Türkiye'de Yaşam

Yabancılar Türkiye’de Evlenebilir mi ?

Evet, yasal bazı prosedürleri yerine getirmeleri ve bazı koşullara uyulması halinde yabancılar da Türkiye’de evlenebilir ya da boşanabilirler. Bunun yanında Türkiye’de evlenmek birçok yabancı için bir gün gerçekleştirmek istedikleri ve hayallerini süsleyen bir anı olabilir.

Türkiye, düğün mekânı tercihlerine bağlı olarak birçok pastoral alanı, plajları, dağ ve mesire yerleri, tatil köyleri ve harika şehir salonlarıyla evlenecek olan çiftlere birbirinden farklı ve büyüleyici olanaklar sunuyor. Türkiye’de evlenmenin en iyi ve en güzel yanı ise, çiftlerin balayına düğünden hemen sonra hiçbir vakit kaybetmeden en yakın tatil tesislerine çok kısa sürelerde ulaşarak başlayabilmeleridir. Belki Ege’de özel bir tur veya Gulet gezisi yapmak da balayı seçeneklerinden biri olabilir.

Yabancılar İçin Türkiye’de Evlenme Prosedürleri Nelerdir?

 

Yabancılar İçin Türkiye'de Evlenme Prosedürleri Nelerdir?

 

Türk Evlilik Yasası ve yönetmeliklerine göre, bir Türk vatandaşı ile farklı milletlerden karşı cins bir yabancı veya iki farklı cins yabancı birbirleriyle evlenebilir ve bu işlem sadece yetkili Türk makamları tarafından yapılmaktadır. Aynı uyruktan iki yabancının Türkiye’de kendi ülkelerinin büyükelçiliği veya konsolosluğu ofislerinde veya yerel belediyeler tarafından işletilen Türk Evlendirme Bürolarında evlenmeleri mümkündür. İki farklı uyruklu yabancılar da Türkiye’de evlenebilirler.  İnançlar uyarınca yapılan dini düğünlerin ise devlet tarafından tanınmadığını, yasal olanın sivil bir düğün olması gerektiği unutulmamalıdır.

İster yabancı ister Türk olsun Türkiye’deki tüm evlilikler, Türk makamları tarafından yürütülmekte ve Türk Medeni Kanunu ve ilgili yönetmeliklere göre gerçekleştirilmektedir.

Türkiye’de evlenmek isteyen yabancılar (veya Türk vatandaşlığına sahip yabancılar), kendi ülkelerinin yetkili makamlarından aldıkları ve şu anda evli olmadıklarını kanıtlayan belgeyi sunmak zorundadır. Aksi takdirde, Türk ilgili makamlarının yeni bir evlilik yapması mümkün değildir. Bu durum, hâlihazırda evli olan çiftlerin Türk kanunları uyarınca Türkiye’de tekrar evlenemeyeceği anlamına gelmektedir.

Yabancı uyruklu biriyle evlenmek için gerekli belgeler

 

Yabancı uyruklu biriyle evlenmek için gerekli belgeler

 

• Yabancı uyruklu vatandaşlar bağlı bulundukları konsolosluktan alacakları Türkçe Bekârlık Belgesini (Apostille ve çok dilli belgeler hariç) Türk Dışişleri Bakanlığı’na onaylatmalıdır.
•  Pasaportlar, Türkçe tercümesi ile birlikte notere tasdik ettirilmelidir.
•  Çiftler Türkçe bilmiyor ise, Müracaat esnasında yeminli tercüman bulunduracaklardır. Beyanları tercüman eşliğinde doldurulacaktır. Nikâh esnasında da  tercüman bulunduracaklardır.
Bekârlık Belgelerinde,
•  Ad, soyad, doğum tarihi ve yeri, anne baba isimleri
•  Uyruğu, pasaport veya kimlik numarası
•  Medeni hali (Bekâr, boşanmış veya dul şeklinde) uygun olan yazılacaktır.
Önemli
•  Kadın dul ise eşinin ölüm tarihi, boşanmış ise boşanma tarihi yazılacaktır.
•  Boşanmış veya dul olan kadın, kızlık soyadını belirtir Doğum Belgesi getirecektir.
•  Bekârlık belgelerinde kişinin evlenmesine sakınca bulunmadığını belirtir ibare bulunacaktır.
•  Tüm evrakın kanuni geçerlilik süresi 6 aydır (180 Gün)

