Çalışma İzniYabancı Uyruklu Bakıcı

Evinizde yaşlı veya çocuk bakımı için yabancı uyruklu bakıcı çalıştırmayı düşünüyorsanız, bu sayfa çalışma izni prosedürleri hakkında genel bir bilgi edinmenize yardımcı olacaktır.

 

Evinizde temizlikçi, bulaşıkçı, gündelikçi ve hizmetçi olarak yabancı personel çalıştıramazsınız. Sadece çocuk bakımı, yaşlı bakımı ve hasta bakımı için yabancı uyruklu bakıcı çalıştırabilirsiniz.

 • Evinde 15 (ON BEŞ) yaşından küçük çocuğu bulunanlar çocuk bakıcısı olarak çalıştırma şartıyla izin alabilir.
 • Evinde veya birinci derece akrabası olması şartıyla başka bir evde 65 (ALTMIŞ BEŞ) yaşından büyük birisinin genel bakımını yapması şartıyla izin alabilir.
 • 65 yaşından küçük ama hastalığı doktor raporu ile sabit olanlar için birinci dereceden akrabalar, ilgili kişinin bakımında çalıştırma şartıyla, yabancı bakıcıya çalışma izni alabilirler.

Nelere dikkat etmelisiniz?

Çalıştırmayı düşündüğünüz yabancı uyruklu bakıcının oturma izni olup olmadığı çok önemlidir. Oturma izni olan bakıcı için çalışma izni almak hem daha kolay hem de daha az maliyetli olmaktadır.

Yabancıyı izinsiz çalıştıran işveren veya işveren vekillerinin, yabancının sınır dışı edilme işlemleri konusundaki yükümlülükleri hakkında 4817 sayılı Kanunun 21inci maddesinin üçüncü fıkrası “Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işveren veya işveren vekillerine her bir yabancı için beş bin Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bu durumda, işveren veya işveren vekili yabancının ve varsa eş ve çocuklarının konaklama giderlerini, ülkelerine dönmeleri için gerekli masrafları ve gerektiğinde sağlık harcamalarını karşılamak zorundadır.” hükmü amir olup bu düzenleme çerçevesinde işlem tesis edilecektir.

Çalışma İzni Başvurusu için İstenilen Belgeler

Çalıştıracağınız yabancının oturma izni varsa;

 • Ev hizmetlerinde yabancı çalıştıracak işveren başvuru dilekçesi,
 • Yabancı uyruklu bakıcının oturma izin belgesinin fotokopisi,
 • Yabancıya ait pasaport sureti (Türkçe tercüme gereklidir),
 • Yabancıya ait bir adet fotoğraf (son altı ayda çekilmiş),
 • İşverene ait nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • İşverenin detaylı nüfus kayıt örneği ve muhtarlıktan alınmış olan yabancının çalışacağı adresi gösteren yerleşim yeri belgesi (detaylı),
 • İşverenin KEP adresi ve Elektronik imzası

Hazırlamanız gereken bilgiler;

 • İşverenin e-mail adresi,
 • Yabancının mezun olduğu okulun adı,
 • Yabancının mezun olduğu bölümün adı,
 • Yabancının telefon numarası,
 • Yabancının medeni hali,
 • Yabancının yurt dışı ikamet adresi,
 • Yabancının yurt içi ikamet adresi,
 • Yabancının iş yerinde yapacağı görevle ilgili bilgi,
 • Türk vatandaşı yerine yabancı istihdam etme talebinin gerekçesi

Çalıştıracağınız yabancının oturma izni yoksa;

Oturma izni olmayan bir yabancı için çalışma izni almak istiyorsanız, personel adayınız kendi ülkesindeki Türk büyük elçiliğinden referans numarası almalı, bu referans numarası ile Türkiye’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na başvuru yapılmalıdır. Bunun için hazırlamanız gereken bilgi ve belgeler aşağıda paylaşacağız.

Konsolosluğa yapılacak çalışma izni başvurusu için gerekli evraklar;

 • Konsolosluk başvuru dilekçesi,
 • Belirli Süreli İş Sözleşmesi (iki nüsha düzenlenir, bir nüshası konsolosluğa verilir),
 • Noter onaylı taahhütname (işveren tarafından düzenlenir),
 • Doğum belgesi (yabancı personel tarafından temin edilir),
 • Sabıka kağıdı (yabancı personel tarafından temin edilir),

Yabancı uyruklu bakıcı kendi ülkesinde ise yukarıdaki evraklar kargo yoluyla gönderilir. Personel adayınız Türkiye’de ise, kendi ülkesine giderken bir dosya haline getirilip kendisine verilmelidir. Personel adayınız kendi ülkesine gittiğinde doğum belgesini ve sabıka kağıdını bu dosyaya ekleyip Türk büyük elçiliğine teslim etmelidir.

