Türkiye'de Yaşam

Yabancılar Türkiye’de Evlenebilir mi ?

Evet, yasal bazı prosedürleri yerine getirmeleri ve bazı koşullara uyulması halinde yabancılar da Türkiye’de evlenebilir ya da boşanabilirler. Bunun yanında Türkiye’de evlenmek birçok yabancı için bir gün gerçekleştirmek istedikleri ve hayallerini süsleyen bir anı olabilir.

Türkiye, düğün mekânı tercihlerine bağlı olarak birçok pastoral alanı, plajları, dağ ve mesire yerleri, tatil köyleri ve harika şehir salonlarıyla evlenecek olan çiftlere birbirinden farklı ve büyüleyici olanaklar sunuyor. Türkiye’de evlenmenin en iyi ve en güzel yanı ise, çiftlerin balayına düğünden hemen sonra hiçbir vakit kaybetmeden en yakın tatil tesislerine çok kısa sürelerde ulaşarak başlayabilmeleridir. Belki Ege’de özel bir tur veya Gulet gezisi yapmak da balayı seçeneklerinden biri olabilir.

Yabancılar İçin Türkiye’de Evlenme Prosedürleri Nelerdir?

 

Yabancılar İçin Türkiye'de Evlenme Prosedürleri Nelerdir?

 

Türk Evlilik Yasası ve yönetmeliklerine göre, bir Türk vatandaşı ile farklı milletlerden karşı cins bir yabancı veya iki farklı cins yabancı birbirleriyle evlenebilir ve bu işlem sadece yetkili Türk makamları tarafından yapılmaktadır. Aynı uyruktan iki yabancının Türkiye’de kendi ülkelerinin büyükelçiliği veya konsolosluğu ofislerinde veya yerel belediyeler tarafından işletilen Türk Evlendirme Bürolarında evlenmeleri mümkündür. İki farklı uyruklu yabancılar da Türkiye’de evlenebilirler.  İnançlar uyarınca yapılan dini düğünlerin ise devlet tarafından tanınmadığını, yasal olanın sivil bir düğün olması gerektiği unutulmamalıdır.

İster yabancı ister Türk olsun Türkiye’deki tüm evlilikler, Türk makamları tarafından yürütülmekte ve Türk Medeni Kanunu ve ilgili yönetmeliklere göre gerçekleştirilmektedir.

Türkiye’de evlenmek isteyen yabancılar (veya Türk vatandaşlığına sahip yabancılar), kendi ülkelerinin yetkili makamlarından aldıkları ve şu anda evli olmadıklarını kanıtlayan belgeyi sunmak zorundadır. Aksi takdirde, Türk ilgili makamlarının yeni bir evlilik yapması mümkün değildir. Bu durum, hâlihazırda evli olan çiftlerin Türk kanunları uyarınca Türkiye’de tekrar evlenemeyeceği anlamına gelmektedir.

Yabancı uyruklu biriyle evlenmek için gerekli belgeler

 

Yabancı uyruklu biriyle evlenmek için gerekli belgeler

 

• Yabancı uyruklu vatandaşlar bağlı bulundukları konsolosluktan alacakları Türkçe Bekârlık Belgesini (Apostille ve çok dilli belgeler hariç) Türk Dışişleri Bakanlığı’na onaylatmalıdır.
•  Pasaportlar, Türkçe tercümesi ile birlikte notere tasdik ettirilmelidir.
•  Çiftler Türkçe bilmiyor ise, Müracaat esnasında yeminli tercüman bulunduracaklardır. Beyanları tercüman eşliğinde doldurulacaktır. Nikâh esnasında da  tercüman bulunduracaklardır.
Bekârlık Belgelerinde,
•  Ad, soyad, doğum tarihi ve yeri, anne baba isimleri
•  Uyruğu, pasaport veya kimlik numarası
•  Medeni hali (Bekâr, boşanmış veya dul şeklinde) uygun olan yazılacaktır.
Önemli
•  Kadın dul ise eşinin ölüm tarihi, boşanmış ise boşanma tarihi yazılacaktır.
•  Boşanmış veya dul olan kadın, kızlık soyadını belirtir Doğum Belgesi getirecektir.
•  Bekârlık belgelerinde kişinin evlenmesine sakınca bulunmadığını belirtir ibare bulunacaktır.
•  Tüm evrakın kanuni geçerlilik süresi 6 aydır (180 Gün)

