Çalışma İzniYabancılar için Yasak Meslekler

1932 yılında yürürlüğe giren 2007 sayılı Türkiye’de Türk Vatandaşlarına Tahsis Edilen Sanat ve Hizmetler Hakkında Kanun yabancılara yasak olan meslekleri be­lirtmiştir.

Kanunun 1. maddesine göre; fotoğrafçılıkberberlikbekçilikkapıcılıkborsa aracılığı ve simsarlık,  devlet özelinde bulunan maddelerin satıcılığı, rehberlikşoförlükveteriner hekimliği ve kimyagerlik meslekleri yabancılara yasaktır.

Sağlık alanı yabancılara yasak mesleklerin en fazla olduğu alan­lardandır. Bu alanda Türk vatandaşlara hasredilen mesleklerle ilgili en önemli düzenleme 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanundur. Kanun doktorluk mesleğinin yapıla­bilmesi için Türk vatandaşlığı şartını getirmekteydi. Kanunun 1. maddesinde değişiklik yaparak 2011 yılında çıkan bir KHK ile doktorluk yabancılara yasak mesleklerden çıkartılmıştır.

Aynı KHK ile 6283 sayılı Hemşirelik Kanununda değişiklik yapılarak hemşi­reler için Türk olma şartı kaldırılmıştır. Bu kanun değişikliği doğrul­tusunda yabancı sağlık meslek mensuplarının çalışma şartlarını dü­zenleyen yönetmelik bir sonraki yıl çıkarılmıştır. 1219 sayılı Ka­nunun diğer maddelerinde hüküm altına alınmak üzere dişçilik, ebe­lik ve hastabakıcılık meslekleri için Türk olma şartı devam etmekte­dir.

Benzer şekilde, 6197 sayılı eczacılar ile ilgili Kanunda ve vete­riner hekimliği ile ilgili Kanunda Türkiye’de eczacılık ve veteriner hekimliği yapabilmek için Türk vatandaşı olmanın şart olduğu düzenlen­miştir. Fakat gidişat bu mesleklerin de yabancılara yasak olmaktan çıkacağı yönündedir. 663 sayılı KFIK aynı zamanda sağlık kuruşla­rında yabancı uzmanların da çalıştırılabileceğini düzenlenmiştir. Buna karşın Hususî Hastaneler Kanunu uyarınca özel hastanelerde sorumlu müdürlük için Türk vatandaşı olma şartı devam etmektedir.

 

Türk gemilerinde ve sularında faaliyette bulunulan nitelikli meslekler açsısından denizcilik alanı genelde Türklere özgüdür.

Cumhuriyetin kurulmasından yalnızca birkaç sene sonra Kabotaj Kanunu ile bir bağımsızlık ve egemenlik göstergesi olarak Türkiye sahillerinde genelde Türk vatandaşlarının çalışması esas alınmıştır.

Türk Uluslararası Gemi Sicil Kanununa göre Türk olarak tescil edilen gemilerde ve yatlarda kaptanın Türk olması şarttır.

Kabotaj Kanununa göre ise sahillerde yolcu taşımak, liman işleri yapmak ve kılavuzluk Türk vatandaşlarına hasredilmiştir. Ayrıca kanunda diğer maddelerde geçtiği üzere balık, istiridye, midye, sünger, inci. mercan vb. ihracı, dalgıçlık ve arayıcılık, kılavuzluk, çarkçılık, katiplik ve tayfalık da yabancılara yasaktır.

Adalet alanının istihdam açısından yabancılara neredeyse ta­mamen kapalı olduğu söylenebilir.

Kamu görevlisi hükmündeki hakim ve savcılık meslek mensupları ve diğer yardımcı personel dışında serbest olarak çalışabilen noterler ve avukatlar da Türk vatandaşı olmak zorundadır.

Noterlik Kanununa göre noterlik stajına kabul edilebilmek için ve Avukatlık Kanununa göre avu­katlığa kabul edilebilmek için Türk vatandaşı olmak gerekir. Ben­zer bir şekilde. Gümrük Kanuna göre gümrük müşavir ve yardım­cısının Türk olması zorunludur.

Son olarak kamu kurumlarının güvenlikleri ile ilgili kanun uyarınca sadece Türkler özel veya kamu kuruluşlarında güvenlik görevlisi olarak çalışabilirler.

