Türk VatandaşlığıTürk Vatandaşlığı

Güncelleme 12.05.2022

Gayrimenkul yatırımı ile Türk Vatandaşlığı için minimum gayrimenkul değeri 250.000 Dolar’dan 400.000 Dolar’a çıkarıldı.

Ayrıca; yabancı, 500.000$ veya karşılığı tutarındaki dövizi Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu sistemine yatırdığı takdirde Türk Vatandaşlığına başvurabiliyor.

Resmi Gazete Yayını: 400.000 Dolar Vatandaşlık Resmi̇ Gazete

Türk vatandaşlığı nasıl kazanılır? şartları nelerdir, hangi evraklar gereklidir, nereye başvuru yapılır, Türk vatandaşlığı başvuruları ne kadar sürede sonuçlanır? Türkiye’nin en çok okunan makalesi, binlerce soru ve cevapları bu yazımızda.

 

 

Türk vatandaşı olma özet

 

 

Yabancılar iki şekilde Türk vatandaşlığını kazanabilir.

1- DOĞUMLA; Soy bağı veya doğum yeri esasına göre kazanılan Türk Vatandaşlığıdır.

 • Soy bağı yoluyla 

Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde veya evlilik birliği dışında doğan çocuk Türk vatandaşıdır.

 • Doğum yeri

Türkiye’de doğan ancak; yabancı ana ve babasından dolayı doğumla herhangi bir ülkenin vatandaşlığını kazanamayan çocuk ile anne babası tespit edilemeyen bulunmuş çocuk doğumdan itibaren Türk vatandaşıdır.

2- SONRADAN; Yetkili Makam kararı, İstinai durum, Evlenme, Evlat edinme ve seçme hakkı kullanılarak kazanılan Türk Vatandaşlığıdır.

 • Yetkili makam kararı ile Genel Olarak Türk vatandaşlığının kazanılması

Türkiye’de kesintisiz beş yıl ikamet eden, ergin ve ayırt etme gücüne sahip her yabancı; Türkiye’de yerleşmeye karar verdiğini davranışları ile teyit etmesi, genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden bir hastalığı bulunmaması, yeteri kadar Türkçe konuşabilmesi, kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimini sağlayacak gelire veya mesleğe sahip olması, Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmaması gibi şartları taşıması halinde Yetkili Makam kararı ile Genel Olarak Türk Vatandaşlığına geçmek için başvuru yapabilir.

 • Türk vatandaşlığının istisnai olarak kazanılması

Türkiye’ye sanayi tesisleri getiren veya bilimsel, teknolojik, ekonomik, sosyal, sportif, kültürel, sanatsal alanlarda olağanüstü hizmeti geçen ya da geçeceği düşünülen ve ilgili bakanlıklarca haklarında gerekçeli teklifte bulunulan kişiler.

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanuna uygun ikamet izni alanlar ile Turkuaz Kart sahibi yabancılar ve bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocukları, Vatandaşlığa alınması zaruri görülen yabancı kişiler. Göçmen olarak kabul edilen yabancılar kişiler Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla Bakanlar Kurulunun kararı ile istisnai olarak Türk vatandaşlığını kazanabilirler.

Öte yandan; 13.05.2022 tarihli Türk vatandaşlığı kanununun uygulanmasına ilişkin yönetmelik değişikliğine göre

 • En az 500.000 Amerikan Doları tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği Ekonomi Bakanlığınca,
 • (Türkiye’de ev alan yabancılara vatandaşlık) En az 400,000 (Bir milyon) Amerikan doları tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca,
 • En az 50 kişilik istihdam oluşturduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca,
 • En az 500.000 Amerikan Doları tutarında mevduatı üç yıl tutma şartıyla Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırdığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca,
 • En az 400.000 Amerikan Doları tutarında Devlet borçlanma araçlarını üç yıl tutmak şartıyla satın aldığı Hazine Müsteşarlığınca tespit edilen yabancılar da bu kapsamda değerlendirilerek Bakanlar Kurulunun kararı ile istisnai olarak Türk vatandaşlığını kazanmak üzere müracaat edebilirler.