Bakanlığa yapılacak çalışma izni başvurusu için gerekli evraklar;

 • Ev hizmetlerinde yabancı çalıştıracak işveren başvuru dilekçesi,
 • Belirli Süreli İş Sözleşmesi (Ev Hizmetleri),
 • Yabancı bakıcıya ait pasaport sureti,
 • Yabancı şahsa ait bir adet fotoğraf(son 6 ay içinde çekilmiş olması gerekmektedir),
 • İşverene ait nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Bakımı yapılacak olan şahsın kimlik fotokopisi (bakılacak kişi yaşlıysa sağlık belgesi de alınması gereklidir),
 • İşverenin nüfus kayıt örneği,
 • Başvuru danışman tarafından yapılacaksa vekaletname

Yabancı Bakıcı Çalışma İzni Harç Ücretleri

Yurt dışından yapılan başvurularda çalışma izni harçları başvuru onaylandıktan sonra yabancı tarafından Türk büyük elçiliğine yatırılmaktadır.

ÇALIŞMA İZNİ HARÇ TUTARLARISÜRE2020 YILI HARÇ TUTARI2021 YILI HARÇ TUTARIKART BEDELİ
Süreli Çalışma İzin Belgesi(Süre uzatımları da aynı miktarda harca tabidir)1 yıla kadar (1 yıl dahil)Bir yılı aşan süreler için tam yıl harcı alınır).932,90 TL1.017,80 TL125,00 TL
Süresiz Çalışma İzin Belgesi9331,60 TL10181,70 TL125,00 TL
Bağımsız Çalışma İzin Belgesi9331,60 TL10181,70 TL125,00 TL

 

Not: Bir yıldan fazla süreli izinlerde her yıl için 1.1017,80 TL harç alınır.

Yurt içinden yapılan çalışma izin başvurularında ve süre uzatımında izin belgesi düzenlenmeden önce çalışma izni ve ikamet izni harçlarının yatırılması istenir; harçlar Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası veya İş Bankası şubelerine yatırılabilir.

Yabancı Bakıcı Sigorta Primi 2021

İşveren, aşağıda belirttiğimiz evraklar ile SGK’ya gider, evrakları teslim ederek iş yeri sicil numarası ve e-bildirge şifresi alır. E-bildirge şifresi ile SGK’dan yabancı personelin işe girişi yapılır. İşe başlama tarihi olarak yabancı personelin çalışma izninin onaylandığı tarih yazılmalıdır.

Sigorta işlemlerine ne zaman başvurulmalı?

Yabancı personelin çalışma izni onaylandıktan sonra 20 gün içerisinde T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu’na sigorta kaydının yapılması zorunludur

Sigorta işlemleri için nereye başvurulmalı?

Sigorta işlemleri için iş yeri adresinizin bağlı olduğu, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğü’ne başvurabilirsiniz.

Başvuruda istenilen belgeler nelerdir?

 • İş yeri bildirgesi
 • İşverenin imza beyannamesi
 • İşverenin nüfus cüzdanı
 • İşverenin ikametgahı
 • Yabancı personelin çalışma izni

2021 Yılı için Aylık SGK Prim Ücretleri Ne Kadar?

Aylık prim ücreti ödemesi 1.341,56 TL dir.

2021 ASGARİ ÜCRET TABLOSU (BEKAR VE ÇOCUKSUZ)
ASGARİ ÜCRET3.577,50 TL
GÜN30
GÜNLÜK BRÜT ÜCRET119,25 TL
AYLIK BRÜT ÜCRET3.577,50 TL
İŞÇİ SGK PAYI ( % 14 )500,85 TL
İŞÇİ İŞSİZLİK SİGORTASI ( % 1 )35,78 TL
GELİR VERGİSİ MATRAHI2.501,55 TL
GELİR VERGİSİ TUTARI ( % 15 )456,13 TL
DAMGA VERGİSİ ( %07,59 )27,15 TL
İŞÇİ KESİNTİLER TOPLAMI1.019,91 TL
NET ELE GEÇEN ( AGİ’SİZ )2.557,59TL
AGİ (Bekâr ve Çocuksuz)268,31 TL
NET ELE GEÇEN ( AGİ DAHİL )2.825,90 TL

 

Sigorta ücretini nereye yatırmalıyım?

Yabancı personelin SGK prim ödemesini normal vadesi (ilgili dönemin bir sonraki ayın son gününe kadar) içerisinde istediğiniz bankadan ilgili hesaba yatırabilirsiniz.

Bildirge yapılması unutulur ise ne olur?

Bildirgenin hiç verilmemesi veya süresi içerisinde verilmemesi halinde bir asgari ücret ceza kesilir. Bu işlem bildirgenin verilmediği her ay için ayrı ceza uygulanmasına neden olur.