Özet olarak 2021 yılı itibariyle yabancılara yasak olan meslek­ler şunlardır:

  • Dişçilik, ebelik ve hastabakıcılık
  • Eczacılık
  • Veteriner Hekimlik
  • Özel hastanelerde sorumlu müdürlük
  • Kara suları dahilinde kaptanlık, balık, istiridye, midye, sünger, inci, mercan vb. ihracı, dalgıçlık, arayıcılık, kılavuzluk, çarkçı­lık, katiplik, tayfalık
  • Avukatlık
  • Noterlik
  • Gümrük müşavirliği
  • Özel veya kamu kuruluşlarında güvenlik görevlisi

Türkiye’de yabancılara yasaklanan meslekler kuralına Türk soy­lu yabancılar istisna oluşturur.

Burada hatırlatmak gerekir ki, Türk soylu yabancılar çalışma izninden muaf tutulmamışlar, sadece değer­lendirme kriterlerinden muaf tutulmuşlardır. Türk soylu yabancılar çalışma izni alarak çalışabilirler. Bununla birlikte yabancı­lara yasaklanan meslekleri de serbestçe yapabileceklerdir. Dikkat edilmelidir ki, Türk soylu yabancıların çalışmalarına dair yapılan değişiklikler ve 4817 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatı, yabancılara yasak mesleklerle ilgili herhangi bir hükmü içermemektedir.

Yabancılara serbest olmasına karşın Türkiye’de yapacağı mes­leklerle ilgili olarak ayrı, zorlaştırıcı kurallar mühendis ve mimarlar için geçerlidir.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununa göre; Türkiye’de mühendislik ve mimarlık mesleklerinin icra edile­bilmesi için, ihtisasa uygun bir odaya kaydolunmasının zorunlu ol­duğu, yabancı mühendislerin ise Bayındırlık ve İskan Bakanlığı (şimdi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı) ile Odalar Birliğinin (TOBB) görüşleri alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca verilen çalışma izni ile çalıştırılabileceği ve Türkiye’de bir aydan fazla kal­maları halinde, ihtisaslarına en yakın odaya geçici üye olarak kay­dolmaları gerektiği hükme bağlanmıştır. Ayrıca, yabancı müteahhit veya yabancı kuruluşların, Türkiye’de Devlet daireleri ile resmi ve özel kuruluş ve şahıslara karsı resen veya yerli kuruluşlarla birlikte taahhüt ettikleri mühendislik veya mimarlıkla ilgili işlerde, yalnız bu işe münhasır kalmak kaydıyla, çalışma izni verilebilir.

Sitemiz içeriklerinden memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

Abone Ol
Bildir
235 Yorum
En yeni
En eski En Çok Oylanan
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumları görüntüle
Helin Yasak
Helin Yasak(@helinyasak)
30 gün önce

Merhaba türkmen vatandaşı türkiyede tekel bayi açabilir mı?

Ata Kurumsal
Ata Kurumsal(@murat)
29 gün önce
Yanıtla  Helin Yasak

Merhaba, malesef hayır açamaz.

trackback
Geçici Koruma Kapsamındaki Yabancılar için Çalışma İzni Şartları
2 ay önce

[…] Bakınız : Yabancılara Yasak Olan Meslekler […]

Busra
Busra
3 ay önce

Merhaba. Ben yabancı uyrukluyum son sınıfım hukuk okumak istiyorum vatandaşlık aldıktan sonra avukat’lık yapa bilirmiyim

Ata Kurumsal
Ata Kurumsal(@murat)
3 ay önce
Yanıtla  Busra

Merhaba, yabancılar Türk vatandaşı olmadan maalesef avukatlık mesleklerini icraa edemezler.

Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

maya gurban
maya gurban
3 ay önce

Merhabalar. Ben yabancı uyrukluyum. Türkiyede ebelik okudum. Araştırdığıma göre yabancılar KPSS girebiliyor fakat atama durumu nedir. Yani ben KPSS girsem ve yeterli puan alırsam yabancı olmama rağmen sözleşmeli personel olarak atanabilir miyim?? cevap verirseniz sevinirim. Teşekkürler şimdiden

Ata Kurumsal
Ata Kurumsal(@murat)
3 ay önce
Yanıtla  maya gurban

Merhaba, yazımızda da belirttiğimiz gibi bazı istisnai durumlar haricinde KPSS den başarılı bile olsanız devlet memuru olarak atanamazsınız.