TC Vatandaşlık Kanunu’nun uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin, Türk vatandaşlığının istisnai olarak kazanılmasına ilişkin şartları düzenleyen 20’nci maddesine bir bent eklenerek sermaye piyasası araçlarına yatırım yapan yabancılara da vatandaşlık hakkı sağlanması hükme bağlandı. 05.05.2017

 • Buna göre en az 400 Bin dolar tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payı alan ve üç yıl süreyle bunu elinde tutan yabancılar da Türk vatandaşlığı hakkı verilecek.

 

 • Türk vatandaşı ile evli yabancıların vatandaşlık işlemleri

Bir Türk vatandaşı ile en az üç yıldan beri evli olan ve evliliği devam eden yabancılar Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvuruda bulunabilir.

 • Evlat edinilme yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması

Bir Türk vatandaşı tarafından evlat edinilen ergin olmayan kişi, milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla, karar tarihinden itibaren Türk vatandaşlığını kazanabilir.

 • Seçme hakkı ile Türk vatandaşlığının kazanılması

İzin almak suretiyle Türk Vatandaşlığından çıkan ana veya babalarına bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybeden çocuklar, ergin olmalarından itibaren üç yıl içinde seçme hakkını kullanmak suretiyle Türk vatandaşlığını kazanabilirler.

 • Yeniden Türk vatandaşlığının kazanılması

̶Ç̶ı̶k̶m̶a̶ ̶i̶z̶n̶i̶ ̶a̶l̶m̶a̶k̶ ̶s̶u̶r̶e̶t̶i̶y̶l̶e̶ ̶T̶ü̶r̶k̶ ̶v̶a̶t̶a̶n̶d̶a̶ş̶l̶ı̶ğ̶ı̶n̶ı̶ ̶k̶a̶y̶b̶e̶d̶e̶n̶l̶e̶r̶ ̶i̶l̶e̶ ̶A̶n̶a̶ ̶v̶e̶y̶a̶ ̶b̶a̶b̶a̶l̶a̶r̶ı̶n̶a̶ ̶b̶a̶ğ̶l̶ı̶ ̶o̶l̶a̶r̶a̶k̶ ̶T̶ü̶r̶k̶ ̶v̶a̶t̶a̶n̶d̶a̶ş̶l̶ı̶ğ̶ı̶n̶ı̶ ̶k̶a̶y̶b̶e̶d̶e̶n̶l̶e̶r̶d̶e̶n̶ ̶ü̶ç̶ ̶y̶ı̶l̶ ̶i̶ç̶e̶r̶i̶s̶i̶n̶d̶e̶ ̶s̶e̶ç̶m̶e̶ ̶h̶a̶k̶k̶ı̶n̶ı̶ ̶k̶u̶l̶l̶a̶n̶m̶a̶y̶a̶n̶ ̶k̶i̶ş̶i̶l̶e̶r̶,̶
̶
̶M̶i̶l̶l̶î̶ ̶g̶ü̶v̶e̶n̶l̶i̶k̶ ̶b̶a̶k̶ı̶m̶ı̶n̶d̶a̶n̶ ̶e̶n̶g̶e̶l̶ ̶t̶e̶ş̶k̶i̶l̶ ̶e̶d̶e̶c̶e̶k̶ ̶b̶i̶r̶ ̶h̶a̶l̶i̶ ̶b̶u̶l̶u̶n̶m̶a̶m̶a̶k̶ ̶ş̶a̶r̶t̶ı̶y̶l̶a̶ ̶T̶ü̶r̶k̶i̶y̶e̶’̶d̶e̶ ̶i̶k̶a̶m̶e̶t̶ ̶e̶t̶m̶e̶ ̶s̶ü̶r̶e̶s̶i̶n̶e̶ ̶b̶a̶k̶ı̶l̶m̶a̶k̶s̶ı̶z̶ı̶n̶,̶ ̶T̶ü̶r̶k̶ ̶v̶a̶t̶a̶n̶d̶a̶ş̶l̶ı̶ğ̶ı̶n̶ı̶ ̶B̶a̶k̶a̶n̶l̶ı̶k̶ ̶k̶a̶r̶a̶r̶ı̶y̶l̶a̶ ̶y̶e̶n̶i̶d̶e̶n̶ ̶k̶a̶z̶a̶n̶a̶b̶i̶l̶i̶r̶l̶e̶r̶.̶

Güncelleme (20.10.2017) Türk vatandaşlığını kaybedenler de, genel ahlak bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmaması durumunda ülkede ikamet etme şartı aranmaksızın yeniden vatandaşlığa alınabilecek.

