Türk VatandaşlığıTürk Vatandaşlığı

Güncelleme 12.05.2022

Gayrimenkul yatırımı ile Türk Vatandaşlığı için minimum gayrimenkul değeri 250.000 Dolar’dan 400.000 Dolar’a çıkarıldı.

Ayrıca; yabancı, 500.000$ veya karşılığı tutarındaki dövizi Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu sistemine yatırdığı takdirde Türk Vatandaşlığına başvurabiliyor.

Resmi Gazete Yayını: 400.000 Dolar Vatandaşlık Resmi̇ Gazete

Türk vatandaşlığı nasıl kazanılır? şartları nelerdir, hangi evraklar gereklidir, nereye başvuru yapılır, Türk vatandaşlığı başvuruları ne kadar sürede sonuçlanır? Türkiye’nin en çok okunan makalesi, binlerce soru ve cevapları bu yazımızda.

 

 

Türk vatandaşı olma özet

 

 

Yabancılar iki şekilde Türk vatandaşlığını kazanabilir.

1- DOĞUMLA; Soy bağı veya doğum yeri esasına göre kazanılan Türk Vatandaşlığıdır.

 • Soy bağı yoluyla 

Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde veya evlilik birliği dışında doğan çocuk Türk vatandaşıdır.

 • Doğum yeri

Türkiye’de doğan ancak; yabancı ana ve babasından dolayı doğumla herhangi bir ülkenin vatandaşlığını kazanamayan çocuk ile anne babası tespit edilemeyen bulunmuş çocuk doğumdan itibaren Türk vatandaşıdır.

2- SONRADAN; Yetkili Makam kararı, İstinai durum, Evlenme, Evlat edinme ve seçme hakkı kullanılarak kazanılan Türk Vatandaşlığıdır.

 • Yetkili makam kararı ile Genel Olarak Türk vatandaşlığının kazanılması

Türkiye’de kesintisiz beş yıl ikamet eden, ergin ve ayırt etme gücüne sahip her yabancı; Türkiye’de yerleşmeye karar verdiğini davranışları ile teyit etmesi, genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden bir hastalığı bulunmaması, yeteri kadar Türkçe konuşabilmesi, kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimini sağlayacak gelire veya mesleğe sahip olması, Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmaması gibi şartları taşıması halinde Yetkili Makam kararı ile Genel Olarak Türk Vatandaşlığına geçmek için başvuru yapabilir.

 • Türk vatandaşlığının istisnai olarak kazanılması

Türkiye’ye sanayi tesisleri getiren veya bilimsel, teknolojik, ekonomik, sosyal, sportif, kültürel, sanatsal alanlarda olağanüstü hizmeti geçen ya da geçeceği düşünülen ve ilgili bakanlıklarca haklarında gerekçeli teklifte bulunulan kişiler.

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanuna uygun ikamet izni alanlar ile Turkuaz Kart sahibi yabancılar ve bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocukları, Vatandaşlığa alınması zaruri görülen yabancı kişiler. Göçmen olarak kabul edilen yabancılar kişiler Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla Bakanlar Kurulunun kararı ile istisnai olarak Türk vatandaşlığını kazanabilirler.

Öte yandan; 13.05.2022 tarihli Türk vatandaşlığı kanununun uygulanmasına ilişkin yönetmelik değişikliğine göre

 • En az 500.000 Amerikan Doları tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği Ekonomi Bakanlığınca,
 • (Türkiye’de ev alan yabancılara vatandaşlık) En az 400,000 (Bir milyon) Amerikan doları tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca,
 • En az 50 kişilik istihdam oluşturduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca,
 • En az 500.000 Amerikan Doları tutarında mevduatı üç yıl tutma şartıyla Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırdığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca,
 • En az 400.000 Amerikan Doları tutarında Devlet borçlanma araçlarını üç yıl tutmak şartıyla satın aldığı Hazine Müsteşarlığınca tespit edilen yabancılar da bu kapsamda değerlendirilerek Bakanlar Kurulunun kararı ile istisnai olarak Türk vatandaşlığını kazanmak üzere müracaat edebilirler.

TC Vatandaşlık Kanunu’nun uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin, Türk vatandaşlığının istisnai olarak kazanılmasına ilişkin şartları düzenleyen 20’nci maddesine bir bent eklenerek sermaye piyasası araçlarına yatırım yapan yabancılara da vatandaşlık hakkı sağlanması hükme bağlandı. 05.05.2017

 • Buna göre en az 400 Bin dolar tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payı alan ve üç yıl süreyle bunu elinde tutan yabancılar da Türk vatandaşlığı hakkı verilecek.

 

 • Türk vatandaşı ile evli yabancıların vatandaşlık işlemleri

Bir Türk vatandaşı ile en az üç yıldan beri evli olan ve evliliği devam eden yabancılar Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvuruda bulunabilir.

 • Evlat edinilme yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması

Bir Türk vatandaşı tarafından evlat edinilen ergin olmayan kişi, milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla, karar tarihinden itibaren Türk vatandaşlığını kazanabilir.

