Çalışma İzniYabancılar için Yasak Meslekler

1932 yılında yürürlüğe giren 2007 sayılı Türkiye’de Türk Vatandaşlarına Tahsis Edilen Sanat ve Hizmetler Hakkında Kanun yabancılara yasak olan meslekleri be­lirtmiştir.

Kanunun 1. maddesine göre; dişçilik, eczacılık, veterinerlik, özel hastanelerde sorumlu müdürlük, avukatlık, noterlik, özel güvenlik görevlisi, gümrük müşavirliği, turist rehberliği ve devlet özelinde bulunan maddelerin satıcılığı meslekleri yabancılara yasaktır.

Sağlık alanı yabancılara yasak mesleklerin en fazla olduğu alan­lardandır. Bu alanda Türk vatandaşlara hasredilen mesleklerle ilgili en önemli düzenleme 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanundur. Kanun doktorluk mesleğinin yapıla­bilmesi için Türk vatandaşlığı şartını getirmekteydi. Kanunun 1. maddesinde değişiklik yaparak 2011 yılında çıkan bir KHK ile doktorluk yabancılara yasak mesleklerden çıkartılmıştır.

Aynı KHK ile 6283 sayılı Hemşirelik Kanununda değişiklik yapılarak hemşi­reler için Türk olma şartı kaldırılmıştır. Bu kanun değişikliği doğrul­tusunda yabancı sağlık meslek mensuplarının çalışma şartlarını dü­zenleyen yönetmelik bir sonraki yıl çıkarılmıştır. 1219 sayılı Ka­nunun diğer maddelerinde hüküm altına alınmak üzere dişçilik, ebe­lik ve hastabakıcılık meslekleri için Türk olma şartı devam etmekte­dir.

Benzer şekilde, 6197 sayılı eczacılar ile ilgili Kanunda ve vete­riner hekimliği ile ilgili Kanunda Türkiye’de eczacılık ve veteriner hekimliği yapabilmek için Türk vatandaşı olmanın şart olduğu düzenlen­miştir. Fakat gidişat bu mesleklerin de yabancılara yasak olmaktan çıkacağı yönündedir. 663 sayılı KFIK aynı zamanda sağlık kuruşla­rında yabancı uzmanların da çalıştırılabileceğini düzenlenmiştir. Buna karşın Hususî Hastaneler Kanunu uyarınca özel hastanelerde sorumlu müdürlük için Türk vatandaşı olma şartı devam etmektedir.

 

Türk gemilerinde ve sularında faaliyette bulunulan nitelikli meslekler açsısından denizcilik alanı genelde Türklere özgüdür.

Cumhuriyetin kurulmasından yalnızca birkaç sene sonra Kabotaj Kanunu ile bir bağımsızlık ve egemenlik göstergesi olarak Türkiye sahillerinde genelde Türk vatandaşlarının çalışması esas alınmıştır.

Türk Uluslararası Gemi Sicil Kanununa göre Türk olarak tescil edilen gemilerde ve yatlarda kaptanın Türk olması şarttır.

Kabotaj Kanununa göre ise sahillerde yolcu taşımak, liman işleri yapmak ve kılavuzluk Türk vatandaşlarına hasredilmiştir. Ayrıca kanunda diğer maddelerde geçtiği üzere balık, istiridye, midye, sünger, inci. mercan vb. ihracı, dalgıçlık ve arayıcılık, kılavuzluk, çarkçılık, katiplik ve tayfalık da yabancılara yasaktır.

Adalet alanının istihdam açısından yabancılara neredeyse ta­mamen kapalı olduğu söylenebilir.

Kamu görevlisi hükmündeki hakim ve savcılık meslek mensupları ve diğer yardımcı personel dışında serbest olarak çalışabilen noterler ve avukatlar da Türk vatandaşı olmak zorundadır.

Noterlik Kanununa göre noterlik stajına kabul edilebilmek için ve Avukatlık Kanununa göre avu­katlığa kabul edilebilmek için Türk vatandaşı olmak gerekir. Ben­zer bir şekilde. Gümrük Kanuna göre gümrük müşavir ve yardım­cısının Türk olması zorunludur.

Son olarak kamu kurumlarının güvenlikleri ile ilgili kanun uyarınca sadece Türkler özel veya kamu kuruluşlarında güvenlik görevlisi olarak çalışabilirler.