 

ADIM ADIM TÜRK VATANDAŞLIĞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

 • Türk vatandaşlığının kazanılması ve kaybına ilişkin başvurular;
 • Yurt içinde ikamet edilen İl Valiliği (İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü)ne,
 • Yurt dışında ise Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik ve Konsolosluklarına bizzat veya bu hakkın kullanılmasına ilişkin özel vekâletname ile yapılır.,

Detaylı bilgi için tıklayınız: https://www.atakurumsal.com/vatandaslik-basvurusu-nasil-yapilir/

VATANDAŞLIK BAŞVURULARI İÇİN GEREKLİ FORM VE DİLEKÇE ÖRNEKLERİ

 • Soy bağı yoluyla Türk vatandaşlığı

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne ait https://www.nvi.gov.tr/vatandaslik-ile-ilgili-formlar

İnternet sitesindeki VAT-1 form dilekçe

 • Doğum yeri

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne ait https://www.nvi.gov.tr/vatandaslik-ile-ilgili-formlar
İnternet sitesindeki VAT-2 form dilekçe

 • Yetkili makam kararı ile Genel Olarak Türk vatandaşlığının kazanılması

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne ait https://www.nvi.gov.tr/vatandaslik-ile-ilgili-formlar

İnternet sitesindeki VAT-3 form dilekçe

 • İstisnai Türk vatandaşlığı

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne ait  https://www.nvi.gov.tr/vatandaslik-ile-ilgili-formlar
İnternet sitesindeki VAT-4 form dilekçe

 • Evlilik yoluyla Türk vatandaşlığı – Evlilik yoluyla türk vatandaşı olmak

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne ait https://www.nvi.gov.tr/vatandaslik-ile-ilgili-formlar
İnternet sitesindeki VAT-6 form dilekçe

 • Evlat edinilme yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne ait https://www.nvi.gov.tr/vatandaslik-ile-ilgili-formlar
İnternet sitesindeki VAT-7 form dilekçe

 • Seçme hakkı ile Türk vatandaşlığının kazanılması

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne ait  https://www.nvi.gov.tr/vatandaslik-ile-ilgili-formlar
İnternet sitesindeki VAT-8 form dilekçe

 • Yeniden Türk vatandaşlığının kazanılması

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne ait https://www.nvi.gov.tr/vatandaslik-ile-ilgili-formlar
İnternet sitesindeki VAT-5 form dilekçe

 • İKAMET SÜRELERİ NASIL HESAPLANIR?

Bir yabancı için ikamet, Türk kanunlarına uygun olarak Türkiye’de oturmaktır. Türkiye vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancı için ikamet sürelerinin geçerliliği ve hesaplanmasında;

Yabancının Türkiye’de ne kadar süre ile ikamet ettiği İl Göç İdaresi Müdürlüğünce verilen ikamet tezkeresi ve Türkiye’ye giriş ve çıkış tarihlerini gösteren belge ile belirlenir.

