Türk Vatandaşı ile Evli Yabancıların Çalışma İzinleri

Bilindiği üzere, Türkiye dünyanın onlarca farklı ülkesinden çalışmak ve yatırımcı olmak isteyenlerin tercih ettiği en önemli ülkelerden biri haline gelmiştir. Türkiye’de çalışacak ve işletmeci olacak kişilerin yasal ve geçerli bir çalışma iznine sahip olmaları yasal bir zorunluluktur. Kural olarak çalışma izni başvuruları yabancının kendisi tarafından değil, yabancıyı çalıştıracak firma tarafından yapılmaktadır. Eğer yabancının çalışmasında herhangi…

Yabancı Film Kuruluşlarının ve Basın Mensuplarının Çalışma Şartları

Yabancı Film Kuruluşlarının ve Basın Mensuplarının Çalışma Şartları

Türkiye’de ilmi araştırma, inceleme, arkeolojik kazı ve benzer çalışmalar yapmak ve film çekmek isteyen yabancı gerçek ve tüzel kişiler veya bunlar adına faaliyet gösteren T.C. uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin çalışmalarına müsaade edilmesi ile ilgili esas ve usulleri tespit ve yabancı basın-yayın mensuplarının bu konulardaki faaliyetlerinin düzenlenmesidir.   Bu Esaslar, Türkiye’de; karada, havada, denizde, deniz…

Süresiz Çalışma İzni Nedir? Nasıl Alınır?

Yabancı İşçi Çalıştırma Şartları

Yabancı işçi çalıştırma bir takım kriterlerin yerine getirilmesi şartıyla Çalışma Bakanlığının iznine bağlıdır. İşveren veya danışmanlık firması tarafından her halükarda yabancı işe başlamadan önce çalışma izni alınması gerekmektedir. Yabancılar işvereni olmadan kendi adlarına çalışma izni alamazlar.   Yabancı İşçi Çalıştırma Yabancılar için çalışma izni başvuruları, yurt dışında Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliklerine, yurt içinde ise doğrudan Çalışma…

Yabancı İşçilerin Türkiye'de SGK girişi nasıl yapılır?

Yabancı İşçilerin SGK girişi nasıl yapılır?

GÜNCELLEME: Çalışma izninin tebliğ tarihi ile izin tarihinin farklı olması durumunda, işe giriş bildirgesi 45 gün içinde SGK’ya iletilirse, bildirge yasal sürede verilmiş kabul ediliyordu. Yeni düzenlemeyle birlikte 45 günlük bildirge süresi 30 gün olarak güncellendi. Daha önceki yazılarımızda yabancıların Türkiye’yi yatırım ve iş için tercih etmelerinin nedenlerinden detaylı şekilde bahsetmiştik. Türkiye’de yasal olarak çalışmak…

yabancı Uyruklu personel çalıştırmak isteyenlerin bilmesi gerekenler

Yabancı Uyruklu Eleman Çalıştırmak İsteyenlerin Dikkat Etmesi Gerekenler

Yabancıların çalışma izinlerini düzenleyen yönetmeliğe göre Türkiye’de yabancı uyruklu kişiler bir şirkette çalışma veya kendi işini kurma özgürlüğüne sahiptir. Türkiye’de çalışmak isteyen yabancıların çalışma izni almaları gerekir. Buna ek olarak yabancı uyruklu personel çalıştırmak isteyen iş yerlerinin de yasal izin almaları şarttır.,     Yabancı uyruklu eleman çalıştırmak isteyen iş yerlerinin dikkat etmesi gereken önemli…

yabancı Uyruklu personel çalıştırmak

Yabancı Uyruklu Eleman Çalıştırmak İsteyenler Ne Yapmalıdır?

Yabancıların çalışma izinlerini düzenleyen yönetmeliğe göre Türkiye’de yabancıların bağımlı ya da bağımsız olarak çalışma hürriyetleri vardır. Türkiye’de çalışmak isteyen yabancıların yasal izin almaları gerekir. Buna ek olarak yabancı uyruklu personel çalıştırmak isteyen iş yerlerinin de yasal izin almaları şarttır. Bu yazıda yabancı uyruklu eleman çalıştırmak isteyen iş yerlerinin karşılaması gereken kriterlere ve hazırlamaları gereken evraklara…

Süresiz Çalışma İzni Nedir? Nasıl Alınır?

Süresiz Çalışma İzni Nedir? Nasıl Alınır?

Türkiye’nin taraf olduğu ikili veya çok taraflı sözleşmelerde aksi belirtilmediği sürece, Türkiye’de en az 8 yıl kesintisiz ve yasal olarak ikamet eden ve en az 6 yıl yasal olarak çalışmış yabancılara süresiz çalışma izni verilebilir. İç piyasadaki durum ve çalışma hayatındaki gelişmeler dikkate alınmadan, herhangi bir işletme, meslek ya da coğrafi alan sınırı olmadan yabancılara…

Yabancı Öğrencilerin Türkiye'de Çalışma İzinleri

Yabancı Öğrenciler İçin Çalışma İzni Şartları Nelerdir?

Dikkat: Ön lisans ve lisans öğrencileri Türkiye’de eğitim alırken devletten burs almaları durumunda okulları bittiğinde iş bulsalar bile çalışma izni alamazlar. Bu durum yüksek lisans, master ve doktora öğrencileri için geçerli değildir. Türkiye’ye öğrenim amacıyla gelen yabancıların, eğitimlerine devam ederken herhangi bir işte çalışabilmeleri için çalışma izni almaları gereklidir. Uluslararası öğrencilerin Türkiye’de çalışabilmeleri için yüksek…

Yabancı Doğrudan Yatırım

Yabancı Doğrudan Yatırım Kanunu Kapsamındaki Çalışma İzinleri

Yabancı doğrudan yatırımlarına ilişkin ilkeler özel olarak 4875 nolu Yabancı Doğrudan Yatırımı Kanunu ve Yabancı Doğrudan Yatırım Kanunu uygulama düzenlemesinde özel olarak düzenlenmiştir. 4874 sayılı kanunun 1.maddesi Yabancı Doğrudan Yatırım Kanunu’nun amacını tanımlamaktadır ; “Bu kanunun amacı yabancı yatırımcıları teşvik, haklarını korumak, uluslararası standartlarda yatırım kavramını tanımlamak, yatırımcıyı bu standartlara ulaştırmak, yabancıların doğrudan yatırımları görüntüleme…

Kaçak işçi çalıştırma sorunu

Türkiye’nin Yabancı Kaçak İşçi Sorunu

Kaçak çalışan yabancılar ve onları çalıştıran işverenlerin Türkiye ekonomisine verdiği zararlar, çözüm önerileri ve yapılması gerekenler. Türkiye 1990 yıllardan itibaren işçi göçü alan bir ülke durumuna geçmeye başlamasıyla beraber yabancı kaçak işçilik sorunuyla da karşılaşmaya başlamıştır. Bu göç hareketinin başlaması ülkede var olan yüksek işsizliği arttıran nedenlerden biri olmuştur. Türkiye’deki yabancı kaçak işçilik olgusu ülkemizin…