Çalışma İzniTürkiye'de Sağlık

Türkiye’de yabancı personel çalıştırma şartları, uygulama koşulları yasalar ve yürütmelikler ile belirlenmiştir. Türkiye’de özel sağlık kuruluşlarında yalnızca yabancı uyruklu doktorlar ve hemşireler çalışabilir. Yani yabancı uyruklu ebeler, diş hekimleri ve eczacılar Türkiye’de çalışamazlar.

 

Yabancı personel çalıştırmak isteyen sağlık kurumları ne yapmalı

 

Önceki dönemlerde doktorlar da Türkiye’de çalışamıyordu, ancak son dönemde çıkarılan yasalarla yabancı uyruklu doktorlar ve hemşireler de gereken şartları karşılamaları halinde Türkiye’de ki özel sağlık kuruluşlarında hizmet verebilirler.

Şimdi yabancı sağlık personelinin ve yabancı sağlık personeli çalıştırmayı düşünen özel sağlık kuruluşlarının izlemesi gereken yasal süreçleri inceleyelim.

Yabancı Doktor Ön İzin Belgesi Nedir, Neden Gereklidir?

Yabancı uyruklu doktor ve hemşire çalıştırmak isteyen özel sağlık kuruluşları, önce yabancı doktor ön izin belgesi almalı, daha sonra da bu kişiler için çalışma izni almalıdır.

Türkiye’de çalışma izni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilir. Yabancı uyruklu doktor ve hemşireler için de il sağlık müdürlüklerinden “ön izin belgesi” alma zorunluluğu vardır. Esasında bu belge, söz konusu doktorun Türkiye’deki tıp eğitimi standartlarına uygun bir eğitim alıp almadığını kontrol etmek için gereklidir. Sağlık Bakanlığı tarafından diploması onaylanmayan yabancı doktorlar Türkiye’de çalışamazlar.

Diğer bir deyişle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yabancı doktorun yeterliliğini incelemesi için Sağlık Bakanlığı’ndan yardım alır ve buna göre çalışma izni verir.

Yabancı Doktor Ön İzin Belgesi İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Türkiye’de faaliyet gösteren özel sağlık kuruluşları, yabancı uyruklu doktor çalıştırmak isterlerse öncelikli olarak bu doktorun ön izin belgesi edinmesi gerekir.

Ön izin belgesi, yabancı doktorun ikamet ettiği ildeki sağlık müdürlüğünden alınır. Bu belge ortalama 7-10 gün arasında başvuruyu yapan özel sağlık kuruluşuna gönderilir.

Yabancı doktor, Türkiye’deki bir üniversiteden mezunsa aşağıda belgelere sahip olmak zorundadır:

 1. Mes’ul müdür dilekçesi (Ön izin belgesinin talep edildiğini gösterir yazı).
 2. Çalışma başvurusunda bulunan yabancı doktorun dilekçesi
 3. Doktor ve özel sağlık kurumu  arasında imzalanan hizmet sözleşmesi (Sözleşme eki ile birlikte) (mesai saatleri ve ücretlerin belirtildiği sözleşme)
 4.  Yabancının diplomasının aslı ve fotokopisi (Bu belgede “Aslı gibidir.” ibaresi bulunmak zorundadır.)
 5. Pasaport aslı ve fotokopisi
 6. 2 adet fotoğraf
 7.  Oturma izni kartının fotokopisi
 8. Yabancı uyruklu doktorun ikametgah belgesi

Yabancı doktor, Türkiye dışındaki bir üniversiteden mezunsa aşağıdaki belgelere sahip olmak zorundadır:

 1. Mes’ul müdür dilekçesi (Ön izin belgesinin talep edildiğini gösterir yazı).
 2. Çalışma başvurusunda bulunan yabancı doktorun dilekçesi
 3. Doktor ve özel sağlık kurumu  arasında imzalanan hizmet sözleşmesi (Sözleşme eki ile birlikte) (mesai saatleri ve ücretlerin belirtildiği sözleşme)
 4. Yabancının diplomasının aslı ve fotokopisi (Bu belgede “Aslı gibidir.” ibaresi bulunmak zorundadır.)
 5. Pasaport aslı ve fotokopisi
 6. 2 adet fotoğraf
 7. Oturma izni kartının fotokopisi
 8. Yabancı uyruklu doktorun ikametgah belgesi

Bununla birlikte Türkiye dışındaki bir üniversiteden mezun olan yabancı uyruklu doktorun, ibraz etmesi gereken bazı evraklar daha bulunmaktadır.