̶T̶ü̶r̶k̶ ̶v̶a̶t̶a̶n̶d̶a̶ş̶l̶ı̶ğ̶ı̶n̶ı̶ ̶k̶a̶z̶a̶n̶m̶a̶k̶ ̶i̶s̶t̶e̶y̶e̶n̶ ̶y̶a̶b̶a̶n̶c̶ı̶,̶ ̶a̶r̶a̶n̶a̶n̶ ̶i̶k̶a̶m̶e̶t̶ ̶s̶ü̶r̶e̶s̶i̶ ̶i̶ç̶i̶n̶d̶e̶ ̶t̶o̶p̶l̶a̶m̶ ̶a̶l̶t̶ı̶ ̶a̶y̶ı̶ ̶g̶e̶ç̶m̶e̶m̶e̶k̶ ̶ü̶z̶e̶r̶e̶ ̶T̶ü̶r̶k̶i̶y̶e̶ ̶d̶ı̶ş̶ı̶n̶d̶a̶ ̶b̶u̶l̶u̶n̶a̶b̶i̶l̶i̶r̶.̶ ̶T̶ü̶r̶k̶i̶y̶e̶ ̶d̶ı̶ş̶ı̶n̶d̶a̶ ̶g̶e̶ç̶i̶r̶i̶l̶e̶n̶ ̶t̶o̶p̶l̶a̶m̶ ̶a̶l̶t̶ı̶ ̶a̶y̶ı̶ ̶g̶e̶ç̶m̶e̶y̶e̶n̶ ̶s̶ü̶r̶e̶,̶ ̶ö̶n̶g̶ö̶r̶ü̶l̶e̶n̶ ̶i̶k̶a̶m̶e̶t̶ ̶s̶ü̶r̶e̶s̶i̶ ̶i̶ç̶i̶n̶d̶e̶ ̶d̶e̶ğ̶e̶r̶l̶e̶n̶d̶i̶r̶i̶l̶i̶r̶.̶

Güncelleme (20.10.2017) Türkiye Vatandaşlığı Kanunu’nda da değişiklik yapıldı. Türk vatandaşlığını kazanma talebinde bulunan bir yabancı, başvuru için aranan ikamet süresi içinde toplam 12 ayı geçmemek üzere Türkiye dışında bulunabilecek.

Yabancının ikamet süresi içinde toplam  12 aydan fazlasını Türkiye dışında geçirmesi ya da geçerli ikamet izni olmaksızın veya ikamet izni almadan 12 aydan fazla Türkiye’de bulunması ikamet süresini keser ve bu tarihten önceki ikamet süreleri dikkate alınmaz.

Yasal ikamet izni olmaksızın veya yasal olmakla birlikte Türkiye’de yerleşme niyetini göstermeyen; sığınma veya iltica başvuru sahibi, sığınmacı, öğrenim, turistik, öğrenim gören çocuğuna refakat, tedavi gibi amaçlarla alınan ikamet tezkeresiyle ya da diplomatik veya konsüller ayrıcalıkla bağışıklık sağlayan yabancı misyon personeli kimlik kartıyla Türkiye’de ikamet edilmesi Türk vatandaşlığının kazanılmasında geçerli ikamet olarak kabul edilmez.

Türkiye vatandaşlığının kazanılmasında kabul edilmeyen ikamet nedenleri ile Türkiye’de bulunan kişinin sonradan geçerli sayılan bir nedenle ikamete bağlanması halinde önceki ikamet süreleri de hesaba katılır. Bu hüküm, turistik amaçlı ikamet tezkeresi ile Türkiye’de bulunanlar hakkında uygulanmaz.

 • VATANDAŞLIK BAŞVURUSU

Türkiye Vatandaşlığını kazanma türüne göre Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce hazırlanmış form dilekçe doldurularak başvuru yapılmaktadır.

Dilekçeye; fotoğraf, pasaport, ikamet veya çalışma izin belgesi örneği, evlenme, evlat edinme ve doğum belgeleri ile varsa vekillik belgesi ile başvuru türüne göre sağlık raporu vb. gibi belgeler eklenir.

 • BAŞVURU ESNASINDA Kİ SÜREÇ NEDİR? BAŞVURANIN YAPMASI GEREKEN İŞLEMLER NELERDİR?

Yetkili makam kararı ile Genel Olarak ve Evlenme yoluyla Türkiye vatandaşlığına geçmek üzere yapılan başvurular hakkında belge ve beyanların doğruluğu Güvenlik Makamlarından ve gerek duyulan diğer kurumlardan sorulabilir. Müracaat sahipleri ve Türkiye Vatandaşı olan eş ile mülakata tabi tutulurlar.