trackback
Yabancıların Türkiye'de yapabileceği meslekler nelerdir?
4 ay önce

[…] Yabancılara yasaklanmış meslekler için detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz: https://www.atakurumsal.com/yabancilar-icin-yasak-meslekler/ […]

Ayşe Toptaş
Ayşe Toptaş
4 ay önce

Merhabalar. Sorum: yabancı uyruklu biri Türkiye de evlense sonra tc vatandaşı olsa çift vatandaş olan çoçukları yabancı uyruklu biriyle evlense onların çocukları yine tc vatandaşı olurmu? Eğer olursa bu vatandaşlar polis savcı ve olay yeri inceleme mesleklerinde çalışabilirler mi?

Ata Kurumsal
Ata Kurumsal(@murat)
4 ay önce
Yanıtla  Ayşe Toptaş

Merhaba, Türk vatandaşı anne veya babanının çocukları eşleri yabancı bile olsa veya sonradan Türk vatandaşı olsalar bile, Türk vatandaşı olabililer ve polis asker savcı hakim olabilirler.

Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

Leyla
Leyla
6 ay önce

Azerbaycan vatandaşim oturma iziniyle Türkiyede kaliyorum calişma izini alirsam . Özel güvenlikci olurmuyum

Ata Kurumsal
Ata Kurumsal(@enes)
6 ay önce
Yanıtla  Leyla

Merhaba, maalesef yabancılar Türkiye’de güvenlik görevlisi olamazlar.

Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

Mammadhasan Akhundlu
Mammadhasan Akhundlu
7 ay önce

Merhabalar. Ben Azerbaycan vatandaşı olduğum için Türkiye’de turist olarak 90 gün kala biliyorum. Sorum şu : 90 günü tamamlandıktan sonra günü birlik Azerbaycana dönüp Türkiye’ye geri gelsem o 90 gün yeniden yenilecek mi?

Ata Kurumsal
Ata Kurumsal(@murat)
7 ay önce

Merhaba, maalesef hayır 90 gün Türkiye’de 90 gün gün Azerbaycan da kalmanız gerekmektedir.

Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

Elvan N.
Elvan N.
8 ay önce

Merhaba. Ben Bulgaristan uyrukluyum ve Eczacılık son sınıf öğrencisiyim. Çalışma izni alarak bir eczanede yardımcı eczacı olarak çalışmam mümkün mü?

Ata Kurumsal
Ata Kurumsal(@admin)
8 ay önce
Yanıtla  Elvan N.

Merhaba, eczacılık ve türevleri yabancılara yasak meslekler arasında olduğu için maalesef ki çalışma izni alamazsınız.

Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

reyyan
reyyan
8 ay önce

merhaba ogrenciyim yabanci uyrukluyum gazetecilik yada savci okuyabiliyormuyum

Ata Kurumsal
Ata Kurumsal(@admin)
8 ay önce
Yanıtla  reyyan

Merhaba, gazetecilik bölümü veya hukuk okuyabilirsiniz fakat gazetecilik yapabilir ama hakim savcı veya avukat olamazsınız.

Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

ayse
ayse
8 ay önce

Merhaba,ben azerbaycanliyim avukatlik okumak istiyorum turkiyede yasiyoruz. ancak yasak oldugunu belirtmisiniz. universtide turk vatandasi olup avukatlik icin calisabilir miyim?

Ata Kurumsal
Ata Kurumsal(@admin)
8 ay önce
Yanıtla  ayse

Merhaba, evet avukatlık yabancılarasa yasak meslekler arasındadır, Türk vatandaşı olmadan avukatlık yapamazsınız.

Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

Mammadhasan Akhundlu
Mammadhasan Akhundlu
8 ay önce

Merhaba, ben Azerbaycanlıyım, Türk vatandaşı ile yeni evlendim ve Universite okuyorum. 3 sene sonra üniversitem bitecek. Bittikten sonra Türk vatandaşlığına geçmek istiyorum fakat merak ettiğim bir şey var. Ben Azerbaycanda daha askerlik yapmadım bu benim vatandaşlık almama bir engel yaratır mı?

Ata Kurumsal
Ata Kurumsal(@admin)
8 ay önce

Merhaba, hayır kendi ülkenizde ki askerlik durumunuz Türk vatandaşlığı için engel değildir.

Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

Ramis
Ramis
9 ay önce

Merhaba ev aldim, Eskişehire yerleşik. Maleşef is bulmaq xüsusunda cox zorlanırıq. Makine mühendisiyim. Taksicilik yapma şansımız varm. Yaş 55

Ata Kurumsal
Ata Kurumsal(@admin)
9 ay önce
Yanıtla  Ramis

Merhaba, taksicilik yabancılara yasak meslekler aarasında değildir fakat resmi olarak da çalışma izni alınması mümkün değildir, kısaca yasal olarak taksi şöförü olarak çalışamazsınız.

Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

Sade
Sade
9 ay önce

Merhaba Türkiyede hukuk fakültesinden mezun olan yapanci uyruklu ancak tc vatandaşlığı var avukatlık yapabilir mi

Ata Kurumsal
Ata Kurumsal(@enes)
9 ay önce
Yanıtla  Sade

Merhaba,

Dediğiniz gibi Türk Vatandaşlığına sahipseniz yapabilirsiniz.

Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

Sahila Rzazade
Sahila Rzazade
9 ay önce

Merhaba. Türk soylu ne anlama geliyor?
Özbek, Uyğur, Qazaq, Qaqauz Türk milletleridir. Türk soylu listine burada giriyorlar mı?

Ata Kurumsal
Ata Kurumsal(@admin)
9 ay önce
Yanıtla  Sahila Rzazade

Merhaba, hayır, Türk soylu demek üst soy bağından Osmanlı vatandaşı olmak demektedir, yani büyük babanının veya onun babasının Osmanlı imparatorluğu vatandaşı olması gerekmekte ve bunu ispat etmeniz gerekmektedir.

Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

Javıdan
Javıdan
9 ay önce

Merhabalar. Ben türk vatandaşıyla evliyim. Tc vatandaşlığını alırsam polis ola bilir miyim?

Ata Kurumsal
Ata Kurumsal(@admin)
9 ay önce
Yanıtla  Javıdan

Merhaba, maalesef ki sonradan Türk vatandaşı olmuş yabancıların polis olması mümkün değildir, bunu ispatlayan bir kanun yoktur fakat temayüllere göre mümkün değildir.

Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

efe
efe
10 ay önce

merhaba azerbaycanliyim tc vatandasiyim. polislik ve avukatlik okumak mumkun mu?

Ata Kurumsal
Ata Kurumsal(@admin)
10 ay önce
Yanıtla  efe

Merhaba, polislik ve avukatlık maalesef ki yabancılara yasak meslekler arasındadır.

Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

Resul
Resul
10 ay önce

Merhaba. Ben Azərbaycan Türküyüm hukuk okumak istiyorum ama yasaklı galiba Türkiyede çalışmak.

Ata Kurumsal
Ata Kurumsal(@admin)
10 ay önce
Yanıtla  Resul

Merhaba, evet avukatlık mesleği Türkiye’de yabancılara yasak meslekler arasındadır maalesef.

Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

Resul
Resul
10 ay önce
Yanıtla  Ata Kurumsal

Teşekkür ederim :/

Mariam
Mariam
10 ay önce

Merhaba ben Iraklıyım havacılık yönetimi okumak istiyorum, yabancılar Havalimanda çalışabilir mi yada havacılık sektöründe?

Ata Kurumsal
Ata Kurumsal(@admin)
10 ay önce
Yanıtla  Mariam

Merhaba, evet çalışabilirler, herhangi bir kısıtlama söz konusu değildir.

Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

ahmed
ahmed
11 ay önce

Merhaba ben Irakliyim tip fakultesini bitirdim doktorum Turkiyedeki seviye tespit sinavindan basarili oldum sorum su ;
1)Turk vatandasi olursam devlet hastanelerinde calisabilirmiyim ?
2)Turkmen oldugum icin turk soylu belgesi alirsam turk vatandasi olmamda faydasi olurmu? devlette calisabilirmiyim?
kisaca vatandas olursam turk doktorlar ile ayni haklara ve calisma alanlarina sahip olabilirmiyim ?

Ata Kurumsal
Ata Kurumsal(@admin)
11 ay önce
Yanıtla  ahmed

Merhaba, bütün sorularınızın cevabını evet, Türk vatandaşı olduktan sonra Türk doktorlar ile aynı haklara ve çalışma şartlarına sahip olursunuz.

Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review