TURKUAZ KART NEDİR?

Turkuaz Kart, yabancı bilim insanlarına, sporculara, sanatçılara, Türkiye’den ev alan veya farklı yatırımlar yapan yabancılara süresiz çalışma ve oturma izni ayrıca öncelikli Türk vatandaşlığına geçiş hakkı sağlayan, aynı şekilde yabancının eşi ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarını da süresiz oturum izni sahibi yapan devrim niteliğinde yeni bir uygulamadır.

 

Turkuaz Kart Nedir?

 

Türkiye’nin Yeni Turkuaz Kartı Başvuruları başladı (17.09.2021)

Turkuaz kart;  Amerika’nın Green kartı gibi veya Avrupa Birliğinin Mavi kartı gibi düşünülebilir, fakat tam olarak aynı değildir. Green kart gibi sistemler niteliğine bakmasızın ucuz ve kalifiyesiz yabancı iş gücünü kendi ülkelerine çekmek için çalışır. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ise nitelikli yatırımcı ve nitelikli iş gücünü Türkiye’ye çekmek için Turkuaz kart sistemini oluşturmuştur.

Turkuaz kart için geçiş süreci üç yıldır ve bir puanlama sistemi vardır. İlk üç yıl raporlarını düzenli verip puanlarını koruyan ve yükselten yabancılar süresiz Turkuaz kart sahibi olurlar, bu yabancılar +2 yıl sonra Türk vatandaşlığına başvurabilirler, Türk vatandaşlık başvurularını bakanlar kurulu onaylar.

Turkuaz kart sahibi olmak isteyen yabancılar ilk önce Türkiye’de yaşamaya devam edip etmeyeceklerine karar vermek zorundadırlar. Bu yüzden Türkiye’de kendinize ait bir evinizin olması size Turkuaz kartın kapılarını açabilir, fakat sadece evinizin olması geçiş sürecinizin tamamlanmasına yetmez, Turkuaz kart sahibi yabancılar maksimum bir yıl içinde çalışmaya başlaması gerekmektedir, iş hayatına dahil olamayan yabancıların kartları iptal edilir.

Türkiye’de resmi olarak çalışan yabancılar için de büyük bir fırsat, en az iki yıldır Türkiye’de çalışan yabancılar Turkuaz karta geçebilir, süresiz çalışma ve oturma iznine sahip olabilir, dilediği işverenin yanında prosedürlere boğulmadan çalışabilir veya kendi işini kurabilir, Askerlik ve oy kullanma haricinde Türk vatandaşlarından bir farkı kalmaz. Beş yıllık sürenin dolmasıyla Türk vatandaşlığına başvurabilir, 18 yaşından küçük olan çocuklar anında Türk vatandaşı olabilir, eşi 3 yıl sonra Türk vatandaşı olabilir.

Türkiye, bilim insanlarına her zaman saygıyla bakmıştır, yabancı bilim insanlarının Turkuaz kart başvuruları niteliklerine göre ayrı ayrı değerlendirilip çok kısa süre içinde onaylanacaktır, yine uluslararası başarılara imza atmış yabancı sporcular sisteme kısa sürede dahil edilecektir.

Türkiye’nin tanıtımı yapabilecek, Türk kültürünü, Türk ahlakını, Türk mutfağını, turizmini, iş dünyasının tanıtımını dünyaya aktarabilecek yabancılar da Turkuaz kart sahibi olabilecekler, özellikle, yazarlar,  yazılımcılar ve girişimciler için büyük bir fırsatın kapısı devlet eliyle açılmış durumundadır. Türkiye’nin tanıtımı ile alakalı projelere büyük devlet destekleri bulunmaktadır.

Turkuaz Kart Başvurusu

Öncelikle bir konuda uzman mısınız? Veya Türkiye de yatırım yapabilir misiniz? Cevabınız evet ise Türkiye içinden veya başka bir ülkede ki Türk büyükelçilikleri vasıtasıyla başvurunuzu yapabilirsiniz.

Turkuaz Kart Nasıl Alınır?

Danışmanlık hizmetimizden faydalanın.

Turkuaz kart danışmanlık hizmetimiz sayesinde çok ekonomik ücretlerle Turkuaz kart başvurunuzu yapıyoruz. Başvurunuzun onaylanması ve Turkuaz kart programına alınmanız durumunda üç yıllık Geçiş Sürecinin yönetimini de biz gerçekleştiriyoruz.

Kendi dilinizde ve Türkçe yazılmış bir sözleşme ile bizden alacağınız hizmeti garanti altına almanızı sağlıyoruz.

Aşağıdaki uygunluk testini doldurun, danışmanlarımız sizinle iletişime geçsin, Turkuaz kart danışmanlarımız ile İngilizce, Fransızca, Arapça ve Rusça olarak iletişim kurabilirsiniz.

Türkiye’den ev alın, şirket kurun veya devlet hisselerine yatırım yapın, Turkuaz Kartı aldığınız gün Türk vatandaşlarına tanınan tüm haklardan yararlanın, 5 yıl sonra Türk vatandaşı olun.

Vergilerin düşük olduğu Türkiye’de şirketinizden bütün dünyaya fatura kesebildiğiniz gibi Türk Hükümetinin yabancı yatırımcılara vermiş olduğu sınırsız teşviklerden faydalanın.

Türkiye büyüyor ve büyümeye devam etmek için ilgilenen yabancılara her fırsatı tanıyor.

Türkiye’de yaşayan Turkuaz Kart sahipleri yabancılar, dünyada ki bütün ülkelere vize alıp seyahat edebilirler.

Türkiye’de gayrimenkul alım ve satımında Türk vatandaşları ile eşit haklara sahip olursunuz. Kanunlar karşısında eşitsiniz.