Türk yasalarınca geçerli bir evlilik için sağlanması gereken bazı koşullar aşağıdakilerden oluşmaktadır:

Evlenme yeterliliği: Sadece ayırt etme gücüne ve yeterli zihinsel kapasiteye sahip olanların evlenmesine izin verilmektedir. Zihinsel hastalıklar bu nedenle evlilik için bir engel yaratmaktadır. Buna ek olarak, bir kişinin evlenebilmesi için en az 18 yaşında bir ergin olması gerekmektedir.

Akrabalık derecesi: Yakın akrabalar arasında evlilik yapılması yasaklanmıştır.

Var olan evlilik durumu: Tek eşlilik, Türk aile hukukunun temel ilkelerinden biridir. Eğer varsa önceki evlilik sona ermeden ikinci bir evlilik yapılması mümkün değildir.

Bekleme süresi: Evliliği sona eren evli kadınlar, fesih tarihinden itibaren üç yüz gün (dokuz ay) sona ermeden evlenemezler. Ayrıca boşanma kararı, eşin yeniden evlenemeyeceği bir bekleme süresi de belirtebilir.

Hastalık: Epilepsi, histeri vb. gibi bazı hastalıklar evlilik için bir engel oluşturmaktadır.

Evlilik İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Evlilik Başvuru Dilekçesi

Evlenmeye karar veren ve evlilik işlemlerini başlatmak isteyen yabancı çiftlerin, öncelikle yaşadıkları yerin belediyesine başvurarak “Evlenme Beyannamesi” olarak adlandırılan başvuru dilekçesini şahsen sunmaları gerekmektedir.

Pasaport ve Nüfus Cüzdanı

Pasaport ve nüfus cüzdanının ilgili makamlar tarafından Türkçeye çevrilmesi gerekmektedir.Yabancılar vatandaşlığına sahip oldukları ülkelerinin Türk Büyükelçiliği’nde veya Türkiye’deki sertifikalı bir noterde bu işlemi gerçekleştirebilir.

Sağlık Raporu

“Sağlık Ocağı” veya “Devlet Hastanesi” olarak adlandırılan bir devlet sağlık kurumundan sağlık raporu alınması gerekmektedir. Özel hastaneler veya klinikler tarafından verilecek hiçbir rapor kabul edilmeyecektir.

Vesikalık Fotoğraf

Gelin ve damada ait altışar adet vesikalık fotoğraf gerekmektedir.

Bekârlık Belgesi

Bir kişinin bekâr, boşanmış veya dul olup olmadığını belirten “Bekârlık Belgesi” yabancı kişinin kendi ülkesinin ilgili mercilerinden alınmalıdır. Bu belge yabancının ülkesinde verilecekse, oradaki Türk Konsolosluğu veya Büyükelçiliği tarafından tasdiklenmeli veya apostillenmelidir. Ayrıca Türkçeye tercüme edilmeli ve noter tasdikli olmalıdır, aksi takdirde Türkiye’deki evlilik işlemlerinde geçerli olmayacaktır. İstanbul’da bulunan yabancıların Bekârlık Belgesi, İstanbul Valiliği tarafından yetkilendirilmiş ülkesi Konsolosluğu tarafından da düzenlenebilmektedir. Eğer belge yabancı ülkenin Ankara Büyükelçiliği tarafından verilmişse, Ankara’da bulunan Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdiklenmesi gerekmektedir.

Konaklama Belgesi

Evlenecek olan her iki eş de yabancıysa, Türkiye’de konakladıkları konaklama tesisi (otel, pansiyon vb.) tarafından bir mektup yazılması gerekmektedir. Bu mektupta kişilerin tesiste kalış süresi ve ayrılış tarihi belirtilmelidir.

