Türkiye’de Yatırım Avantajları

Asya ve Avrupa’nın kesişim noktasında bulunan Türkiye’de yatırım avantajları arasında çok sayıda madde vardır. Teşvik imkânları ve düşük vergilerle sınırlı olmayan bu seçenekler, yatırımcılara uygun seçenekler sunar.

T.C. Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı tarafından yapılan derlemede, Türkiye’de yatırımda bulunmak için 10 neden belirtilmiştir. Bunlar yatırım yapmayı düşünen kişiler için detaylı nedenler sunar.

 • Ekonomi
 • Nüfus
 • Nitelikli İş Gücü
 • Liberal Yatırım Ortamı
 • Merkezi Konum
 • Altyapı
 • Teşvik İmkânları
 • Serbest Ticaret
 • Enerji Transferinde Kilit Nokta
 • Büyük İç Pazar

Türkiye’de doğrudan yatırım gerçekleştiren yabancılar, yerli yatırımcılara tanınan imkânlardan eşit biçimde faydalanabilir. Dolayısıyla bahsi yapılabilecek çok sayıda husus vardır.

Vergi Düzenlemeleri

Yabancıların Türkiye’de yatırım yapması için sunulan avantajlardan biri de vergi düzenlemeleri üzerinedir. Yabancı yatırımcıların ülkelerinde ve Türkiye’de vergi ödememesi için gerçekleştirilen ortak anlaşmalar vardır.

Türkiye çift vergilendirme durumunu önlemek için pek çok ülkeyle anlaşmalı durumdadır. Bunlardan bazıları şöyledir;

 • Amerika Birleşik Devletleri
 • Almanya
 • Azerbaycan
 • Çin Halk Cumhuriyeti
 • Fransa
 • Güney Kore
 • Gürcistan
 • İran
 • Katar
 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
 • Malezya
 • Pakistan
 • Rusya
 • Singapur
 • Ürdün

Anlaşmalar kapsamında Türkiye’ye yatırım yapan bir yabancı, söz konusu faaliyetleri nedeniyle gerekli vergileri Türkiye’ye öder. Kendi ülkesine geri döndüğünde bu faaliyet nedeniyle vergi ödemesi yapmaz.

Yabancıların Şirket Kurması

 

Yabancıların Türkiye’de yatırım yapması için şirket kurması da mümkündür. Yabancı yatırımcılar bu kapsamda,

 • Anonim,
 • Limited,
 • Adi Şirket kurabilir.

Türkiye’de yatırım yapan yabancılar genel hatlarıyla incelendiğinde, anonim ve limited şirket tiplerinin daha fazla tercih edildiği görülür.

Şirket kurulurken sermaye yapısı, müdür, merkez ve unvan tespit edilir. Sonrasında noter tarafından onaylanan şirket evraklarının, Merkezi Sicil Kayıt Sistemi’ne kaydının gerçekleştirilmesi ile Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne başvuru işlemleri yapılır. Evraklar Türkiye dışarında oluşturulmuşsa, noter veya konsoloslukça onayı şarttır.

Bunlara ilave olarak yabancı şirketlerin, Türkiye’de irtibat bürosu veya şube açma durumlar da vardır. Şubeler kuruluş aşaması esnasında Sermaye Koyma Borcu bulundurmaz. Ancak şubenin Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne kaydı şarttır.

Yabancı yatırımcıların bir kısmı da hâlihazırda olan şirketleri devralma yöntemini kullandığı görülür. Nedenlerinden biri de kuruluşla uğraşmamadır.

Türk Vatandaşlığı Yabancı Yatırımcılar Tarafından Alınır Mı?

Türkiye’deki yabancı yatırımcılar vatandaşlık alabilir mi? 12 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe alınan düzenlemeye göre Türkiye içerisinde yatırım yapan yabancı uyruklu insanlar, vatandaşlık alabilir. Belli miktarın yukarısında yatırım gerçekleştiren, istihdam yapan veya mevduata sahip yabancılar vatandaş olabilir.

Bu hususta yabancı yatırımcılar minimum 500,000 Amerikan Doları sermaye yatırımı yapma, minimum 50 kişilik istihdam sağlama dâhil olmak üzere gibi bir takım şartları gerçekleştirdiğinde vatandaş olabilir.

Türkiye'de Yatırım ile Alakalı Yazılar

Türkiye'de Metaverse Hukuku

Türkiye’de Metaverse Hukuku

Metaverse olarak tanımlanan, kimilerine göre ‘ çılgınlık ’ kimilerine göre ise ‘ geleceğin dünya düzeni ’ olarak yorumlanan sanal gerçekliğin, zaman ve mekan ayırt etmeksizin adından bu denli söz ettirmesi ulusal ve uluslararası hukuk bağlamında bir çok soruyu akıllara getiriyor. Makalemize konu olan Metaverse’nin, mekan ve mülkilik prensiplerinden bağımsız olduğu düşünüldüğünde, ortaya çıkabilecek hukuksal problemlerin…

Read more

Türkiye’de Kaçak Durumda Bulunan Yabancılar Gayrimenkul Satın Alabilir mi?

