Türk VatandaşlığıUzun Süreli İkamet İle Türk Vatandaşlığı

Türkiye’de uzun süreli ikamet etmiş olan yabancılar Türk vatandaşlığına başvuru yapabilirler. Bu başvuru şekli, Türk Vatandaşlığının genel olarak kazanılması olarak geçmektedir. 5901 sayılı Türk vatandaşlığı kanunu 9. Madde, sonradan kazanılan vatandaşlıktan bahseder. Sonradan kazanım; yetkili makam kararı ile, evlat edinilme durumu ya da seçme hakkı kullanılması ile mümkün olmaktadır. Yetkili makam kararı ile vatandaşlığın kazanılması hali de kendi içerisinde 4’e ayrılır. Bunlar, genel olarak, istisnai olarak, evlilik yöntemiyle ve yeniden kazanım şeklindedir. Söz konusu vatandaşlık Kanunu’nda 15.madde uyarınca, Türkiye Cumhuriyeti’nde kesintisiz olarak 5 (beş) yıl ikamet eden yabancı uyruğa sahip kişiler, diğer şartların da gerçekleşmesi durumunda Türk vatandaşlığına başvuru yapma hakkı kazanabilirler.

Sonradan Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancı uyrukluların aşağıdaki şartları sağlaması gerekmektedir:

 • Yabancı uyruğa sahip kişi, kendi devletinin hukukuna göre reşit olmalıdır. Kişi eğer vatansız durumda ise Türkiye Cumhuriyeti medeni kanunları gereğince, reşit olmalıdır. Ayrıca ayırt etme gücüne sahip olmalıdır.
 • Türk vatandaşlığı başvurusunun yapılış tarihi itibarıyla başvuru sahibi kişi, geriye yönelik olarak en az beş yıl boyunca Türkiye’de kesintisiz olarak ikamet etmiş olmalıdır.
 • Yabancı uyruğa sahip kişinin, Türkiye’ye yerleşme isteğini açık ve net bir şekilde göstermesi gerekmektedir.
 • Kişi, kamunun sağlığı açısından herhangi bir tehdit oluşturabilecek hastalığa / hastalıklara sahip olmamalıdır.

İlginizi Çekebilir: Türk Vatandaşlığı Hakkında Merak Edilen Sorular ve Cevapları

Türk Vatandaşlığı Gerekli Evraklar 2022

 • Türk Vatandaşlığı Başvurusu Formu;
 • Kişinin Türk vatandaşlığı başvurusunda bulunma isteğini ve ayrıca konuyla ilgili belirtilmek istenen ayrıntıları açıklayan bir dilekçe.
 • 2 adet, 50 x 60 mm formatında beyaz fona sahip, ICAO fotoğraf standartlarına uygun, biyometrik fotoğraf. (Güncel olmalıdır.)
 • Pasaport veyahut pasaport yerine geçen benzeri bir belge. Eğer kişi vatansız durumda ise, buna dair bir belge de sunulmalı.
 • Yabancı uyruğa sahip kişinin kimlik bilgilerinin yer aldığı bir doğum belgesi veya nüfus kaydı gibi gerekli bilgilerin yer aldığı benzeri belge. Eğer başvuru sahibi evli ise, eşi ila çocuklarının aile bağını kanıtlayan nüfus kaydı örneği ya da benzeri bir belge sunulmalı.
 • Başvuru sahibi kişinin medeni durumunun yer aldığı medeni durum belgesi. Ek olarak, kişinin o andaki şahsi durumuna bağlı şekilde evlilik belgesi, boşanma kararı, ölüm belgesi vb. gibi evraklar da sunulmalı.
 • Kişinin bulaşıcı ya da kamunun sağlığı açısından tehlike oluşturabilecek bir hastalığa sahip olmadığına ilişkin, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafınca belirlenen niteliklere sahip sağlık raporu.