Çalışma İzniYabancı Uyruklu Bakıcı

Evinizde yaşlı veya çocuk bakımı için yabancı uyruklu bakıcı çalıştırmayı düşünüyorsanız, bu sayfa çalışma izni prosedürleri hakkında genel bir bilgi edinmenize yardımcı olacaktır.

 

Evinizde temizlikçi, bulaşıkçı, gündelikçi ve hizmetçi olarak yabancı personel çalıştıramazsınız. Sadece çocuk bakımı, yaşlı bakımı ve hasta bakımı için yabancı uyruklu bakıcı çalıştırabilirsiniz.

 • Evinde 15 (ON BEŞ) yaşından küçük çocuğu bulunanlar çocuk bakıcısı olarak çalıştırma şartıyla izin alabilir.
 • Evinde veya birinci derece akrabası olması şartıyla başka bir evde 65 (ALTMIŞ BEŞ) yaşından büyük birisinin genel bakımını yapması şartıyla izin alabilir.
 • 65 yaşından küçük ama hastalığı doktor raporu ile sabit olanlar için birinci dereceden akrabalar, ilgili kişinin bakımında çalıştırma şartıyla, yabancı bakıcıya çalışma izni alabilirler.

Nelere dikkat etmelisiniz?

Çalıştırmayı düşündüğünüz yabancı uyruklu bakıcının oturma izni olup olmadığı çok önemlidir. Oturma izni olan bakıcı için çalışma izni almak hem daha kolay hem de daha az maliyetli olmaktadır.

Yabancıyı izinsiz çalıştıran işveren veya işveren vekillerinin, yabancının sınır dışı edilme işlemleri konusundaki yükümlülükleri hakkında 4817 sayılı Kanunun 21inci maddesinin üçüncü fıkrası “Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işveren veya işveren vekillerine her bir yabancı için beş bin Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bu durumda, işveren veya işveren vekili yabancının ve varsa eş ve çocuklarının konaklama giderlerini, ülkelerine dönmeleri için gerekli masrafları ve gerektiğinde sağlık harcamalarını karşılamak zorundadır.” hükmü amir olup bu düzenleme çerçevesinde işlem tesis edilecektir.

Çalışma İzni Başvurusu için İstenilen Belgeler

Çalıştıracağınız yabancının oturma izni varsa;

 • Ev hizmetlerinde yabancı çalıştıracak işveren başvuru dilekçesi,
 • Yabancı uyruklu bakıcının oturma izin belgesinin fotokopisi,
 • Yabancıya ait pasaport sureti (Türkçe tercüme gereklidir),
 • Yabancıya ait bir adet fotoğraf (son altı ayda çekilmiş),
 • İşverene ait nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • İşverenin detaylı nüfus kayıt örneği ve muhtarlıktan alınmış olan yabancının çalışacağı adresi gösteren yerleşim yeri belgesi (detaylı),
 • İşverenin KEP adresi ve Elektronik imzası

Hazırlamanız gereken bilgiler;

 • İşverenin e-mail adresi,
 • Yabancının mezun olduğu okulun adı,
 • Yabancının mezun olduğu bölümün adı,
 • Yabancının telefon numarası,
 • Yabancının medeni hali,
 • Yabancının yurt dışı ikamet adresi,
 • Yabancının yurt içi ikamet adresi,
 • Yabancının iş yerinde yapacağı görevle ilgili bilgi,
 • Türk vatandaşı yerine yabancı istihdam etme talebinin gerekçesi

Çalıştıracağınız yabancının oturma izni yoksa;

Oturma izni olmayan bir yabancı için çalışma izni almak istiyorsanız, personel adayınız kendi ülkesindeki Türk büyük elçiliğinden referans numarası almalı, bu referans numarası ile Türkiye’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na başvuru yapılmalıdır. Bunun için hazırlamanız gereken bilgi ve belgeler aşağıda paylaşacağız.