Öncelikle bilinmesi gerekiyor ki, yasal sınırlamalara uymak şartıyla yabancılar Türkiye’de kaçak durumda bulunsalar bile ülkede gayrimenkul satın alabilmektedir. Yani, yabancıların gayrimenkul satın almaları için Türkiye’de oturum iznine sahip olmaları gerekmemektedir. 2644 numaralı Tapu Kanunu’nun 35. maddesine göre; “Kanuni sınırlamalara uyulmak kaydıyla, uluslararası ikili ilişkiler yönünden ve ülke menfaatlerinin gerektirdiği hallerde Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen ülkelerin vatandaşı…

Read more
Ticaret Ünvanı Seçerken Dikkat Edilecek Hususlar

Ticaret Unvanı Seçerken Dikkat Edilecek Hususlar

İşletmelerin ticaret unvanlarını seçerken dikkate almaları gereken hususlar şahıslara ait işletmelerine ve şirketlere göre değişiklik göstermektedir. Buna göre: Şahıs işletmelerinde ticaret unvanı seçilirken şahsın ad ve soyadını kullanması mecburidir. Buna ilaveten tacirin, işletmesi ile yanlış bir kanaat uyandıracak olan ifadeler hariç, istediği ekleri de unvanında kullanması mümkündür. Özellikle gerçek kişilerin ticaret unvanlarına bir şirketin mevcut olduğu…

Read more
Türkiye'de İrtibat Bürosu Açma Şartları

Türkiye’de İrtibat Bürosu Açma Şartları

Türkiye’de irtibat bürosu açma şartları Yabancı şirketlerin Türkiye’de irtibat bürosu açması, 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu’nun 3 üncü maddesinin (h) bendi ve 20/08/2003 tarihli 25205 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 03/07/2012 tarihli ve 28342 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan mevzuat ile değişik 6 ncı maddesi uyarınca aşağıdaki şartlar dahilinde değerlendirilir.…

Read more
Yabancılar Türkiye'de Özel Güvenlik Şirketi Kurabilir mi?

Yabancılar Türkiye’de Özel Güvenlik Şirketi Kurabilir mi?

Özel güvenlik şirketleri, işyerlerinin, konutların, alışveriş merkezleri gibi çok sayıda insanın bulunduğu yerlerin güvenlik ihtiyacını karşılamak ve emniyet güçlerine de yardım amaçlı kurulan özel güvenlik hizmeti veren kuruluşlar olarak bilinmektedir. Türkiye’de özel güvenlik şirketlerinin sayısı her geçen yıl artmaktadır. Özel güvenlik hizmetlerine olan talebin yüksek olmasından dolayı birçok kişi ya da kurum özel güvenlik şirketi…

Read more
Yabancıların Türkiye'de taşınmaz edinimi

Türkiye’de Yabancıların Taşınmaz Edinimi Rehberi

Türkiye son yıllarda dünyanın gayrimenkul yatırımı alanında yatırım çeken en önemli ülkeleri arasındadır. Özellikle Avrupa’dan, Körfez ülkelerinden ve son dönemde Çin’den yatırımcılar Türkiye’de çeşitli şehirlerden taşınmaz edinmeye başlamışlardır. Bu şehirlerin başında İstanbul, Ankara, Antalya, Sakarya, Bursa ve Yalova gelmektedir. Yabancı gerçek kişilerin Türkiye’de gayrimenkul yatırımı yapabilmelerinin en önemli engellerinden biri olan  karşılıklılık şartı 2012 itibariyle kaldırılmıştır. Kanuni…

Read more
Yabancılar nasıl Türkiye'de bitcoin alabilir

Yabancılar Türkiye’de Bitcoin Alım Satımı Yapabilir Mi?

Yabancılar Türkiye’de nasıl bitcoin satın alabilir? Nasıl bitcoin sahibi olunur? Yabancılar için Türkiye’de bitcoin alma engeli bulunuyor mu? Yabancılar nasıl kripto para alım satımı gerçekleştirebilir? Bu yazımızda bütün bu sorulara cevap arayacağız. Bildiğiniz gibi tüm dünyada kripto para kullanımı ve alım satımı inanılamaz derecede arttı. Başlarda sadece gençlerin ilgisini çeken ve birçok gencin yakından ilgilendiği…

Read more
Yatırımla vatandaşlıkta 3 yıl şartı

Yatırımla Vatandaşlıkta 3 Yıl Şartı Nedir? Kimleri Kapsar?

Eylül 2018 itibariyle, Türkiye’de yatırımla vatandaşlık için yabancı yatırımcılara ciddi bir avantaj sağlanmıştır. Daha önce yatırımla vatandaşlık için 1 milyon dolar olan minimum yatırım tutarı bu düzenleme ile birlikte 250 bin dolara düşürülmüştür. Ayrıca devlet yatırım araçları ve devlet bankalarına yatırılacak sermaye tutarı da 500 bin dolara indirilmiştir. Ayrıca Eylül 2018  itibari ile en az…

Read more
Yabancı üreticiler için yerli malı belgesi

Yabancı Üreticiler İçin Yerli Malı Belgesi

Yerli malı belgesi olarak adlandırılan belge şartlarını yerine getiren ve ürettiği ürünlerin %51 yerli malı ile üreten üreticilere verilir. Yabancı şirketler ve yabancı ortaklı şirketler de yerli malı belgesi alabilir ve bu belgenin sahibi olan şirketlere yabancıların yatırım yaparak ortak olmasına engel olan bir durum yoktur. Yerli Malı Belgesi TOBB adı verilen Türkiye Odalar ve…

Read more
Yabancılar için Türkiye'de Gayrimenkul Alım Satım Rehberi

Yabancılar için Türkiye’de Gayrimenkul Alım-Satım Rehberi

Türk vatandaşları ile yabancılar arasında tapu ve kadastro işlem süreçleri açısından herhangi bir fark bulunmamaktadır.   TAPU İŞLEMLERİ Türkiye de yabancı gerçek ve tüzel kişilerin taşınmaz ve sınırlı ayni hak ediniminin temel hukuki dayanağı 2644 sayılı Tapu Kanunu’nun 35. ve 36. maddeleridir. Tapu Kanunu’nda verilen yetki doğrultusunda Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen ülke vatandaşları kanuni sınırlamalar dahilinde…

Read more
TÜRSAB A sınıf Seyahat ve Turizm Acente Belgesi

Yabancılar TÜRSAB A Sınıfı Seyahat Acenta Belgesini Nasıl Alabilir?