Özet olarak 2021 yılı itibariyle yabancılara yasak olan meslek­ler şunlardır:

 • Dişçilik, ebelik ve hastabakıcılık
 • Eczacılık
 • Veteriner Hekimlik
 • Özel hastanelerde sorumlu müdürlük
 • Kara suları dahilinde kaptanlık, balık, istiridye, midye, sünger, inci, mercan vb. ihracı, dalgıçlık, arayıcılık, kılavuzluk, çarkçı­lık, katiplik, tayfalık
 • Avukatlık
 • Noterlik
 • Gümrük müşavirliği
 • Özel veya kamu kuruluşlarında güvenlik görevlisi

Türkiye’de yabancılara yasaklanan meslekler kuralına Türk soy­lu yabancılar istisna oluşturur.

Burada hatırlatmak gerekir ki, Türk soylu yabancılar çalışma izninden muaf tutulmamışlar, sadece değer­lendirme kriterlerinden muaf tutulmuşlardır. Türk soylu yabancılar çalışma izni alarak çalışabilirler. Bununla birlikte yabancı­lara yasaklanan meslekleri de serbestçe yapabileceklerdir. Dikkat edilmelidir ki, Türk soylu yabancıların çalışmalarına dair yapılan değişiklikler ve 4817 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatı, yabancılara yasak mesleklerle ilgili herhangi bir hükmü içermemektedir.

Yabancılara serbest olmasına karşın Türkiye’de yapacağı mes­leklerle ilgili olarak ayrı, zorlaştırıcı kurallar mühendis ve mimarlar için geçerlidir.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununa göre; Türkiye’de mühendislik ve mimarlık mesleklerinin icra edile­bilmesi için, ihtisasa uygun bir odaya kaydolunmasının zorunlu ol­duğu, yabancı mühendislerin ise Bayındırlık ve İskan Bakanlığı (şimdi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı) ile Odalar Birliğinin (TOBB) görüşleri alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca verilen çalışma izni ile çalıştırılabileceği ve Türkiye’de bir aydan fazla kal­maları halinde, ihtisaslarına en yakın odaya geçici üye olarak kay­dolmaları gerektiği hükme bağlanmıştır. Ayrıca, yabancı müteahhit veya yabancı kuruluşların, Türkiye’de Devlet daireleri ile resmi ve özel kuruluş ve şahıslara karsı resen veya yerli kuruluşlarla birlikte taahhüt ettikleri mühendislik veya mimarlıkla ilgili işlerde, yalnız bu işe münhasır kalmak kaydıyla, çalışma izni verilebilir.

Sitemiz içeriklerinden memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

245 yorum

 1. Merhaba yabanci uyruklu bir kadınım bir yıldır Türk bi erkekle evliyim ve Türkiyede yaşıyorum sorum: çalışmak istiyorum özel güvenlik görevlisi ve yeminli tercümanlık aralarında hangisini yapa bilmiyorum ve hangisi bana yasaktır ?

  • Merhaba, yabancılar Türk vatandaşı olmadan özel güvenlik görevlisi olamazlar. Tercümanlık yapmanızda iş bulmanız durumunda engel bir durum bulunmamaktadır.

   Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

 2. Merhaba, Türkiye’de hukuk fakültesinden mezun olan yabancı uyruklu anca tc vatandaşlığı var (pembe kart mavi değil) avukatlık yapabilir mi

  • Merhaba, yabancılar Türk vatandaşı olmadan Türkiye’de avukatlık yapamazlar, Türk vatandaşlığından çıkmış yabancılar ise tekrar Türk vatandaşı olmadan avukatlık mesleklerini icra edemezler.

  • Merhaba, yabancılar Türk vatandaşı olmadan maalesef avukatlık mesleklerini icraa edemezler.

   Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

 3. Merhabalar. Ben yabancı uyrukluyum. Türkiyede ebelik okudum. Araştırdığıma göre yabancılar KPSS girebiliyor fakat atama durumu nedir. Yani ben KPSS girsem ve yeterli puan alırsam yabancı olmama rağmen sözleşmeli personel olarak atanabilir miyim?? cevap verirseniz sevinirim. Teşekkürler şimdiden

 4. Merhabalar. Sorum: yabancı uyruklu biri Türkiye de evlense sonra tc vatandaşı olsa çift vatandaş olan çoçukları yabancı uyruklu biriyle evlense onların çocukları yine tc vatandaşı olurmu? Eğer olursa bu vatandaşlar polis savcı ve olay yeri inceleme mesleklerinde çalışabilirler mi?