 • Seçme hakkı ile Türk vatandaşlığının kazanılması

İzin almak suretiyle Türk Vatandaşlığından çıkan ana veya babalarına bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybeden çocuklar, ergin olmalarından itibaren üç yıl içinde seçme hakkını kullanmak suretiyle Türk vatandaşlığını kazanabilirler.

 • Yeniden Türk vatandaşlığının kazanılması

̶Ç̶ı̶k̶m̶a̶ ̶i̶z̶n̶i̶ ̶a̶l̶m̶a̶k̶ ̶s̶u̶r̶e̶t̶i̶y̶l̶e̶ ̶T̶ü̶r̶k̶ ̶v̶a̶t̶a̶n̶d̶a̶ş̶l̶ı̶ğ̶ı̶n̶ı̶ ̶k̶a̶y̶b̶e̶d̶e̶n̶l̶e̶r̶ ̶i̶l̶e̶ ̶A̶n̶a̶ ̶v̶e̶y̶a̶ ̶b̶a̶b̶a̶l̶a̶r̶ı̶n̶a̶ ̶b̶a̶ğ̶l̶ı̶ ̶o̶l̶a̶r̶a̶k̶ ̶T̶ü̶r̶k̶ ̶v̶a̶t̶a̶n̶d̶a̶ş̶l̶ı̶ğ̶ı̶n̶ı̶ ̶k̶a̶y̶b̶e̶d̶e̶n̶l̶e̶r̶d̶e̶n̶ ̶ü̶ç̶ ̶y̶ı̶l̶ ̶i̶ç̶e̶r̶i̶s̶i̶n̶d̶e̶ ̶s̶e̶ç̶m̶e̶ ̶h̶a̶k̶k̶ı̶n̶ı̶ ̶k̶u̶l̶l̶a̶n̶m̶a̶y̶a̶n̶ ̶k̶i̶ş̶i̶l̶e̶r̶,̶
̶
̶M̶i̶l̶l̶î̶ ̶g̶ü̶v̶e̶n̶l̶i̶k̶ ̶b̶a̶k̶ı̶m̶ı̶n̶d̶a̶n̶ ̶e̶n̶g̶e̶l̶ ̶t̶e̶ş̶k̶i̶l̶ ̶e̶d̶e̶c̶e̶k̶ ̶b̶i̶r̶ ̶h̶a̶l̶i̶ ̶b̶u̶l̶u̶n̶m̶a̶m̶a̶k̶ ̶ş̶a̶r̶t̶ı̶y̶l̶a̶ ̶T̶ü̶r̶k̶i̶y̶e̶’̶d̶e̶ ̶i̶k̶a̶m̶e̶t̶ ̶e̶t̶m̶e̶ ̶s̶ü̶r̶e̶s̶i̶n̶e̶ ̶b̶a̶k̶ı̶l̶m̶a̶k̶s̶ı̶z̶ı̶n̶,̶ ̶T̶ü̶r̶k̶ ̶v̶a̶t̶a̶n̶d̶a̶ş̶l̶ı̶ğ̶ı̶n̶ı̶ ̶B̶a̶k̶a̶n̶l̶ı̶k̶ ̶k̶a̶r̶a̶r̶ı̶y̶l̶a̶ ̶y̶e̶n̶i̶d̶e̶n̶ ̶k̶a̶z̶a̶n̶a̶b̶i̶l̶i̶r̶l̶e̶r̶.̶

Güncelleme (20.10.2017) Türk vatandaşlığını kaybedenler de, genel ahlak bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmaması durumunda ülkede ikamet etme şartı aranmaksızın yeniden vatandaşlığa alınabilecek.

 

ADIM ADIM TÜRK VATANDAŞLIĞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

 • Türk vatandaşlığının kazanılması ve kaybına ilişkin başvurular;
 • Yurt içinde ikamet edilen İl Valiliği (İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü)ne,
 • Yurt dışında ise Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik ve Konsolosluklarına bizzat veya bu hakkın kullanılmasına ilişkin özel vekâletname ile yapılır.,

Detaylı bilgi için tıklayınız: https://www.atakurumsal.com/vatandaslik-basvurusu-nasil-yapilir/

VATANDAŞLIK BAŞVURULARI İÇİN GEREKLİ FORM VE DİLEKÇE ÖRNEKLERİ

 • Soy bağı yoluyla Türk vatandaşlığı

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne ait https://www.nvi.gov.tr/vatandaslik-ile-ilgili-formlar

İnternet sitesindeki VAT-1 form dilekçe

 • Doğum yeri

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne ait https://www.nvi.gov.tr/vatandaslik-ile-ilgili-formlar
İnternet sitesindeki VAT-2 form dilekçe

 • Yetkili makam kararı ile Genel Olarak Türk vatandaşlığının kazanılması

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne ait https://www.nvi.gov.tr/vatandaslik-ile-ilgili-formlar