 1. İlgili kurum tarafından yabancı doktorun diplomasının ve uzmanlık belgesinin denkliğinin kabul edildiğini gösteren belge
 2. Yabancı doktorun, vatandaşı olduğu ülkenin sağlık bakanlığı ya da büyükelçiliği tarafından kanunen mesleğini icra etmeye engel bulunmadığına dair resmi belge
 3. Özel sağlık kuruluşu ve yabancı doktor arasındaki belirli süreli iş sözleşmesi (Bu belgede doktorun maaşı da belirtilmek zorundadır)
 4. Türkiye’deki üniversitelerin Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezleri tarafından yapılan Türkçe dil sınavından en az B notuna sahip olduğunu gösteren belge. (Bu belge 1 yıl içinde ibraz edilebilir.)

Bu belgeler özel sağlık kuruluşu tarafından il sağlık müdürlüğüne sunulur. Yabancı doktorun belgelerini hazırlayıp istihdam edilmek istediği özel sağlık kuruluşuna teslim etmesi yeterlidir.

Yabancı Doktora Çalışma İzni Verilme Şartları Nelerdir?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yönetmeliğine göre şu şartları taşıyan yabancı doktorlara Türkiye’de çalışma izni verilebilir:

 1. Diploma ve/veya uzmanlık belgelerinin denkliği onaylanmış ve Bakanlıkça tescilleri yapılmış bulunmak,
 2. Mesleğini icra etmesine kanunen engel hali bulunmamak,
 3. Üniversitelerin Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezleri (TÖMER) tarafından yapılan Türkçe dil sınavında Avrupa Dil Portfolyosu kriterlerine göre (B) veya üzeri seviyede başarılı olmak,
 4. İlgili mevzuata göre Türkiye’de çalışma ve ikamet izni almış olmak,
 5. Hekimler için, zorunlu mesleki malî sorumluluk sigortası yaptırmak.

Bu şartları sağlayan doktorların yanında hemşireler de çalışma izni alabilir. Ancak ebelere, eczacılara ve diş hekimlerine Türkiye’de çalışma izni verilmez.

Yabancı Doktor Çalışma İzni İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

 1. Yabancı doktorun ilgili merci tarafından diploma ve/veya uzmanlık belgelerinin denkliğinin kabul edildiğini gösterir belge.
 2. Üniversitelerin Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezleri tarafından yapılan Türkçe dil sınavında Avrupa Dil Portfolyosu kriterlerine göre (B) veya üzeri seviyede başarılı olduğuna dair belge.

Bu belge;
a) Başvuru tarihinden itibaren en geç bir yıl içerisinde ibraz edilmek zorundadır. Bu süre sonunda belge ibraz edilmemiş ise Müdürlükçe personel çalışma belgesi iptal edilir.
b) Türkçe eğitim veren öğretim kurumlarından mezun olanlardan istenmez.

 1. Türkiye’de ilk defa meslek icra edeceklerin, geldikleri ülkenin yetkili makamlarından alınan ve kanunen mesleğini yapmaya engel halinin bulunmadığını gösteren belge. Bu belge;
  a) Başvuru tarihinden önceki bir yıl içerisinde Türkiye’deki öğretim kurumlarından mezun olanlardan,
  b) Başvuru tarihi itibarıyla beş yıldır Türkiye’de kesintisiz ikamet ettiğini belgeleyenlerden,
  c) Ülkelerindeki olağanüstü hal nedeniyle Türkiye’ye sığınmış olanlardan,
 2. Çalışacakları özel sağlık kuruluşu ile yabancı sağlık personeli arasında yapılan, yabancı sağlık personeline ödenecek aylık maaş miktarının da belirtildiği ve her sayfasında tarafların isim ve imzalarının bulunduğu hizmet sözleşmesi.

Bu belgeler, yabancı doktor çalıştırmak isteyen özel sağlık kuruluşu tarafından il sağlık müdürlüğüne teslim edilir. Daha sonra ön izin belgesi ile birlikte çalışma izni almak üzere Çalışma ve Sosyal Bakanlık Bakanlığına başvurulur.

Suriye Uyruklu Sağlık Personelinin Durumu Nedir?

2012’de yayımlanan “Yabancı Sağlık Meslek Mensuplarının Türkiye’de Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik” gereği Suriye uyruklu doktor ve hemşirelere birtakım muafiyetler sunulmuştur.

Buna göre;

Suriye Uyruklu sağlık çalışanları Türkiye’deki Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından kurulan barınma merkezleri ile Sağlık Bakanlığı tarafından koordine edilen ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca uygun görülen göçmen sağlığı merkezlerinde çalışmak isterlerse aşağıdaki şartlardan muaf olacak:

 1.  Diploma ve/veya uzmanlık belgelerinin denkliği onaylanmış ve Bakanlıkça tescilleri yapılmış bulunmak
 2.  Mesleğini icra etmesine kanunen engel hali bulunmamak.