Türkiye’de en karlı yatırım aracı gayrimenkuldür. Hızlı gelişen ekonomisi Türkiye’nin Avrupa Birliğine girme sürecini kısaltacaktır.

Dünyada 102 ülke Türkiye vatandaşlarına vize uygulamıyor, Türkiye merkezli şirketler hemen hemen dünyanın her yerinde ticaret yapıyorlar.

Yaptığınız yatırımı 5 yıl sürdürdükten sonra oturma ve çalışma izni yerine geçen TURKUAZ kartınız iptal edilir ve Türk kimliği verilir ve Türk pasaportu sahibi olursunuz.

Turkuaz kart sahibi olursanız sadece siz değil, eşiniz ve çocuklarınızda süresiz oturma izni sahibi olurlar.

Türkiye büyük oranda tüketim toplumu olmasına rağmen dünyanın en borçsuz ülkeleri arasındadır, ekonomisi kaya gibidir.

Akdeniz, Asya ve Avrupa kültürlerinin buluştuğu Türkiye’ye 2015 senesinde 40 milyon turist gelmiştir. Özellikle turizm ve servis sektörü bu fırsatı geliştirip büyütecek yatırımcılar aramaktadır.

Türkiye’de son 15 yılda geliştirilen yatırımların çoğu Amerika, Kanada, Rusya, İsviçre, Birleşik Arap Emirlikleri ve Avrupa ülkelerden gelen yatırım grupları tarafından hayata geçirilmiştir.

Türkiye binlerce yıl tarihe ve insanlığa başkentlik yapmış Anadolu toprakları üzerinde kurulmuş Osmanlı İmparatorluğunun devamıdır, Türkiye de yaşayan insanlar kanunlar karşısında eşit ve özgürdür. Hiçbir konuda ırkçılık yoktur, Türkler adaletten ve doğruluktan vazgeçmemişlerdir.

Türkiye binlerce genç girişimcinin projelerine ortak olacak yatırımcılar aramaktadır, Türkiye de her şey bir yatırım aracıdır, alip sattığınız hiçbir şeyden zarar etmezsiniz.

Dünyada en kolay, en uygun oturma ve çalışma izni bugün Türkiye’de verilmektedir. Bu kadar avantajlı bir durum başka hiç bir dünya ülkesinde yoktur.

Turkuaz Kartın Avantajları Nelerdir?

Turkuaz Kart sahibi süresiz çalışma izninin sağladığı haklardan yararlanır. (*Süresiz çalışma izni olan yabancı, uzun dönem ikamet izninin sağladığı tüm haklardan yararlanır. Ayrıca özel kanunlardaki düzenlemeler hariç, sosyal güvenliğe ilişkin kazanılmış hakları saklı kalmak ve bu hakların kullanımında ilgili mevzuat hükümlerine tabi olmak şartıyla, Türk vatandaşlarına tanınan haklardan yararlanır) Başvurular 2020 yılının ikinci çeyreğinde başlayacaktır. 

Turkuaz Kart sahibi olan yabancılar;

a) Türkiye’de askerlik yapma yükümlülüğünden muaftırlar.
b) Seçme ve seçilme, kamu görevlerine girme haklarından yararlanamazlar.
c) Sosyal güvenliğe ilişkin kazanılmış hakları saklı olup, bu hakların kullanımında ilgili mevzuattaki hükümlere tabidirler.
ç) Bu kişilerin, Türkiye’deki ikamet, seyahat, çalışma, yatırım, ticari faaliyet, miras, taşınır ve taşınmaz iktisabı ile ferağı gibi konulara yönelik işlemleri, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından Türk vatandaşlarına uygulanmakta olan mevzuata göre yürütülür.

(2) Bu hak ve yükümlülüklerin kullanılmasında özel kanunlarda Türk vatandaşı olma koşulu aranmışsa, Turkuaz Karta sahip olan kişiler bu haklardan yararlanmayı talep edemezler.

(3) 25/9/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında Turkuaz Kart sahibi ve yakını, millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmaması ve geçiş süresi kaydının kaldırılması şartıyla Bakanlıkça teklif edilmesi halinde Türk vatandaşlığını kazanabilir.

Turkuaz kart sahibi yabancılar Türkiye’den emekli olabilir

Türkiye’nin taraf olduğu sosyal güvenlik sözleşmeleri hükümleri saklı kalmak üzere, Turkuaz Kart sahibi yabancılar ile yabancı çalıştıran işverenler, sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerini kanuni süresi içinde 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine göre yerine getirirler.

Turkuaz Kart Alabilecek Yabancılar Kimlerdir?

Turkuaz Kart;

 1. Eğitim düzeyi, ücreti, mesleki bilgisi ve deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı ve benzeri nitelikleri itibarıyla yüksek nitelikli işgücü olarak değerlendirilen,
 2. Yatırım veya ihracat düzeyi, sağlayacağı istihdamın büyüklüğü, bilimsel ve teknolojik gelişmeye yaptığı katkı ve benzeri özellikleri itibarıyla yüksek nitelikli yatırımcı olarak değerlendirilen,
 3. Bilimsel ve teknolojik gelişmeye katkı sağlayan veya bilim, sanayi ve teknoloji alanlarında uluslararası düzeyde ülke menfaatleri açısından stratejik kabul edilen çalışmalar ve araştırmalar yapan bilim insanı veya araştırmacı,
 4. Kültürel, sanatsal veya sportif faaliyetler açısından uluslararası düzeyde başarılı olan,
 5. Türkiye’nin veya Türk kültürünün uluslararası tanınırlığına veya tanıtımına katkı sağlayan, Türkiye’nin milli menfaatlerine ilişkin hususlarda uluslararası düzeyde faaliyette bulunan yabancılara verilebilir.

Turkuaz Kart Nasıl Alınır?

Bakanlık tarafından yapılan değerlendirme neticesinde başvurusu olumlu sonuçlananlar uygulamaya alınır.