  • Merhaba, Türk vatandaşı anne veya babanının çocukları eşleri yabancı bile olsa veya sonradan Türk vatandaşı olsalar bile, Türk vatandaşı olabililer ve polis asker savcı hakim olabilirler.

   Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

 5. Merhabalar. Ben Azerbaycan vatandaşı olduğum için Türkiye’de turist olarak 90 gün kala biliyorum. Sorum şu : 90 günü tamamlandıktan sonra günü birlik Azerbaycana dönüp Türkiye’ye geri gelsem o 90 gün yeniden yenilecek mi?

 6. Merhaba. Ben Bulgaristan uyrukluyum ve Eczacılık son sınıf öğrencisiyim. Çalışma izni alarak bir eczanede yardımcı eczacı olarak çalışmam mümkün mü?

  • Merhaba, eczacılık ve türevleri yabancılara yasak meslekler arasında olduğu için maalesef ki çalışma izni alamazsınız.

   Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

  • Merhaba, gazetecilik bölümü veya hukuk okuyabilirsiniz fakat gazetecilik yapabilir ama hakim savcı veya avukat olamazsınız.

   Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

 7. Merhaba,ben azerbaycanliyim avukatlik okumak istiyorum turkiyede yasiyoruz. ancak yasak oldugunu belirtmisiniz. universtide turk vatandasi olup avukatlik icin calisabilir miyim?

  • Merhaba, evet avukatlık yabancılarasa yasak meslekler arasındadır, Türk vatandaşı olmadan avukatlık yapamazsınız.

   Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

 8. Merhaba, ben Azerbaycanlıyım, Türk vatandaşı ile yeni evlendim ve Universite okuyorum. 3 sene sonra üniversitem bitecek. Bittikten sonra Türk vatandaşlığına geçmek istiyorum fakat merak ettiğim bir şey var. Ben Azerbaycanda daha askerlik yapmadım bu benim vatandaşlık almama bir engel yaratır mı?

 9. Merhaba ev aldim, Eskişehire yerleşik. Maleşef is bulmaq xüsusunda cox zorlanırıq. Makine mühendisiyim. Taksicilik yapma şansımız varm. Yaş 55

  • Merhaba, taksicilik yabancılara yasak meslekler aarasında değildir fakat resmi olarak da çalışma izni alınması mümkün değildir, kısaca yasal olarak taksi şöförü olarak çalışamazsınız.

   Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

 10. Merhaba. Türk soylu ne anlama geliyor?
  Özbek, Uyğur, Qazaq, Qaqauz Türk milletleridir. Türk soylu listine burada giriyorlar mı?

  • Merhaba, hayır, Türk soylu demek üst soy bağından Osmanlı vatandaşı olmak demektedir, yani büyük babanının veya onun babasının Osmanlı imparatorluğu vatandaşı olması gerekmekte ve bunu ispat etmeniz gerekmektedir.

   Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

  • Merhaba, maalesef ki sonradan Türk vatandaşı olmuş yabancıların polis olması mümkün değildir, bunu ispatlayan bir kanun yoktur fakat temayüllere göre mümkün değildir.

   Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

 11. Merhaba ben Irakliyim tip fakultesini bitirdim doktorum Turkiyedeki seviye tespit sinavindan basarili oldum sorum su ;
  1)Turk vatandasi olursam devlet hastanelerinde calisabilirmiyim ?
  2)Turkmen oldugum icin turk soylu belgesi alirsam turk vatandasi olmamda faydasi olurmu? devlette calisabilirmiyim?
  kisaca vatandas olursam turk doktorlar ile ayni haklara ve calisma alanlarina sahip olabilirmiyim ?

  • Merhaba, bütün sorularınızın cevabını evet, Türk vatandaşı olduktan sonra Türk doktorlar ile aynı haklara ve çalışma şartlarına sahip olursunuz.

   Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

 12. merabalar ben doğu azarbaycanlıyım (iran)
  sorum şu ki yabancı olarak cafe veya bar
  aça bilirmiyim . ve aça bilirsem kaç türk vatandaşi orda çalıştırmak zorundayım . sitenizden çok memnunum

  • Merhaba, yabancılar Türkiye’de cafe, bar, gece kulübü Vb işyerleri açabilirler, herhangi bir kısıtlama söz konusu değildir. Fakat bu tip iş yerleri ruhsata tabi olduğundan şirket sahibinin çalışma izni olması şarttır. Çalışma izni almak için 200 Bin TL ödenmiş sermayeli bir şirket kurulması ve 5 sigortalı Türk personel çalıştırılması gerekmektedir.

   Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

Bir cevap yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Yorum Yap