelmesi durumunda kanun belli, mecburen giriş çıkış yapmak zorunda kalacaksınız, kurallarda maalesef değişti, eksiden çıkış yapan yabancılar cezasını ödeyip ertesi gün gelebiliyorlardı fakat şimdi kaçak kalınan sürelere göre geri gelişleri belirli periyotlara bağlıdır. Üzgünüz iyi haberler veremedik.

   Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

 4. Merhaba, kazak bir bakıcımız için turistik amaçlı ikamet izni başvurusu yaptık. noterde taahhütname vs belgelerle. Şuan değerlendirme aşamasında. Kendisi evli ve kocası kazakistanda ve şimdi öğrendik ki Türkiye’ye gelmiş. Sanki ikamet iznini alınca biz çalışma iznine başvurmadan işten ayrılacakmış gibi bir durum gözlemliyoruz. Ama böyle birşey yapmadan da başvuru sürecine müdahale etmeyi doğru bulmuyoruz. Eğer başvuru onaylandıktan sonra eşimle beraber yaşayacağım demesi durumunda ne yapabiliriz? Sınır dışı vb yaptırım için hakkımız bulunuyor mu? Teşekkürler.

  • Merhaba, taahhütnameyi iptal ettirip, bir dilekçe ile GÖÇ idaresine başvurursanız mevcut ikamet izni iptal edilecektir.

   Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

 5. Merhabalar benimde bir sorum olacaktı. Vereceğiniz cevaplardan dolayı şimdiden teşekkür ederim. Yaklaşık 1 yılı aşkın süredir vize muafiyet ihlali yapan ve halihazırda halen Türkiye’de bulunan bir yabancı uyruklu vatandaşın Türkiye’den kısa dönem(turistik) ikamet başvurusu yapabilmesi için ülkeden çıkış yaparak mı başvuru yapması gerekir? Yoksa ihlal cezasını ödeyerek başvuru yapabilmesi mümkün müdür yardımcı olursanız çok sevinirim. İyi günler, iyi çalışmalar.

  • Merhaba, Türkiye’den çıkış yaparak ihlal cezasını ödemeniz gerekmektedir. Yasal olarak tekrar Türkiye’ye giriş yaptıktan sonra başvuru yapabilirsiniz. Göç idaresi pandemi sebebiyle ülkelerine çıkış yapamayanların başvurularını kabul etmektedir.

   Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

 6. Merhaba. Bu konuda en net bilgiyi sizden alacağım için çok spesifik bir soru sormak istiyorum. ATA Kurumsal ekibi olarak bana dolgun ve doğru bilgilerle yardımcı olacağınıza eminim. İlginizden dolayı şimdiden teşekkür ederim.

  Soru annemle ilgili. Annem Azerbaycan vatandaşı.

  Annem 21 Ağustos 2020 tarihinde Türkiye’den çıkış yaptı. Annemin 2 Nisan 2020’ye kadar kısa dönem turistik ikameti vardı. Pandemi nedeniyle yollar 3 Ağustosta açıldığı için 3-21 Ağustos arası 17 günlük vize ihlal cezası ödedi.

  Kanunen 17 gün 3 aydan az olduğu için herhangi bir deport ve ya giriş izni yasağı gibi bir işlem de uygulanmadı.

  Annemin Türkiye’de Türkçe kursu okuma amaçlı ikamet alması için bir kursa kaydını yaptırıp davetiye aldık. İkamet için vize de alınması gerekli.

  Azerbaycandaki Türkiye elçiliğinde bize 21 ağustostan itibaren vize için 3 ay beklenmesi gerektiğini ve 3 ay sonra vize verilebileceğini söylediler. Ama böyle bir kısıtlamanın olmaması gerektiği kanaatindeyiz. Çünkü 21 ağustostan önce 180 günde 90 gün kuralı vizesiz muafiyetler için geçerlidir ve biz sadece bu kuralın (90 günün) 17 gününü kullanmış bulunmaktayız.

  Sorular:
  Soru 1: Vize alınması için 21 ağustostan itibaren 90 gün geçmesi gerekli midir?

  Soru 2: Vizesiz giriş için, geçmişe dönük sadece 17 gün vizesiz kalma durumu olmuş ve cezası da ödenmiş ise tekrardan ne zaman ülkeye Azerbaycan vatandaşlarına özel 90 gün muafiyetli giriş yapılabilir?

