Türk VatandaşlığıTürkiye'de YatırımYatırımla vatandaşlıkta 3 yıl şartı

Güncelleme 12.05.2022

Gayrimenkul yatırımı ile Türk Vatandaşlığı için minimum gayrimenkul değeri 250.000 Dolar’dan 400.000 Dolar’a çıkarıldı.

Ayrıca; yabancı, 500.000$ veya karşılığı tutarındaki dövizi Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu sistemine yatırdığı takdirde Türk Vatandaşlığına başvurabiliyor.

Resmi Gazete Yayını: 400.000 Dolar Vatandaşlık Resmi̇ Gazete

Eylül 2018 itibariyle, Türkiye’de yatırımla vatandaşlık için yabancı yatırımcılara ciddi bir avantaj sağlanmıştır. Daha önce yatırımla vatandaşlık için 1 milyon dolar olan minimum yatırım tutarı bu düzenleme ile birlikte 400 bin dolara düşürülmüştür. Ayrıca devlet yatırım araçları ve devlet bankalarına yatırılacak sermaye tutarı da 500 bin dolara indirilmiştir. Ayrıca Eylül 2018  itibari ile en az 50 Türk vatandaşı istihdamı yapmış yabancı yatırımcıların da aileleri ile beraber Türk vatandaşlığı hakkı verilecek. Fakat, tüm bu yatırımlar için 3 yıl satılamaz ve çekilemez şartı bulunmaktadır. Buna göre, yabancılar yatırım yaptıkları gayrimenkulü 3 yıl boyunca satamaz veya yatırım yaptıkları devlet yatırım araçlarındaki paralarını 3 yıl boyunca çekemezler.

Yatırımla Vatandaşlıkta Genel Şartlar

2018 yılında yayınlanmış Cumhurbaşkanlığı Kararı’na göre artık yabancılar belli şartları sağladıkları takdirde proje aşamasında da gayrimenkul satın alabiliyorlar. Bu karar öncesinde, yabancılar sadece kat mülkiyeti verilmiş ve tamamlanmış taşınmazları satın alabiliyordu. Proje halindeki konutlardan satın alım yaparak Türk vatandaşlığına başvuracak yabancılar aşağıdaki şartları sağlamalıdır:

  • Taşınmaz üzerinde kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulmuş olmalıdır.
  • Minimum 400.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da Türk Lirası (TL) peşin şekilde yatırılmış olmalıdır.
  • Taşınmaza ilişkin noterden onaylı bir satış vaadi sözleşmesi yapılmalı ve bu sözleşmenin 3 (üç) yıl süreyle üçüncü bir kişiye tapu terkini veya devri yapılamayacağına dair taahhüt ile tapu siciline şerh edilmesi gerekir.

Bu şartların tamamını sağlayan yabancılar tamamlanmış konutların yanı sıra proje aşamasında bulunan konutlardan da satın alım yaparak yatırımla Türk vatandaşlığı için başvuru yapabilmektedir.

3 Yıl Şartı Nedir? Nasıl Uygulanır?

Yatırımla vatandaşlık uygulamalarında bulunan 3 yıl şartı genel olarak yatırıma konu taşınmazların veya sermayenin 3 yıl boyunca ülke sınırlarında kalmasını amaçlamaktadır. Bu uygulama yatırımla vatandaşlık avantajının temel şartlarından biri olup yatırıma konu taşınmazların veya sermaye 3 yıl boyunca devir ve terkin edilemeyecektir. Satış veya satış vaadi işlemine konu taşınmazın siciline; “Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20’nci maddesi kapsamında şerh tarihinden itibaren 3 yıl süre ile satılmayacağı veya satış vaadi sözleşmesi şerh tarihinden itibaren 3 yıl süre ile devri ve terkininin yapılmayacağı yönünde taahhüdü vardır” şeklinde ekleme yapılarak 3 yıl şartı uygulanır.

Sermaye yatırımı ile vatandaşlığa hak kazanan yabancı yatırımcılar, şirket paylarını ve yatırımlarını en az 3 yıl boyunca bir başkasına devredemezler.

Yatırımla Vatandaşlıkta Başvuru Süreçleri

Yatırımla vatandaşlıkta belirli bir prosedüre uymak son derece önemli olup, evrakların eksiksiz bir şekilde sağlanması başvuru sürecinde en kritik nokta olarak karşımıza çıkmaktadır. İlk eğer gayrimenkul alımı yoluyla vatandaşlık başvurusu yapılacaksa, gayrimenkulün seçilmesi ve değerleme raporunun alınması gerekmektedir. Daha sonra tamamlanacak tapu prosedürlerinden sonra, alınacak uygunluk belgesi ile beraber önce ikamet izni, ardından da yatırım yoluyla vatandaşlık kazanımı için gerekli başvuru süreçlerinin tamamlanması gerekmektedir. Genellikle bu süreç 6 ay içerisinde sonuçlanmaktadır. Başvurunuzun onaylanması durumunda siz, eşiniz ve 18 yaşından küçük çocuklarınız Türk vatandaşlığı kazanırken, 18 yaşından büyük çocuklarınız ise daimi ikamet izni sahibi olacaktı.

Bir cevap yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Yorum Yap