Türk yasalarınca geçerli bir evlilik için sağlanması gereken bazı koşullar aşağıdakilerden oluşmaktadır:

Evlenme yeterliliği: Sadece ayırt etme gücüne ve yeterli zihinsel kapasiteye sahip olanların evlenmesine izin verilmektedir. Zihinsel hastalıklar bu nedenle evlilik için bir engel yaratmaktadır. Buna ek olarak, bir kişinin evlenebilmesi için en az 18 yaşında bir ergin olması gerekmektedir.

Akrabalık derecesi: Yakın akrabalar arasında evlilik yapılması yasaklanmıştır.

Var olan evlilik durumu: Tek eşlilik, Türk aile hukukunun temel ilkelerinden biridir. Eğer varsa önceki evlilik sona ermeden ikinci bir evlilik yapılması mümkün değildir.

Bekleme süresi: Evliliği sona eren evli kadınlar, fesih tarihinden itibaren üç yüz gün (dokuz ay) sona ermeden evlenemezler. Ayrıca boşanma kararı, eşin yeniden evlenemeyeceği bir bekleme süresi de belirtebilir.

Hastalık: Epilepsi, histeri vb. gibi bazı hastalıklar evlilik için bir engel oluşturmaktadır.

Evlilik İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Evlilik Başvuru Dilekçesi

Evlenmeye karar veren ve evlilik işlemlerini başlatmak isteyen yabancı çiftlerin, öncelikle yaşadıkları yerin belediyesine başvurarak “Evlenme Beyannamesi” olarak adlandırılan başvuru dilekçesini şahsen sunmaları gerekmektedir.

Pasaport ve Nüfus Cüzdanı

Pasaport ve nüfus cüzdanının ilgili makamlar tarafından Türkçeye çevrilmesi gerekmektedir.Yabancılar vatandaşlığına sahip oldukları ülkelerinin Türk Büyükelçiliği’nde veya Türkiye’deki sertifikalı bir noterde bu işlemi gerçekleştirebilir.

Sağlık Raporu

“Sağlık Ocağı” veya “Devlet Hastanesi” olarak adlandırılan bir devlet sağlık kurumundan sağlık raporu alınması gerekmektedir. Özel hastaneler veya klinikler tarafından verilecek hiçbir rapor kabul edilmeyecektir.

Vesikalık Fotoğraf

Gelin ve damada ait altışar adet vesikalık fotoğraf gerekmektedir.

Bekârlık Belgesi

Bir kişinin bekâr, boşanmış veya dul olup olmadığını belirten “Bekârlık Belgesi” yabancı kişinin kendi ülkesinin ilgili mercilerinden alınmalıdır. Bu belge yabancının ülkesinde verilecekse, oradaki Türk Konsolosluğu veya Büyükelçiliği tarafından tasdiklenmeli veya apostillenmelidir. Ayrıca Türkçeye tercüme edilmeli ve noter tasdikli olmalıdır, aksi takdirde Türkiye’deki evlilik işlemlerinde geçerli olmayacaktır. İstanbul’da bulunan yabancıların Bekârlık Belgesi, İstanbul Valiliği tarafından yetkilendirilmiş ülkesi Konsolosluğu tarafından da düzenlenebilmektedir. Eğer belge yabancı ülkenin Ankara Büyükelçiliği tarafından verilmişse, Ankara’da bulunan Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdiklenmesi gerekmektedir.

Konaklama Belgesi

Evlenecek olan her iki eş de yabancıysa, Türkiye’de konakladıkları konaklama tesisi (otel, pansiyon vb.) tarafından bir mektup yazılması gerekmektedir. Bu mektupta kişilerin tesiste kalış süresi ve ayrılış tarihi belirtilmelidir.