  Soru 3: Soru 2’nin cevabı evet 90 gün beklemeli ise, 90 gün beklemeden ülkeye girişte sınır kapısında bir ikamete 10 gün içinde başvuracağına dair şartlı giriş formunu doldurup girişi sağlayabilir mi?

  Soru 4: Aslında bütün derdimiz annemin Türkiye’de ikamet alması. Biz annem adına hangi koşullarda konut alabiliriz? Annem yurt dışındayken onun adına tapu alabilir miyiz? Tapuyu aldıktan sonra direk Göç idaresine başvurabiliyor muyuz, yoksa elçilikten ”Tapu amaçlı veya Uzun süreli vize” alınmalı mı?

  Göç idaresi ve Elçilikle yapılan konuşmalar birbiriyle çelişmektedir. Bu yüzden sizin vereceğiniz bilgiler çok netleştirici olacaktır. Bu sorularımı yanıtlarsanız çok memnun olurum. İyi çalışmalar dilerim

  • Merhaba, evet yeni uygulamaya göre yabancılar vize muafiyeti kapsamında kendi ülkelerinde kalmadan yeniden Türkiye’ye giriş yapamıyorlar, bu yüzden 90 gün beklenmesi gerekmektedir, yabancılar vekalet vererek Türkiye’de kendi adlarına gayrimenkul alabilirler, tapunun ardından yabancı Türkiye’ye gelerek kısa dönem ikamet iznine başvuru yapabilir, tapu devam belgesi olduğu sürece de Türkiye’de yaşayabilir.

   Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

 7. Merhaba
  Ben yös sinavı için 2019 da geldim sinavlara girdim anca istediğim bolüme kazanamadım bu senede sinavlar iptal oldulr yada online hiç bir sonuca varmadık şimdı ben tekrae yös kursu ve tomerle beraber oturma iznime uzata bilirmiyim?2021 tekrae sinavlarina girmek istiyorm

 8. Merhabalar,
  Nişanlım Amerika vatandaşı ve Türkiye’de 1 yıl boyunca kalmak istiyor. Önce e-vize ile 60 günlük vizeden yararlanıp, kendisi buradayken kısa dönem oturma iznine mi başvurmalı yoksa Amerikadan da direkt olarak oturma iznine başvurulabiliyor mu?
  Ayrıca bankada 6000 dolar gösterilmesi başvururken zorunlu bir şart mı?
  Teşekkürler, kolay gelsin.

  • Merhaba, yabancı Türkiye’ye giriş yaptıktan sonra oturma iznine müracaat etmeniz gerekmektedir, 6000 dolar uygulaması ABD vatandaşları için uygulanmamaktadır.

   Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

 9. Merhaba 1 yil turistik ikamet bitiyor, yenilemek için Türkçe dil kursuna kayıt etsem dil öğreniyor diye yeni bir ikamet başvurusu yapmak mümkün olur mu?

 10. Merhabalar ben diyarbakırda ikamet ediyorum fakat bir iş dolayısıyla istenen şehirlerd ikamet etmem gerekiyor ikametgahımı istemen her hangi bir şehire aldığımda sprun olur mu acaba

  • Merhaba, Suriye vatandaşı değilseniz yeni adresinizi GÖÇ idaresine bildirmeniz durumunda sorun yaşamazsınız.

   Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

 11. Merhaba,
  Ben yakın zamanda üniversiteden mezun olucam, Türkiye’de çalışmağı düşünüyorum.Azerbaycan vatandaşıyım.
  Mezun olduğum günden 10 gün içinde kısa dönem geçiş başvurusumu yapmam gerek, çalışa bilmem için?
  Ve Mezun olduğum günden bu 10 gün içinde, her gün için ceza yazılıyor mu?

  Bunlar için ne kadar ücret ödemem gerekicek kısa dönem geçiş başvuru ikamet izni için?

  • Merhaba, mezun olduğunuz günden değil, öğrenci ikametinizin süresi bitmeden kısa dönem ikamet iznine geçiş yapmanız gerekmektedir, bu izin bir sefere mahsus ve bir senelik verilmektedir, güncel harç ve kart ücretleri ödemeniz olacaktır, bu ikametiniz bitmeden de iş bulup çalışma iznine geçebilirsiniz.

   Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

 12. Merhaba benim erkek arkadaşım Malezyalı ve yakında buraya gelecek. 90 gün kalma hakkı var daha sonra bu süreyi uzatmak istiyoruz hangi amaçlı vize stilini dolduracağız ve ödemesi gereken para miktarı nelerdir? Daha sonra evlilik başvurusunda bulunursak eğer ülkesine geri dönmeden bu kalış süresini evlilik izni ile uzatabilir mıyız? Bir de hesabında para bulunması gerekiyor mu burada kiralık evde kalırsa?
  Teşekkürler

  • Merhaba, turist vizesi ile veya vize muafiyeti ile gelen yabancılar bir senelik oturma iznine müracaat edebilirler, kısa dönem ikamet iznine başvurmanız gerekmektedir. Oturma izni maliyeti için buraya göz atabilirsiniz https://www.atakurumsal.com/turkiyede-ikamet-izni-ucretleri/ Oturma izni bitmeden resmi nikahınızı yaparsanız yabancının kendi ülkesine gitmesine gerek kalmadan aile ikamet iznine geçiş yapabilirsiniz, aile ikamet izni almak için sizin SGK lı bir işinizin olması gerektiğini lütfen unutmayınız. Şu an için GÖÇ idaresi hesapta para gösterilmesini istemiyor fakat eğer isterse yabancının banka hesabında en az 6000 dolar para olmasını isteyebilir.

   Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

  • Merhaba,
   Anneniz Türkiye’ye geçerli vize ile giriş yaptıktan sonra, vize süresi dolmadan oturma izni başvurusu yapılabilir. ATA Kurumsal Danışmanlık tüm başvuru süreçlerinde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için bilgi@atakurumsal.com email adresi üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

   Düşünceleriniz bizim için önemli. Bizden aldığınız hizmetten memnun musunuz? lütfen memnuniyetiniz oranında yıldız verip yorum yapın.Tıklayınız

 13. Merhaba romanya’dan 2 arkadaşım geldi erasmus programı için 5 ay kalacaklar ve oturma izni için 800 TL para istenmiş bu fiyat nasıl bu kadar fazla olabiliyor? Bilgilendirirseniz sevinirim

  • Merhaba, bizim de danışmanlık ücretimiz 900 TL fakat ücret ödemek zorunda değilsiniz başvurunuzu kendiniz de yapabilirsiniz.

 14. Merhaba. Banka hesabında yıllık $6000 bulundurma zorunluluğu bütün ikamet izinleri için geçerli mi ve bu uygulama devam ediyor mu ? İyi çalışmalar.

 15. Merhaba
  yabancı birinin oturma izni alabilmesi için bizim evimizi adres göstermesinin sakıncası var mıdır?
  İyi çalışmalar.

 16. Meraba ben türkmenistan vatandaşıyım turistik oturma iznim temmuz 2020 bitiyor benim kizim geçen sene istanbulda orta okulda altıncı sınıfı bitirdi turistik kısa dönem oturma izni almıştık bu sene mayısta türkmenistanda gitti ve simdi türkmenistanda orta okulda yedinci sınıfta okuyor ancak mayısta yine istanbula gelecek orta okulu sekizinci sinifi burda devam etmek istiyor acaba ogrenci oturma izni alabilirmiyiz bende kizim istanbulda okula devam ederse banada uzatma verirlermi simdiden teşekkür ederim

 17. Merhaba, ben ve eşim İran vatandaşı olarak,1 yıl turistik ikamet izni aldık. Ancak eşim şimdi üniversite yüksek lisans kazandı, şimdi ben na yapa bilirim? İkametiım Ocak ayın sonunda bitiyor. Şimdi ben nasıl bir ikamet alıp ve Türkiye’de kalmaya devam ede bilirim?

 18. merhabalar. nişanlım turizm amaçlı oturum izni aldı ve izni 3 martta doluyor. yeni gelen kanuna göre turizm amaçlı oturum iznine tekrar başvurursak kabul olmayacağı yazıyor. biz beraber yaşıyoruz ve eylülde evleneceğiz. ne yapmamız gerek?