Konsolosluğa yapılacak çalışma izni başvurusu için gerekli evraklar;

 • Konsolosluk başvuru dilekçesi,
 • Belirli Süreli İş Sözleşmesi (iki nüsha düzenlenir, bir nüshası konsolosluğa verilir),
 • Noter onaylı taahhütname (işveren tarafından düzenlenir),
 • Doğum belgesi (yabancı personel tarafından temin edilir),
 • Sabıka kağıdı (yabancı personel tarafından temin edilir),

Yabancı uyruklu bakıcı kendi ülkesinde ise yukarıdaki evraklar kargo yoluyla gönderilir. Personel adayınız Türkiye’de ise, kendi ülkesine giderken bir dosya haline getirilip kendisine verilmelidir. Personel adayınız kendi ülkesine gittiğinde doğum belgesini ve sabıka kağıdını bu dosyaya ekleyip Türk büyük elçiliğine teslim etmelidir.

Bakanlığa yapılacak çalışma izni başvurusu için gerekli evraklar;

 • Ev hizmetlerinde yabancı çalıştıracak işveren başvuru dilekçesi,
 • Belirli Süreli İş Sözleşmesi (Ev Hizmetleri),
 • Yabancı bakıcıya ait pasaport sureti,
 • Yabancı şahsa ait bir adet fotoğraf(son 6 ay içinde çekilmiş olması gerekmektedir),
 • İşverene ait nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Bakımı yapılacak olan şahsın kimlik fotokopisi (bakılacak kişi yaşlıysa sağlık belgesi de alınması gereklidir),
 • İşverenin nüfus kayıt örneği,
 • Başvuru danışman tarafından yapılacaksa vekaletname

Yabancı Bakıcı Çalışma İzni Harç Ücretleri

Yurt dışından yapılan başvurularda çalışma izni harçları başvuru onaylandıktan sonra yabancı tarafından Türk büyük elçiliğine yatırılmaktadır.

ÇALIŞMA İZNİ HARÇ TUTARLARI SÜRE 2020 YILI HARÇ TUTARI 2021 YILI HARÇ TUTARI 2022 YILI HARÇ TUTARI KART BEDELİ
Süreli Çalışma İzin Belgesi(Süre uzatımları da aynı miktarda harca tabidir) 1 yıla kadar (1 yıl dahil)Bir yılı aşan süreler için tam yıl harcı alınır). 932,90 TL 1.017,80 TL 1.386,20 TL 160,00 TL
Süresiz Çalışma İzin Belgesi 9.331,60 TL 10.181,70 TL 13.867,40 TL 160,00 TL
Bağımsız Çalışma İzin Belgesi 9.331,60 TL 10.181,70 TL 13.867,40 TL 160,00 TL

 

Not: Bir yıldan fazla süreli izinlerde her yıl için 1.386,20 TL harç alınır.

Yurt içinden yapılan çalışma izin başvurularında ve süre uzatımında izin belgesi düzenlenmeden önce çalışma izni ve ikamet izni harçlarının yatırılması istenir; harçlar Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası veya İş Bankası şubelerine yatırılabilir.

Yabancı Bakıcı Sigorta Primi 2022

İşveren, aşağıda belirttiğimiz evraklar ile SGK’ya gider, evrakları teslim ederek iş yeri sicil numarası ve e-bildirge şifresi alır. E-bildirge şifresi ile SGK’dan yabancı personelin işe girişi yapılır. İşe başlama tarihi olarak yabancı personelin çalışma izninin onaylandığı tarih yazılmalıdır.

Sigorta işlemlerine ne zaman başvurulmalı?

Yabancı personelin çalışma izni onaylandıktan sonra 20 gün içerisinde T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu’na sigorta kaydının yapılması zorunludur

Sigorta işlemleri için nereye başvurulmalı?

Sigorta işlemleri için iş yeri adresinizin bağlı olduğu, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğü’ne başvurabilirsiniz.

Başvuruda istenilen belgeler nelerdir?

