Çalışma İzniYetkili Aracı Kurum Nedir?

Güncelleme: GÖÇ idaresi yabancıların ikamet izni iş ve işlemlerini yetkili aracı kurumlara aktarma kararı aldı. Detaylı bilgi için buraya göz atabilirsiniz; https://atakurumsal.com/goc-idaresi-yetkili-araci-kurum/

 

Çalışma Bakanlığı Yetkili Aracı Kurumu nedir?

6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu Madde 3 (i) Yetkili Aracı Kurumun tanımını; nitelikleri ve referans şartları yönetmelikle belirlenen ve Çalışma Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kurum, olarak tanımlamıştır.

Yetkili Aracı Kurum olmak için şartlar nelerdir.

Meclis Tv de tasarı onaya sunulurken yapılan konuşmalarda Kamu İhale Kanuna göre yetki verileceği belirtilmiş olsa da yönetmelik yayımlanıncaya kadar belirsizlik devam etmektedir. Şartlar ve özellikler Çalışma Bakanlığı tarafından yayımlanacak yönetmelikle belirlenecektir. (güncellenecektir)

Neden Yetkili Aracı Kurum?

Türkiye’de günden güne artan ekonomik veriler, yabancı yatırımcıların Türkiye’ye ilgisi, Türk şirketlerin yeni pazar arayışları, teknoloji şirketlerinin nitelikli eleman sorunları, Türkiye’de mülteci olarak bulunan yabancıların işgücüne girişleri ve 6735 sayılı kanun ile hayatımıza giren ama ülke gündemi sebebiyle henüz tanıtımına başlanmayan Turkuaz kart sistemi, Yetkili Aracı Kurum ihtiyacı doğurduğu tahmin edilmektedir.

Çalışma Bakanlığına yapılan Online çalışma izni başvurusu gerçekten çok kolaydır ve sistem başvuru yapana hata yapma şansı bırakmaktadır. Fakat mevzuatlara göre yapılmayan ve sürekli artan başvurular, bakanlık üzerindeki yükü arttırmakta izin sürecinin uzamasına sebep olmaktadır. Yetkili aracı Kurumlara verilen yetki ve sorumluklar ışığında bu sürecin kısaltılması hedeflendiği tahmin edilmektedir.

ABD, Kanada ve birçok Avrupa birliği üye ülkeleri Yetkilendirilmiş Aracı Kurumlar vasıtasıyla Çalışma veya Oturma izni başvurularını değerlendirmeye almaktadır. Bu ülkelerde ki yetkilendirilmiş aracı kurumlar çalışma ve oturma izni başvurularının denetimini ilk önce kendi süzgeçlerinden geçirerek sonra da ilgili yönetmeliklere uygun olarak yaparak devletlerine en sade şekilde sunmaktadır. Yetkili Aracı Kurum tarafından yapılan başvurular daha hızlı değerlendirilmekte ve sonuçlanmaktadır.

Türkiye’de Yetkili Aracı Kurum sistemine geçilmesinin tahmin edilen en büyük sebeplerinden biriside yanıltıcı veya aldatıcı bilgi ve belgeler ile uzmanlık alanı olmayan kişi ve kurumlar tarafından yapılan çalışma ve oturma izni başvurulardır. Şu an vekalet sahibi olan herhangi birisi çalışma izni başvurusu yapabilmektedir, Her ne kadar günlük açılıp kapanan ve sanal ofis kullanan danışmanlık firmaları gibi sahte bilgi ve belgeler ile başvuru yapmasalar da Avukatlar ve Muhasebeciler de bu başvuruları reklam vererek ve ilanen duyurarak ek iş olarak yapmaktadırlar.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü kurulduğu günden bugüne kadar Avukat hariç hiçbir danışman firma temsilcisini vekil kabul etmeyerek sahteciliğe, haksız kazanca, kalitesiz hizmet verilmesine engel olmaya çalışsa da, sigorta acenteleri, fotokopiciler, internet kafeler hatta büfelerin bile oturma izni danışmanlığı yapmasına engel olamamıştır. Yabancı, ikamet izni başvurusunu kendisi yapamadığında ya çok fahiş ücretler ödeyerek avukatlardan hizmet almak zorunda kalmış, ya da daha düşük ücretler ile internet kafeler vasıtasıyla başvurusunu yapmıştır. 6735 sayılı kanunda Yetkili Aracı Kurumların Göç idarelerinde işlem yapabilmesinin önü açılmıştır.

Yetkili Aracı Kurumların Özellikleri Ne Olmalıdır?

Burada Yetkili Aracı Kurumlara verilen misyonun farkında olmak elzemdir, zira bu kurumlar sadece çalışma veya oturma izni başvurularında yetkili olmaktan ziyade, dış dünya da Türkiye Cumhuriyeti Devletinin birer temsilcisi olacaklardır. Yabancılara verecekleri kaliteli hizmet, Türkiye de kaldıkları süre boyunca yaşanması muhtemel prosedürel aksaklıkların en aza inmesi, yabancının kendi ülkesine döndüğünde veya başka bir ülkeye gittiğinde Türkiye’nin bu konuda ne kadar gelişmiş olduğunun reklamına sebep olacaktır.

Ayrıca yabancı yatırımcıların ve yabancı ortaklı devlet projelerinin yabancı işgücü trafiğinin yönetilmesi, başvuru ve değerlendirme sürecinin kısaltılması için deneyim sahibi firmalara öncelik verilmesi veya kolaylaştırıcı bir takım düzenlemelerin yapılması gereklidir.

En önemlisi ise, Yetkili Aracı Kurumların geçmişidir, yasal olmayan hiçbir gruba mensup olmaması, vergi ve SGK kurumlarında olağan üstü sorunlar yaşamamış olması, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin menfaatlerini her zaman gözetmiş ve bugüne kadar yapmış olduğu tüm işlemlerde bunu belli etmiş olması gereklidir.

Kesinlikle deneyim sahibi kaliteli hizmet veren, Yetkili Aracı Kurum kanunundan önce hizmet kalitesini arttırmak için gerekli belgelerini almış, en 4 dilde hizmet verebilen, web sitesiyle, kurumsal kimliği ile öne çıkmış şeffaf firmaların değerlendirileceği tahmin edilmektedir.

Bir cevap yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Yorum Yap