Evlenme Ehliyet Belgesi 

Yabancılar için yetkili makamlarca kişinin adını, soyadını, anne-baba adı ile doğum tarihi ve doğum yerini, medeni durumunu (evlenmesine engel halinin bulunup bulunmadığını) gösterir şekilde düzenlenmiş ve usulüne göre tasdik edilmiş belge ile Nüfus Müdürlüğü’nden alınacak “Evlenme Ehliyet Belgesi”, “Evlenme Ehliyet Belgesinde anne-baba adı yok ise anne-baba adını gösterir geçerli bir belge aranır. (Doğum Belgesi)

Evlenme Ehliyet Belgeleri
1- Belgeyi, hangi şehrimizdeki konsolosluk vermiş ise o şehrin valiliği, belgedeki imza ve mührü doğruladıktan sonra (Noter tasdikli tercüme yapılarak) işleme alınır.
2- Ülkesinde düzenlenen, düzenlenen ülkedeki Konsolosluğumuz tarafından imza ve mührü doğrulanan belgeler noter tasdikli tercümesi ile işleme alınır.
3- Ülkesinde düzenlenen, o ülkenin Türkiye’deki temsilciliğince tasdik edilmesinden ve valilik ilgili bürosu imza ve mührü doğruladıktan sonra belge noterden yapılan Türkçe tercümesi ile birlikte işleme alınır.
4- Ülkesinden tasdik şerhi (Apostill) düzenlenmiş ise noter tasdikli Türkçe tercümesi ile işleme alınır.
5- Ülkesinden getirdiği “Uluslararası Evlenme Ehliyet Belgesi” ve “Uluslararası Doğum Belgesi”nin ayrıca tasdikine gerek yoktur.
Pasaport ve vize süresinin dolmamış olması gerekmektedir.

DOSYALARIN GEÇERLİLİK SÜRESİ
Evlenme dosyalarının geçerlilik süresi, “Evlenme Ehliyet Belgesi”nin düzenleme tarihinden itibaren altı aydır. Bu süre içerisinde evlenme akdi yapılmadığı takdirde dosya iptal edilir.

Yabancı biriyle evlendikten sonra oturma izni

EVLENME İZİN BELGESİ

Evlenmelerine engel bir hallerinin bulunmadığı ve belgelerinin de tam olduğu tespit edilen çiftlere istedikleri takdirde evlenme izin belgesi verilir. Böyle bir belgeyi alan çiftler yurt içinde ve yurt dışında evlendirmeye yetkili makam huzurunda ayrıca bir belgeye gerek kalmaksızın evlenebilir.

“Evlenme İzin Belgesi” verildiği tarihten itibaren altı ay süre ile geçerlidir.

 

SIRA

HAYIR

TARİFENİN NEV’İ BİRİM BİRIM FİYAT (TL)
1. NIKAH ÜCRETLERİ
1.1. Nikah Nakil İşlemleri (İzin Belgesi Talep Edenler) ADET 50,00 ₺
1.2. Nikah Salonu Hafta içi ADET 200,00 ₺
1.3. Nikah Salonu Hafta içi(Izin Belgeli Gelenler) ADET 400,00 ₺
1.4. Nikah Salonu Hafta sonu ADET 600,00 ₺
1.5. Nikah Salonu Hafta Sonu (Izin Belgeli Gelenler) ADET 700,00 ₺
1.6. Dış Nikah (İlçe Sınırları içinde) ADET 700,00 ₺
1.7. Dış Nikah (İlçe Sınırları Dışında) ADET 800,00 ₺
AÇIKLAMALAR
1. Ücretlere 2021 yılı için belirlenecek uluslararası aile cüzdanı bedeli ayrıca eklenecektir.
2. Engelli vatandaşlar ile Şehit ve Gazi yakınlarından (birinci derece) belediye salonlarındaki nikahlar için (uluslararası aile

cüzdan bedeli hariç) ücret alınmaz.

3. Fakirlik Belgesi beyan edenlerden Belediye Salonlarındaki nikahlar için (uluslar arası aile cüzdan bedeli hariç) ücret alınmaz.
 

4.

Belirlenen nikah tarihinden bir ay önceye kadar yapılan iptaller hariç olmak üzere yapılan nikah iptalleri için ödenen ya da

tahakkuk edilen uluslararası aile cüzdanı bedeli ve/ veya nikah ücreti bedeli iade edilemez ya da yapılan tahakkuk iptal edilemez (mücbir sebepler hariç).

 

5.