 • İş yeri bildirgesi
 • İşverenin imza beyannamesi
 • İşverenin nüfus cüzdanı
 • İşverenin ikametgahı
 • Yabancı personelin çalışma izni

2022 Yılı için Aylık SGK Prim Ücretleri Ne Kadar?

Aylık prim ücreti ödemesi 1876,50 TL dir.

2022 ASGARİ ÜCRET TABLOSU (BEKAR VE ÇOCUKSUZ)
ASGARİ ÜCRET 5004 TL
GÜN 30
GÜNLÜK BRÜT ÜCRET 166,80  TL
AYLIK BRÜT ÜCRET 5004 TL
İŞÇİ SGK PAYI ( % 14 ) 700,56 TL
İŞÇİ İŞSİZLİK SİGORTASI ( % 1 ) 50,04 TL
GELİR VERGİSİ MATRAHI 4353,40 TL
GELİR VERGİSİ TUTARI ( % 15 ) 0,00 TL
DAMGA VERGİSİ ( %07,59 ) 0,00 TL
İŞÇİ KESİNTİLER TOPLAMI 750,60 TL
NET ELE GEÇEN ( AGİ’SİZ ) 4253,40 TL
NET ELE GEÇEN ( AGİ DAHİL ) 4253,40 TL

 

Sigorta ücretini nereye yatırmalıyım?

Yabancı personelin SGK prim ödemesini normal vadesi (ilgili dönemin bir sonraki ayın son gününe kadar) içerisinde istediğiniz bankadan ilgili hesaba yatırabilirsiniz.

Bildirge yapılması unutulur ise ne olur?

Bildirgenin hiç verilmemesi veya süresi içerisinde verilmemesi halinde bir asgari ücret ceza kesilir. Bu işlem bildirgenin verilmediği her ay için ayrı ceza uygulanmasına neden olur.

SGK ödemeleri yapılmaz ise hem faiz işler hem de  personelinizin çalışma izni uzatma başvurusu yapılamaz.

Çalışma izinlerinin uzatma başvurusu çalışma izninin bitiş tarihten geriye doğru en fazla iki aylık sürede olmak kaydıyla ve her halükarda izin süresi sona ermeden yapılması gerekmektedir.

Sitemiz içeriklerinden memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

246 yorum

 1. Merhaba nişanlım Özbekistan vatandaşı ülkesine dönüşte 2 yıl giriş yasağı aldı babam 60 yaşında %52 engelli raporu mevcut kendim memur olarak çalışıyorum ve düzenli gelirim olduğunu belgeleyebilirim nişanlım için çalışma izni ve oturum alabilirmiyim ve şuan güncel maliyetini öğrenebilirmiyim dönüş yaparsanız memnun olurum.

  • Merhaba, evet ilgili yabancıyı babanızın bakıcısı olarak istihdam edip Türkiye’ye getirebilirsiniz, ortalama masrafınız 5000 TL civarında olacaktır. Yabancının maaşının haricinde ortalama 1000 TL SGK ücreti ödemek durumundasınız.

   Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

 2. Merhabalar. Nişanlım Türkiye’de 3 sene boyunca vizesiz kaldığı için Ağustos ayında kendi ülkesi Fas’a döndüğünde 2 senelik Türkiye’ye girememe cezası aldı ve para cezasını da çıkmadan ödedi. Şu an çok yakın bir arkadaşımızın babası var kendisi 75 yaşında. Yaşlı bakıcısı olarak gelebilir mi? İşlemler nasıl oluyor? Hangi belgeler gerekli her iki taraftanda?

  • Merhaba, iletişim bilgilerinizi danışmanlarımız ile paylaştık, mesai saatleri içinde mail adresiniz üzerinden size ulaşıp gerekli bilgilendirmeyi yapacaklardır. Şirketimizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

   Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

 3. çalışan işveren tarafından ödemedik SGK ödemelerini kendisi ödeyebilirmi ve bu için ne yapması lazım, bilgileri nereden alabilir?