31 yorum

 1. Merhabalar
  Ben irandan ebelik bölümü mezunu olarak, türkiyede bu bölümde çalışmak yasak olduğuna göre acaba bu bölümle ilgili bölümde çalışmak için izin alabilir miyim? Bizim arkadaşlardan ebelik bölümünde mezun olan birisi, türkiyede çocuk gelişimi olarak özel bir hastanede çalışmaktadır
  Acaba şu anda da bu iş yapılabiliyor mu?
  Teşekkür ederim

 2. Merhaba bn tıp fakültesini türkiyede bitirip sonra kısa dönem ikamete geçtim sonra tekrar asistanlığa başlayınca öğrenci ikametine çevirdim
  Şimdi uzmanlığı bitirdim tekrar turistik olmayan kısa döneme başvuru yaptım bana turistik kusa dönem verebiliriz dediler bn zaten kısa dönemi alıp çalışma izni başvurusu yapacaktım
  Sorum
  1-turistik kısa dönem ile çalışma iznine başvuru yapabilir miyim
  2-turistik kısa dönem aldığım için vatandaşlığa başvuruda bi engel teşkil eder mi (geçmiş yıllarım silinir mi)

  • Merhaba, öncelikle fakülteyi bitirdikten sonra kısa dönem ikamet iznine geçtiğiniz için lisans döneminde ki öğrencilik günleriniz maalesef ki vatandaşlık amacıyla gün sayımından silindi. Şimdi alacağınız kısa dönem ikamet izni ile çalışma iznine başvuru yapılabilmektedir.

 3. Merhaba efendım🙏 Ben Türkiye de ünverse bıtırdım bölüm hemşirelik, devlet ünversesınde bıtırdıgım için hep devlet hastanelerınde staj gördüm ben devlet hastanelerınde çalişa bılermım ve ne yapmaliyım rıca etsem yardemcı ola bılermısınız 🙏

  • MErhaba, bazı özel durumlar hariç yabancılar Türk vatandaşı olmadan devlet memuru olarak devlet kurumlarında çalışamazlar.

  • Hello,
   Midwifery is on list of professions forbidden for foreigners in Turkey. Only foreigners, who acquire Turkish citizenship are allowed to work in this field.

   Kind Regards,

   Are you satisfied with the answers we have given to your questions? Ata Institutional Consuntancy would like to know your feedback. Please leave a comment on our page. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

 4. Merheba ben iran da hemşireyim , turkiyede çalişmak ve yuksek lisans yapmak istiyorum.. acaba mumkunmu? ilk ne yapmaliyim? Nereye başvurmaliyim?

  • Merhaba, Türkiye’de yüksek lisans yapmak ve yüksek lisans öğrencisiyken iş bulmanız durumunda çalışma izni almak mümkündür. Yüksek lisans için bölümüne uygun bir ünivesiteye başvurmanız gerekmektedir, çalışma izni almanız için de iş bulmanız gerekmektedir.

   Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

 5. Merhabalar ben Türkiye de Ebelik okudum kamuda ve özelde çalışma şansım nasıl acaba öğrenebilirmiyim. Çok teşekkür ederim

  • Merhaba, ebelik Türkiye’de yasak meslekler arasında değerlendirildiği için maalesef ki mesleğinizi Türkiye’de icra etme imkanınız bulunmamaktadır.

   Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

 6. Merhaba ben Afganistan üyrüklü ANADOLU Üniversitesi eczacılık fakültesinden mezunum türkiye de çalıima iznimiz varmı varsa hangı alanlarda çalışa bilirim .

  • Merhaba,

   Eczacılık yasak mesleklerin arasında olduğu için yabancılara çalışma izni verilmiyor, fakat diğer yasak meslek olmayan alanlarında çalışma izni alarak çalışabilirsiniz.

   Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

  • Yabanci uyruklu ebeler, diş hekimleri ve eczacılar Türkiye’de çalışamazlar.

   Yukarilıdaki yazın ilk paragrafında yazıyor.

   Unfortunately Ebe -Midwives are not permitted to work in Turkey.

 7. merhabalar ben yabancı uyrukluyum hemşirelik bölümü mezunuyum üniversite acaba iş bulma imkanım var mı ve hangi hastanelere başvurabilirim ?yabancı diller mevcut inglizce russca .

 8. Merhaba ben yabancı uyrukluyum , ilk ve acil yardım bölümü mezunuyum , atanabilmek için hangi sınava girmem lazım ve hangi hastanelerde çalışabilirim

  • Merhaba,
   Yabancılar Türkiye’de özel hastanelerde çalışabilirler. Hastanede çalışmanız için Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezleri (TÖMER) tarafından yapılan Türkçe dil sınavından en az B notuna sahip olmanız gerekmektedir.

   Düşünceleriniz bizim için önemli. Bizden aldığınız hizmetten memnun musunuz? lütfen memnuniyetiniz oranında yıldız verip yorum yapın.Tıklayınız

 9. Ben bakude 2 numarali tibb kolleci i bitirdim hemwireyim, silahli kuvetlerde caliwiyorum. Turkiyede HemWirelik gorevini yapmak istiyorum. Bunun icin yardim ederdiz

Bir cevap yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Yorum Yap