Oturma İzniKısa Dönem (Turistik) ikamet izni nasıl alınır

Kısa Dönem İkamet İzni yabancıların ülkemize geliş amaçları doğrultusunda ilk başvuruda en fazla iki yıl süreliğine verilmektedir.

Dikkat: G̶Ö̶Ç̶ ̶i̶d̶a̶r̶e̶s̶i̶ ̶6̶4̶5̶8̶ ̶s̶a̶y̶ı̶l̶ı̶ ̶k̶a̶n̶u̶n̶u̶n̶ ̶3̶1̶-̶1̶ ̶(̶e̶)̶ ̶b̶e̶n̶d̶i̶ ̶(̶T̶u̶r̶i̶z̶m̶ ̶a̶m̶a̶ç̶l̶ı̶ ̶k̶a̶l̶a̶c̶a̶k̶l̶a̶r̶)̶ ̶ç̶e̶r̶ç̶e̶v̶e̶s̶i̶n̶d̶e̶ ̶e̶n̶ ̶f̶a̶z̶l̶a̶ ̶b̶i̶r̶ ̶y̶ı̶l̶ ̶s̶ü̶r̶e̶l̶i̶ğ̶i̶n̶e̶ ̶k̶ı̶s̶a̶ ̶d̶ö̶n̶e̶m̶ ̶i̶k̶a̶m̶e̶t̶ ̶i̶z̶n̶i̶ ̶d̶ü̶z̶e̶n̶l̶e̶n̶e̶n̶ ̶y̶a̶b̶a̶n̶c̶ı̶l̶a̶r̶ı̶n̶ ̶t̶u̶r̶i̶z̶m̶ ̶d̶ı̶ş̶ı̶n̶d̶a̶ ̶h̶a̶k̶l̶ı̶ ̶g̶e̶r̶e̶k̶ç̶e̶l̶e̶r̶ ̶s̶u̶n̶a̶r̶a̶k̶ ̶y̶e̶n̶i̶ ̶b̶i̶r̶ ̶i̶k̶a̶m̶e̶t̶ ̶i̶z̶n̶i̶ ̶k̶a̶l̶ı̶ş̶ ̶n̶e̶d̶e̶n̶i̶ ̶o̶l̶m̶a̶m̶a̶s̶ı̶ ̶h̶a̶l̶i̶n̶d̶e̶ ̶0̶1̶.̶0̶1̶.̶2̶0̶2̶0̶ ̶t̶a̶r̶i̶h̶i̶n̶d̶e̶n̶ ̶i̶t̶i̶b̶a̶r̶e̶n̶ ̶a̶y̶n̶ı̶ ̶a̶m̶a̶ç̶l̶a̶ ̶i̶k̶a̶m̶e̶t̶ ̶i̶z̶n̶i̶ ̶t̶a̶l̶e̶p̶l̶e̶r̶i̶ ̶u̶y̶g̶u̶n̶ ̶g̶ö̶r̶ü̶l̶m̶e̶y̶e̶c̶e̶k̶t̶i̶r̶.̶

DİKKAT : İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİNE GÖRE 

08.09.2020

SAYI: 59277437-000-E 33144

Genelge kapsamında Turizm amaçlı ikamet izni kısıtlamasına tabi ülke vatandaşlarının ikamet izinlerinin uzatılmaması ve Covid 19 pandemisi sebebiyle ülkelerine çıkış yapamamaları nedeniyle ülkemizde illegal duruma düştükleri ve eğitim, sağlık gibi temel hizmetlere erişim noktasında çeşitli mağduriyetler yaşadıkları tespit edildiğinden pandemi koşullarının durumuna göre yeniden değerlendirme yapılmak üzere ‘turizm amaçlı ikamet izni kısıtlaması’ uygulaması ikinci bir talimata kadar askıya alınmıştır. 

 

Aşağıda belirtilen geliş amaçlarına göre uygun konaklama koşullarına sahip olan yabancılar Kısa Dönem İkamet İzni başvurusu yapabilmektedirler. Yabancı başvuru sahiplerinin, talep edilen ikamet izin süresinin bitiminden itibaren en az altmış gün süreli pasaport veya pasaport yerine geçen belgesine sahip olmaları gerekmektedir. Ek olarak gerekli görülmesi halinde, yabancıya ait sabıka kaydı gibi belgeler talep edilebilmektedir.