Seyahat acentesi işletme belgesi nedir, neden gereklidir? Türkiye’de bazı iş kolları özel izine tabidir, bunlardan birisi de seyahat acenteleridir, Seyahat Acentesi İşletme Belgesi, seyahat acentesi faaliyeti uygulayabilmek için T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ticari kuruluşlara verilen resmi bir belgedir. Türkiye’de tatil, tur, organizasyon, sağlık turizmi yapacak firmalar öncelikle TÜRSAB A Grubu Seyahat Acente belgesi almak…

Read more
İstanbul Aidat Haritası

İstanbul’un Aidat Haritası Hakkında Bilinmeyenler

Günümüzde konut satın alırken sadece satın alınacak konutun maddi değeri ve fiziksel özelliklerini bilmek yeterli değil. Satın aldığınız konutun apartman aidatı gibi aylık giderlerini de bilmek konut satın alma sürecinde önemli bir hal alıyor. Özellikle lüks konut projelerine ait sitelerde çok yüksek olan ortalama konut aidatları korona virüs pandemisi sürecinde azalış gösterse de gayrimenkul değeri…

Read more
Yabancılar Türkiye'de nasıl çatı GES yatırımı yapabilir

Türkiye’de Yabancılar Nasıl Çatı GES Yatırımı Yapabilir?

Türkiye, artan nüfus ve sanayileşmeye bağlı olarak her yıl giderek yükselen elektrik enerjisi talebini karşılayabilmek adına enerji yatırımlarına büyük önem veriyor. Son yıllarda geleneksel enerji üretim yöntemlerinin yanı sıra yerli ve yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimine de büyük öncelik veriliyor. Bu bağlamda hem kamu hem de özel sektör tarafından yeni enerji yatırım projelerinin açıklanmasına ve tesis…

Read more
Türkiye'deki Yatırım Teşvik Bölgeleri

Yabancı Yatırımcılar Konut Satın Alırken Ne Kadar Ödüyorlar?

Türkiye’den konut satın alan yabancı yatırımcıların ödemiş oldukları ortalama tutarlara ilişkin son veriler geçtiğimiz günlerde paylaşılmıştır. Açıklanan bu verilere göre Türkiye’de yaşayan Türk vatandaşları ev alımlarında ortalama 225 bin TL ödeme yaparken yabancı yatırımcıların Türkiye’den konut satın alırken ortalama 875 bin TL ödedikleri görülmektedir. Türkiye’nin 2018 yılında yenilediği yabancılara konut satışları düzenlemesinin ardından bu alanda…

Read more

Yeni Normal Süreci Ve Covid-19 Sonrasında Türkiye’de Yatırım Fırsatları

Tüm dünya ülkelerinde yaklaşık 7 milyon insanda görülen ve bu vakalardan dört yüz bininin ise hayatını kaybetmelerine sebep olan Korona virüsü salgını nedeniyle 2020 yılının başından bu yana her alanda farklı tedbirler ve kısıtlamalar söz konusu olmakla birlikte, oluşan bu belirsizlik ortamı çeşitli yatırımların ertelenmesine veya iptal edilmesine de neden olmuştur. Bu açıdan bakıldığında, toplum…

Read more
Türkiye'nin jeopolitik Konumu ve Önemi

Türkiye’nin Jeopolitik Konumu Ve Yatırım Açısından Değeri

Türkiye, üç kıtanın birbirine en fazla yaklaştığı merkezde Doğu ile Batı’yı birbirine bağlayan çok özel bir bölgede yer almaktadır. Jeopolitik konumu Türkiye’ye önemli avantajlar sağlamaktadır. Birçok uluslararası şirket, Türkiye’nin jeopolitik konumu nedeniyle üretim ve yönetim üssü olarak Türkiye’yi seçmektedir.Bu sayede Türkiye bölgesel bir güç ve önemli bir çekim merkezi haline gelmiştir. Türkiye, vasıflı işgücü ve…

Read more

Türkiye’nin Uluslararası Limanları Hangileridir?

  Üç tarafı denizlerle çevrili olan, Asya ve Avrupa kıtalarının bağlantı noktasında yer alan Türkiye önemli uluslararası ticaret limanlarına sahiptir. Bu yazıda, Türkiye’nin uluslararası limanları hakkında bilgilere ulaşabilirsiniz. Mersin Limanı                                         Mersin Limanı, Türkiye’nin Mersin şehrinde yer alan bir yük ve yolcu limanıdır. Ülkenin konteyner hacmi bakımından en büyük limanıdır. Mersin Limanı’nın inşasına 1954 yılında başlanmıştır.…

Read more

Yabancılar Türkiye’deki Girişimcilere Nasıl Yatırım Yapabilir?