Bakanlıkça Turkuaz Kart verilmesi uygun görülenlerin, aşağıdaki konulara dikkat etmesi gerekmektedir.

 • Turkuaz Kart alanlar, ilk 3 yıl değerlendirmeye tabi tutulurlar. Yani Kart ilk seferde 3 yıl süre için verilir. Bu ilk 3 yıl içerisinde Bakanlık, Kart sahiplerinden bilgi ya da belge talep edebilir.
 • Geçiş süresi içinde, Kart sahibi olanların yaptığı faaliyet ve verdiği sözlerin tutulup tutulmadığı, bakanlık tarafından görevlendirilen bir uzman ekip tarafından takip edilecek.
 • Geçiş süresi sonunda, ilgili kanunun 15. maddesine göre Kartı iptal edilmeyen yabancıların, geçiş süresinin bitmelerine 180 gün kalmasından itibaren başvurması halinde, süresiz Turkuaz Kart verilir. Geçiş süresi bittikten sonra yapılan başvurular geçersiz sayılır ve Turkuaz Kartları iptal edilir.
 • Turkuaz Kart sahiplerinin eş ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarına, yakını olduklarını gösteren ve oturma izni yerine geçen belge verilir.
 • Turkuaz Kart alanlar, herhangi bir engele takılmaksızın, yurt dışında yaşayan ailelerini ülkemize getirebilir.
 • Turkuaz Kart almaya hak kazanan yabancılar, süresiz çalışma izni alan yabancıların sahip olduğu haklardan faydalanırlar.
 • Süresiz Kart alanlar, istedikleri takdirde Türk vatandaşlığına geçebilir. Askerlik, kamu görevlerine girme, seçme ve seçilme hakkı dışında kalan, genel sağlık sigortası gibi tüm haklardan yararlanabilir.
 • Turkuaz Kart alanlar, süresiz oturma izni almış sayılırlar.
 • Eğitim alanına katkı yapabilecek olan yabancılar
 • Bilim ve teknoloji alanında faydası olabilecek olan yabancılar
 • Ülkemize yatırım yapan veya yapacak olan yabancılar
 • Sahip oldukları mesleki tecrübe ile, ülkemize fayda sağlayacak olan yabancılar
 • Ülkemizde istihdam yaratabilecek olan yabancılar
 • Uluslararası İşgücü Politikası Danışma Kurulunun önerdiği yabancılar
 • Akademik anlamda yaptığı çalışmalar tüm dünya tarafından kabul görmüş olan yabancılar
 • Yurtdışına büyük cirolarda ihracat yapan yabancılar,
 • Türkiye’de herhangi bir gayrimenkul sahibi olan ve bu gayrimenkulleri en az 3 yıl satmayacağına dair teminat veren yabancılar.

Başvuru yapabilecek.

Turkuaz Kart Başvurusu Nereye Yapılır?

Bakanlık tarafından gerekli teknik altyapı tamamlanıncaya kadar, bu Yönetmelik kapsamında başvurular e-Devlet kapısı üzerinden erişilebilen Yabancıların Çalışma İzinleri Otomasyonu aracılığıyla yapılır. Genel Müdürlükçe gerek görülmesi halinde sisteme yüklenen belgelerin kağıt ortamında Bakanlığa gönderilmesine devam edilir.

Bakanlık tarafından gerekli teknik altyapı tamamlanıncaya kadar Turkuaz Kart yakınına ikamet izni verilmesi işlemleri il göç idaresi müdürlükleri tarafından gerçekleştirilir.

Başvurusu Nasıl Yapılır?

Turkuaz Kart başvurusu, yurt içinde doğrudan sistem üzerinden, yurt dışında yabancının vatandaşı olduğu veya yasal olarak bulunduğu ülkedeki Türk dış temsilciliği aracılığıyla yapılır.

Yurt dışından yapılan başvuruya ilişkin bilgi ve belgeler Türk dış temsilciliğince elektronik ortamda Bakanlığa iletilir.

Türkiye’de yasal olarak bulunan yabancı, yurt içinden yabancı kimlik numarası ile sistem üzerinden doğrudan kendisi başvuru yapabilir.

Turkuaz Kart başvurusu, yurtiçi ve yurtdışından yabancı adına yetkili aracı kurum tarafından da yapılabilir.

Turkuaz Kart başvurusu sırasında yabancı ve yakınına ilişkin Genel Müdürlükçe belirlenen bilgi ve belgelerin sisteme girilmesiyle başvuru tamamlanır.

Turkuaz kart başvurusu için gerekli evraklar

Başvuru sırasında aşağıda belirtilen belgeler sisteme yüklenir:

a) Başvuru dilekçesi,
b) Yabancıya ait pasaport veya pasaport yerine geçen belgenin sureti,
c) Varsa ilgili kamu kurum ve kuruluşundan alınan uygunluk belgesi,
ç) Bu Yönetmeliğin beşinci maddesinde sayılan yabancılar bakımından;

 1. Nitelikli işgücü olarak değerlendirilen yabancı için diploma, iş sözleşmesi, özgeçmiş, atama veya görevlendirme yazısı, mesleki tecrübe, anadil dışında bilinen yabancı dilleri gösteren uluslararası düzeyde kabul edilen belgeler ile benzeri,
 2. Nitelikli yatırımcı olarak değerlendirilen yabancı için yatırım büyüklüğü, istihdam düzeyi, ihracat tutarı, mali yeterlilik, faaliyet gösterilen bölge, sektör ve işi gösterir belgeler ile benzeri,
 3. Bilim insanı veya araştırmacı için, diploma, akademik kariyer ve unvanı gösterir belge, sahip olunan akademik çalışmalar veya lisans, ticari marka veya patent belgeleri ile benzeri,
 4. Kültürel, sanatsal veya sportif faaliyetler açısından ulusal veya uluslararası düzeyde başarılı olmuş yabancı için başarılı olduğunu gösterir belgeler ile benzeri,
 5. Türkiye’nin veya Türk kültürünün tanınırlığına veya tanıtımına katkı sağlayan yabancılar için: Turkuaz gönüllüsü olarak uluslararası düzeyde yürütülen faaliyetlere ilişkin belgeler, fikir ve sanat eserleri, süresi, sürdürülebilirliği, devamlılığı ve etki alanı gibi bilgileri içeren tanıtım faaliyetlerine ilişkin belgeler ile benzeri,

belgeler içerisinden Genel Müdürlükçe belirlenerek Genel Müdürlük resmi internet sayfasında yayımlanan belgeler.