Doğum yoluyla veya sonradan yapılan Türkiye vatandaşlık kazanma başvurusu yapan ilgililerce sunulan ve kurumlardan temin edilen belgeler ile varsa mülakat sonuçlarından oluşan dosya incelenmek ve karar alınmak üzere İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne gönderilir. Vatandaşlık başvurusunda bulunan ilgililer başvurunun ne aşamada olduğunu elektronik ortamda takip edebilir.

 • BAŞVURU YAPILDIKTAN SONRA Kİ SÜREÇ NASIL İŞLER?

Türkiye Vatandaşlığına geçmek için yapılan başvuru, müracaat edilen makam tarafından İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne intikal ettirilir. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü eksiklik varsa tamamlanmasını sağlar, gerekli inceleme ve araştırmadan sonra talebi değerlendirerek olumlu veya olumsuz sonucu müracaat makamlarına gönderir. Başvuru sahipleri işlem aşamalarında SMS veya e-posta yoluyla bilgilendirilirler.

 • TC VATANDAŞLIK BAŞVURUSU NE KADAR SÜREDE SONUÇLANIR

Başvurular 6 ay ile 24 ay aralığında bir sürede sonuçlanabilir.

 • İSİM VE SOY İSİM DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR, DİLEKÇE VE FORM ÖRNEKLERİ

Türkiye Vatandaşlığına geçme başvurusu yapan her yabancının Türkçe isim ve soyad seçme hakkı bulunmaktadır. Yabancı Türk alfabesine uygun olmak şartıyla bu hakkını, başvuru formlarının doldurulması yani müracaat sırasında kullanabilir. Vatandaşlık kazanıldıktan sonra bu gibi talepler dikkate alınmaz ve mahkeme kararı gerekebilir.

 • TÜRK SOYLU YABANCILARIN TÜRK VATANDAŞI OLMA DURUMU NEDİR?

Doğum ile Türkiye Vatandaşı olup, sonra başka bir devlet vatandaşlığına geçen yabancılar ile kendilerine bağlı olarak Türkiye Vatandaşlığını kaybeden çocuklar yeniden Türk Vatandaşlığına geçme başvurusunda bulunabilirler. Bu durumda olanların ikamet şartına bakılmaksızın müracaat hakları bulunmaktadır. Doğumundan beri yabancı ülke vatandaşı olan Türk soylular için 31.12.2010 tarihinden beri farklı bir uygulama bulunmamaktadır.

 • OSMANLI İMPARATORLUĞUNDAN KALAN KİMLİKLERLE TÜRK VATANDAŞI NASIL OLUNUR?

Osmanlı İmparatorluğu zamanında adına kimlik düzenlendiğini iddia ederek Türkiye Vatandaşlığı kazanmak isteyen Türk asıllı yabancı bu iddiasını; Nüfus kaydı, Nüfus cüzdanı gibi kimliğini içeren belgeler ile ispat etmek zorundadır. Ayrıca; herhangi bir nedenle Türkiye vatandaşlığını kaybeden, genel ve yersel yazımlarda bildirim yapamadığından kayıt dışı kalmış olanlar Türkiye vatandaşlığını yeniden kazanabilirler.

UZMAN GÖZÜNDEN TÜRK VATANDAŞLIĞI BAŞVURUSU YAPACAK YABANCILARA TAVSİYELER.

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak bir ayrıcalıktır. Bu nedenle Türk Vatandaşlığına geçmek amacıyla başvuru yapan tüm yabancılar;

 • Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamalı,
 • Sundukları belge ve verdikleri bilgilerin gerçek olmasına dikkat etmeli,
 • Türk Vatandaşlığını kazanma adına, olduğundan fazla abartılı gerçek olmayan bilgi ve belge vermemeleri,
 • Bir Türk Vatandaşı ile evli oldukları gerekçesi ile Türk Vatandaşlığına geçme başvurusunda bulunan yabancılar; evlilik içinde çocuk sahibi olmaları, evliliklerini iyi niyetle sürdürmeleri kendileri için avantaj sağlar. Evlilik, Vatandaşlık kazanma amacıyla yapılmış olmamalıdır.
 • İlgili ve yetkili merciler dışında üçüncü kişi veya kurumların bilgi ve tavsiyelerine itibar etmemeleri tavsiye olunur.