Belirlenen nikah tarihinden bir ay önceye kadar yapılan ve ücret tarifesinde farklı bir ücreti gerektiren değişiklikler hariç olmak

üzere nikah sahibinin talebi doğrultusunda değişikliğe göre ücretlendirme farkı hesaplanır. Nikaha bir ay kala yapılan değişikliklerde ise uluslararası aile cüzdanı bedeli hariç yeni tahakkuk yapılır (mücbir sebepler hariç)

6. Bu tarife hükümlerini Yazı işleri Müdürlüğü yürütür.
7. Bu tarife 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe girer.

 

SIRA YOK TARİFENİN NEV’İ BİRİM BİRİM FİYAT (TL)
2. NİKAH SALONU TAHSİS ÜCRETİ
2.1. Devlet Okuldan 3 saat Ücretsiz
2.2. Özel Okullar 3 saat 1.000,00 ₺
2.3. Resmi Kurumlar 3 saat Ücretsiz
2.4. Demek ve Vakıflar 3 saat 1.000,00 ₺
2.5. Kamu yararına Çalışan Demek ve Vakıflar 3 saat Ücretsiz
2.6. Diğer Kurum ve Kuruluşlar 3 saat 3.000,00 ₺
AÇIKLAMALAR
1. Nikah Salonu öncelikli olarak nikahlar için kullanılır. Dolayısıyla asıl amacı dışında kullanım için nikah salonu tahsis edilip

edilmeme yetkisi idareye aittir.

2. Nikah Salonu gerçek kişilere tahsis edilemez.
3. Nikah Salonu 3 saatten fazla süre için tahsis edilemez.
4. Bu tarife hükümlerini Yazı İşleri Müdürlüğü yürütür.
5. Bu tarife 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe girer.

Yabancı biriyle evlenince vatandaşlık

Yararlanılan kaynaklar: https://besiktas.bel.tr/sayfa/1094/nikah-islemleri

Av. Serkan Tiryaki

Potansiyel bir iş sözleşmesini yansıtan yukarıdaki şartlar yalnızca ek tartışmalar için bir temel olarak sunulmuştur ve yasal olarak bağlayıcı bir yükümlülüğü yoktur. Tüm tarafların dahil olduğu bir sözleşme son haliyle yazılı olarak yapılmadıkça yasal olarak bağlayıcı hiçbir yükümlülük oluşmayacak, olduğu ima edilmeyecek ya da olduğu sonucuna varılmayacaktır.

İlgili Makaleler

62 Yorum

  1. Merhaba, Türkiye’de mahkeme kararı ile boşanmış kişilerin boşanma tarihinden itibaren 300 gün bekleme süresi bulunmaktadır. Ancak boşanma İran’da gerçekleşmiş ise bu süre beklenmeden yeniden evlenmek mümkündür. Konu ile ilgili daha detaylı bilgiyi ofisimize gelerek avukatımızdan alabilirsiniz.

  2. Merhaba, kız arkadaşınız ile Türkiye’de evlilik yapabilmeniz mümkündür. Evlilik için bekarlık belgeniz, pasaportunuz onaylı tercümesi vd. belgelerin temin edilmesi ve usulüne uygun bir şekilde başvuru yapılması gerekmektedir. Konu ile ilgili daha detaylı bilgiye ofisimizi ziyaret ederek avukatımız vasıtasıyla öğrenebilirsiniz.

 1. Evlenecek olduğum bayan ugandalı uganda’da apostilli mühür anlaşması yok gereken evrakları temin etti nüfus müdürlüğünden doğum belgesini aldı bekarlık belgesini aldı pasaportunu yeniledi kısa süreli vize başvurusunda bulundu fakat bu aldığı evraklara ne şekilde onaylatmamız gerekiyor oradan apostil mühür kullanılmıyor eş adayım hala kendi ülkesinde kendi ülkesindeki dışişleri bakanlığı bunu onaylamaya yetkisi var mı ve çevirinin nerede yapılması gerekiyor bu evrakların çevirisi Türkiye’de mi yapılması gerekiyor kendi ülkesi uganda’da mı

  1. Merhaba, apostil kullanılmamış ilgili evrakların çevirisi ve noter onayı Türkiye’de yapıldıktan sonra Türk dış işleri bakanlığına onaylatılması gerekmektedir.