Genel Müdürlük 5 inci maddede sayılan yabancılar bakımından her bir yabancı grubu için ayrı ayrı gerekli belgeleri belirlemeye, yeni belgeler eklemeye veya bu belgeleri değiştirmeye yetkilidir. Bu kapsamda yapılan düzenlemeler Genel Müdürlük resmi internet sayfasında yayımlanır.

Türkiye’de yasal olarak bulunan yabancıların yurtiçinden yapacakları başvurular bakımından yabancının geçerli ikamet iznine sahip olması şartı aranmaz.

Turkuaz Kart Sahibi Yakını Kartı Nasıl Alınır?

Turkuaz Kart sahibi yakını için Turkuaz Kart sahibi yakını kartı düzenlenir.

Düzenlenen bu kart, Turkuaz Kartın geçerlilik süresi içinde ikamet izni yerine geçer.

Turkuaz Kartın geçersiz hale gelmesi halinde yakını için düzenlenen bu kart da Genel Müdürlükçe iptal edilir.

Turkuaz Kartın sınırlandırılması

Turkuaz Kart başvuruları ve değerlendirilmesi uluslararası işgücü politikası doğrultusunda belirli bir süre için tarım, sanayi veya hizmet sektörleri, belirli bir meslek, işkolu veya mülki ve coğrafi alan itibarıyla Bakanlık tarafından sınırlandırılabilir veya durdurulabilir.

Turkuaz Kart Sahibi Yakını İkamet İzni Başvurusu Nasıl Yapılır?

Turkuaz Kart sahibi yakını için ikamet izni başvurusunun, Turkuaz Kart başvuru usulüne göre ve bu başvuru ile aynı anda Bakanlığa yapılması esastır. Ancak, yurtdışından yapılan Turkuaz Kart başvurusunda, Turkuaz Kart sahibi yakınının ikamet izni başvurusu için gerekli bilgilerinin bulunmaması halinde bu yabancıların başvuruları Türkiye’ye giriş tarihlerinden itibaren vize veya vize muafiyeti sürelerini aşmamak koşuluyla en geç doksan gün içinde Bakanlığa yapılabilir.

Turkuaz Kart sahibi yakını için yapılacak ikamet izni başvurusunda, yabancının eşi bakımından evlilik bağını, çocuğu bakımından ise velayet ilişkisini ve bakmakla yükümlü olduğunu gösteren belgeler başvuruya eklenir.

Turkuaz Kart başvurusunun değerlendirilmesi

Turkuaz Kart başvurusunun değerlendirilmesinde uluslararası işgücü politikası doğrultusunda Genel Müdürlükçe belirlenen kıstaslar kapsamında oluşturulan puanlama sistemi kullanılır.

Puanlama sistemi kapsamında yeterli puanı alan başvurular olumlu değerlendirilir.

5 inci maddenin birinci fıkrasının (b), (c) ve (ç) bentlerinde sayılan yabancılar için yapılan başvuruların değerlendirilmesinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alınmış uygunluk belgesinin bulunması halinde bu belge puanlamaya dahil edilebilir.

Lisans öğreniminin son yılında olan veya lisansüstü öğrenimi gören örgün öğretim öğrencilerinden öğrenim gördüğü alandaki yüksek becerisi, potansiyeli veya akademik çalışmaları ve araştırmaları ile üstün başarılı olanlar için yapılan başvuruların değerlendirilmesinde, öğrenim gördüğü kurum ile bu kurumda çalışan öğretim üyelerinin ve ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınabilir.

Turkuaz Kart Uygunluk Belgesi Nasıl Alınır?

Yabancıların nitelikleri bakımından Turkuaz Kart verilmeye uygun olduğuna dair Genel Müdürlükçe belirlenen ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından uygunluk belgesi düzenlenebilir.

* Uygunluk belgesinin şekli ve içeriği her bir yabancı grubu için ayrı ayrı olmak üzere ilgili kamu kurumu ve kuruluşlarının görüşleri alınarak Genel Müdürlükçe hazırlanır.

* Genel Müdürlük uygunluk belgesi düzenlenmesi bakımından ilgili kamu kurumu ve kuruluşlarını belirlemeye, değiştirmeye veya bunlara yenilerini eklemeye yetkilidir.

* Uygunluk belgesi, Turkuaz Kart başvurusunun olumlu değerlendirilmesine yönelik herhangi bir kazanılmış hak sağlamaz.

Turkuaz Kart Puanlama Sistemi Nedir?

Puanlama sistemi 5 inci maddede sayılan yabancılar bakımından belirlenen nitelikleri baz alınarak ikinci fıkrada belirtilen kıstaslar doğrultusunda hazırlanır.