1.337 yorum

 1. Merhaba, bilgileriniz için teşekkür ederim, 2014-2019 yıllar arasında Türkiye’de lisans egitimimi devam ettim, ondan sonra 1 yıllık turist ikameti aldım. 2020’den itibaren çalışma izniyle Turkiye’de bulunuyorum. Yabi 2014’ten bu yana ülkede kesintisiz ikamet ettim. Sorum bu: aldığım bir yıllık turist kısa ikameti vatandaşlık için istenilen süreye etkiliyor mu? Şuan vatandaşlığa başvurabilir miyim? Teşekkür ederim

  • Merhaba, maalesef etkiliyor ve öğrencilik günleriniz sayılmıyor, çalışma izni ile 5 seneyi doldurmanız ve son beş sene içinde bir seneden fazla Türkiye dışında kalmamanız gerekmektedir.

 2. Merhaba,
  3 sene oğrenci olarak ikametim var. Hemen ardından iş bulup çalışma izni aldım ve 2’inci senem bu ay doluyor. Vatandaşlık için başvurabilir miyim?

 3. Merhaba. Gayrimenkul yoluyla Türk vatandaşlığı hakkına erişmek için bir gayrimenkül satın almayı düşünüyoruz. 400.000 dolar peşinat tek seferde ödemek yerine taksitli şekilde 50.000$ 8 taksit ile almayı planlıyoruz. (Değişken planlama da olabilir 67.000$ x 6 ay gibi) Bunu banka dekontuyla belgelememiz durumunda sorun yaşanır mı? Yani tek bir gayrimenkul alacağız. Ama 6 ila 12 ay taksitli ödeme yoluyla aldığımız takdirde bu bize ileride sorun yaratır mı? Cevabınız için teşekkür eder ve iyi çalışmalar dileriz.

 4. İyi günler
  Ukrayna uyruklu biriyim (aslen kırım türküyüm)
  Kızım ile türkiyede 7 yıldır yaşıyorum.
  Türk vatandaşı olmak istiyorum.
  Bu zamana kadar turistik oturum izni almıştık, bunun vatandaşlık için uygun olmadığını biliyorum fakat çalışma izni alamadık. sorum şu olacak; bu yıl çalışma izni alıp vatandaşlık için başvursam turistik oturma izni ile ikamet ettiğim yıllar hesaba katılacak mıdır?

  Cevabınız için şimdiden teşekkürler.

  • Merhaba, maalesef hayır, fakat Türk soylu belgesi almanız durumunda bundan sonra Türkiye’de aldığınız ikametler Türk vatandaşlığı için sayılır. Ayrıca Türk soylu belgesine sahip yabancılar için çalışma izni kriterleri çok hafitir.

   Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

 5. Merhaba
  Ekim 2019 yılında ailece istisnai yoluyla Türk vatandaşlığına başvuruda bulunduk. 20mart2021 Red kararı duyurusu yapıldı.Ankara 18. idare mahkemesine dava açtık. 23 kasım 2021 duruşmalı davamız açıldı. 30 aralık 2021 İçişlerbakanlığının Red kararı ,bölge idare mahkemesi tarafından iptal edildiğine dair teblığat aldık. içişlerbakanlığı avukatı istınaf mahkesine kararın iptalı için dava açtı. 28nısan 2022 istınaf mahkemesi tarafından 18 idare mahkemenin verdiği kararı iptal kararı verdi.şimdi biz neyapmalıyız.en uygun yol hangısı cevaplarsınız memnun oluruz.

  • Merhaba, dava sürecine girmiş dosyalar ile ilgili maalesef hukuksal alanda bilgiyi kamuya açık bir şekilde paylaşmamız mümkün değildir, yasal bilgi için lütfen avukatınızla görüşünüz.

