Uluslararası Koruma Başvurusu Yapanlar Aile Birleşimi Yapabilir mi?

Türkiye Cumhuriyeti’nde uygulanmakta olan kanunlara göre, yabancıların yaptığı uluslararası koruma başvurusunun olumlu olarak neticelenmesi ve yabancıya “mülteci” veya “ikincil koruma” statülerinden biri verilirse, yabancıların ülke dışında bulunan eşleri veya ergin olmayan çocukları ile ergin olup çeşitli sebeplerden dolayı aileye bağımlı çocukların Türkiye’ye gelebilmeleri için “aile ikamet izni” kapsamında izin talep etme hakları bulunmaktadır. Bilinmesi gerekiyor…

Yabancıların İkamet İşlemlerine Kapatılan Mahalleler Duyurusu (16.05.2022)

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından 16.05.2022 tarihinde yapılan yeni duyuruya göre, bazı şehirlerde bulunan toplam 781 mahalle için mahalle yeni doğan ve çekirdek aile birleşimi dışında geçici koruma kaydına, uluslararası koruma kaydına, ikamet iznine, geçici koruma veya uluslararası koruma ile ikamet izni kapsamındaki yabancıların ikamet ili değişikliği yapılması işlemlerine kapatılma kararı alınmıştır. Bu…

uluslararasikoruma

Yabancılar Uluslararası Koruma Başvurusu Sonucuna İtiraz Edebilir mi?

Gereken şartların sağlanmadığı veya belgelendirilemediği durumlarda Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, uluslararası koruma başvurularına olumsuz dönüşler yapmaktadır. Yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda yabancıların Türkiye’de uluslararası korumadan yararlanma kriterlerine sahip olmadığına kanaat getirilirse başvurular olumsuz olarak sonuçlanır ve bu karar yabancıya yazılı olarak iletilir. Bu karara yabancıların itiraz etme hakkı bulunmaktadır. Eğer yabancı kanunda belirtilen süreler içerisinde…

gocidaresi

Uluslararası Koruma Başvurusu Yapan Yabancılar İstedikleri İlde İkamet Edebilir mi ?

Hatırlatmak gerekirse, uluslararası koruma başvurusu yapan yabancıların kendileri için belirlenen ikamet ilinin değiştirmeleri için bazı özel durumların gerçekleşmesine bağlıdır. Eğer ikamet ettiğiniz şehri değiştirmek istiyorsanız, bulunduğunuz ildeki İl Göç İdaresi’ne başvurmanız gerekiyor. İkamet edilen şehir değişiklik talepleri genelde aşağıdaki iki durumda kabul edilebilmektedir. • Eğer Türkiye’de başka bir ilde kanunlara uygun olarak ikamet eden yakın…

yabancılar için ikamet izni alma rehberi

Yabancılar İçin Oturma İzni Alma Rehberi

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün yeni düzenlemesine göre, 10.02.2022 tarihinden itibaren İstanbul’dan yapılacak olan oturma izni başvurularında, noterde kira kontratı hazırlanırken yabancı kiracı ile birlikte ev sahibinin de bulunması gerekiyor. Noterde ev sahibinin bulunmadığı kira kontratları, Göç İdaresi tarafından kabul edilmeyecek. Oturma izni, çeşitli nedenlerle Türkiye’ye yerleşmeye karar vermiş yabancıların almasının zorunlu olduğu ikamet tezkeresinin diğer…

Türkiye’de İdari Gözetim Kararı Kimlere Uygulanabilir?

Türkiye’de yasal olarak bulunmayan ve çeşitli yasal riskler barındıran yabancılara idari gözetim kararı uygulanabilmektedir. Hakkında idari gözetim kararı bulunan yabancılar Geri Gönderme Merkezlerine gönderilerek haklarında gerekli yasal işlemler yapılmaktadır. Türkiye’de idari gözetim kararı; Hakkında sınır dışı kararı alınmış yabancılar içinde, kaçma ve kayıp olma riski taşıdığı düşünülen, Türkiye’ye giriş veya çıkış prosedürlerini ihlal eden, sahte…

Göç İdaresi’ne Verilecek Kira Kontratında Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Türkiye’de ikamet iznine başvuracak yabancıların geçerli ve belgeye dayalı bir adres beyan etmeleri yasal bir zorunluluk. 2022 yılı itibariyle uygulanmaya başlayan yeni düzenlemeye göre ilk defa ikamet iznine başvuracak yabancıların Göç İdaresi’ne verecekleri kira kontratının noter huzurunda hem kiracının hem de ev sahibinin imzalarının bulunması gerekiyor. Yani belgenin noter huzurunda onaylanmış olması artık yasal bir…

Aile Bireyleri Adına Uluslararası Koruma Başvurusu Yapılabilir mi?

Gerekli yasal prosedürlerin sağlandığı durumlarda Türkiye’de bulunan yabancılar uluslararası koruma başvurusu yapabilmektedir. Bunun yanı sıra, hakkında idari gözetim kararı alınmış ve geri gönderme merkezlerinde tutulan yabancıların da uluslararası koruma başvurusu hakları bulunmaktadır. Ailenizde bulunan yabancı ülke vatandaşlarının da  sizinle aynı sebepten ötürü ülkeyi terk etmesi halinde, onlar adına uluslararası koruma başvurusunda yapabilmeniz yasal olarak mümkün…

İnsan Ticareti Mağduru Oturma İzni

İnsan Ticareti Mağduru İkamet İzni Nedir?

Sınır aşan örgütlü suçlara karşı birleşmiş milletler sözleşmesine ek insan ticaretinin; özellikle kadın ve çocuk ticaretinin önlenmesine, durdurulmasına ve cezalandırılmasına ilişkin protokolde insan ticareti; kuvvet kullanarak ya da kuvvet kullanma tehdidi ile veya diğer şekillerde zorlama, kaçırma, hile, aldatma, nüfuzu kötüye kullanma, kişinin çaresizliğinden yararlanma veya başkası üzerinde denetim yetkisi olan kişilerin rızasını kazanmak için…

İstanbul’da Yabancılar için Adres Kaydı Artık Göç İdaresi’nde Yapılacak

Öncelikle hatırlatmamız gerekiyor ki, Türkiye genelinde yabancılar adres kayıtlarını ve ikametlerinde değişiklik olması durumunda adres değişikliklerini bulundukları ildeki nüfus müdürlüklerine yaptırabiliyorlar. Yakın zamanda ilgili uygulamada yapılan değişikliğe göre; bundan böyle İstanbul ilinde ikamet eden yabancılar adres kayıtlarını nüfus müdürlüklerine yaptıramayacaklar. Bunun yerine bu işlemler Göç İdaresi tarafından sağlanmaya başlandı. Eğer Türkiye’de ilk defa ikamet izni…