Günümüz girişim ekosisteminde, inovasyonun sınırları her geçen gün zorlanarak küresel ticareti ve ekonomik altyapıyı yeniden tanımlamakta bu sayede küresel ekonomide büyük çaplı değişikliklere sebep olmaktadır. Toplumsal, kültürel ve idari alanlarda yeni yöntemlerin kullanılmaya başlanması ile yeni girişimler artmaya başlamıştır. Son yıllarda girişimcilik ruhu giderek yayılmış ve birçok yeni girişim ortaya çıkmıştır. Bugüne kadar meydana gelen…

Read more
Türkiye'deki Yatırım Teşvik Bölgeleri

Türkiye’de Yatırım Teşvik Bölgeleri Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Türkiye’de yerli ve yabancı yatırımları teşvik etmek üzere devlet tarafından yatırım teşvik programları açıklanmış ve ülke farklı yatırım teşvik bölgelerine ayrılmıştır. Yeni yatırım teşvik sistemi ile özellikle ülkenin stratejik sektörleri için önem teşkil eden ara mallara olan ithalat bağımlılığını azaltma potansiyeli taşıyan yatırımları teşvik etmeyi amaçlanmaktadır. Yazının devamında Türkiye’de yatırım teşvik bölgeleri hakkında bilinmesi gerekenleri…

Read more

Türkiye’de İlk Kez Gayrimenkul Yatırımı Yapacaklar İçin Önemli Noktalar Nelerdir?

Türkiye’de en çok tercih edilen yatırım araçlarından biri gayrimenkul yatırımı yapmaktır.  Gayrimenkul yatırımı uzun vadeli düşünüldüğünde en kazançlı yatırım araçları arasında gösterilmektedir. Türkiye’de ilk kez gayrimenkul yatırımı yapacaklar için önemli noktaları ve doğru yöntemleri öğrenmek için yazımızın devamını okuyabilirsiniz. Sahip olunan gayrimenkulün değerlenmesi için gelecekte artış gösterecek yerleşim bölgelerini doğru tahmin etmek gerekmektedir. Burada dikkat…

Read more
Türkiye'nin gayimenkul yatırımı için en iyi şehirleri

Türkiye’de Gayrimenkul Yatırımı İçin En İyi Şehirler Hangileri?

Son yıllarda yükselen fiyatlar ve kredi faizleri nedeniyle Türk halkının konut talebi azalma eğilimi gösterse de, özellikle yabancı yatırımcı için ciddi avantajlar devam etmektedir. Bunun yanı sıra, yabancıların Türkiye’deki gayrimenkul yatırımları artarak ilerlemektedir. Ayrıca konut maliyetlerinde son yıllarda yaşanan artış nedeniyle önümüzdeki yıllar içinde konut fiyatlarının yüzde 50’ye varan oranda artacağı tahmin edilmektedir. Bu durum…

Read more
İstanbul’un Emlak Yatırım Potansiyeli En Yüksek İlçesi Hangisidir?

İstanbul’un Emlak Yatırım Potansiyeli En Yüksek İlçesi Hangisidir?

Günden güne büyüyerek gelişme gösteren ekonomisi ve istikrarlı siyasal ortamın sosyal yaşama olan olumlu etkileriyle birlikte Türkiye, özellikle son yıllarda yabancılara yönelik yatırım ortamının da yaratılmasıyla konut yatırımında sektörel bazda artan bir ivme göstermektedir. Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı verilmesi uygulamasının başlamasıyla birlikte, yabancıların Türkiye’ye olan ilgisi daha da artmış ve son zamanlarda artan talep rekor…

Read more
Yabancıların Türkiye'deki Kira Gelirleri

Yabancıların Türkiye’deki Kira Gelirleri Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Yabancıların son yıllarda Türkiye’deki emlak sektörüne yatırımlarının artmasıyla birlikte, satış ve kiralama gibi işlemlerinin sayısının da bir hayli arttığı görülmektedir. Bu bağlamda, yabancılar Türkiye’deki gayrimenkullerini kiralamak istediklerinde karşılığında sağlayacakları kira gelirleri üzerinden bazı vergilendirmelere tabi tutulmaktadır. Yazımızın devamında, yabancıların Türkiye’deki kira gelirleri hakkında bilinmesi gereken hususlardan en önemlilerini bulabilirsiniz.     Yabancıların Kira Geliri Türkiye’de…

Read more
Türkiye'nin En Önemli Yer Altı Kaynakları

Türkiye’nin En Önemli Yer Altı Kaynakları Hangileridir?

Türkiye zengin yer altı kaynaklarına sahip bir ülke olarak dünyada önemli madenlerin rezervlerini bulundurmaktadır. Türkiye’nin en önemli yer altı kaynakları olarak altın, doğal taşlar, bor, trona, uranyum ve toryum sıralanmaktadır. Bu yer altı kaynakları hakkında daha detaylı bilgileri yazının devamında bulabilirsiniz. Altın     Altın, antik dönemlerden beri sahip olduğu değeri ile en çok aranan…

Read more
Yabancılar Türkiye'de Maden Arayabilir mi?

Yabancılar Türkiye’de Maden Arayabilir Mi?

Türkiye madencilik yatırımlarında oldukça yüksek bir potansiyele sahiptir. Çok sayıda maden ve zengin rezerve sahip olması Türkiye’yi yabancı yatırımcılar için maden sektöründe bir cazibe merkezi haline getirmektedir. Bu yazının devamında, yabancı yatırımcılar için Türkiye’de maden kaynaklarının aranması ve çıkarılmasıyla ilgili temel yasal koşullardan bazıları ile yatırımcılara sağlanan teşvikler hakkında bilgiler verilmiştir. Tethyan-Avrasya Metallogenik Kemer’inin bir…

Read more

Yabancıların Türkiye’de Taşınmaz Mal Edinmeleri Hakkında Bilinmesi Gerekenler

2644 sayılı Tapu Kanununun 35’inci maddesi 18 Mayıs 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6302 sayılı Kanun ile değiştirilmiştir. Buna göre, yabancılar tarafından Türkiye’de taşınmaz mal edinme hususunda karşılıklılık şartı kaldırılmıştır. Söz konusu değişiklikle Kanun, 183 ülke vatandaşına “mütekabiliyet koşulu olmaksızın” taşınmaz mal edinme hakkı vermiştir. Yapılan değişikliğin en önemli nedeni ise gayrimenkul sektörüne gösterilen büyük ilgi…

