Türk VatandaşlığıSermaye YAtırımı ile Türk Vatandaşlığı

Güncelleme 12.05.2022

Gayrimenkul yatırımı ile Türk Vatandaşlığı için minimum gayrimenkul değeri 250.000 Dolar’dan 400.000 Dolar’a çıkarıldı.

Ayrıca; yabancı, 500.000$ veya karşılığı tutarındaki dövizi Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu sistemine yatırdığı takdirde Türk Vatandaşlığına başvurabiliyor.

Resmi Gazete Yayını: 400.000 Dolar Vatandaşlık Resmi̇ Gazete

500.000 Dolar Vatandaşlık Kapsamı Nedir?

Günümüzde dünyanın çeşitli ülkelerinden birçok yabancı uyruklu, Türk vatandaşı olmanın avantajlarından faydalanmak için vatandaşlık başvurusunda bulunmaktadır. Yabancılar, doğumla ve sonradan olmak üzere iki şekilde Türk vatandaşlığı kazanabilmektedir. Soy bağı veya doğum yeri esasına göre kazanılan Türk vatandaşlığı; doğumla kazanılan vatandaşlık olarak değerlendirilir. Yetkili Makam kararı, istisnai durum, evlenme, evlat edinme ve seçme hakkı kullanılarak kazanılan Türk vatandaşlığı ise sonradan kazanılan vatandaşlık olarak değerlendirilmektedir.

Bu yazımızda “istisnai durumlar” kapsamında değerlendirilen “yatırım yaparak” sonradan kazanılan 500.000 dolar vatandaşlık şartlarından bahsedeceğiz.

Türkiye’ye sanayi tesisleri getiren veya çeşitli alanlarda hizmeti geçen ya da geçeği düşünülen kişiler, yabancı ve Uluslararası Koruma Kanununa uygun ikamet izni alanlar ile Turkuaz Kart sahibi yabancılar ve eşleri ile bu kişilerin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocukları, vatandaşlığa alınması zaruri görülen yabancılar, göçmen olarak kabul edilen yabancılar milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil etmemesi durumunda Bakanlar Kurulunun kararıyla istisnai olarak Türk vatandaşlığı kazanabilirler.

500.000 Dolar Vatandaşlık Şartları

İstisnai durumlar kapsamında yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı kazanılabilmesi konusunda Eylül 2018 tarihinde, Türk Vatandaşlık Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte önemli bir değişiklik yapılmış ve bu düzenleme ile birlikte yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı kazanmanın şartları kolaylaştırılmıştır.

Yapılan yasal düzenlemelerle birlikte;

 • Asgari olarak 500.000 ABD Doları tutarında sabit sermaye yatırımı getiren yabancılar,
 • Satın alma tarihinden itibaren üç yıl içinde satmamak şartıyla, en az 400.000 ABD Doları değerinde taşınmaz mal satın almış olanlar,
 • Türk bankalarına, üç yıl süreyle çekilmemesi şartıyla asgari 500.000 ABD Doları yatıranlar, Türk vatandaşlığı kazanabilecekler.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca minimum 500.000 ABD Doları tutarında veya farklı bir döviz ya da Türk Lirası karşılığı tutarında sabit sermaye yatırımı yaptığı tespit edilen yabancılara, Cumhurbaşkanı kararı ile Türk vatandaşlığı verilebilecek. 2018’den önce 2.000.000 Amerikan Doları olan bu tutar değişiklikten sonra 500.000 Amerikan Dolarına düşürülmüştür.  Sabit sermaye yatırımı yoluyla vatandaşlık talebinde bulunan yabancıların vatandaşlık başvuruları, istenen belgelerle birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na yazılı olarak yapılmalıdır.

500.000 Dolar Vatandaşlık Usul ve Esasları

Sermaye Yatırımı iler Türk Vatandaşı Olma ŞartlarıSabit sermaye yatırımı ile Türk vatandaşlığı kazanmanın usul ve esasları ise şöyle;