 • Türkiye’ye araştırma amacıyla gelecekler
 • Türkiye’de taşınmaz malı bulunanlar
 • Ticari bağlantı veya iş kuracaklar
 • Hizmet içi eğitim programlarına katılacaklar
 • Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalar ya da öğrenci değişim programları çerçevesinde eğitim veya benzeri amaçlarla gelecekler
 • Turizm amaçlı kalacaklar
 • Kamu sağlığına tehdit olarak nitelendirilen hastalıklardan birini taşımamak kaydıyla tedavi görecekler
 • Adli veya idari makamların talep veya kararına bağlı olarak Türkiye’de kalması gerekenler
 • Aile ikamet izninden kısa dönem ikamet iznine geçenler
 • Türkçe öğrenme kurslarına katılacaklar
 • Kamu kurumları aracılığıyla Türkiye’de eğitim, araştırma, staj ve kurslara katılacaklar
 • Türkiye’de yüksek öğrenimini tamamlayanlardan mezuniyet tarihinden itibaren altı ay içinde müracaat edenler

 

Kısa Dönem İkamet İzni sahiplerinin Türkiye dışında 90 günden fazla bulunmaları halinde, Kısa Dönem İkamet İzni geçerliliğini kaybetmektedir maddesi iptal edilmiştir, yurt dışında kalma süresinde bir kısıtlama bulunmamaktadır.

 

Turistik Oturma İzni Başvurusu için Gerekli Belgeler

 • kamet İzni Başvuru Formu
 • Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
 • Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerden alınmış amacına uygun vize
 • Dört (4) adet fotoğraf
 • Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Her ay için en az 500 USD-EURO tutarında birikiminin bulunduğunu gösterir Banka Hesap Cüzdanı.)
 • Yapacağı araştırmanın süresini ve yerini gösteren resmi belge
 • Geçerli sağlık sigortası veya İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge veya Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi Özel sağlık sigortası fiyatlarını öğrenmek için tıklayınız : Yabancılar için Sağlık Sigortası

Türkiye’de taşınmaz malı bulunanlar için Kısa Dönem İkamet İzni

Türkiye’de taşınmaz malı bulunanlar için Kısa Dönem İkamet İzni

 

 • İkamet İzni Başvuru Formu
 • Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
 • Dört (4) adet fotoğraf
 • Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Her ay için en az 500 USD-EURO tutarında birikiminin bulunduğunu gösterir Banka Hesap Cüzdanı.)
 • Konutun şahsa ait olduğunu gösterir resmi belge
 • Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):

İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge

Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi

Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge

Hazine Müsteşarlığı 06.06.2014 tarih ve 9/2014 sayılı genelgesi ile uyumlu Özel sağlık sigortası

Ticari Bağlantı veya İş Kuracaklar 

Ticari Bağlantı veya İş Kuracaklar Kısa dönem ikamet izni

 

 • İkamet İzni Başvuru Formu
 • Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
 • Dört (4) adet fotoğraf
 • Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Her ay için en az 500 USD-EURO tutarında birikiminin bulunduğunu gösterir Banka Hesap Cüzdanı.)
 • İdarenin talep etmesi halinde temas kuracağı kişi veya şirketlerden alınacak davet mektubu veya benzeri belgeler
 • Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):

İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge

Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi

Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge

Hazine Müsteşarlığı 06.06.2014 tarih ve 9/2014 sayılı genelgesi ile uyumlu Özel sağlık sigortası

Hizmet içi eğitim programlarına katılacaklar

Hizmet içi eğitim programlarına katılacaklar

 

 • kamet İzni Başvuru Formu
 • Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
 • Dört (4) adet fotoğraf
 • Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Her ay için en az 500 USD-EURO tutarında birikiminin bulunduğunu gösterir Banka Hesap Cüzdanı.)
 • Hizmet içi eğitimin görüleceği kamu kurum veya kuruluşlarından alınacak eğitimin süresini ve yerini gösterir belge
 • Şahsın on sekiz yaşından küçük olması durumunda; yurt dışında bulunan annesi/babası veya yasal temsilcisinin vereceği muvafakatname ile muvafakatnamede belirtilmek kaydıyla Türkiye’deki gerçek ya da tüzel kişiler tarafından verilecek taahhütname
 • Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):

İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge

Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi

Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge

Hazine Müsteşarlığı 06.06.2014 tarih ve 9/2014 sayılı genelgesi ile uyumlu Özel sağlık sigortası

Öğrenci değişim programları ve benzeri amaçlarla gelecekler

Öğrenci değişim programları ve benzeri amaçlarla gelecekler

 