Puanlama sisteminin hazırlanmasında;

a) Nitelikli işgücü olarak değerlendirilen yabancı için; öğrenim durumu, öğrenim görülen yüksek öğretim kurumunun saygınlığı, ücret düzeyi, üst düzey yönetici olarak, uzmanlık gerektiren yüksek nitelikli işlerde veya Ar-Ge alanında çalışma veya mesleki deneyim, öğrenim ile iş ya da mesleğin uyumu, anadili dışında bildiği yabancı diller ve niteliklerini gösterir benzeri kıstaslar,

b) Nitelikli yatırımcı olarak değerlendirilen yabancı için; belgelendirilen ya da taahhüt edilen yatırım, ihracat veya istihdam düzeyi, yatırım yapılacak sektörün, bölgenin ve işin niteliği, Türkiye’de sahip olunan taşınır veya taşınmazlar ile fikri veya sınaî mülkiyet hakları ve niteliklerini gösterir benzeri kıstaslar,

c) Bilim insanı veya araştırmacı için; akademik unvan, ulusal ya da uluslararası alanda bilinen yükseköğretim kurumlarında veya bilim ve teknoloji alanında öne çıkmış kuruluşlarda çalışma veya mesleki deneyim, ulusal veya uluslararası kurumlar tarafından tescillenmiş patent, ticari marka veya lisans, inovasyon faaliyetleri, Ar-Ge alanında ya da bilişim, savunma, maden, enerji gibi ülke ekonomisi açısından stratejik sektörlerde önemli görevlerde çalışma ya da mesleki deneyim ve niteliklerini gösterir benzeri kıstaslar,

ç) Yabancı sporcular için faaliyette bulunduğu spor dalında ferdi ya da kulüp lisansı ile ulusal ya da uluslararası ferdi ya da takım müsabakalarında aldığı dereceleri ya da ödülleri, mensubu olduğu spor kulübünün hukuki statüsü ile ilgili kulübün ulusal veya uluslararası başarıları, uyruğunda bulunduğu ülkede milli sporcu statüsünde olması ve niteliklerini gösterir benzeri kıstaslar,

d) Fikir ve sanat eseri sahibi yabancılar için eserlerinin bilinirliği, ulusal veya uluslararası ödülleri ve niteliklerini gösterir benzeri kıstaslar,

e) Türkiye’nin veya Türk kültürünün tanınırlığına veya tanıtımına katkı sağlayan yabancılar için; süresi, sürdürülebilirliği, devamlılığı ve etki alanı gibi bilgileri içeren tanıtım faaliyetleri, fikir ve sanat eserleri, Turkuaz gönüllüsü olarak uluslararası düzeyde yürütülen faaliyetleri ve benzeri kıstaslar,

esas alınır.

Puanlama sistemlerinde değişiklik yapmaya veya bölge, il, sektör, işkolu veya meslek bazında farklılaştırılmış puanlama sistemleri belirlemeye ve bunları altı aylık dönemler itibarıyla yayımlamaya Genel Müdürlük yetkilidir.

Turkuaz Kart başvurusunun reddedilme sebepleri?

Yapılan değerlendirme neticesinde:

a) Bakanlıkça belirlenen değerlendirme kıstaslarını karşılamayan,
b) Uluslararası işgücü politikasına uygun olmayan,
c) Sahte veya yanıltıcı bilgi ve belgelerle yapılan,
ç) Yabancı istihdam edilmesine ilişkin gerekçesi yeterli görülmeyen,
d) Diğer kanunlarda Türk vatandaşlarına hasredilen iş ve meslekler için yapılan,
e) 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun ilgili maddeleri kapsamında Türkiye’ye girişlerine izin verilmeyecek, vize verilmeyecek veya sınır dışı etme kararı alınacak yabancılardan olduğu İçişleri Bakanlığınca bildirilen yabancılara ilişkin olan,
f) Kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından Türkiye’de çalışmasında sakınca görülen yabancılara ilişkin olan,
g) Dışişleri Bakanlığının uygun görüşü olması durumu hariç, Türkiye Cumhuriyeti’nin tanımadığı veya diplomatik ilişkisinin bulunmadığı ülke vatandaşları için yapılan,
ğ) Kanuni süresi içinde yapılmayan veya eksiklikleri tamamlanmayan,

Turkuaz Kart başvuruları reddedilir.

Turkuaz kart Geçiş süresi çok önemli!

Turkuaz Kart ilk üç yılı geçiş süresi olmak kaydıyla verilir.

Genel Müdürlükçe, geçiş süresi içinde Turkuaz Kart sahibi yabancının faaliyetlerinin ve taahhütlerinin izlenmesi için bir uzman görevlendirilir.

Görevlendirilen uzman tarafından on iki aylık dönemler halinde şekil ve içeriği Genel Müdürlükçe belirlenecek izleme raporu hazırlanır.

Yabancı, izleme raporu için gerek duyulan her türlü bilgi veya belgeyi on beş gün içinde Bakanlığa vermekle yükümlüdür. Bilgi veya belgelerin sistem üzerinden aktarılması esas olmakla birlikte Genel Müdürlükçe, kayıtlı elektronik posta dahil her türlü iletişim aracının kullanılmasına imkan sağlanabilir.

Uzman raporu doğrultusunda tespit edilen eksiklikler yabancıya bildirilerek giderilmesi için üç aylık süre verilir. Bu sürenin sonunda eksikliklerin giderilmemesi durumunda geçiş süresi sonlandırılarak Turkuaz Kartın iptaline karar verilebilir.

Geçiş süresi içinde Genel Müdürlük tarafından yabancının yurtiçi ve yurtdışı faaliyetlerinin incelemesi yapılabilir veya yaptırılabilir.

Geçiş süresi kaydının kaldırılması

Geçiş süresi kaydının kaldırılması talebi, geçiş süresinin dolmasına yüz seksen gün kalmasından itibaren, her durumda geçiş süresi dolmadan yapılır. Bu sürede başvuru yapılmaması halinde Turkuaz Kart geçersiz hale gelir. Süre dolduktan sonra yapılan başvurular reddedilir.

Geçiş süresi kaydı, Turkuaz Kart sahibi yabancının talep tarihinden itibaren otuz gün içinde ilgili uzmanın hazırlayacağı nihai raporun olumlu olması halinde Genel Müdürlükçe kaldırılır.