 • Sabit sermaye yatırımı, hizmet ve mal üretimine yönelik bina, arsa, teçhizat, makine gibi yatırım unsurlarını içermelidir. Sadece gayrimenkul alınması bu kapsamda vatandaşlık başvurusu hakkı doğurmaz, ancak gayrimenkul alımına yönelik yapılan harcamalar, yatırımın parçası olarak değerlendirilmektedir.
 • Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı başvurusunda bulunmak isteyen yabancı yatırımcı, halka açık olmayan bir şirketi tamamen satın alır veya belli bir oranda ortak olursa, satın aldığı paya tekabül eden oranın karşılığı meblağın en az 500.000 Amerikan Doları veya farklı bir döviz ya da Türk Lirası karşılığı tutarında olması gerekmektedir. Bu durumda başvuru sahibinden, ortak olunan ya da satın alınan şirketin piyasa değer tespitiyle ilgili yetkili kurumlardan temin edilmiş bir şirket değer raporu ibraz etmesi de istenebilir.
 • Önceden yapılmış bir yatırıma ilave yatırım yapılması durumunda, ilave yatırıma başlanan tarihten itibaren yatırım tutarındaki artış ve yabancının şirkete ortaklık payı dikkate alınmaktadır. Yani yabancı yatırımcı, şirkete belli bir oranda ortak ise ortaklık payına denk gelen oran, ilave yatırım tutarı ile çarpılır. Ortaya çıkan tutarın minimum 500.000 Amerikan Doları veya farklı bir döviz ya da Türk Lirası karşılığı olması gerekmektedir.
 • 12 Ocak 2017 tarihi öncesi gerçekleştirilen yatırımlar, vatandaşlık başvurusu hakkı doğurmamaktadır.
 • 12 Ocak 2017 tarihi sonrası yapılacak başvurularda, sermaye yatırımı hesaplanırken geçmişe dönük 3 yıllık harcama dikkate alınacaktır.
 • Sermaye yatırımı ile vatandaşlığa hak kazanan yabancı kişi veya kişiler, şirket paylarını minimum 3 yıl boyunca başka bir tüzel ya da gerçek kişiye devredemezler.

Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancı gerçek kişilerin vatandaşlık başvurularında takip etmeleri geren usul ve esaslar şu şekildedir:

 • 500.000 ABD Doları veya karşılığı döviz ya da Türk Lirası tutarında sabit sermaye yatırımına istinaden vatandaşlık talebinde bulunacak yabancı gerçek kişiler Uygunluk Belgesi alabilmek için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na yazılı başvuruda bulunur.
 • Söz konusu başvuru dilekçesi ve ekinde; ilgili sabit sermaye yatırımına ait bilgi formu, sabit sermaye tutarını gösterir YMM (yeminli mali müşavir) onaylı özel amaçlı rapor ve istenilen diğer belgeler yer almalıdır.
 • YMM tarafından hazırlanması gereken raporda azami son 3 yıllık dönemde yapılan sabit sermaye yatırımlarına yer verilecektir. Söz konusu rapor hazırlanırken Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik (TVKUİY)’ninilk kez yayımlandığı tarih olan 12 Ocak 2017 tarihi dikkate alınmalı ve bu tarihten sonra gerçekleştirilen yatırım unsurlarına yer verilmelidir. Bu tarihten önce gerçekleştirilen sabit sermaye yatırımları vatandaşlık başvurusu hakkı doğurmayacaktır.
 • Başvuru, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından gerekli şartları taşıdığının tespit edilmesi durumunda İçişleri Bakanlığı ilgili Genel Müdürlüklerine ibraz edilmek üzere “Uygunluk Belgesi” verilecektir. Eksik bilgi ve belge ile yapılan başvurular için başvuru sahibine yapılacak olan yazılı bildirim tarihini takip eden 1 aylık sürede eksik bilgi ve belgeleri tamamlayamayan başvurular işlemden kaldırılır.

 

Gerekli Belgeler;

 • Yatırım Bilgi Formu(Bu formda yatırım yapılan şirket bilgileri, şirket öz sermayesine geçirilen yatırım konusu, yatırım yapan şahsın sermaye yatırımındaki payına ilişkin bilgiler bulunmaktadır.),
 • Geçerli pasaport ile pasaportun noter onaylı Türkçe tercümesi,
 • Dört (4) adet pasaporta uygun biometrik fotoğraf,
 • İkamet izni belgesinin arkalı önlü kopyası,
 • Sermaye yatırımı olarak minimum 500.000 Amerikan Doları veya farklı bir döviz ya da Türk Lirası karşılığı tutarında yatırıldığını gösteren Yeminli Mali Müşavir onayı bulunan özel amaçlı rapor,
 • Başvuruya ilişkin sermaye yatırımı tüzel bir kişilik vasıtasıyla gerçekleştirilmişse, sabit sermaye yatırımını gerçekleştiren tüzel kişiye ait sermaye tutarı ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi Kaydı.