 2. Merhaba ben turkmenistanliyim eşimde turkmenistanli .aile cüzdanı almak istiyorum .nasıl alabiliriz.bu arada eşimin ikameti var benimki yok ,sorun oluyormu

  1. Merhaba, Türkiye’de evlilik yaptıysanız aile cüzdanınızı evlilik yaptığınız belediyeden ikametiniz olmadan da alabilirsiniz.

   Sitemizin içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

 3. Merhaba ben Türkmenistanlı’yım öğrenciyim eşimde türkmenistanlı evlilik cüzdanı almak istiyorum hangi evraklar lazım onu bilmiyorum ve nereye başvuru yapmam gerekir. Bu arada ikimizin de ikamet izini belgemiz var

 4. Merheba ben ali austriada yaşiorom iranliyim kiz arkadaşim da iranli ama türkiyde ikamet izini var resmi evlenmek istiyuruz austrida keçerli olson nasil yapa biliriz hanci belgeler lazim ? Öncede bunu söylemeliydim bana yasak irana gedim.

  1. Merhaba, kız arkadaşınızın ikameti olduğu belediyenin evlendirme dairesine başvuru yapmanız gerekmektedir, belediye de sizlere hazırlamanız gereken evrakların listesini vereceklerdir.

   Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

 5. Merhaba ben azerbaycanliyim nisanlimda azeri amms o Turkiyede yasiyor ve vatandaslik almak istiyor simdi o 3 yillik izin almiw oturma izni biz turkiyede nigah yapa bilirmiyiz ve bizim icin neler lazim?

 6. Merhabalar ben ve evlenmek istediğim kız arkadaşım ikimizde yabancıyız Türkiye de yaşıyoruz .ben çin vatandaşıyım kız arkadaşım Iraklı biz evlenmek için nasıl belgeler hazırlayıp nereye sunmamız gerekiyor , bilen varsa anlatsanız çok iyi olurdu .

  1. Merhaba, yaşadığınız ilçenin belediyesinin evlendirme dairesine giderseniz onlar size hazırlamanız gereken evrakları ve yapmanız gereken işlemleri bildiren formlar vereceklerdir.

   Sitemizin içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

 7. Mrb biraz ugrasicam ama ikiside yabancı uyruklu arkadaşım var Türkiye’de evlenecekler yeminli tercüman yanımızda bulunacak bunu öğrendim
  Sırası ile başvuruya nereden başlayıp nasıl dewam etmeliyim yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler

  1. Merhaba, sorularınız danışmanlık hizmetlerimiz kapsamına girdiği için maalesef cevap veremiyoruz fakat nikahının kıyılacağı belediye giderek tüm detayları öğrenebilirsiniz.

   Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

  2. Merhaba,türküm,afrikaliyla evlenmek istiyorum,ikameti 11.11.22de bitiyir ve daha hoc bir belgesi yok,evlenmek icin.
   11.11.22 ikameti bitmeden evlilik gerceklesirmi,yoksa belirli ikamet süresimi sart.
   Mesela 6 aydan AZ kaldiysa evlenemez gibi…

  1. Merhaba, yaşadığınız ilçe belediyesine giderek nikah için gün almanız gerekmektedir, size verdikleri listede ki evrakları da belirtilen süre içinde hazırlayıp teslim ettikten sonra size belediye tarafından verilen gün ve saatler için nikah dairesine gidip nkahınızı kıydırabilirsiniz.

   Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

 8. Merhaba ben yabancı biri ile evlenmek istiyorum ancak şu an Türkiye’ye işi ve korona yüzünden vize izni gerektiği için gelemiyor. O gelmeden de belgeleri tamamlayıp evlenme işlemini Türkiye’de gerçekleştirebilir miyiz? Veya evleneceğiniz için bir vize izni alabilir miyiz?

  1. Merhaba, evet alabilirsiniz, yaşadığınız ilçe belediyesi evlendirme dairesine giderek hazırlanması gereken evrakları önceden hazırlayabilirsiniz.

   Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

 9. Merhaba ben 2 yıl önce evlendim esim alman vatantası bızım evlılıgımız almanyada gözüküyor mu gözükmüyor mu onu nerden ögrenmem gerekiyor

  1. Merhaba, biz Türkiye kanunları hakkında bilgi sahibiyiz, maalesef ki sorunuzun cevabını bilmiyoruz.

   Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

 10. Merhaba ben Azerbaycan vatandaşıyım Türkiyede evlendim şiddetden dolayı boşanıyorum ben yeniden bir Türk vatandaşıyla evlene bilirmiyim?