 19. Merhaba, burada kısa dönem ikamet izni ile oturan bir afgan var.
  Eşini ve çocuğunu türkiyeye getirmiş bir ay önce.
  Başvuruda bulunmak istiyorlar. Sorum şu;
  -Kısa dönem ikamet izni mi alınmalı eş ve çocuk için yoksa aile ikamet izni mi alınmalı? Bu ikisi de değilse nasıl bir yol izlenmeli.
  -Bu başvuruyu afgan koca, karısı ve çocuğu adına yapabilir mi?
  -Çocuklarını okula göndermek istiyorlar. Bunun için ayrıca eğitim tedbirine ihtiyaç var mı yoksa alınacak izin ile birlikte eğitim izni de sağlanmış olur mu?

  Teşekkürler.

  • Merhaba, eşe ve çocuğuna kısa dönem ikamet izni başvurusu yapılması gerekmektedir, internetten başvuruyu kimin yaptığı önemli ama randevu günü anne ve çocuğunun GÖÇ idaresinde olması gerekiyor, oturma izni alındıktan sonra çocuğun eğitimi için yabancının yaşadığı ilçenin milli eğitim müdürlüğü ile görüşmenizi öneririz. ayrıca 2020 yılından sonra ikametler uzatılmayacak buraya göz atınız; https://www.atakurumsal.com/turistik-ikamet-izni-uzatma-gerekceleri-nelerdir/

 20. Merhabalar ben Kırgızistanlıyım vu sene Türkiyeye gelip oturma izni alıp çalışmak istiyorum hangü belgeler ve tam olarak ne kadar para lazım olur bide Banka hesabım hiç yok ne yapabikirim yardımcı olursanız çok sevinirim teşekkür ederim

  • Merhaba, ilk önce size çalışma izni alacak bir iş bulmanızı öneririz, Türkiye’de adresiniz banka hesabınız olmadan oturma izni alamazsınız.

 21. Merhaba.Benim eşim Azerbaycan vatandaşı.kendisi oturma izniyle kalıyor Türkiyede.kayınvaldem ve baldızım(14yaşında) 2-3aylığına bizim yanımızda Diyarbakırda yaşamak için gelecek.onlara oturma izni ve sağlık siğortasi yaptırmak için ne yapmamız gerekiyor.hangi evraklar lazım.önceden teşekkürler

  • Merhaba, 2-3 aylığına Diyarbakır da oturma izni alamazsınız, Azerbaycan vatandaşları bir ay Türkiye’de vize muafiyeti ile kalabilirler.

 22. Merhaba eşim thailand vatandaşı turkiyede resmi evlilik yaptık ve eşime kısa dönem ikamet izni yaptılar 1 yıllik neden 3 yıl değilde 1 yıllık kısa dönem ikamet izni yapildı ve biz evliyiz ve eşime ait bir kimlik de yok sadece kısa dönem ikamet kartı var sebebini söylermisiniz bende anlamadım gercekten

 23. merhaba japonya dan 1 yıllıgına ülkemizde balıkesir için ev kiralayıp burada 1 yıl kalmak isteyen biri 1 yıllı için tursitlik oturma izni için banka hesabında 1 yıllık toplam 6000 dolar olması zorunlumudur ve yeterlimidir. Burada Herhangi bir aylık geliri yoktur. Yada tapuda kendi üzerine konut alsa dahi yine 6000 dolar üzerinde para olmalımıdır.

  • Merhaba, kiralık ev üzerinden oturma izni almak isteyen yabancıların banka hesabında 6000 dolar olması zorunludur, tapu alan yabancılar için böyle bir zorunluluk yoktur.

 24. Merhaba.ben 5senedir turk vatandasiyla evliyim.ikamet iznim var.azerbayca da yasayan annem ve kardesime kisa donem oturma izni aa bilirmiyim.ve bu süre içerisinde onları tedavi ettirmek için saglik sigortasi yaptırılsa turk vatandasi gibi hastane imkanlarindan yararlan bilirlermi?

  • Merhaba, Türk vatandaşı olmadığınız için kendi üzerinizden akrabalarınıza oturma izni alamazsınız fakat şartları sağlamanız durumunda bahsettiğiz yabancılar kendilerine oturma izni alabilirler, oturma izni olan yabancılar Türkiye’de özel sağlık sigortası yaptırmaları durumunda özel hastanelerin sağlık hizmetlerinden faydalanabilirler.

Bir cevap yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Yorum Yap