Türkiye’de İrtibat Bürosu Açma Şartları

Türkiye’de irtibat bürosu açma şartları Yabancı şirketlerin Türkiye’de irtibat bürosu açması, 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu’nun 3 üncü maddesinin (h) bendi ve 20/08/2003 tarihli 25205 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 03/07/2012 tarihli ve 28342 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan mevzuat ile değişik 6 ncı maddesi uyarınca aşağıdaki şartlar dahilinde değerlendirilir.…

İstisnai Türk Vatandaşlığı Yönetmeliği

19.09.2018 : Ekli “Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in yürürlüğe konulmasına, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 46 ncı maddesi gereğince karar verilmiştir.   TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNUNUNN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 2018   MADDE 1- 11/2/2010 tarihli ve 2010/139 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Vatandaşlığı Kanununun…

Aile İkamet İzinlerinde Bilinmesi Gerekenler

Aile ikamet izni başvurusu yapmadan önce aşağıda belirttiğimiz konulara dikkat etmenizi öneriyoruz.  Aile ikamet izni Türk vatandaşı ile evli yabancılara ve onların çocuklarına verilen izindir. Aile ikamet izninden yararlanan çocuklar 18 yaşına kadar öğrenci ikamet izni almadan Türkiye’de oturabilirler. Çocukların aile ikamet izninde, Türkiye dışında varsa ortak velayeti bulunan anne veya babanın muvafakati aranır. Eskiden…

Yabancıların Türkiye Hakkında Bilmesi Gerekenler

1-Türkler aşırı derece vatansever insanlardır ama ırkçı değillerdir, Anadolu Türklerin öz vatanıdır.   2- Türkler dünyanın en misafirperver insanlardır, yabancılara karşı son derece saygılı ve samimidir.   3- Türkler ülke siyasetini yakından takip eder, Türkiye’de siyaset çok renklidir, etkin bir muhalefet vardır, yine de son sözü referandum da Türkler söyler.   4- Diyelim ki Türkiye…

Türkiye’nin Yabancı Kaçak İşçi Sorunu

Kaçak çalışan yabancılar ve onları çalıştıran işverenlerin Türkiye ekonomisine verdiği zararlar, çözüm önerileri ve yapılması gerekenler. Türkiye 1990 yıllardan itibaren işçi göçü alan bir ülke durumuna geçmeye başlamasıyla beraber yabancı kaçak işçilik sorunuyla da karşılaşmaya başlamıştır. Bu göç hareketinin başlaması ülkede var olan yüksek işsizliği arttıran nedenlerden biri olmuştur. Türkiye’deki yabancı kaçak işçilik olgusu ülkemizin…

Evinde Yabancı Personel Çalıştıran Ailelerin Bilmesi Gerekenler

Türkiye’de resmi olarak 63 bin ailenin yanında yabancı uyruklu bakıcılar çalışmaktadır, peki bu bakıcıların hangi yasal hakları olduğunu biliyor musunuz? İlk önce çalışma izni almazsanız ne olur madde madde inceleyelim. Çalışma izni olmadan hiçbir yabancıyı evinizde çalıştıramazsınız, çalışma izni almak içinde evinizde 15 yaşından küçük çocuk veya 65 yaşından büyük yaşlı olması gerekmektedir. Çalışma izinsiz…

Sermaye Yatırımı ile Türk Vatandaşı Olma Şartları

500.000 dolar vatandaşlık kapsamı nedir? Günümüzde dünyanın çeşitli ülkelerinden birçok yabancı uyruklu, Türk vatandaşı olmanın avantajlarından faydalanmak için vatandaşlık başvurusunda bulunmaktadır. Yabancılar, doğumla ve sonradan olmak üzere iki şekilde Türk vatandaşlığı kazanabilmektedir. Soy bağı veya doğum yeri esasına göre kazanılan Türk vatandaşlığı; doğumla kazanılan vatandaşlık olarak değerlendirilir. Yetkili Makam kararı, istisnai durum, evlenme, evlat edinme…

6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunun Getirdiği Yenilikler

6735 Sayılı Yeni yasa Türk iş piyasasının, uluslararası iş gücünün yabancı çalışanlar hakkında yeni kanun tasarıları içermektedir. Emsallerinin aksine, yeni yasa yönetimsel  yönlerden ziyade yabancıların Türk İş gücü Piyasası’na girişlerini ve kayıtlarını daha kapsamlı ve disiplinli bir şekilde açıklık getirmektedir. Bu yeni yasanın bazı bölümlerinde çalışma izni ve vize prosedürleri açısından önemli değişiklikler olmasa da, bazı…

Yabancı Çalışma İzni Yeni Kanun

6735 sayılı Uluslararası İş gücü Kanunu Güncelleme 21.06.2018 : 6735 sayılı kanun ve yönetmeliğindeki başvuru usullerindeki değişiklikler için buraya göz atabilirsiniz https://www.atakurumsal.com/yabanci-calisma-izni/ GENEL GEREKÇE Türkiye’nin göç süreçleri incelendiğinde, 1960’lı yıllarda göç veren, kaynak ülke durumunda iken, 1980’lerden sonra coğrafi konumu açısından önce transit ülke olduğu, son yıllarda ise kendisine yakın ya da komşu ülkelerden gelenler için cazibe…