 • İkamet İzni Başvuru Formu
 • Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
 • Dört (4) adet fotoğraf
 • Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Her ay için en az 500 USD-EURO tutarında birikiminin bulunduğunu gösterir Banka Hesap Cüzdanı.)
 • Eğitimin/stajın görüleceği kurum veya kuruluşlardan alınacak eğitim/staj belgesi
 • Şahsın on sekiz yaşından küçük olması durumunda; yurt dışında bulunan annesi/babası veya yasal temsilcisinin vereceği muvafakatname ile muvafakatnamede belirtilmek kaydıyla Türkiye’deki gerçek ya da tüzel kişiler tarafından verilecek taahhütname
 • Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):

İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge

Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi

Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge

Hazine Müsteşarlığı 06.06.2014 tarih ve 9/2014 sayılı genelgesi ile uyumlu Özel sağlık sigortası

Kısa Dönem (Turistik) İkamet İzni Başvurusu Nasıl Yapılır? – Videolu Anlatım

Kısa Dönem (Turistik) İkamet İzni Uzatma Başvurusu Nasıl Yapılır? – Videolu Anlatım

186 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumları görüntüle
Muhsin
Muhsin
8 ay önce

Merhaba,
Yaklaşık 6 senedir Türkiye’de yaşıyorum ve bugüne kadar turizm amaçlı ikamet izni ve çalışma izni ile ikamet etmiş bulunmaktayım, şuan bir Limited şirketinde kurucu ortak olarak gözükmekteyim ve SGK primlerim 4B (Bağkur) olarak ödenmektedir, şirkette ortak gözüktüğüm için “Ticari Bağlantı veya İş Kuracaklar” başlığı altında kısa dönem ikamet izni alabilir miyim?
Saygılar

ALİ RIZA
ALİ RIZA
8 ay önce

MERHABA ; TÜRKİYE DE LİMİTED ŞİTKETE %5 ORTAĞI OLAN (YÖNETİCİ DEĞİL İMZA YETKİSİ YOK) HİNDİSTAN VATANDAŞI TÜRKİYE DE OTURMA İZNİ ALABİLİR Mİ ? ÇALIŞMA BELGESİ ALMASINA GEREK VAR MI ?, ORTAKLIK İÇİN BİR YÜZDE ŞARTI VAR MI ?

Maseeh
Maseeh
9 ay önce

Merhabalar, anne babama taşınmaz ikamet randevusu almıştım fakat randevü tarıhı benim numaramda değil arkadaşımın numarasına gitmişti ve haberim yoktu ve biz iki ay tarıhımızdan geçmişken evraklarımızı gönderdik red olursak giriş çikiş zorunda miyiz? Annem kanser hastası istanbulda tedavi gürünuyor evimiz da var taşınmaz ikamet randevü almiştim 4 senedir istanbuldayız ben randevu tarıhı bekliyordum numaramda gelmedi 157 aradım dediler iki ay geçmiş tarıhınızdan hemen gönderen ve bugün öğrendim k msg arkadaşıma gitmişti. Sizce red olursak herhangi bir hal yolu yok mu ? Anne babam giriş çikiş zorunda kalmasınlar evimiz var annem tedavi gürüyor bende üniversite öğrencisiyim Ve babam 70 yaşında annem de 53 yaşında halehazır tedavi gürünüyör

Emre K
Emre K
10 ay önce

Merhaba, kazak bir bakıcımız için turistik amaçlı ikamet izni başvurusu yaptık. noterde taahhütname vs belgelerle. Şuan değerlendirme aşamasında. Kendisi evli ve kocası kazakistanda ve şimdi öğrendik ki Türkiye’ye gelmiş. Sanki ikamet iznini alınca biz çalışma iznine başvurmadan işten ayrılacakmış gibi bir durum gözlemliyoruz. Ama böyle birşey yapmadan da başvuru sürecine müdahale etmeyi doğru bulmuyoruz. Eğer başvuru onaylandıktan sonra eşimle beraber yaşayacağım demesi durumunda ne yapabiliriz? Sınır dışı vb yaptırım için hakkımız bulunuyor mu? Teşekkürler.

Ata Kurumsal
Ata Kurumsal
10 ay önce
Yanıtla  Emre K

Merhaba, taahhütnameyi iptal ettirip, bir dilekçe ile GÖÇ idaresine başvurursanız mevcut ikamet izni iptal edilecektir.

Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

Murat
Murat
1 yıl önce

Merhabalar benimde bir sorum olacaktı. Vereceğiniz cevaplardan dolayı şimdiden teşekkür ederim. Yaklaşık 1 yılı aşkın süredir vize muafiyet ihlali yapan ve halihazırda halen Türkiye’de bulunan bir yabancı uyruklu vatandaşın Türkiye’den kısa dönem(turistik) ikamet başvurusu yapabilmesi için ülkeden çıkış yaparak mı başvuru yapması gerekir? Yoksa ihlal cezasını ödeyerek başvuru yapabilmesi mümkün müdür yardımcı olursanız çok sevinirim. İyi günler, iyi çalışmalar.

Ata Kurumsal
Ata Kurumsal
10 ay önce
Yanıtla  Murat

Merhaba, Türkiye’den çıkış yaparak ihlal cezasını ödemeniz gerekmektedir. Yasal olarak tekrar Türkiye’ye giriş yaptıktan sonra başvuru yapabilirsiniz. Göç idaresi pandemi sebebiyle ülkelerine çıkış yapamayanların başvurularını kabul etmektedir.

Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

ilkin
ilkin
1 yıl önce

Merhaba. Bu konuda en net bilgiyi sizden alacağım için çok spesifik bir soru sormak istiyorum. ATA Kurumsal ekibi olarak bana dolgun ve doğru bilgilerle yardımcı olacağınıza eminim. İlginizden dolayı şimdiden teşekkür ederim.

Soru annemle ilgili. Annem Azerbaycan vatandaşı.

Annem 21 Ağustos 2020 tarihinde Türkiye’den çıkış yaptı. Annemin 2 Nisan 2020’ye kadar kısa dönem turistik ikameti vardı. Pandemi nedeniyle yollar 3 Ağustosta açıldığı için 3-21 Ağustos arası 17 günlük vize ihlal cezası ödedi.

Kanunen 17 gün 3 aydan az olduğu için herhangi bir deport ve ya giriş izni yasağı gibi bir işlem de uygulanmadı.

Annemin Türkiye’de Türkçe kursu okuma amaçlı ikamet alması için bir kursa kaydını yaptırıp davetiye aldık. İkamet için vize de alınması gerekli.

Azerbaycandaki Türkiye elçiliğinde bize 21 ağustostan itibaren vize için 3 ay beklenmesi gerektiğini ve 3 ay sonra vize verilebileceğini söylediler. Ama böyle bir kısıtlamanın olmaması gerektiği kanaatindeyiz. Çünkü 21 ağustostan önce 180 günde 90 gün kuralı vizesiz muafiyetler için geçerlidir ve biz sadece bu kuralın (90 günün) 17 gününü kullanmış bulunmaktayız.

Sorular:
Soru 1: Vize alınması için 21 ağustostan itibaren 90 gün geçmesi gerekli midir?

Soru 2: Vizesiz giriş için, geçmişe dönük sadece 17 gün vizesiz kalma durumu olmuş ve cezası da ödenmiş ise tekrardan ne zaman ülkeye Azerbaycan vatandaşlarına özel 90 gün muafiyetli giriş yapılabilir?

Soru 3: Soru 2’nin cevabı evet 90 gün beklemeli ise, 90 gün beklemeden ülkeye girişte sınır kapısında bir ikamete 10 gün içinde başvuracağına dair şartlı giriş formunu doldurup girişi sağlayabilir mi?

Soru 4: Aslında bütün derdimiz annemin Türkiye’de ikamet alması. Biz annem adına hangi koşullarda konut alabiliriz? Annem yurt dışındayken onun adına tapu alabilir miyiz? Tapuyu aldıktan sonra direk Göç idaresine başvurabiliyor muyuz, yoksa elçilikten ”Tapu amaçlı veya Uzun süreli vize” alınmalı mı?

Göç idaresi ve Elçilikle yapılan konuşmalar birbiriyle çelişmektedir. Bu yüzden sizin vereceğiniz bilgiler çok netleştirici olacaktır. Bu sorularımı yanıtlarsanız çok memnun olurum. İyi çalışmalar dilerim

Ata Kurumsal
Ata Kurumsal
1 yıl önce
Yanıtla  ilkin

Merhaba, evet yeni uygulamaya göre yabancılar vize muafiyeti kapsamında kendi ülkelerinde kalmadan yeniden Türkiye’ye giriş yapamıyorlar, bu yüzden 90 gün beklenmesi gerekmektedir, yabancılar vekalet vererek Türkiye’de kendi adlarına gayrimenkul alabilirler, tapunun ardından yabancı Türkiye’ye gelerek kısa dönem ikamet iznine başvuru yapabilir, tapu devam belgesi olduğu sürece de Türkiye’de yaşayabilir.

Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

1 3 4 5