İlgili uzman tarafından hazırlanan nihai raporun olumsuz olması halinde Genel Müdürlükçe yapılacak değerlendirme sonucunda geçiş süresinin uzatılmasına veya sonlandırılarak Turkuaz Kart’ın iptaline karar verilir.

Turkuaz Kartın süresiz hale gelmesi

Geçiş süresi içinde iptal edilmeyen ve geçiş süresi kaydının kaldırılmasına ilişkin talebi uygun bulunan yabancının Turkuaz Kart’taki geçiş süresi kaydı kaldırılır ve Turkuaz Kart süresiz hale gelir.

Kimler Turkuaz Kart Başvurusu Yapamaz?

Turkuaz Kart almak için gereken şartları taşısalar bile, aşağıdaki durumda olan yabancılar Turkuaz Kart başvurusu yapamazlar.

 • Türkiye’ye giriş ve çıkış yasağı olan yabancılar
 • Kamu sağlığını tehdit edecek türde hastalığı olan yabancılar
 • Kamu düzeni ve güvenliği açısından tehdit olabileceği düşünülen yabancılar

Turkuaz kart Danışmanlık Yetkili aracı kurumları

Geçiş süresi içerisinde izleme ve değerlendirme için Genel Müdürlükçe yabancıdan talep edilen her türlü bilgi, belge ve veriyi içeren raporlar, yetkili aracı kurum tarafından hazırlanabilir.

Yetkili aracı kurum Turkuaz Kart sahibi için hazırlanan raporları on iki aylık sürelerin tamamlanmasını takip eden on beş gün içinde Genel Müdürlüğe sunmakla yükümlüdür.

Sunulan raporun şekil ve içeriğine ilişkin düzeltme talepleri elektronik ortamda Genel Müdürlükçe yabancıya ve yetkili aracı kuruma bildirilir. Otuz gün içinde belirtilen değişikliklerin yapılmaması halinde raporlar geçersiz sayılır.

Turkuaz Kart Ücretleri Ne Kadar?

2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu uyarınca Turkuaz Kart sahibi yabancıdan çalışma izni ve ikamet izin harcı ve Turkuaz Kart sahibi yakınından ikamet izin harcı alınmaz.

Yabancıya verilecek Turkuaz Kart ve yakınına verilecek olan Turkuaz Kart sahibi yakını kartı 21/2/1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanunu uyarınca değerli kağıt olarak düzenlenir.

Turkuaz Kart İptal Sebepleri

Turkuaz Kart yabancının talebi dışında;

a) Turkuaz Kart’ın geçerlilik tarihinden itibaren; altı ay içinde Türkiye’ye gelmemesi ya da mücbir sebep olmaksızın iki yıldan uzun bir süre aralıksız yurtdışında kalması,

b) İçişleri Bakanlığı veya Dışişleri Bakanlığının uygun görüşünün bulunması hâli hariç, pasaportunun veya pasaport yerine geçen belgesinin geçerlilik süresinin uzatılmaması,

c) Kanunda belirtilen hükümlere aykırı olarak ya da kayıtdışı çalıştığının tespiti,

ç) Yabancının en az bir yıl kesintisiz bir şekilde çalışmadığının tespiti,

d) Turkuaz Kart başvurusunun sahte veya yanıltıcı bilgi ve belgelerle yapıldığının sonradan tespiti,

e) Geçiş süresi içinde talep edilen bilgi ve belgelerin süresi içinde sunulmaması ya da izleme raporuna göre yabancının Turkuaz Kart sahibi niteliğini kaybettiğinin anlaşılması,

f) 6458 sayılı Kanuna göre, Türkiye’ye girişlerine izin verilmeyecek, vize verilmeyecek veya sınır dışı etme kararı alınacak yabancılardan olduğunun İçişleri Bakanlığınca bildirilmesi,

g) Kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından Türkiye’de çalışmasında sakınca olduğunun ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca bildirilmesi,

hallerinde iptal edilir.

Abone Ol
Bildir
70 Yorum
En yeni
En eski En Çok Oylanan
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumları görüntüle
Ali Akbari
Ali Akbari(@aliakbari)
18 gün önce

Merhaba ben Afganistan uyrukluyum Özbek asıllıyım 2015 ten beri türkiyede mülteci olarak yaşamaktayım.türkiyeden ftr sağlık sektöründen mezunum.acaba ben başvuru yapa bilimiyim

Ata Kurumsal
Ata Kurumsal(@murat)
14 gün önce
Yanıtla  Ali Akbari

Merhaba, Turkuaz kart için henüz başvuru ekranı açılmaması sebebiyle şu an sorunuza maalesef ki cevap veremiyoruz.

Sattar Türkmen oghlu
Sattar Türkmen oghlu
3 ay önce

Merhaba Afganistan vatandaşiyim İstanbul da yaşıyorum bende alabilirmim bu kartı tirkmenim

Ata Kurumsal
Ata Kurumsal(@murat)
3 ay önce

Merhaba, yazımızda belittiğimiz şartlardan birini sağlamanız durumunda Turkuaz kart sahibi olabilirsiniz.

Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

Meryem
Meryem
3 ay önce

Merhaba benim kocam pilot
Turkuaz kartını ala bilir mi?

Ata Kurumsal
Ata Kurumsal(@murat)
3 ay önce
Yanıtla  Meryem

Merhaba, sorunuzun cevabı mail adresinize gönderilmiştir.

Ali
Ali
3 ay önce

Hello, I’m an athlete who has rank in European championship, can I apply?

Ata Kurumsal
Ata Kurumsal(@lyuda)
3 ay önce
Yanıtla  Ali

Hello,

According to the legislation, foreigners who are successful at the international level in terms of cultural, artistic or sports activities are eligible for an application.