Read more

Türkiye’de Yatırım Yapmak İçin 10 Neden

  Dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden birine ve yüksek genç nüfus oranına sahip olmasının yanında Türkiye, stratejik konumu ve daha birçok avantajıyla birlikte yabancı yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Bu yazımızda, Türkiye’de yatırım yapmak için 10 neden konusunu birlikte inceleyeceğiz. İstikrarlı Büyüyen Ekonomi   Türkiye, 2002’de 231 milyar ABD doları olan Gayri Safi Yurt İçi Hâsıla (GSYİH)…

Read more

Yabancıların Türkiye’de Tercih Ettiği Meslekler Hangileridir ?

Türkiye’de yaşayan ya da çalışmak için Türkiye’ye gelen yabancılar, özellikle uluslararası şirketlerin bulunduğu İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde olmak üzere farklı sektörlerdeki çeşitli meslek gruplarını tercih ediyorlar.   Yurt Dışından Gelip Türkiye’de Çalışmak Türkiye’de iş bulmak isteyen yabancıların mevcut pozisyonlar hakkında iyi bir bilgi sahibi olması gerekiyor. Ayrıca, iş aramaya başlamadan önce yeterli…

Read more
Yabancı yatırımcıların Turkiye'de tabi olduğu vergiler

Yabancı Yatırımcıların Türkiye’de Tabi Olduğu Vergiler

Yabancı Yatırımcıların Türkiye’de Tabi Olduğu Vergiler konusunda, özellikle gayrimenkul yatırımcılarının ve işletme sahiplerinin bilmeleri gereken önemli konular mevcut. Türkiye, istikrarlı büyümeyle beraber dünyanın en önde gelen ekonomilerinden biri olmaya devam ederken, gün geçtikçe daha fazla yabancı yatırımcının ilgisini çekiyor. Özellikle son yıllarda Türkiye’de yapılan gayrimenkul yatırımlarının kârlılık getirisinin yüksek olduğu görülüyor. Yabancı yatırımcılar için dikkat…

Read more

Yabancılar Türkiye’de Nasıl Arsa Yatırımı Yapabilir ?

Yabancılar Türkiye’de Nasıl Arsa Yatırımı Yapabilir ? Yeni yatırımlarla birlikte sürekli gelişmekte olan Türkiye’de, birçok yabancı yatırımcının son yıllarda arsa yatırımı yapma eğiliminde olduğu görülmektedir. Türkiye’deki mevcut değerli arazileri araştıran ve ileriye dönük arsa yatırımı yapan Araplar, yabancı yatırımcılar listesinin başında gelmektedir. Türkiye’de sunulan uygun şartlar ve arazi yapısı yabancı yatırımcıların ilgisini çekmektedir. Özellikle ulaşım…

Read more
Yabancılar için Türkiye'de Şirket Kurulumunda Bilinmesi Gerekenler

Yabancılar için Türkiye’de Şirket Kurulumunda Bilinmesi Gerekenler

  Türkiye’de yatırım yapmak isteyen yabancı girişimciler, öncelikle 1 Temmuz 2012 yılında yürürlüğe giren yeni Türk Ticaret Kanunu ile beraber değişen tüzel kişilik türlerinin temel niteliklerini iyi bilmelidir. Yeni Ticaret Kanunu, tüzel kişilikleri aşağıdaki biçimlerde tanımlamaktadır: Limited Şirket Anonim Şirket Komandit Şirket Kollektif Şirket Kooperatif Şirket Yukarıdakilerden faaliyetlere uyan işletme türü seçildikten sonra, tescil ve…

Read more
Yabancıların Türkiye'de Bankacılık İşlemleri

Yabancılar İçin Türkiye’de Bankacılık İşlemleri

  Türk bankacılık sistemi, son on yılda hızla gelişerek Türkiye ile bağlantısı olan yabancıların tüm ihtiyaç ve isteklerini karşılama yeterliliğine ulaşmıştır. Sunulan çeşitli hizmetlerle birlikte farklı milletlerden Türk vatandaşı olan ya da sadece Türkiye’de yaşayan birçok yabancı, Türkiye’nin çeşitli özel, İslami ve kamu bankaları ile çalışmaktadır. Türkiye’de bankaların yabancılara sunduğu avantajlar oldukça fazladır. Fatura ödemelerini…

Read more

Yabancıların Türkiye’de Yatırım Yaptığı Sektörler Nelerdir ?

Yabancıların Türkiye’de Yatırım Yaptığı Sektörler son dönemde küreselleşen dünya koşulları da göz önüne alındığında çeşitlilik göstermektedir. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Etkileyici büyüme performansı ve son on yılda uygulanan yapısal reformlar sayesinde Türkiye, birçok uluslararası yabancı yatırımcının radarına girmeyi başarmıştır. EY Avrupa Çekicilik Araştırması’na göre, Türkiye 2019’da Avrupa’nın 7. en popüler “Doğrudan Yabancı Yatırım” hedefi olmuştur. Ülke, Avrupa çapındaki yatırım…

Read more
Yabancı yatırımcılar Türkiye'de hangi şehirleri tercih ediyor?

Yabancı Yatırımcıların Türkiye’de Tercih Ettiği Şehirler Hangileri ?

Türkiye’nin en iyi şehirleri kültürel refah ve ekonomik dönüşüme ek olarak verimli ulaşım, inşaat ve diğer altyapı projelerinin ilerlemesine göre diğerlerinden ayrılmaktadır. Türkiye’nin yabancı yatırımcılar tarafından en çok tercih edilen şehirleri sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda kendi aralarında yarışarak Türkiye’yi aydınlık bir meşale haline getirmekte ve turistler ile yabancı yatırımcıların ilgilerini çekmeye devam etmektedir. Yabancı yatırımcıların…

Read more

Kanal İstanbul Projesi Nedir? Proje Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Resmi adıyla “Kanal İstanbul” Türkiye’nin, İstanbul Boğazı’nda yaşanan yoğun gemi trafiğini rahatlatmak için Karadeniz ve Ege Denizi arasında alternatif bir geçit inşa etmeyi planladığı yapay bir su yolu görevinde bulunacak olan kanal projesidir. 2023 yılına kadar kentin Avrupa yakasında hayata geçirilmesi planlanan bu dev projeyle birlikte kanalın Marmara Denizi ile buluştuğu noktada yeni bir şehir…

Read more
Türkiye'nin taraf olduğu ticaret anlaşmaları

Türkiye’nin Taraf Olduğu Uluslararası Serbest Ticaret Anlaşmaları

Türkiye’nin Taraf Olduğu Uluslararası Serbest Ticaret Anlaşmaları ile günden güne farklı coğrafyalarda ticaret hacmi gözle görülür biçimde büyümektedir. Günümüz dünyasında ülkeler, Dünya Ticaret Örgütü’nün (WTO) yüksek düzeyde serbestleştirmedeki yetersizliği nedeniyle ikili veya bölgesel serbest ticaret anlaşmalarına katılma eğilimindedir. Dünya Ticaret Örgütü’nün düzenlemeleri günümüz koşullarında yeterli olmamakla birlikte çok taraflı ticaret sisteminin piyasaya daha iyi erişim…

Read more

Türkiye’de Yat Turizmi ve Popüler Yat Turu Durakları

Türkiye’nin her bir bölgesi tüm yıl boyunca ziyaretçilerine çeşitli aktivite olanakları sunmaktadır. Yine her bir bölgesi keşfedilmeyi bekleyen kendine has ve aynı zamanda ilginç doğal ve kültürel güzellikleri bünyesinde barındırmaktadır. Türkiye, üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olarak, yat turları için gerçek bir cennettir. Türkiye’de yat turizmi ve yelkenciliğin gerçek güzelliğini deneyimleme şansına sahip olacaksınız.…

Read more
Yabancılar Türkiye'de Nasıl İhracat Yapabilir?

Yabancılar Türkiye’de Nasıl İhracat Yapabilir ?

Bildiğiniz gibi Türkiye’de yabancıların şirket kurması ve işletmesi son dönemde yapılan düzenlemeler ile oldukça kolay hale getirildi. Buna göre, Türkiye’de yatırım yapmak isteyen bir yabancı tıpkı bir Türk vatandaşı gibi şirket kuruluşu yaparak serbest pazar koşullarının hakim olduğu Türkiye pazarına giriş yapabilir. Peki ya Türkiye’den ihracat ve e-ihracat yapmak isteyen yabancılar ne yapmalı ? İlk olarak yabancılar…

Read more
Yabancı Yatırımcıların Gözünden Türkiye

Yabancı Yatırımcıların Gözünden Türkiye ve Bu Ülkede İş Yapmanın Katkıları

Türkiye’deki iş dünyasının merkezindeki birçok yabancı yönetici bulunuyor. Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin başında olan bu insanlar, milyonlarca dolara yön veriyor ve onbinlerce kişiye istihdam sağlıyor. Türkiye’de otomotivden petrole, sigortadan finansa kadar pek çok alanda faaliyet gösteren yabancı yatırımcılar, bulundukları sektörün en önemli şirketlerini yönetiyorlar. Özellikle çok uluslu şirketlerin Türkiye’deki operasyonlarını yöneten bu insanlar, Türkiye’nin onlara…

Read more

Türklerle İş Yapmadan Önce Bilmeniz Gerekenler

Her şeyden önce Türkler ülkelerine çok düşkün insanlardır, ülke bütünlüğünü bozacak herhangi bir ticari faaliyeti teklif bile etmemenizi öneririz, Türkler ile diğer her konuda orta yol bulabilir anlaşabilirsiniz.     Hızla büyüyen genç nüfusu, nitelikli iş gücü ve jeopolitik konumu nedeniyle yatırımcılara birçok fırsat sunan Türkiye’de iş hayatına uyum sağlamak için öncelikle Türk insanının genel…

Read more
Türkiye’de Yatırım Yapmak İsteyenlerin Takip Etmesi Gereken Adımlar

Yabancı yatırımcılar için Türkiye yatırım rehberi

Türkiye yabancı yatırımcıları kendine çekmek için pek çok fırsat sunuyor. Türkiye içinde yatırım yapmak isteyen yabancılar için birçok devlet teşviki sunuluyor. Bu teşvikler de yatırımcıların daha verimli ve karlı bir şekilde faaliyet gösterebilmesine imkan sağlıyor. Peki Türkiye’de yatırım yapmak isteyenleri izlemesi gereken adımlar neler? Şirket Kurmak İçin Gereken Resmi Belgeler Nelerdir?     Yabancı bir…

Read more

Türkiye’de Alternatif Bir Yatırım Sektörü: Restorancılık

Türkiye’de yeme-içme sektörü, yabancı yatırımcıların ilgisini çeken sektörlerden biridir. Hizmet sektörünün bir alt kolu olarak görebileceğimiz yeme-içme ve restorancılık sektörü başta İstanbul, Ankara, İzmir ve ülkenin güney şehirlerindeki tatil bölgeleri olmak üzere sürekli bir büyüme içindedir. Zengin mutfak kültürü, düzenli olarak artan genç nüfusu, turizm bölgelerinin çokluğu gibi nedenler, Türkiye’de restoran açmayı cazip bir yatırım…