 6. Merhaba,ben calışmıyorum, jendi evimde oturuyorum,çalışmadan nasıl vetendaş ola bilirim,yani yatırım yoluyla oluyormu? Bi sorum da var,çalışmasam çalışma izni ala bilirmiyim

  • Merhaba . Ben 4 senedir turkiyede yasiorum . 4 ay sonra ikametim bitior yeni basvuru yapacagim . Benim simdiden genel vatandaslik almaya sansim varmi? Cunku turst ikametim belki bu sefer red olabilir . Ne yapmalim??

   • Merhaba, genel yolla vatandaşlık kazanımı için 5 yıl çalışma izni veya tapu üzerinden alınmış oturma izni ile Türkiye’de kesintisiz ikamet etmiş olmanız gerekmektedir.

 7. Merhaba,
  Ağustos 2020 yılında evlilik yoluyla vatandaşlık başvurusunda bulundum. 21.03.2022 tarihinde “Vatandaşlık başvurunuz Karar Makamına sunulacak olan listeye dahil edilerek karar alınmak üzere Karar Makamına gönderilmiştir.” Mesajı geldi. Onay süresi ortalama ne kadar sürmektedir?
  Bilgilendirme için şimdiden teşekkür ederim.

 8. Merhaba eşim İranlı ve buraya kaçak olarak gelip kimlik için başvurmuş, daha sonrasında kendisi ile mülakat falan yapılmamış(neden Türkiye ye kaçtığını sormamışlar), kimliği “uluslararası koruma başvuru sahibi kimlik belgesi” olarak geçiyor.
  Biz evleneli daha 3 gün oldu ama merak ediyorum acaba onu deport(kovma) gibi bir durum olabilir mi?
  Bu mülakata girmek zorunda mı?
  İkamet izni verilen pembe kimliklerden mülakata gitmeden alma imkanı yok mu?

  • Merhaba, Uluslararası Koruma kararı almış yabancılar, Türkiye’de herhangi bir suça karışmadığı sürece sınır dışı edilmezler.

   Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

  • Merhaba, İstisnai vatandaşlıktan kastınız yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı ise 3-5 ay içinde başvurular sonuçlanmaktadır.

   Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

 9. Merhaba. Ben Vugar GURBANOV. 1988 Azerbaycan doğumluyum. Uzman diş hekimiyim. Eğitimimi ve askerliğimi Azerbaycan’da tamamladım. 2011 yılında Başkent üniversitesi ve 2013 yılında Marmara üniversitesinde gözlemci doktor olarak bulundum. 24.01.2013 tarihinden itibaren İstanbul’da kalıcı olarak ikamet etmekteyim. İlk 4 yıl “senelik kısa dönem ikamet izni” ile oturum aldım ( pembe renkli yabancı kimlik kartı). 20.01.2017 tarihinde sigortalı çalışmaya başladım. O tarihten itibaren de ÇSGB’nin verdiği mavi renkli kimlik kartım mevcuttur. 03.03.2019 tarihinden itibaren de Türk vatandaşı ile evliyim. 1 yaşında oğlumuz var. Türkiye’de üzerime kayıtlı herhangi taşınmaz mülk mevcut değil. 2022 yılı Ocak ayında sigortalı 5 senem dolmuş oluyor. Mart ayında ise 3 yıl evlilik.
  Size sorum
  1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı için en erken ne zaman başvurabilirim?
  2. Çalışma izni ile mi yoksa evlilikten dolayı mı başvurmam benim için daha hızlı ve sorunsuz olur?
  3. En erken ne zaman sonuçlanır?
  4. Dişhekimliği alanında yazdığım, bitirmek üzere olduğum kitap var. Kitap yayınlamış olmam ve ya düşük fiyatlarda herhangi bir konut/daireye sahip olmam vatandaşlık işlemlerinde bana fayda sağlar mı?
  5. Sizinle çalışırsam işlemler en kısa ne kadar zamanda tamamlanmış olur?
  5. Hizmet bedeli ne kadar alıyorsunuz?