Kind regards,

Your thoughts are important to us. Are you satisfied with the answers we have given to your questions? Please leave a comment on our page. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

Jasmina
Jasmina
4 ay önce

Merhaba, ben öğrenciyim turkuaz kart alabilir miyim?

Ata Kurumsal
Ata Kurumsal(@murat)
4 ay önce
Yanıtla  Jasmina

Merhaba, yabancı öğrenciler, okuduğu okul ve bölüme veya mezuniyet puanına göre değerlendirilmek üzere Turkuaz kart başvurusu yapabilirler.

Polin yabancılar danışmanlık
Polin yabancılar danışmanlık
4 ay önce

Merhaba, Turkuaz kart başvuruları başladı mı? Turkuaz kart başvurusu nasıl ve nereye yapılıyor, acil bilgi alabilir miyiz?

Ata Kurumsal
Ata Kurumsal(@murat)
4 ay önce

Merhaba, Evet Turkuaz kart başvuruları başlamıştır, Turkuaz kart başvurusu yapmak ve ön bilgi almak için ofislerimizden randevu alabilirsiniz. Randevu almadan önce lütfen bu sayfamıza göz atınız: https://atakurumsal.com/hizmetler/turkuaz-kart/

Farhad
Farhad
7 ay önce

Merhaba,
Ben dişhekimiyim ve suan uzmanlik yapiyorum ,11 yildir turkiyedeyim, bildiginiz gibi dis hekimleri calisma izni alamiyorlar, acaba turkuaz karti alabilir miyim ve alabilirsem onunla calisabilir miyim ?,vatandaslik basvurusu da yapamadim çunku gelir belgesi ve uygun ikamat çeşiti istiyorlar, yardimci olursaniz cok sevinirim

Ata Kurumsal
Ata Kurumsal(@murat)
7 ay önce
Yanıtla  Farhad

Merhaba, maalesef ki Turkuaz kart başvuruları alınmaya başlanmadı, sistem başvuruları kabul etmeye başladığı zaman sorunuza tekrar cevap vereceğiz.

Hüseyin kasım
Hüseyin kasım
1 yıl önce

Bana yardımcı olabilir misiniz

Meryem
Meryem
1 yıl önce

Merhabalar,
Bir seneden fazladır türkiye de ev sahibiyim. Süreli çalışma iznim var ve çalışıyorum ama Turkuaz kartı almayı düşünüyorum. Süreli çalışma iznim varken, Turkuaz kartı başvurusunda bulunabilirmiyim? İkinci sorum masrafıyla ilgili çünkü herhangi bir website de turkuaz kartı alınmasının yani başvuru ücretinin ve onaylandıktan sonra alınan ücret ile ilgili bilgi bulamadım. Yardımcı olursanız sevinirim

Ata Kurumsal
Ata Kurumsal
1 yıl önce
Yanıtla  Meryem

Merhaba, Turkuaz kart başvuruları henüz başlamadı, bu yüzden sorularınıza maalesef ki net cevap veremiyoruz, mail adresinizi sistemimize kayıt ettik, başvurular başladığında sizi haberdar edeceğiz.

Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

Fatma
Fatma
1 yıl önce

Merhaba,Turkuaz kart sahibi yakınları kimler oluyor?Kart sahibinin kardeşi de bundan faydalanabilir mi?

Ata Kurumsal
Ata Kurumsal
1 yıl önce
Yanıtla  Fatma

Merhaba, Turkuaz kart sahibinin yakınları eşi ve çocukları olarak değerlendirileceğini tahmin ediyoruz.

Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

Balzhan
Balzhan
1 yıl önce

Merhaba,

Turkiyede Kasim 2014 yilindan beri ikamet ediyorum ve Nisan 2015 ten beri calisiyorum.
Haziran sonu isten cikartiliyorum. Turkuaz kart icin basvurabilir miyim? Veya calisma iznim iptal olduktan sonra opsiyonlarim nelerdir? Aldigim biligiye gore calisma izni iptal olduktan sonra ya 15 gun icinde Turkiyeden cikis yapmam gerekiyor yada 10 gun icinde oturum izni icin basvuru yapabilirim. Oturum izni ve Turkuaz kart basvuru surecleri nedir? Hangi belgeler gerekli?

marta
marta
1 yıl önce
Yanıtla  Balzhan

Merhaba,
Turkuaz kart henüz verilmemektedir. Çalışma izniniz iptal olmadan başka bir iş bulursanız yeni iş yerine çalışma izni transferi yapılabilir. Aksi halde çalışma izniniz iptal olmadan oturma izni başvurusunda bulunabilirsiniz veya 15 gün içinde Türkiye’den çıkış yapmanız gerekmektedir.

Düşünceleriniz bizim için önemli. Bizden aldığınız hizmetten memnun musunuz? lütfen memnuniyetiniz oranında yıldız verip yorum yapın. Tıklayınız

Shamil Sam Alukay

Turkuaz kartı alabilmek için müracaat etmek istiyorum.

Ata Kurumsal
Ata Kurumsal
2 yıl önce

Merhaba, Turkuaz kart başvuruları henüz başlamamıştır, başlayınca sizi mail adresiniz üzerinden bilgilendireceğiz.

balta
balta
2 yıl önce

Iyi gunler .Turkuaz kart başvurulari ne zaman başlayacak bunun bi net tarihi varmi. Turkuaz kart hangi bakanliga bağli olacak.
Cevapiniz için önceden teşekkürler.

Ata Kurumsal
Ata Kurumsal
2 yıl önce
Yanıtla  balta

Merhaba, Turkuaz kart başvuruları çalışma bakanlığında yapılacaktır.

balta
balta
2 yıl önce

Iyi günler Tukruaz kart başvurulari ne zaman aktif olarak başliyacak . Bunun net tarihi varmi.