İnternet sitesindeki VAT-3 form dilekçe

 • İstisnai Türk vatandaşlığı

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne ait  https://www.nvi.gov.tr/vatandaslik-ile-ilgili-formlar
İnternet sitesindeki VAT-4 form dilekçe

 • Evlilik yoluyla Türk vatandaşlığı – Evlilik yoluyla türk vatandaşı olmak

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne ait https://www.nvi.gov.tr/vatandaslik-ile-ilgili-formlar
İnternet sitesindeki VAT-6 form dilekçe

 • Evlat edinilme yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne ait https://www.nvi.gov.tr/vatandaslik-ile-ilgili-formlar
İnternet sitesindeki VAT-7 form dilekçe

 • Seçme hakkı ile Türk vatandaşlığının kazanılması

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne ait  https://www.nvi.gov.tr/vatandaslik-ile-ilgili-formlar
İnternet sitesindeki VAT-8 form dilekçe

 • Yeniden Türk vatandaşlığının kazanılması

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne ait https://www.nvi.gov.tr/vatandaslik-ile-ilgili-formlar
İnternet sitesindeki VAT-5 form dilekçe

 • İKAMET SÜRELERİ NASIL HESAPLANIR?

Bir yabancı için ikamet, Türk kanunlarına uygun olarak Türkiye’de oturmaktır. Türkiye vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancı için ikamet sürelerinin geçerliliği ve hesaplanmasında;

Yabancının Türkiye’de ne kadar süre ile ikamet ettiği İl Göç İdaresi Müdürlüğünce verilen ikamet tezkeresi ve Türkiye’ye giriş ve çıkış tarihlerini gösteren belge ile belirlenir.

̶T̶ü̶r̶k̶ ̶v̶a̶t̶a̶n̶d̶a̶ş̶l̶ı̶ğ̶ı̶n̶ı̶ ̶k̶a̶z̶a̶n̶m̶a̶k̶ ̶i̶s̶t̶e̶y̶e̶n̶ ̶y̶a̶b̶a̶n̶c̶ı̶,̶ ̶a̶r̶a̶n̶a̶n̶ ̶i̶k̶a̶m̶e̶t̶ ̶s̶ü̶r̶e̶s̶i̶ ̶i̶ç̶i̶n̶d̶e̶ ̶t̶o̶p̶l̶a̶m̶ ̶a̶l̶t̶ı̶ ̶a̶y̶ı̶ ̶g̶e̶ç̶m̶e̶m̶e̶k̶ ̶ü̶z̶e̶r̶e̶ ̶T̶ü̶r̶k̶i̶y̶e̶ ̶d̶ı̶ş̶ı̶n̶d̶a̶ ̶b̶u̶l̶u̶n̶a̶b̶i̶l̶i̶r̶.̶ ̶T̶ü̶r̶k̶i̶y̶e̶ ̶d̶ı̶ş̶ı̶n̶d̶a̶ ̶g̶e̶ç̶i̶r̶i̶l̶e̶n̶ ̶t̶o̶p̶l̶a̶m̶ ̶a̶l̶t̶ı̶ ̶a̶y̶ı̶ ̶g̶e̶ç̶m̶e̶y̶e̶n̶ ̶s̶ü̶r̶e̶,̶ ̶ö̶n̶g̶ö̶r̶ü̶l̶e̶n̶ ̶i̶k̶a̶m̶e̶t̶ ̶s̶ü̶r̶e̶s̶i̶ ̶i̶ç̶i̶n̶d̶e̶ ̶d̶e̶ğ̶e̶r̶l̶e̶n̶d̶i̶r̶i̶l̶i̶r̶.̶

Güncelleme (20.10.2017) Türkiye Vatandaşlığı Kanunu’nda da değişiklik yapıldı. Türk vatandaşlığını kazanma talebinde bulunan bir yabancı, başvuru için aranan ikamet süresi içinde toplam 12 ayı geçmemek üzere Türkiye dışında bulunabilecek.

Yabancının ikamet süresi içinde toplam  12 aydan fazlasını Türkiye dışında geçirmesi ya da geçerli ikamet izni olmaksızın veya ikamet izni almadan 12 aydan fazla Türkiye’de bulunması ikamet süresini keser ve bu tarihten önceki ikamet süreleri dikkate alınmaz.

Yasal ikamet izni olmaksızın veya yasal olmakla birlikte Türkiye’de yerleşme niyetini göstermeyen; sığınma veya iltica başvuru sahibi, sığınmacı, öğrenim, turistik, öğrenim gören çocuğuna refakat, tedavi gibi amaçlarla alınan ikamet tezkeresiyle ya da diplomatik veya konsüller ayrıcalıkla bağışıklık sağlayan yabancı misyon personeli kimlik kartıyla Türkiye’de ikamet edilmesi Türk vatandaşlığının kazanılmasında geçerli ikamet olarak kabul edilmez.

Türkiye vatandaşlığının kazanılmasında kabul edilmeyen ikamet nedenleri ile Türkiye’de bulunan kişinin sonradan geçerli sayılan bir nedenle ikamete bağlanması halinde önceki ikamet süreleri de hesaba katılır. Bu hüküm, turistik amaçlı ikamet tezkeresi ile Türkiye’de bulunanlar hakkında uygulanmaz.