 4. Herhangi bir vatandaş iş veren olabilir mi, ben başkasının yanında işçi olarak çalışıyorum, dedem için bakıcı buldum bu kişiyi türkiyeye getirmek istiyorum. İşverenden aranan şartlar nelerdir

  • Merhaba, bakımı yapılacak hastanın sadece birinci derece akrabaları iş veren olabilirler. İş verenin resmi bir gelirinin olması yeterlidir.

 5. Merhabalar 42 Yaşındayım Benim Karaciyer Naklinden %70 Sürekli Raporum Var 12 Yaşından Küçük 2 Kızım Var Devletten Engelli Maaşı ve Çocuk yardımı yani toplamda 3600 TL alıyorum kendime yada çocuklarım için evinde yabancı çalıştırmak için çalışma izni alabilirmiyiz resmi gelir sadece devlet yardımı başka yok yardımcı olursanız seviniriz

  • Merhaba, maalesef ki resmi bir geliriniz olmadığı için çalışma izni verilmez, bakanlığa aldığınız devlet yardımını bildirsek bile sonucun olumsuz olacağını tahmin ediyoruz.

   Sitemizin içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

 6. Geçen sene Türkmenistan vatandaşlarına oturma izni uzatımı verilmiyordu. Çalışma izni alındı. Bu sene çalışma izni bitecek kişi oturma iznine başvurabilir mi.

  • Merhaba, çalışma izniniz iptal olduktan sonra 10 gün içinde kısa dönem ikamet iznine başvuru yapabilirsiniz, şu an GÖÇ idaresi tarafından herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.

 7. evde bakım hizmetlerinde çalışan yabancı uyruklu bir çalışan beş ay önce izni bitmişti. sgk ödemeleri de yapılmamış. bu durumda izni yenilenmediği halde beş aylık sgk borcunu iptal ettirme durumu varmıdır. Teşekkür ederiz.

  • Merhaba, çalışma izni uzatma başvurusu yapmayacaksanız herhangi bir işlem yapmanıza gerek yoktur.

   Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

 8. Yurt dışındaki birine ilk kez çalışma izni alınacak ve ilk kez ülkeye girecek bu durumda çalışma izni vize yerine de geçer mi ?

  • Merhaba, evet çalışma izni aynı zamanda oturma izni yerine geçmektedir, farklıca bir başvuru yapmanıza gerek yoktur.

   Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

 9. Merhaba, işveren olarak, bir yabancı çalışanı en az kaç gün sigortalı gösterebiliriz ? Bu durumda sgk pirimi ne kadar ödenir ?

  • Merhaba, yabancı işçi çalıştırma şartları arasında maalesef ki part time sistem yoktur, yabancıları 30 gün üzerinden sigortalı olarak göstermeniz mecburidir.

   Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

 10. Merhaba
  Yabancı uyruklularda Türk yardımcılar gibi ayda 10 gün benim evimde çalışırsa ödemem gereken sgk primi Yürkler ile aynımı. Teşekkürler

  • Merhaba, yabancı işçi çalıştırma şartları arasında maalesef ki part time sistem yoktur, yabancıları 30 gün üzerinden sigortalı olarak göstermeniz mecburidir.

   Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

 11. Merhabalar bende Gürcistan uyruklu bakıcı ayarladım. Vizesi 5.05.21 de başladı 10 unda Türkiye ye girişi oldu karantinadan dolayı çalıştıramadım. 25ınde işe başladı. E imza ile işe giriş bildirgesini yükledim. Farklı bir evrak yüklemem gerekiyor mu sigorta ücretini nasıl ödicem yardımcı olabilirmisiniz

  • Merhaba, çalışma izni onaylanmış yabancıyı SGK müdürlüğüne giderek kayıt ettirmeniz gerekmektedir, bu kayıt esnasında teşviklerden faydalanmak istiyorum derseniz SGK ödemeleriniz %40 oranında azalacaktır.

   Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

   • Merhaba, teşviklerden faydalanma şartları nelerdir? Her işveren teşvikten faydalanma talebinde bulunduğunda ödemesi %40 azalabiliyor mu?