Ata Kurumsal
Ata Kurumsal
2 yıl önce
Yanıtla  balta

Merhaba, maalesef ki biz de net tarihi bilmiyoruz ama tahminimize göre 2020 yılında başlayacaktır diye düşünüyoruz.

Mojgan
Mojgan
2 yıl önce

Merhabalar, ben 2 sene dir ikamet kart aliyorum, aceba 1 sene de turkuaz kart alsam vatandislik basvurmaya hakkim olacak mi?
saygilarimla.

Ata Kurumsal
Ata Kurumsal
2 yıl önce
Yanıtla  Mojgan

Merhaba, Turkuaz kart başvuruları henüz başlamadı, Turkuaz kart aldıktan sonra 3 yılı doldurmanız gerekmektedir. Önceki ikametleriniz sayılmamaktadır.

Mustapayev
Mustapayev
3 yıl önce

Merhaba

Ben Rahmet Mustapayev, Türkmenistan’lıyım. 2013 den beri Acil Servis Hekimi statüsünde resmi olarak Türkiye’de çalışıyorum.

Bir sorum var. Turkuaz Kart başvuruları nereden yapılıyor, yada siz yapıyor musunuz?

Saygılarımla Dr. Rahmet

Ata Kurumsal
Ata Kurumsal
3 yıl önce
Yanıtla  Mustapayev

Merhaba, Turkuaz kart başvuruları henüz başlamamıştır, mail adresiniz sistemimize kayıt edildiği için başvurular başladığında mail olarak sizi bilgilendireceğiz.

abdymalik
abdymalik
3 yıl önce

meraba terjumanlik gibi meslek yapabilirmiyim ama bişey daha var eğar ban sonradan memleketime gitmek istesam bi sorun çykarmy yany benim memleketim bi sorun çykaryrmy

Ata Kurumsal
Ata Kurumsal
3 yıl önce
Yanıtla  abdymalik

Merhaba, memleketinizin neresi olduğunu yazmadığınız için sorunuza maalesef cevap veremiyoruz.

Cansın
Cansın
3 yıl önce
Yanıtla  Ata Kurumsal

Merhaba ülke seçenekleriniz arasında KOSOVA yok bilginize bu yüzden uygunluk testini dolduramadım.

Ata Kurumsal
Ata Kurumsal
3 yıl önce
Yanıtla  Cansın

Merhaba, uyarınız için teşekkür ederiz, arkadaşlarımız uyarıldı hata kısa sürede giderilmeye çalışılacaktır, mail adresiniz sistemimize kayıt edildi, Turkuaz kart başvuruları başladığı gün mail üzerinden bilgilendireceksiniz.

Manuchehr zarrinkelk
Manuchehr zarrinkelk
2 yıl önce
Yanıtla  abdymalik

Honey Azerbaycan’liyim, Ege universities dis hekimligi fakultesi ve Tahran universities dis hekimligi fakultesi DDS mezunuyum. Turkey Sakarys Serdivan’ da yasamaktayim. Avrupa Hollanda’a liyim. Snack nasil Turk kimligime kavusmak istiyorum.

Tural
Tural
3 yıl önce

Merhabalar. Ben öğreciyim. Haziran ayı sonu diplomamı alacam. Ağustos sonu oturum iznim bitiyor. Şimdi iş bulursam , çalışma iznine başvuru yapa bilirmiyim?

Hacı
Hacı
3 yıl önce

Selâmün aleyküm. Bana arkadaşım borcuna karşılık bana 1200000 dolarlık bir gayrimenkul bedelsiz !!!! Olarak bana devredecek . Gayrimenkulün değerli gerçekten bir milyon doları aştığı için istisnai vatandaşlık alabilirmiyim. Gayrimenkul bedelsiz devredilecegi için kafamda soru işareti var.

Ata Kurumsal
Ata Kurumsal
3 yıl önce
Yanıtla  Hacı

Merhaba, bizden danışmanlık hizmeti almanız durumunda (belirttiğiniz şartlarda) sizi ve ailenizi Türkiye vatandaşlığına geçirebiliriz, bu hizmeti verebilmemiz için tapularınızı adınıza devralmamış olmanız gerekmektedir.

Hacı
Hacı
3 yıl önce
Yanıtla  Hacı

Bana yanıt verdiğiniz için teşekkür ederim. Peki gayrimenkul bana bedelsiz devredilecegi için bu gayrimenkul gerçek değeri 1000000 dolar aştığını nasıl tesbit edilecek. Ayrıca sizin gasziantepte bir büronuz var mı irtibata girmek için

Ata Kurumsal
Ata Kurumsal
3 yıl önce
Yanıtla  Hacı

Merhaba, Gayrimenkullerin değeri, SPK lisanslı expertiz şirketi tarafından belirlenmektedir, Gaziantep de şubemiz maalesef yok, bu konuyla ilgili hizmetleri Ankara ofisimiz yürütmektedir, bizi istediğiniz zaman Ankara ofisimizde ziyaret edebilirsiniz.

Hacı
Hacı
3 yıl önce
Yanıtla  Ata Kurumsal

Teşekkür ederim. Inşallah yanlış anlamadım. Ben ilk önce spk değerlendirmesi alıp ve gayrimenkulün bana devredimeden önce sizinle irtibata geçmem lazim

Orkhan
Orkhan
3 yıl önce

Merhaba, turkuaz kart 14 mart 2017 de resmi gazetede yayimlanmisti. Tahmini bir suresi var mi basvurularin baslayacagi tarihin?

Ata Kurumsal
Ata Kurumsal
3 yıl önce
Yanıtla  Orkhan

Merhaba, Turkuaz kart kanunu ve yönetmeliği dediğiniz üzere yayınladı fakat başvuruları henüz başlamadı, bizim tahminimiz 2018 yılının 3 üncü çeyreğinde başvuruların başlayacağıdır.