 • VATANDAŞLIK BAŞVURUSU

Türkiye Vatandaşlığını kazanma türüne göre Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce hazırlanmış form dilekçe doldurularak başvuru yapılmaktadır.

Dilekçeye; fotoğraf, pasaport, ikamet veya çalışma izin belgesi örneği, evlenme, evlat edinme ve doğum belgeleri ile varsa vekillik belgesi ile başvuru türüne göre sağlık raporu vb. gibi belgeler eklenir.

 • BAŞVURU ESNASINDA Kİ SÜREÇ NEDİR? BAŞVURANIN YAPMASI GEREKEN İŞLEMLER NELERDİR?

Yetkili makam kararı ile Genel Olarak ve Evlenme yoluyla Türkiye vatandaşlığına geçmek üzere yapılan başvurular hakkında belge ve beyanların doğruluğu Güvenlik Makamlarından ve gerek duyulan diğer kurumlardan sorulabilir. Müracaat sahipleri ve Türkiye Vatandaşı olan eş ile mülakata tabi tutulurlar.

Doğum yoluyla veya sonradan yapılan Türkiye vatandaşlık kazanma başvurusu yapan ilgililerce sunulan ve kurumlardan temin edilen belgeler ile varsa mülakat sonuçlarından oluşan dosya incelenmek ve karar alınmak üzere İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne gönderilir. Vatandaşlık başvurusunda bulunan ilgililer başvurunun ne aşamada olduğunu elektronik ortamda takip edebilir.

 • BAŞVURU YAPILDIKTAN SONRA Kİ SÜREÇ NASIL İŞLER?

Türkiye Vatandaşlığına geçmek için yapılan başvuru, müracaat edilen makam tarafından İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne intikal ettirilir. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü eksiklik varsa tamamlanmasını sağlar, gerekli inceleme ve araştırmadan sonra talebi değerlendirerek olumlu veya olumsuz sonucu müracaat makamlarına gönderir. Başvuru sahipleri işlem aşamalarında SMS veya e-posta yoluyla bilgilendirilirler.

 • TC VATANDAŞLIK BAŞVURUSU NE KADAR SÜREDE SONUÇLANIR

Başvurular 6 ay ile 24 ay aralığında bir sürede sonuçlanabilir.

 • İSİM VE SOY İSİM DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR, DİLEKÇE VE FORM ÖRNEKLERİ

Türkiye Vatandaşlığına geçme başvurusu yapan her yabancının Türkçe isim ve soyad seçme hakkı bulunmaktadır. Yabancı Türk alfabesine uygun olmak şartıyla bu hakkını, başvuru formlarının doldurulması yani müracaat sırasında kullanabilir. Vatandaşlık kazanıldıktan sonra bu gibi talepler dikkate alınmaz ve mahkeme kararı gerekebilir.

 • TÜRK SOYLU YABANCILARIN TÜRK VATANDAŞI OLMA DURUMU NEDİR?

Doğum ile Türkiye Vatandaşı olup, sonra başka bir devlet vatandaşlığına geçen yabancılar ile kendilerine bağlı olarak Türkiye Vatandaşlığını kaybeden çocuklar yeniden Türk Vatandaşlığına geçme başvurusunda bulunabilirler. Bu durumda olanların ikamet şartına bakılmaksızın müracaat hakları bulunmaktadır. Doğumundan beri yabancı ülke vatandaşı olan Türk soylular için 31.12.2010 tarihinden beri farklı bir uygulama bulunmamaktadır.

 • OSMANLI İMPARATORLUĞUNDAN KALAN KİMLİKLERLE TÜRK VATANDAŞI NASIL OLUNUR?

Osmanlı İmparatorluğu zamanında adına kimlik düzenlendiğini iddia ederek Türkiye Vatandaşlığı kazanmak isteyen Türk asıllı yabancı bu iddiasını; Nüfus kaydı, Nüfus cüzdanı gibi kimliğini içeren belgeler ile ispat etmek zorundadır. Ayrıca; herhangi bir nedenle Türkiye vatandaşlığını kaybeden, genel ve yersel yazımlarda bildirim yapamadığından kayıt dışı kalmış olanlar Türkiye vatandaşlığını yeniden kazanabilirler.

UZMAN GÖZÜNDEN TÜRK VATANDAŞLIĞI BAŞVURUSU YAPACAK YABANCILARA TAVSİYELER.