Read more
Türkiye'de Yatırım : Turizm

Türkiye’de Yatırım Yapmak İsteyenler İçin İdeal Bir Sektör: Turizm

Dünyanın en popüler 6. turizm merkezi olan ve yıllık turist potansiyeli 40 milyona ulaşan Türkiye, turizm alanında yatırım yapmak isteyen yabancılar için çok önemli bir ülkedir.   Asya, Avrupa, Afrika ve Orta Doğu ülkelerini tam noktasında bulunması, aynı anda 4 mevsimin yaşanbilmesi, her bütçeye uygun konaklama tesislerinin bulunması nedeniyle Türkiye, uzun yıllarda yabancı turistlerin gözdesidir.…

Read more
Türk konut sektörü hakkında bilinmesi gerekenler

Türk Konut Sektörü Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Türkiye 1980’li yıllardan itibaren inşaat ve emlak sektörüne büyük önem veren bir ülke olmuştur. Son 15 yıldır ülkenin dört bir yanında yeni konut alanları, alışveriş merkezleri, köprüler, havalimanları yapılmaktadır. İnşaat sektörünün, Türk ekonomisinin lokomotif sektörü olduğunu ve milyonlarca kişiye istihdam yarattığını da belirtmek gerekir. Kentsel dönüşüm kapsamında şehirlerdeki eski yapılar yıkılarak yerine daha modern ve…

Read more

Türkiye’de Yabancı Yatırımcılara Sunulan Devlet Teşvikleri

Türkiye yabancı yatırımcıları kendine çekmek için oldukça şahane fırsatlar sunuyor. Ülke içinde yatırım yapmak isteyen yabancılar için pek çok devlet teşviki sunuluyor. Bu teşvikler sayesinde yatırımcılar daha verimli ve karlı bir şekilde faaliyet gösterebiliyorlar.     Şimdi Türkiye’deki yatırım yapmak isteyen yabancıların faydalanabileceği devlet teşviklerine daha yakından bakalım. KDV İstisnası Yatırım teşvik belgesi kapsamında yurt…

Read more

Türkiye’de Son 10 Yılda En Çok Değer Kazanan Sektör ve Ürünler

Türkiye ekonomisi son yıllarda büyük bir atılım içinde. Bu gelişme ve büyümenin ardında ise bazı sektörler ön plana çıkıyor. Hem katma değer hem de istihdam bakımından ekonominin büyümesine doğrudan katkı sağlayan bu sektörlere bakalım… İnşaat ve Emlak     Türk ekonomisinin en önemli sektörü inşaat sektörüdür diyebiliriz. Katma değer ve istihdam bakımından inşaat sektörü, hem…

Read more

Türkiye’de En Çok İthalat Yapılan Ürünler ve Ülkeler

   Türkiye ihracat alanında son yıllarda önemli başarılar elde etmesine rağmen bu başarıyı ithalat alanında göstermekte bazı sıkıntılar yaşamaktadır. Diğer bir ifadeyle Türkiye’de ithalat, ihracattan fazladır. Dış ticaret hacmi sürekli büyüyen Türkiye’de bu artışın nedeni ana nedeni ithalattır.   Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı’nın açıkladığı 2020 Eylül ayı genel ticaret kapsamında hazırlanan…

Read more
Türkiye'de en çok ihracatı yapılan ürünler

Türkiye’de En Çok İhracatı Yapılan Ürünler ve İhracat Yapılan Ülkeler

Türkiye kuruluşunun 100. yılı olan 2023’e 500 milyar dolarlık ihracat hedefiyle ilerliyor. Özellikle otomotiv, beyaz eşya, hazır giyim sektörleri bu hedefin gerçekleştirilmesi için en öne çıkan sektörler.   Geçtiğimiz günlerde 2020 yılı ihracat rakamları açıklandı. Türkiye ihracatı, 2020 Aralık ayı verileri bir önceki yıl aynı ayın verilerine göre %16’lık bir artışla 17 milyar 844…

Read more
Türkiye'de gelecek vadeden yatırım sektörleri

Türk Sanayisinin Geleceği Umut Vadeden Sektörleri

Türk sanayisi genç ve nitelikli iş gücü, Türkiye’nin jeopolitik konumu ve yatırımcılara sunulan cazip teşviklerle düzenli bir şekilde büyümeye devam ediyor. Ancak bazı sektörler diğerlerinden daha öne çıkıyor. İşte Türk sanayisinin geleceği umut vadeden sektörleri!     Savunma     Türkiye savunma sanayisi ile ilgili her türlü proje ve girişimi sınırsız desteklemektedir. İmalat ve Üretim…

Read more
Türk iş hayatında karşılaşabileceğiniz zorluklar

Türk İş Hayatında Karşılaşabileceğiniz Zorluklar ve Zorlukları Atlatma Yolları

Türk iş hayatı pek çok açıdan uluslararası standartlara ulaşmış haldedir, fakat Türkiye’de çalışmaya başlayan yabancı uyruklu kişiler için birtakım kültürel farklar bulunabilir. Bu yazımızda Türk iş hayatında karşılaşabileceğiniz bazı zorluklara ve bu zorluklarla baş etme yollarına bakacağız. Vereceğimiz örneklerin dünyanın her yerinde görülebilecek problemler olduğunu, sadece Türkiye’ye özgü problemler olmadığını belirtmekte fayda görüyoruz. Uzun Çalışma…