Evlenme Ehliyet Belgesi 

Yabancılar için yetkili makamlarca kişinin adını, soyadını, anne-baba adı ile doğum tarihi ve doğum yerini, medeni durumunu (evlenmesine engel halinin bulunup bulunmadığını) gösterir şekilde düzenlenmiş ve usulüne göre tasdik edilmiş belge ile Nüfus Müdürlüğü’nden alınacak “Evlenme Ehliyet Belgesi”, “Evlenme Ehliyet Belgesinde anne-baba adı yok ise anne-baba adını gösterir geçerli bir belge aranır. (Doğum Belgesi)

Evlenme Ehliyet Belgeleri
1- Belgeyi, hangi şehrimizdeki konsolosluk vermiş ise o şehrin valiliği, belgedeki imza ve mührü doğruladıktan sonra (Noter tasdikli tercüme yapılarak) işleme alınır.
2- Ülkesinde düzenlenen, düzenlenen ülkedeki Konsolosluğumuz tarafından imza ve mührü doğrulanan belgeler noter tasdikli tercümesi ile işleme alınır.
3- Ülkesinde düzenlenen, o ülkenin Türkiye’deki temsilciliğince tasdik edilmesinden ve valilik ilgili bürosu imza ve mührü doğruladıktan sonra belge noterden yapılan Türkçe tercümesi ile birlikte işleme alınır.
4- Ülkesinden tasdik şerhi (Apostill) düzenlenmiş ise noter tasdikli Türkçe tercümesi ile işleme alınır.
5- Ülkesinden getirdiği “Uluslararası Evlenme Ehliyet Belgesi” ve “Uluslararası Doğum Belgesi”nin ayrıca tasdikine gerek yoktur.
Pasaport ve vize süresinin dolmamış olması gerekmektedir.

DOSYALARIN GEÇERLİLİK SÜRESİ
Evlenme dosyalarının geçerlilik süresi, “Evlenme Ehliyet Belgesi”nin düzenleme tarihinden itibaren altı aydır. Bu süre içerisinde evlenme akdi yapılmadığı takdirde dosya iptal edilir.

Yabancı biriyle evlendikten sonra oturma izni

EVLENME İZİN BELGESİ

Evlenmelerine engel bir hallerinin bulunmadığı ve belgelerinin de tam olduğu tespit edilen çiftlere istedikleri takdirde evlenme izin belgesi verilir. Böyle bir belgeyi alan çiftler yurt içinde ve yurt dışında evlendirmeye yetkili makam huzurunda ayrıca bir belgeye gerek kalmaksızın evlenebilir.

“Evlenme İzin Belgesi” verildiği tarihten itibaren altı ay süre ile geçerlidir.

 

SIRA

HAYIR

TARİFENİN NEV’İBİRİMBİRIM FİYAT (TL)
1.NIKAH ÜCRETLERİ
1.1.Nikah Nakil İşlemleri (İzin Belgesi Talep Edenler)ADET50,00 ₺
1.2.Nikah Salonu Hafta içiADET200,00 ₺
1.3.Nikah Salonu Hafta içi(Izin Belgeli Gelenler)ADET400,00 ₺
1.4.Nikah Salonu Hafta sonuADET600,00 ₺
1.5.Nikah Salonu Hafta Sonu (Izin Belgeli Gelenler)ADET700,00 ₺
1.6.Dış Nikah (İlçe Sınırları içinde)ADET700,00 ₺
1.7.Dış Nikah (İlçe Sınırları Dışında)ADET800,00 ₺
AÇIKLAMALAR
1.Ücretlere 2021 yılı için belirlenecek uluslararası aile cüzdanı bedeli ayrıca eklenecektir.
2.Engelli vatandaşlar ile Şehit ve Gazi yakınlarından (birinci derece) belediye salonlarındaki nikahlar için (uluslararası aile

cüzdan bedeli hariç) ücret alınmaz.