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak bir ayrıcalıktır. Bu nedenle Türk Vatandaşlığına geçmek amacıyla başvuru yapan tüm yabancılar;

 • Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamalı,
 • Sundukları belge ve verdikleri bilgilerin gerçek olmasına dikkat etmeli,
 • Türk Vatandaşlığını kazanma adına, olduğundan fazla abartılı gerçek olmayan bilgi ve belge vermemeleri,
 • Bir Türk Vatandaşı ile evli oldukları gerekçesi ile Türk Vatandaşlığına geçme başvurusunda bulunan yabancılar; evlilik içinde çocuk sahibi olmaları, evliliklerini iyi niyetle sürdürmeleri kendileri için avantaj sağlar. Evlilik, Vatandaşlık kazanma amacıyla yapılmış olmamalıdır.
 • İlgili ve yetkili merciler dışında üçüncü kişi veya kurumların bilgi ve tavsiyelerine itibar etmemeleri tavsiye olunur.

1.333 yorum

  • Merhaba, maalesef ki Türk vatandaşlığı amacıyla evlat edinme yöntemi sadece 18 yaşından küçük çocuklar için geçerlidir.

 1. Merhaba sayın yetkili, ben Azerbaycan vatandaşıyım lakin Türkiye’ye gelip orada yaşamak istiyorum. Evlilik için değil. Orada çalışıp, orada yaşamak istiyorum. Türkiye vatandaşlığı almak istiyorum. Benim oraya gelemek için neler yapmam lazım? Lütfen yardımcı olur musunuz?

  • Merhaba, öndelikle Türk büyükelçiliğine gidip Türkiye vizesi almanız gerekmektedir veya vize muafiyeti kapsamında Türkiye’ye gelmeniz gereklidir, ardından Türkiye’de bir ev kiralayıp ikamet iznine başvurmanız ve iş aramanız gerekmektedir. İş bulup çalışmanız size çalışma izni almanıza sebebp olur, bu çalışma izni ile Türkiye’de 5 yıl çalışırsanız da Türk vatandalkığı için başvuru hakkınız olmaktadır.

   Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

  • Merhaba, evet 3 senenizi doldurduktan sonra Türk büyükelçiliği üzerinden Türk vatandalığı için başvuruda bulunabilirsiniz.

   Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

 2. Merhabalar ben yurt dışından geleli yaklaşık 9 yıl oldu ama şuana kadar vatandaşlık alamadım ve yakında üniversite ye başlıyacağım, üniversite öğrencisi olduğum için vatandaşlık çıkma ihtimali var mıdır?

 3. Türkmenistan uyruklu akrabam 13 senedir Türkiyede, ama hiç oturma ve calişmasi olmadi, ama burdan 250.000 dolarlık ev alsa, Türkiye watandaşi olabilirmi?

 4. Merhabalar
  Ben Türkiye de 2015 ten itibaren yaşıyorum oturma iznim yok ve çalışma iznim bile yok .
  Ben yurt dışından 250.000$ getirirsen kendi adıma mülk edine bilirmiyim ?

  • Merhaba, maalesef hayır, sadece dolar veya euro olarak bankada tutabilir ve dolar veya euro üzerinden verilen faizlerden yararlanabilirsiniz.

 5. Türkiye’de çalışan yabancı uyruklu insanlar beş yıl aynı iş yerinde çalışmak zorunda mı? Yoksa totalde beş yıl sigortalı mı olmaları gerekiyor teşekkür ederim

 6. Merhabalar.Bir sorum olucaktı
  
  250.000 USD tek bir kişi için mi yoksa örneğin 5 kişi bir araya gelip 50.000*5=250.000 USD’lik yatırım yapsalar bu 5 kişiden her biri vatandaş olabilecek mi??
  Teşekkür ederim, Aytül

  • Merhaba, 250.000 dolarlık gayrimenkul şartı sadece bir aile içindir, (yabancının kendisi, eşi ve 18 yaşından küçük çocukları) 5 aile bir araya gelip hepsi vatandaşlık almak isterse 5×250,000 USD : 1,250,000 USD tutarında gayrimenkul alması gerekmektedir.

 7. Merhaba,
  Ben türk vatandaşıyım eşim geçen yıl evlenme yoluyla türk vatandaşı oldu. Eşim için vatandaşlık başvurusu yaparken üvey kızım içinde başvuru yapacaktık. Fakat evraklarında eksik olduğu için görevli memur önce anneye başvuru yapalım sonra çocuğa başvuru yaparsınız dedi. Şimdi çocuğun evraklarını tamamladık. Başvuruya gittiğimizdeki memur çocuk için başvuru yapamayacağımızı anne ile beraber başvuruların yapıldığını aktardı. Çocuk için vatandaşlık başvurusunu nasıl yapabiliriz yardımlarınızı rica ederim.

  • Merhaba, maalesef ki konu hakkında bir şey diyemiyoruz, sizin memur ile ilk görüşme tarihinizi biliyorsanız, bu konuda sizi yönlendiren memur ile iletişime geçmenizi öneririz, cevap alamaz iseni CİMER gibi kuruluşlara sorunuzu anlatmanızı öneririz.