SGK ödemeleri yapılmaz ise hem faiz işler hem de  personelinizin çalışma izni uzatma başvurusu yapılamaz.

Çalışma izinlerinin uzatma başvurusu çalışma izninin bitiş tarihten geriye doğru en fazla iki aylık sürede olmak kaydıyla ve her halükarda izin süresi sona ermeden yapılması gerekmektedir.

Sitemiz içeriklerinden memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

245 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumları görüntüle
Sevde R.
Sevde R.
1 ay önce

Merhabalar. Nişanlım Türkiye’de 3 sene boyunca vizesiz kaldığı için Ağustos ayında kendi ülkesi Fas’a döndüğünde 2 senelik Türkiye’ye girememe cezası aldı ve para cezasını da çıkmadan ödedi. Şu an çok yakın bir arkadaşımızın babası var kendisi 75 yaşında. Yaşlı bakıcısı olarak gelebilir mi? İşlemler nasıl oluyor? Hangi belgeler gerekli her iki taraftanda?

Ata Kurumsal
Ata Kurumsal
1 ay önce
Yanıtla  Sevde R.

Merhaba, iletişim bilgilerinizi danışmanlarımız ile paylaştık, mesai saatleri içinde mail adresiniz üzerinden size ulaşıp gerekli bilgilendirmeyi yapacaklardır. Şirketimizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

trackback

[…] Daha detaylı bilgi için: Ev Hizmetlerinde Yabancı Bakıcı Çalıştırma […]

Enejan
Enejan
2 ay önce

çalışan işveren tarafından ödemedik SGK ödemelerini kendisi ödeyebilirmi ve bu için ne yapması lazım, bilgileri nereden alabilir?

Ata Kurumsal
Ata Kurumsal
2 ay önce
Yanıtla  Enejan

Merhaba, hayır ödeyemez, SGK ödeme yükümlüğüğü işverene aittir.

Mehmet
Mehmet
3 ay önce

Herhangi bir vatandaş iş veren olabilir mi, ben başkasının yanında işçi olarak çalışıyorum, dedem için bakıcı buldum bu kişiyi türkiyeye getirmek istiyorum. İşverenden aranan şartlar nelerdir

Ata Kurumsal
Ata Kurumsal
3 ay önce
Yanıtla  Mehmet

Merhaba, bakımı yapılacak hastanın sadece birinci derece akrabaları iş veren olabilirler. İş verenin resmi bir gelirinin olması yeterlidir.

Can
Can
3 ay önce

Merhabalar 42 Yaşındayım Benim Karaciyer Naklinden %70 Sürekli Raporum Var 12 Yaşından Küçük 2 Kızım Var Devletten Engelli Maaşı ve Çocuk yardımı yani toplamda 3600 TL alıyorum kendime yada çocuklarım için evinde yabancı çalıştırmak için çalışma izni alabilirmiyiz resmi gelir sadece devlet yardımı başka yok yardımcı olursanız seviniriz

Ata Kurumsal
Ata Kurumsal
3 ay önce
Yanıtla  Can

Merhaba, maalesef ki resmi bir geliriniz olmadığı için çalışma izni verilmez, bakanlığa aldığınız devlet yardımını bildirsek bile sonucun olumsuz olacağını tahmin ediyoruz.

Sitemizin içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

Aysu
Aysu
6 ay önce

Geçen sene Türkmenistan vatandaşlarına oturma izni uzatımı verilmiyordu. Çalışma izni alındı. Bu sene çalışma izni bitecek kişi oturma iznine başvurabilir mi.

Ata Kurumsal
Ata Kurumsal
6 ay önce
Yanıtla  Aysu

Merhaba, çalışma izniniz iptal olduktan sonra 10 gün içinde kısa dönem ikamet iznine başvuru yapabilirsiniz, şu an GÖÇ idaresi tarafından herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.

Arezoo
Arezoo
7 ay önce

Ben yabancım çalışmak istiyorum

mali
mali
7 ay önce

evde bakım hizmetlerinde çalışan yabancı uyruklu bir çalışan beş ay önce izni bitmişti. sgk ödemeleri de yapılmamış. bu durumda izni yenilenmediği halde beş aylık sgk borcunu iptal ettirme durumu varmıdır. Teşekkür ederiz.

Muaz
Muaz
8 ay önce

Yurt dışındaki birine ilk kez çalışma izni alınacak ve ilk kez ülkeye girecek bu durumda çalışma izni vize yerine de geçer mi ?

Mahir
Mahir
9 ay önce

Merhaba, işveren olarak, bir yabancı çalışanı en az kaç gün sigortalı gösterebiliriz ? Bu durumda sgk pirimi ne kadar ödenir ?