Read more
Türk iş hayat ve Türkiyede yatırım

Türk İş Hayatı Hakkında Bilmeniz Gerekenler

  Türkiye hızla büyüyen genç nüfusu, nitelik iş gücü ve jeopolitik konumuyla yatırımcılara pek çok fırsat sunan bir ülkedir.  Türkiye’deki iş hayatına uyum sağlamak isteyen yabancıların dikkat etmesi gereken bazı hususlar bulunur. Güven İlişkisine Önem Verilir Türkiye’deki iş hayatı ve iş kültürü, Akdeniz ülkelerine oldukça benzerdir. Müşterilerle sıkı ilişkiler kurmaya önem verilir. Güven ilişkisi kişisel…

Read more
Son yıllarda en çok artan hisse senetleri

Son Yıllarda Türkiye’de En Çok Değer Kazanan Hisse Senetleri

  Hem küresel kriz hem de bölgesel siyasi gelişmeler nedeniyle dünyanın her yerinde olduğu gibi Türk para piyasaları da son dönemlerde inişli çıkışlı bir tablo çiziyor. Ancak  son birkaç yıl içinde Borsa İstanbul’da (BİST) işlem gören bazı hisse senetleri yatırımcılarına hiç kaybettirmediğini söylemek mümkün. Farklı sektörlerden şirketlerin yer aldığı ve yatırımcısına kazanç sağlayan bu hisse…

Read more
Yabancıların Türkiye'ye yatırım yapma sebepleri

Yabancıların Türkiye’ye Yatırım Yapma Sebepleri

Türkiye nitelikli iş gücü, hızla büyüyen genç nüfusu, Asya ve Avrupa’nın kavşak konumunda olmasıyla özellikle yabancı yatırımcılar tarafından tercih edilen bir ülkedir. 2003 yılında yürürlüğe giren “Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu” sayesinde de yabancı yatırımcılara Türkiye’de çeşitli kolaylıklar sağlanmaktadır. Biz de bu yazımızda yabancı uyruklu yatırımcıların neden Türkiye’de yatırım yapmaları gerektiğini sizlere 8 maddede aktaracağız Gümrük…

Read more
Yabancılar için Türkiye'de yatırımın avantajları

Yabancılar İçin Türkiye’de Yatırım Yapmanın Sağladığı Avantajlar Nelerdir?

Hızla büyüyen genç nüfusu, nitelikli iş gücü, coğrafi ve jeopolitik konumu nedeniyle Türkiye yabancı yatırımcıların tercih ettiği ülkelerin başında gelir.   2003 yılında yürürlüğe giren “Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu” ile Türkiye’deki yabancı yatırımların ve şirketlerin sayısı arttı ve artmaya devam ediyor. Bu kanun sayesinde yabancı yatırımcıların önündeki engeller kalkmış ve yatırımcılara pek çok avantaj sağlanmış…

Read more

Yabancılar İçin Türkiye’de Ev Sahibi Olmanın Avantajları

Türkiye 250.000 dolarlık gayrimenkul alan yabancılara vatandaşlık vermektedir. Ev alana vatandaşlık programına göre yabancılar Türkiye’de istediği yerden gayrimenkul alma şansına sahiptirler ve 4-6 ay içinde Türkiye vatandaşı olmaktadırlar.  Türkiye gibi emlak ve inşaat sektörünün çok canlı olduğu bir ülkede konut sahibi olmak ise çok iyi bir yatırım yöntemidir.     Türkiye’de ev alan yabancılara vatandaşlık…

Read more
Türkiye'de yatırım yapılacak ideal 5 sektör

Yabancıların Türkiye’de Yatırım Yapabileceği 5 İdeal Sektör

Türkiye hem 80 milyona dayanan nüfusu hem de kaliteli ve genç iş gücü sayesinde yatırım yapmak için ideal bir ülkedir. Üstelik yabancı yatırımcılara sağlanan teşvikler, vergi indirimleri, ücretsiz arazi tahsisleri gibi kolaylıklar da Türkiye’de yatırım yapmayı cazip kılmaktadır.     Şimdi 2020 itibarıyla Türkiye’de yatırım yapılacak en karlı ve iyi yatırım alanlarına göz atalım.…

Read more
Türkiye’de Kiralık ve Satılık Mülk İşlemleri İçin Gerekli Prosedürler

Yabancılara mülk kiralama ve satma rehberi

Türkiye’de başta sahil şeritleri olmak üzere konut sahibi olmak isteyenler için oldukça cazibe merkezi bir ülkedir. Uygun yasal koşullar ve ödeme seçenekleriyle yabancı uyruklu kişilerin konut kiralaması için elverişli koşullara sahip olan ülkede, yabancıların konut kiralama ve satın alma işlemleri için bazı prosedürler bulunmaktadır.   Yabancılara ev kiralarken nelere dikkat edilmelidir? Yabancılar ve Uluslararası Koruma…

Read more
Rakamlarla Türkiye Emlak Sektöründe Başarılı

Rakamlarla Türkiye’de Emlak Sektöründe Yaşanan Büyüme

Türkiye, 1980’li yıllardan bu yana inşaat ve emlak sektörlerine önem veren bir ülke olmuştur. Özellikle son 15 yıldır daha da büyük ivmeyle hızlanan inşaat çalışmaları sayesinde emlak sektörüne olan ilgi canlılığını koruyor. Türk şirketlerinin küresel inşaat piyasasının en önemli oyuncularından biri olduğunu düşündüğümüzde Türkiye için hem yurt içinde hem yurt dışında inşaat ve emlak sektörünün…

Read more