 8. Merhabalar

  Yabancılara için Türk vatandaşlık Başvuru hakkında bişey soracaktım
  kişi bilgileri
  – 09.2015
  tarihinde Türkiye’ye Giriş yaparak resmi bir şekilde oturma izni aldı.
  – 12.2017
  İlk İşe Giriş Tarihi – SGK
  Çalışma İzni aldı ve bu şekilde şu ana kadar hala devam ediyor.
  ——————–
  vatandaşlık başvuru yapabilir mi ?
  Bana nasıl yardımcı olabilirsiniz

  Saygılarımla

 9. Merhabalar ben 2 sene önce Türk vatandaşı ile evlendim Ama eşim Mart ayında vefat etti ama eşime emekli maaşına bağlandım evlilik yemez 3 sene olmadı 3 sene dolduktan sonra Türk vatandaşı başvuru yapabilir miyim

  • Merhaba, aile ikamet izni ile 3 yılı dolduramadığınız için şu an ki kanunlarımıza göre maalesef ki Türk vatandaşlığı için başvuruda bulunamazsınız.

   Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

 10. Sayın yetkili, İran vatandaşı olup İran’da yaşamaktayım. 250000$’lık gayrimenkul almak suretiyle T.C. vatandaşlığına geçmek niyetindeyim ancak:
  1) Türkiye’de olmadığımdan dolayı Ankara’da bulunan oğlumun banka hesabına para gönderip daha sonra Türkiye’ye gelince paralar benim hesabıma geçirip vatandaşlık için gayrimenkul almamda bir sorun yaratır mı?
  2) Gayrimenkul alarak vatandaşlığa geçmemi göz önüne alırsak acaba geçici oturma izni almadan her hangi bankada hesap açtırmam olasılığı var mı?
  Saygılarımla
  Hasan KEHAGHİ

  • Merhaba, hayır herhangi bir sorun yoktur. İran vatandaşları 30 bin TL nakit ipotek karşılığında sadece Ziraat Bankasında hesap açabilirler.

  • Merhaba, çalışma izniniz varsa 5 yılınızı doldurduysanız Türk vatandaşlığına başvuru hakkınız vardır, çalışma izni olmadan vergi mükellefi iseniz maalesef ki vatandaşlık başvuruda bulunamazsınız.

 11. Ben cocuğumdan dolayi türk vatandaşı ola biliyormuyum?internette araşdirdim guya cocuk türk vatandaşindandirsa anne yabancıdirsa vatandaşlık ala biliyor??yalniş okumamışım inşallah??bu ara da ben 2017 seneddn türkiyedeyim.2019da evlilik yaptim..şimdi boşanmadayik.ve benim 6 aylik türkiye doğumlu evladim var..yardimci ola bilirmisiniz bu konuda??bu 4 senede oturum izn kartimi almışım hep türkiyede kalmışım.ara sira memleketime gitmişim.

  • Merhaba, maalesef ki yanlış bilgi almışsınız, şu an ki kanunlarımıza göre çocuğunuz Türk vatandaşı olsa bile size Türk vatandaşlığı hakkı sağlamaz.

   Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

  • Yetkili makam kararı ile Genel Olarak Türk vatandaşlığının kazanılması

  Türkiye’de kesintisiz beş yıl ikamet eden, ergin ve ayırt etme gücüne sahip her yabancı; Türkiye’de yerleşmeye karar verdiğini davranışları ile teyit etmesi, genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden bir hastalığı bulunmaması, yeteri kadar Türkçe konuşabilmesi, kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimini sağlayacak gelire veya mesleğe sahip olması, Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmaması gibi şartları taşıması halinde Yetkili Makam kararı ile Genel Olarak Türk Vatandaşlığına geçmek için başvuru yapabilir.
  5901 Türk vatandaşlığının kanunu Madde 11 e göre Oturum izninin çalışma izinin de günleri sayılmalı değil mi

  • Merhaba, sadece öğrenci oturma izni günleri (arada turistik ikamet olmayacak) ve tapu üzerinden alınmış ikamet izni günleri sayılmaktadır.

   Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

 12. Merhablara,

  Adım Eddie Zendaki, adresinizi internet üzerinden buldum. Türk vatandaşlığı kazanma konusunda yardımıcı olabilirsiniz diye düşündüm.

  Çalışma izni ile Genel Olarak Türk vatandaşlığı başvurdum ve şuan aşağıdaki aşamadayım:

  (Genel Olarak Türk Vatandaşlığının Kazanılması başvurunuz Genel Müdürlüğümüze ulaşmış olup başvuru belgeleriniz incelenmektedir.)

  Ancak aylraca aynı aşamadayım. Sorum bu: eğer sizden destek alsam acaba Türk vatandaşlığı işlemleri hızlandırabilmek mümkün müdür ve fark olur mu?

  Bana nasıl yardımcı olabilirsiniz

  • Merhaba, maalesef ki hayır, danışmanlık firmaları hazırlamanız gereken evrakları hızlı hazırlamanızda erken başvuru yapmanıza yardımcı olur. Yapılmış başvuruların hızlanırmasını yapabilecek bir danışmanlık firması yoktur, yaparım diyen maalesef ki gerçeklerden bahetmez. Sabırla beklemenizi aykırı vaaatlerde bulunan kişi ve kurumlara inanmamanızı öneriz.

   Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

 13. Merhaba ben dr yasemin pratisyen hekimim ,samsun OMÜ mezunu.şimdi assitan doktor olarak kulak burun bogaz anabilim dalında görev almaktayım.türk vatandaşlığa türkiyede uzun süre ikametim olursa geçebilirmiyim ?

  • Merhaba, Türk vatandaşlığına 5 yıl çalışma izni ile Türkiye’de ikamet ettiğiniz zaman başvuru yapabilirsinz. Gayrimenkul üzerinden alımıi ikamet izinleri hariç diğer tür ikamet izni süreleriniz vatandaşlık başvurusu için sayılmaz.

   Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

 14. Merhaba,
  Evlilik uzerinden Turk Vatandasligina basvuruda bulundum, gecen hafta Istanbul’da mulakata girdik. Simdi dosyalarin Ankara’ya gonderilecegini belirttiler ama onay icin herhangi bir sure belirtmediler. Onay suresi ne kadar suruyor bilgi verebilir misiniz?

  Tesekkurler.

  • Merhaba, evlilik birliğinizen bir çocuğunuz var ise 12-16 arasında, çocuğunuz yok ie bazı durumlarda 36 aya başvurunun sonuçlanması sürmektedir.

   Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

 15. Merhaba, kaçak yollarla gelip Türkiye’de ikamet izni almayı sağlayan bir durum bulunmamaktadır velevki geçici koruma veya insani ikamet izni sahibi iseniz sadece 250 Bin dolarlık ev alarak vatandaş olabilirsiniz, diğer türlü bir ev almanız durumunda ve ikametinizi bu evin tapusunun üzerine geçirmeniz şartıyla 5 sene sonra gelirinizi belgeleyerek Türk vatandaşlığı için başvuru yapabilirsiniz.

  Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

 16. Merhaba,

  Türkiye de 3.5 senedir doktora yapıyorum ve eşimle beraber ikimizin adına ev almak istiyoruz. bu durumda 4 senelik öğrencilik bitince hemen taşınmaz mal ikamete geçmeği düşünüyorum ve 5. sene sonunda vatandaşlık başvurusunda bulunmayı planlıyorum. sizden sorum şunlar:

  1- bu prosedür doğru mu? ve tapuda eşimin adı olması vatandaşlık başvurusunda sorun yapar mı?
  2- Ev sahibi olmam vatandaşlık başvurusunda aranan iş bulma ve iş izni alma gerekçesini kaldırır mı?

  Şimdiden teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.

  • Merhaba, tapuda eşinizin adınızın bulunması resmi nikahınızın olması durumda sorun değildir, ev sahibi olup 5 seneyi doldursanız bile gelirinizi ispat etmeniz gerekmketedir, bu yüzden Türkiye’de çalışma izniniz veya varsa diğer gelirlerinizi ispat etmeniz gerekmektedir.

   Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

  • Merhaba, konumuzda ve videomuz da da anlatığımız üzere, 5 yıl çalışma izni, 3 yıl Türk vatandaşı ile evlilik veya 250 bin dolarlık gayrimenkul almanız gerekmektedir.

   Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

 17. Merhaba ben kirgizistan vatandaşiyim Eşim Turk vatandaşi, agustos 2018, yilindan buyana resmi nikahimiz var birde çocugumuz var 2 yaşinda, peki Turk vatandaşi olmak için ne zmn başvura bilirim bide ucreti varmiş ne kadar, oturma iznimde Eşimin soyadina geçtim, ve isimimi de degiştirmek istiyorum napmaliyim. Şimdiden teşekkür ederim

  • Merhaba, aile ikamet izni ile Türk vatandaşından evlilik süreniz 3 yılı doldurduğunuzda vatandaşlık için başvuru yapabilirsiniz, 125 TL bir başvuru ücreti bulunmaktadır. Başvuru yaparken isminizi değiştirme seçeneğiniz bulunmaktadır. 3 yılnızı doldurduğunuz da nüfus müdürlüğüne gitmenizi öneririz.

   Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

 18. 7 yıldır burada yaşıyorum. Şimdi yüksek lisans öğrencisiyim ve bu benim son dönemim. Öğrenci iznim Haziran ayında bitiyor. İş buldum ve çalışma izni almayı planlıyorlar ancak çalışma iznine başvurmadan önce 6 aylık oturma iznine ihtiyacım olduğunu okudum. Durum gerçekten bu mu? Kısa dönem ikamet izni almam gerekiyor mu? öyleyse, bundan sonra Türk vatandaşlığına başvurabilir miyim?

  • Merhaba, hayır yüksek lisans öğrencileri iş bulmaları durumunda işverenleri öğrenci ikamet izni ile çalışma iznine başvuru yapabilirler, çalışma izninizin onaylaması durumunda öğrencilik yıllarınızın tamamı vatandaşlık için gerekli 5 senelik ikamet günlerine sayılır, örneğin 5 senedir kesintisiz Türkiye’de eğitim aldınız ve eğitiminizin ardından çalışma izni ile işe başladınız, hemen Türk vatandaşlığı için başvuru yapabilirsiniz. Önemli olan asıl konu arada turistik tabir ettiğimiz kısa dönem ikamet izni olmamasıdır. Örneğin siz bize yorum yapıp bu soruyu sormasaydınız ve öğrenci ikametinizden kısa dönem ikamet iznine geçip çalışma iznini öyle alsaydınız öğrencilik dönemlerinizde ki ikametleriniz vatandaşlık için sayılmazdı.

   Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

   • kac ay icinde calisma izni cikiyor? lisansten sonra mezuniyetten sonraki ikameti aldim iki ay icin sonra yuksek lisans basladim. Lisans yillarim sayilmaz mi? onu mu diyorsunuz?

    • çalışma izniniz onaylandığı güne kadar öğrenci ikametlerinizin tamamı sayılır, fakat arada kısa dönem ikmaet izni aldıysanız o o ikmatetten önce günleriniz vatandaşlık için sayılmaz demek istiyoruz.

     Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

 19. Merhabalar,
  Öncelikle tüm sorulara bıkmadan usanmadan cevap verdiğiniz için teşekkür ederim.
  Bugün İstanbul İl Nüfus Müdürlüğüne gittim ve vatandaşlığa başvuru hakkımın olup olmadığını sordum, danışma görevlisi sistemden kontrol ederek çalışma izni süreleri hariç (3 sene) diğerleri turistik amaçlı olduğu için başvuru hakkımın bulunmadığını ifade etti, görevlinin söylediğine istinaden sadece “Çalışma İzni, Tapu İkameti, Uzun Dönem İkamet ve Aile İkamet İzni” olanların ikamet günleri 5 yıllık süre için sayılmaktadır. Merak ettiğim konu şu ki yabancıların SGK prim günlerine hiç bakılmıyor mu bu durumda?
  Bir diğer sorum şu ki benim ikamet ve çalışma izinlerim biraz karma, yani önce turistik sonra çalışma daha sonra tekrar turistik ve tekrar çalışma izini şeklinde yürümüş, bu durumda sadece çalışma izin günleri mi sayılacak? Açıkcası biraz kafa karıştırıcı bir durum, Kanunda yazılan gereklilik “Türkiye’de kesintisiz 5 yıl ikamet etmek” nasıl olacağına dair net bir tarif yoktur maalesef.
  Tekrar Teşekkür ederim ve sağlıklı günler dilerim.

  • Merhaba, üzgünüz İstanbul İl Nüfus Müdürlüğünün verdiği bilgiler doğru, turistik ikamet izinleri maalesef ki vatandaşlık için sayılmamaktadır, kanunda 5 yıl ikamet yazıyor haklısınız fakat her kanunun bir uygulama yönetmeliği vardır, uygulamada ise size söyledikleri yazmaktadır. SGK prim günleriniz varsa çalışma izniniz var demektetir, yok çalışma izni olmadan prim yatırdıysanız bunun vatandaşlığa en ufak bir etkisi yoktur.

   Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

 20. merhaba eşim kırgız vatandaşı,türk vatandaşı olunca çift pasaportu olacak,kırgızistan çift vatandaşlığa izin vermiyor,kırgızistana giderken kırgız pasaportuyla giderse dönüşte türkiyeye girerken kırgız pasaportuyla girmek zorunda kalıcak ozaman türkiyede neden türk pasaportuyla gelmedin diye sorun yaşar mı? yani türkiyede çift vatandaşlığı izin veriyor ama kırgızistan izin vermiyor eşim kırgız vatandaşlığından cıkmakda istemiyor ülkesine her yıl tatile gidecek hep kırgız pasaportuyla giriş yapıp türkiyeye kırgız pasapotuyla girmesi uygun mudur.sonra kırgız pasapotuyla türkiyeye girince ikamet izni istemesinler.bu konular çok karışık gibi yardımcı olur musunuz?

  • Merhaba, yabancı kendi ülkesine giderken hangi pasaport ile çıkış yaptıysa o pasaport ile giriş yapmalıdır, aksi halde giriş çıkış kaşelerinde problem olacağından kendi ülkesinde sorun yaşayabilir, diğer sorularınız için endişelenmenize gerek yoktur. Türkiye’ye girişte sorun yaşanması durumunda Türk kimliğini göstermesi yeterlidir.

   Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

 21. Merhaba. Toplam 7 yıldır Türkiyede oturuyorum: ilk 1 yıl öğrenim amaçlı ikamet, sonra 3 yıl turizm amaçlı ikamet ve son 3 yıl çalışma iznim var. Türk vatandaşlığı için şu an başvuru yapabilir miyim?

  • Merhaba, ilk bir eğitim amaçlı ikamet izniniz arkasından Turistik amaçlı aldığınız ikamet izni yüzünden sayılmadığı için şu an 2 yıl daha çalışma izni ile Türkiye’de ikamet etmeyi başarırsanız Türk vatandaşlığı için başvuru yapabilirsiniz.

   Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

Bir cevap yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Yorum Yap