Deniz
Deniz
9 ay önce

Merhaba
Yabancı uyruklularda Türk yardımcılar gibi ayda 10 gün benim evimde çalışırsa ödemem gereken sgk primi Yürkler ile aynımı. Teşekkürler

Bahar
Bahar
9 ay önce

Merhabalar bende Gürcistan uyruklu bakıcı ayarladım. Vizesi 5.05.21 de başladı 10 unda Türkiye ye girişi oldu karantinadan dolayı çalıştıramadım. 25ınde işe başladı. E imza ile işe giriş bildirgesini yükledim. Farklı bir evrak yüklemem gerekiyor mu sigorta ücretini nasıl ödicem yardımcı olabilirmisiniz

Neşe Bilgin
Neşe Bilgin
8 ay önce
Yanıtla  Ata Kurumsal

Merhaba, teşviklerden faydalanma şartları nelerdir? Her işveren teşvikten faydalanma talebinde bulunduğunda ödemesi %40 azalabiliyor mu?

Yardımınız için şimdiden teşekkürler…

Halil sefer karakuş
Halil sefer karakuş
6 ay önce
Yanıtla  Ata Kurumsal

İyi ki insanlarA faydamız var tşk ben engelli 55 rapor li engelli emekliyim

Volkan BOYALI
Volkan BOYALI
9 ay önce

Merhaba,
Verdiğiniz bilgiler için teşekkürler, çok faydalanıyoruz.

Ufak bir düzeltme:
Üstteki 2021 prim ücretleri tablonuzda ;
– Gelir vergisi matrahı 2020’deki 2.501,55 TL olarak kalmış. 2021’deki güncel matrah 3.040,87 TL
– Gelir vergisi tutarı da matrahın %15’i = 456,13 TL
– AGİ’siz net ele geçen asgari ücret 2.557,59 TL olmalı.

Muhasebeci olmadığım için basitçe hesapladığım bu rakamları siz de doğrularsanız memnun olurum.

Saygılar, işlerinizde kolaylıklar.

Volkan BOYALI
Volkan BOYALI
9 ay önce
Yanıtla  Ata Kurumsal

Rica ederim Efendim,
Asıl biz size verdiğiniz bu faydalı bilgilerle yol gösterdiğiniz için çok teşekkür ederiz.
Siz de iyi ki varsınız. 🙂

Sağlıklı günler, işlerinizde kolaylıklar.
Volkan

Volkan BOYALI
Volkan BOYALI
9 ay önce
Yanıtla  Ata Kurumsal

Ancak izninizle tekrar sormak durumundayım;

Tabloda Gelir vergisi tutarı düzeltilmiş, yalnız;
– Gelir vergisi matrahı eski tutar 2.501,55 TL duruyor. 2021’deki güncel matrah 3.040,87 TL olmalı.

Buna göre rakamları aşağıdaki gibi güncellemek lazım sanırım.
Tekrar kolaylıklar dilerim.

ASGARİ ÜCRET = 3.577,50
GÜN = 30
GÜNLÜK BRÜT ÜCRET = 119,25
AYLIK BRÜT ÜCRET = 3.577,50
İŞÇİ SGK PAYI ( % 14 ) = 500,85
İŞÇİ İŞSİZLİK SİGORTASI ( % 1 ) = 35,78
GELİR VERGİSİ MATRAHI = 3.040,88
GELİR VERGİSİ TUTARI ( % 15 ) = 456,13
DAMGA VERGİSİ ( %0,759 ) = 27,15
İŞÇİ KESİNTİLER TOPLAMI = 751,59
NET ELE GEÇEN ( AGİ’SİZ ) = 2.557,59
AGİ (Bekâr ve Çocuksuz) = 268,31
NET ELE GEÇEN ( AGİ DAHİL ) = 2.825,90

SEVGİ
SEVGİ
10 ay önce

merhaba, yaşlı bakımında çalışan yabancının işvereni vefat etmiştir.
biz bu çalışma iznini başka bir işverene aktarabilirmiyiz.

Ata Kurumsal
Ata Kurumsal
10 ay önce
Yanıtla  SEVGİ

Merhaba, evet aktarabilirsiniz.

Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

abdullah
abdullah
11 ay önce

Merhaba, çalışma izni yaptırdığım bayan memleketine dönmek istiyor. Bu durumda SGK iptal etmek yeterli olur mu ? Onun dışında Aile ve Çalışma Bakanlığının sitesine de bildirmeli miyiz ?(izin sonlandırma işlemi için)
Ayrıca çalışma izni çıkması ile birlikte gelen kartı da geri almamız gerekir mi ?
Şimdiden yorumlarınız için teşekkür ederim.

1 4 5 6