  Teşekkürler

  • Merhaba,

   1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı için en erken ne zaman başvurabilirim? – 03.03ç2022 Yılında
   2. Çalışma izni ile mi yoksa evlilikten dolayı mı başvurmam benim için daha hızlı ve sorunsuz olur? (Evlilik yoluyla başvuru yapmanızı öneririz)
   3. En erken ne zaman sonuçlanır? (en erken 2 yıl içinde sonuçlanır)
   4. Dişhekimliği alanında yazdığım, bitirmek üzere olduğum kitap var. Kitap yayınlamış olmam ve ya düşük fiyatlarda herhangi bir konut/daireye sahip olmam vatandaşlık işlemlerinde bana fayda sağlar mı? (hayır)
   5. Sizinle çalışırsam işlemler en kısa ne kadar zamanda tamamlanmış olur? (2 yıl)
   5. Hizmet bedeli ne kadar alıyorsunuz? (3000 solar)

 10. Good day! Is the«18 Yaşını Tamamladıktan Sonra Yurtdışından Doğuma İlişkin Başvuru / Beyan Formu (VAT-1)» filled in Turkish? or can it be completed in English?

 11. Merhaba ben toplam 8,5 senedir İstanbuldayim sonra ben 2019 senede Türk vatandaşı evlilik yaptım 1 tane kız evladımız var ben vatandaşlık olmam için 5 sene dolması şartmi ? peki nasıl nereye başvurusu yapabilirim cevaplarsanız lütfen çok teşekkür ederim İsmim Zarına .

  • Merhaba, Türk vatandaşı ile evli yabancılar, evlillik yoluyla vatandaşlık başvurusu yapmak için 3 seneleri doldurmuş olmaları gerekmektedir. Siz 2022 yılında başvurununu Nufüs müdürlüğünden yapabilirsiniz.

   Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

 12. Merhaba ıyı çalışmalar benim arkadaşım Türk vatandaşı ile evli 2 yaşında bir çocuğu var kendiside 3 yıl sonrasında Türk vatandaşı olmuştur yalnız şuan eşiyle anlaşamadığı için boşanmak istiyor bosanirsa Türk vatandasligi iptal olurmu yada vatandaş olarak kalirmi teşekkür ederım

  • Merhaba, kazanılmış hak iptal edilemediğinden dolayı ilgili yabancının boşanması durumunda Türk vatandaşlığına etki eden bir durum söz konusu olmayacaktır.

 13. Merhaba,

  Bu ay Türkiye’de 6 yıl kesintisiz ikamet etmiş olacağım. Haziran ayında da Türk vatandaşı ile evlendim.

  Vatandaşlık başvuru şartlarını bir süredir araştırıyorum, genel olarak vatandaşlık kapsamında bir başvuru bulunmak istiyorum fakat bir çok noktada net bir bilgi ulaşamadım, ve bu süreç 2 yıla kadar sürebileceğini öğrendim, bu nedenle bu süreci uzman bir firma ile eksiksiz sağlıklı bir şekilde başlatmak ve takip etmek isterim.

  Ilk sorum genel olarak vatandaşlık başvurularda hizmet verebiliyor musunuz ? Evet ise hizmet ücreti, kapsamı ve süreci hakkında kısaca bilgi verebilir misiniz ?

  Teşekkürler,
  Hajar.

  • Merhaba, öncelikle genel yolla Türk vatandaşlığı kazanımı için gayrimenkul üzerinden alınmış ikamet izni ile 5 yıl Türkiye’de ikamet veya çalışma izni ile Türkiye’de 5 yıl ikamet etme şartı bulunmaktadır. Ayrıca bu iki ikamet sürecinden de bir yıldan fazla Türkiye dışında kalmamış olma şartı vardır. Bu şartları sağlamanız durumunda evet maaesef ki başvurunun sonuçlanması 2-3 yıl kadar sürmektedir. Yukarıdaki şartları sağladığınız düşünüyoranız danışmanlık ücretlerimiz için lütfen buraya göz atınız: https://atakurumsal.com/danismanlik-ucretlerimiz/

Bir cevap yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Yorum Yap