Tüm yatırım türleri zaman dilimi 3 yıldır. Yönetmelikte belirtilen tüm şartları yerine getiren yabancı ile birlikte varsa eşi ve 18 yaş altındaki tüm çocukları Türk Vatandaşlığı kazanmış olup ömür boyu Türk vatandaşı olarak kalacak ve ayrıca sonradan doğacak çocukları da Türk vatandaşı olarak dünyaya gelecektir. Eksik, yanlış veya yanıltıcı belgelerle başvuranların vatandaşlık başvuruları askıya alınacak ve tüm kriterleri yerine getirmiş olsalar bile başvuruları dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle, başvuru ve değerlendirme sürecinde profesyonel danışmanlık alınması önemlidir.

English: https://expatguideturkey.com/turkish-citizenship-by-investment/

12 yorum

 1. Merhaba , 250.000 usd değerinde gayrimenkul alan yabancı şahıs aldığı gayrimenkulü yeni kuracağı şirkete ayni sermaye olarak koyarsa yeterli mi? Yoksa gayrimenkulü şirket ayni sermaye olarak koyduğu için 500.000 usd olması mı gerekiyor.

  • Merhaba, satın alınan mülklerin 3 sene satılamaz şerhi olduğu için herhangi bir işlem 3 yıl içinde yapılamaz.

   Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

 2. Yabancı Uyruklu (Etiyopyalı) Türkiye’ de Şirket kurup vatandaş olmak istiyor, Şartları nedir acaba, Sermaye, çalışan, işçi sayısı kaç yıl sonra vatandaş olur. Bu işlerin takibi için ücret ne kadar alıyorsunuz.

 3. merhabalar; suriyeliler için de söz konusu sermaye yatırımı ile yada şirket kurma yolu ile düzenlemeden yararlanmak mümkün müdür? Zira bildiğim kadarıyla 250.000 USD değerinde gayrimenkul edinme yoluyla vatandaşlık kazanma düzenlemesinde suriyeliler kapsam dışında bırakılmışlardır. Diğer kriterlerde de Suriyeliler kapsam dışında mıdır?

  • Merhaba, evet bu kanun değişti, şu an 500,000 dolarlık sabit sermaye yatırımı yapan yabancılar aileleri ile birlikte Türk vatandaşlığına geçiş yapabilirler.

 4. mrb.

  Türk vatandaşlığı almak için, 50 den fazla çalışanı olan ve halihazırda 10 senelik bir Türk şirketine ortak olarak vatandaşlık hakkı elde edermi? Bununla ilgili ortaklık için rakam ve yüzde oran şartı nedir?

  tşk.

  • Merhaba, istihdam kriterinden Türk vatandaşlığı almak isteyen yabancılar şirkete yeni ortak olacaklarsa şirketin hakim hissedarı olmak zorundadırlar, ayrıca yeni ortaklıklarda hisse bedellerinin yurt dışından transfer edilen döviz ile ödenmesi gerekmektedir. Bu hisse bedeli 50 personelin 3 yıllık SGK bedelinin altında olamaz.

 5. sabit sermayeyi kullanabiliyormuyuz yoksa bunda da bekleme şartı varmı? mesela kuyumcusu olan bir işletmesi olan yabancı bunun öz sermayesini 2 milyon usd ye çıkartıp bu sermayeyi kullanabilir mi? Birde bu işlemleri ne kadar zamanda ve ne kadar ücret karşılığında yapıyorsunuz?

  • Merhaba, sermaye yatırımlarında 3 yıl şerh kuralı olduğu için sermayenin nakit olarak kullanılmasına imkan yoktur, fakat bloke hesabı için çalışacağınız banka ile aranızda bir anlaşma yaparak mevduatınızı kredili hesaba çevirmeniz mümkün olabilir, bunu bankanız ile görüşmeniz gerekmektedir. Tüm belgelerinizi hazırlayıp başvurunuzu yaptıktan sonra iki ay içinde vatandaşlık başvurunuzun onaylanacağını tahmin etmekteyiz, Türk vatandaşlarına fiyat konusunda bilgi veremiyoruz maalesef, yabancının bizimle iletişime geçmesi durumunda detaylı bilgiyi kendisine verebiliriz, şirketimiz de İngilizce, Arapça, Rusça ve Fransızca dilleri konuşulmaktadır.

Bir cevap yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Yorum Yap