    Yardımınız için şimdiden teşekkürler…

    • Merhaba, daha önce evinde yabancı bir personele çalışma izni almayan herkes bu teşvikten 18 aylığına yararlanabilmketedir.

     Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

 12. Merhaba,
  Verdiğiniz bilgiler için teşekkürler, çok faydalanıyoruz.

  Ufak bir düzeltme:
  Üstteki 2021 prim ücretleri tablonuzda ;
  – Gelir vergisi matrahı 2020’deki 2.501,55 TL olarak kalmış. 2021’deki güncel matrah 3.040,87 TL
  – Gelir vergisi tutarı da matrahın %15’i = 456,13 TL
  – AGİ’siz net ele geçen asgari ücret 2.557,59 TL olmalı.

  Muhasebeci olmadığım için basitçe hesapladığım bu rakamları siz de doğrularsanız memnun olurum.

  Saygılar, işlerinizde kolaylıklar.

  • Merhaba, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz, editöryal ekibimiz geçen senenin rakamlarını güncellemeyi unutmuşlar, sayeniz büyük bir yanlışı düzelttik. İyi ki varsınız.

   Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

   • Rica ederim Efendim,
    Asıl biz size verdiğiniz bu faydalı bilgilerle yol gösterdiğiniz için çok teşekkür ederiz.
    Siz de iyi ki varsınız. 🙂

    Sağlıklı günler, işlerinizde kolaylıklar.
    Volkan

   • Ancak izninizle tekrar sormak durumundayım;

    Tabloda Gelir vergisi tutarı düzeltilmiş, yalnız;
    – Gelir vergisi matrahı eski tutar 2.501,55 TL duruyor. 2021’deki güncel matrah 3.040,87 TL olmalı.

    Buna göre rakamları aşağıdaki gibi güncellemek lazım sanırım.
    Tekrar kolaylıklar dilerim.

    ASGARİ ÜCRET = 3.577,50
    GÜN = 30
    GÜNLÜK BRÜT ÜCRET = 119,25
    AYLIK BRÜT ÜCRET = 3.577,50
    İŞÇİ SGK PAYI ( % 14 ) = 500,85
    İŞÇİ İŞSİZLİK SİGORTASI ( % 1 ) = 35,78
    GELİR VERGİSİ MATRAHI = 3.040,88
    GELİR VERGİSİ TUTARI ( % 15 ) = 456,13
    DAMGA VERGİSİ ( %0,759 ) = 27,15
    İŞÇİ KESİNTİLER TOPLAMI = 751,59
    NET ELE GEÇEN ( AGİ’SİZ ) = 2.557,59
    AGİ (Bekâr ve Çocuksuz) = 268,31
    NET ELE GEÇEN ( AGİ DAHİL ) = 2.825,90

 13. merhaba, yaşlı bakımında çalışan yabancının işvereni vefat etmiştir.
  biz bu çalışma iznini başka bir işverene aktarabilirmiyiz.

 14. Merhaba, çalışma izni yaptırdığım bayan memleketine dönmek istiyor. Bu durumda SGK iptal etmek yeterli olur mu ? Onun dışında Aile ve Çalışma Bakanlığının sitesine de bildirmeli miyiz ?(izin sonlandırma işlemi için)
  Ayrıca çalışma izni çıkması ile birlikte gelen kartı da geri almamız gerekir mi ?
  Şimdiden yorumlarınız için teşekkür ederim.

 15. merhaba 7 yıldır yanımda calışan bakıcıya tekrar calışma izni baş vurusu yapdım fakat ben isteye bagı bagkurluyum eşim ssk lı adıma sadece arsa tapusu var calışa izni alma şansım varmı?lütfen bigıendirirmisınız

 16. Merhaba çalışma izini onaylandı işverenin adresini elemenin kimliği nezaman gidecek aradıler basilmada cevap verildi kaç sürede kimlik adresini ulaşir

 17. Ev hizmetlerinde yabancı çalıştıırken sgk teşviğinden faydalanmak için yabancının sigorta girişinin ypılmasından önce çalışann işkura kayıt olması gerekli midir. işkura kayıt olunca daha fazla teşvikerden yararlanılabilir mi

  • Merhaba, SGK teşviğinin İŞKUR la alakası yoktur, çalışma izni çıkan yabancı SGK ya kayıt yapılırken SGK yetkililerine durum bildirilerek prim teşviği sağlanmaktadır.

   Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

 18. Özbekistanli bir bayanı ayda dört sefer ev temizliği için almayı düşünüyorum oturum izni var bu durumda sigorta yükümlülüğüm varmı. Ayrıca bu bayan başka evlere de temizliğe gidiyormuş. Bana genel sağlık imkanlarından nasıl faydalanabilir diye sordu.kendisi yada ben/bizler nasıl bir yol izlemeliyiz. Hem yanlış bir şey yapmamak adına hem de ihtiyaç halinde onun Dr vs ihtiyaçlarını gidermek adına. Şimdiden teşekkür ederim.

  • Merhaba, yabancılar nerede çalışıyorsa orada çalışma izni almak zorundadır, siz kısa süreli çalıştıracağınız için çalışma izni almak size maliyetli olabilir, fakat bilmenizi istediğimiz bir şey, yabancı sizin evinizde çalışırken şikayet olur polis gelirse kaçak yabancı işçi çalıştırmaktan ceza alabilirsiniz.

   Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

 19. Merhaba, yabancı uyruklu birini ilk kez evde çalıştırmaya başlayacağım sigortalı olarak. Sigorta teşviginden yararlanacagimi umuyorum. Ancak, eğer memnun kalmazsak ve iş akdimiz biterse , yeni yabancı uyruklu birini teşvik kapsamında istihdam etmem mümkün mü? Teşvikten hiç mi yararlananam ikinci sefer, ya da bir süre beklemem mi lazım, yeni birini işe almak için? Aynı sorumu bir Türk vatandaşı istihdam etmek için de yineleyebilir miyim, bir fark var mı arada?

  • Merhaba, sorularınızın cevaplarını zaten vermişsiniz, ister Türk ister yabancı birini işe alıp çalıştırmaya başladınız mı teşvikten faydalanırsınız fakat personel değişikliği durumunda teşvik hakkınız biter, bunun süresi 18 ay dır, 18 ay sonra tekrar teşvikli personel çalıştırabilirsiniz.

   Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

 20. Merhaba, size bir şey danışmak istiyordum. Anneme bakması için birini işe aldık, çalışma iznini de aldık, şimdi sigorta bildirimi yapmak istiyoruz ancak bu belgeyi doldururken birkaç yere takıldık. Acaba iletişim adresi olarak işveren ben olduğum için benim adresimi mi yoksa annemin adresini mi yazmam gerekiyor? Ayrıca altta kimin yanında çalıştığını belirtmem gerekiyor acaba?

  • Merhaba, iş veren sizseniz sizin adınız anneniz ise annenizin adı yazması gereklidir, adres olarak da çalıştığı adresi yazmanız gerekmektedir.

   Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

  • Merhaba, daha önce evinde personel çalıştırmamış iş verenler için 18 ay boyunca süren %40 lara varan SGK indirimi mevcuttur.

   Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

 21. Şimdi size bir şey sormak istiyorum benim iş yerim var eşim de hastanede çalişiyor 2 yaşinda bir çocuğumuz var buna bakici Çalişma izni yapmak istiyoruz yabacak olduğumuz kişinin oturumu var Türkiye’de biz maliyeti nedir Siğorta ücreti nedir başvuru ücreti yardimci olursaniz sevinirim

  • Merhaba, çalışma izni için danışmanlık ücretimiz 1000 TL + KDV dir, çalışma izni onaylandıktan sonra 1080 TL bir sefere mahsus harç ve kart ücretiniz olacaktır, sizi teşvikten faydalandırabilirsek aylık ortalama 1000 TL SGK ücreti yerine 600 TL ödemeniz olacaktır.

   Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

Bir cevap yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Yorum Yap