3.Fakirlik Belgesi beyan edenlerden Belediye Salonlarındaki nikahlar için (uluslar arası aile cüzdan bedeli hariç) ücret alınmaz.
 

4.

Belirlenen nikah tarihinden bir ay önceye kadar yapılan iptaller hariç olmak üzere yapılan nikah iptalleri için ödenen ya da

tahakkuk edilen uluslararası aile cüzdanı bedeli ve/ veya nikah ücreti bedeli iade edilemez ya da yapılan tahakkuk iptal edilemez (mücbir sebepler hariç).

 

5.

Belirlenen nikah tarihinden bir ay önceye kadar yapılan ve ücret tarifesinde farklı bir ücreti gerektiren değişiklikler hariç olmak

üzere nikah sahibinin talebi doğrultusunda değişikliğe göre ücretlendirme farkı hesaplanır. Nikaha bir ay kala yapılan değişikliklerde ise uluslararası aile cüzdanı bedeli hariç yeni tahakkuk yapılır (mücbir sebepler hariç)

6.Bu tarife hükümlerini Yazı işleri Müdürlüğü yürütür.
7.Bu tarife 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe girer.

 

SIRA YOKTARİFENİN NEV’İBİRİMBİRİM FİYAT (TL)
2.NİKAH SALONU TAHSİS ÜCRETİ
2.1.Devlet Okuldan3 saatÜcretsiz
2.2.Özel Okullar3 saat1.000,00 ₺
2.3.Resmi Kurumlar3 saatÜcretsiz
2.4.Demek ve Vakıflar3 saat1.000,00 ₺
2.5.Kamu yararına Çalışan Demek ve Vakıflar3 saatÜcretsiz
2.6.Diğer Kurum ve Kuruluşlar3 saat3.000,00 ₺
AÇIKLAMALAR
1.Nikah Salonu öncelikli olarak nikahlar için kullanılır. Dolayısıyla asıl amacı dışında kullanım için nikah salonu tahsis edilip

edilmeme yetkisi idareye aittir.

2.Nikah Salonu gerçek kişilere tahsis edilemez.
3.Nikah Salonu 3 saatten fazla süre için tahsis edilemez.
4.Bu tarife hükümlerini Yazı İşleri Müdürlüğü yürütür.
5.Bu tarife 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe girer.

Yabancı biriyle evlenince vatandaşlık

Yararlanılan kaynaklar: https://besiktas.bel.tr/sayfa/1094/nikah-islemleri

Av. Batın Yılmaz

Potansiyel bir iş sözleşmesini yansıtan yukarıdaki şartlar yalnızca ek tartışmalar için bir temel olarak sunulmuştur ve yasal olarak bağlayıcı bir yükümlülüğü yoktur. Tüm tarafların dahil olduğu bir sözleşme son haliyle yazılı olarak yapılmadıkça yasal olarak bağlayıcı hiçbir yükümlülük oluşmayacak, olduğu ima edilmeyecek ya da olduğu sonucuna varılmayacaktır.

İlgili Makaleler

69 Yorum

 1. Kız arkadaşım kendi ülkesinden apostilli bekarlık ve doğum belgesi aldı.Bu belgeleri sadece çevirdikten sonra evlenmek için yeterli oluyor mu yoksa her hangi bir türk kurumunun imzası lazım mı

 2. Merhaba,
  Türk vatandasiyim ama adresim yurtdisi. Kiz arkadasim 20 Haziran oturum vizesi bitti, Ukrayna vatandasi. Simdi nikah kiymak istiyoruz.
  Nikah icin onceden vize almak gerekiyor mu ? Yoksa 90 gun bekleyip giris yapip vize olmadan nikah olabiliyor mu ?
  Bazi siteler vize gerekli yaziyor, bazi yerlerde vizeye gerek yok deniyor, kafam karisti.
  Resmi gazetede konu ile ilgili net bir bilgi yazmiyor.
  Ikimizinde adresi Turkiye olmadigindan nikah icin nereye basvuru yapmaliyiz ?
  Yardimci olursaniz cok memnun olurum.
  Tesekkurler.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu