Oturma İzniİkamet İzni Uzatma

Türkiye’de kalacak olan yabancılar için durumlarına göre kısa dönem oturma izni, aile oturma izni, öğrenci oturma izni, uzun dönem oturma izni, insani oturma izni ve insan ticareti mağduru oturma izni olarak 6 farklı kapsamda oturma izni mevcuttur. Söz konusu oturma izinlerinin hangi durumlarda iptal edildiği hakkında bilinmesi gerekenleri bu yazının devamında bulabilirsiniz.

Kısa Dönem Oturma İzni Hangi Durumlarda İptal Edilir?

 

Kısa Dönem Oturma İzni Hangi Durumlarda İptal Edilir?

 

Bilimsel araştırma yapma amacıyla Türkiye’ye gelen, Türkiye’de gayrimenkulü bulunan, ticari bağlantı veya iş kuracak, hizmet içi eğitim programlarına katılacak, Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalar ya da öğrenci değişim programları çerçevesinde eğitim veya benzeri amaçlarla gelecek, turizm amaçlı kalacak ve adli veya idari makamların talep veya kararına bağlı olarak Türkiye’de kalması gereken yabancılara kısa dönem oturma izni verilmektedir. Kısa dönem oturma izni, aşağıdaki durumlarda iptal edilir:

 • Kısa dönem oturma izni için aranan şartlardan birinin veya birkaçının yerine getirilmemesi veya ortadan kalkması,
 • Oturma izninin veriliş amacı dışında kullanıldığının tespit edilmesi,
 • Hakkında geçerli sınır dışı etme veya ülkeye giriş yasağı kararının bulunması,
 • Yurt dışında kalış süresi bakımından ihlale düşülmesi

Aile Oturma İzni Hangi Durumlarda İptal Edilir?

 

Aile Oturma İzni Hangi Durumlarda İptal Edilir?

 

Türk vatandaşlarının ya da oturma izinlerinden birine haiz yabancıların; yabancı eşine, kendisinin veya eşinin ergin olmayan yabancı çocuğuna ve kendisinin veya eşinin bağımlı yabancı çocuğuna aile oturma izni verilmektedir. Aile oturma izni, aşağıdaki durumlarda iptal edilir:

 • Aile oturma izni için aranan şartların yerine getirilmemesi veya ortadan kalkması,
 • Aile oturma izninin veriliş amacı dışında kullanıldığının tespit edilmesi,
 • Hakkında geçerli sınır dışı etme veya ülkeye giriş yasağı kararının bulunması

Öğrenci Oturma İzni Hangi Durumlarda İptal Edilir?

 

Öğrenci Oturma İzni Hangi Durumlarda İptal Edilir?

 

Türkiye’de bir yüksek öğretim kurumunda ön lisans, lisans, yüksek lisans ya da doktora öğrenimi görecek yabancılara öğrenci oturma izni verilmektedir. Öğrenci oturma izni, aşağıdaki durumlarda iptal edilir:

 • Öğrenci oturma izni düzenlenmesi için aranan şartların karşılanamaması veya ortadan kalkması,
 • Öğrenimini sürdüremeyeceği yönünde kanıtların ortaya çıkması,
 • Öğrenci oturma izninin veriliş amacının dışında kullanıldığının belirlenmesi,
 • Hakkında geçerli sınır dışı etme kararı veya Türkiye’ye giriş yasağı bulunması

Uzun Dönem Oturma İzni Hangi Durumlarda İptal Edilir?

 

Uzun Dönem Oturma İzni Hangi Durumlarda İptal Edilir?

 

Türkiye’de kesintisiz en az sekiz yıl oturma izniyle kalmış olan ya da Göç Politikaları Kurulu’nun belirlediği şartlara uyan yabancılara, Bakanlık’ın onayıyla valilikler tarafından süresiz uzun dönem oturma izni verilmektedir. Uzun dönem oturma izni, aşağıdaki durumlarda iptal edilir:

 • Yabancının, kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından ciddi tehdit oluşturması,
 • Sağlık, eğitim ve ülkesindeki zorunlu kamu hizmeti dışında bir nedenle kesintisiz bir yıldan fazla süreyle Türkiye dışında bulunması, hallerinde uzun dönem oturma izni iptal edilir.

İnsani Oturma İzni Hangi Durumlarda İptal Edilir?                  

İnsani oturma izni, 6458 sayılı Kanun’un 46. maddesinde belirtilen hallerin varlığı durumunda valiliklerce verilmektedir. Bu iznin verilebileceği haller, genel olarak olağanüstü koşulların varlığına dayanmaktadır. İnsani oturma izni, aşağıdaki durumlarda iptal edilir:

 • İnsani oturma izni, Bakanlık’ın onayı alınmak kaydıyla, iznin verilmesini zorunlu kılan şartlar ortadan kalktığında valiliklerce iptal edilir ve uzatılamaz.

İnsan Ticaret Mağduru Oturma İzni Hangi Durumlarda İptal Edilir?

 

İnsan Ticaret Mağduru Oturma İzni Hangi Durumlarda İptal Edilir?

 

İnsan ticareti mağduru oturma izni, 6458 sayılı Kanun’un 48. maddesi uyarınca, insan ticareti mağduru olduğu veya olabileceği yönünde kuvvetli şüphe duyulan yabancılara, yaşadıklarının etkisinden kurtulabilmeleri ve yetkililerle iş birliği yapıp yapmayacaklarına karar verebilmeleri amacıyla valiliklerce verilen otuz gün süreli oturma iznidir. Bu oturma izninde, diğer oturma izinlerinin verilmesindeki şartlar aranmaz. İyileşme ve düşünme süresi tanımak amacıyla verilen oturma izni, mağdurun güvenliği, sağlığı veya özel durumu nedeniyle en fazla altışar aylık sürelerle uzatılabilir, ancak iznin süresi toplamda üç yılı geçemez.İnsan ticareti mağduru oturma izni, aşağıdaki durumlarda iptal edilir:

 • Yabancının kendi girişimiyle, suçun failleriyle yeniden bağ kurduğunun belirlenmesi,
 • Getirilen yükümlülüklere uyulmaması,
 • Yabancının mağdur olmadığının anlaşılması durumlarında insan ticareti mağduru oturma izni iptal edilir.

Ancak sayılan durumların zorlama, korkutma, şiddet, tehdit gibi nedenlere bağlı olarak iradesinin dışında yaptığının tespiti halinde oturma izni iptal edilmez.

Bir cevap yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Yorum Yap