  1. Merhaba, evet elbette boşandıktan sonra başka bir Türk vatandaşı ile evlenebilirsiniz.

   Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

 11. Merhaba, Fransız vatandaşı sevgilimle Türkiye’de evlenmek istiyoruz. Ben türküm covid nedeniyle Fransa’ya gidemiyorum. Fransada yaşamayı planlıyoruz. Sadece evlilik için Türkiyeye gelecek. Türkiye’de evlenmek için ve geçerliliğini sağlamak için yapamamış gerekenler neler? Teşekkürler

 12. Merhaba, Nisanlim Ispanyol ve evlenmeye calisiyoruz suanda fakat bazi prosedurler cok yordu bizi bende Turk usulu isi cozmeye karar verdim. Sorum ise su,

  Turkiyede evlenebilmem icin memura ibraz etmem gereken belgenin tam olarak belli bir adi, cismi var mi? Yoksa Bekar oldugunu ispatlayan her hangi bir resmi makandan alinan belge isimizi gorur mu?

 13. Iyi günler.. bana yardımcı olursanız s3vinirim..
  Ben alman vatandaşıyım. 20 sene önce türk vatandaşlıktan çıktım.. ozaman evlilik yapmıştım türkiyede.. daha sonra almanyada yaşadığım için oranın vatandaşına geçtim ve orda boşandım..
  Şimdi türkiyede ikamet eden suriyeli bir bayan ile evlilik yapmak istiyorum .. evlilik yapa bilirmiyiz türkiyede.. birde bana ve eşim olacak kişinin tam olarak hangi belgeler gerekecek evlilik yapmak için.. birde söyle bir sorum olacak. . Ozaman türk vatandaşı olduğum için evlilik yapmıştım.. alman vatandaşlığına geçtiğim için ve boşanmam almanyada gerçekleştiği için normal olarak türkiye sisteminde herhalde evli gosteriyorum daha .. ama turk vatandaşlıktan çıktığım için bu bana sorun yarata bilirmi tekrar türkiyede evlilik yapacağım için yoksa turk vatandaşı daha sayilmadigim için sorun olmaz mı.. bende almanya bosandigima dahil belgelerim var… onları getirmem mi gerekiyor.. Çok teşekkür ederim şimdi den ..

 14. Merhaba ben iranim ve nishanlem ingilterede yaşiyor biz turkyde evlenmed istiyoroz buno nasel gerçekleştirebiliriz ve ya boyle bir şey yapabilimiyiz ?ne evraklar lazem ?

  1. Merhaba, siz ve nişanlınız Türkiye’de oturma izni alırsanız evet Türkiye’de resmi nikah yapabilirsiniz, apostil onaylı doğum belgeniz, ve yine apostil onaylı sabıka kağıtlarınız gereklidir.

   Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

 15. Merhaba bir rus uyruklu bir güney afrika uyruklu iki arkadaşım türkiyede evlenmek istiyorlar. afrikalı damat rusyaya geçiş vizesi alabilmek için evlenmek zorundaymış.bu insanlar gerekli belgeleri kendi ülkelerinden alıp türkiyeye gelip burada çeviri yapabilirler mi maliyetleri çok fazla olmaması için ? teşekkürler..

  1. Merhaba, Türkiye’de oturma izni sahibi olmaları durumunda evet nikah kıyabilirler.

   Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

 16. Merhaba. Partnerim İngiliz vatandaşı, Türkiyede evlenmemiz durumunda kendi soyadını kullanmaya devam edebilir mi yoksa Türkiyede evlendiğimiz için benim soyadımı almak zorunda mı?

  1. Merhaba, ister sizin soy adınızı alır, isterse iki soy adını beraber kullanır, seçenekleri mevcuttur.

   Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

  2. Salam.Mən azərbaycanlıyam.Tükiyədə rusiya konsolluğunda evlənmək nikaha girmək istəyirik.Türkiyədə yaşamırıq.Yaxında oraya gələcəyik.Bunun üçün hansı bəlgələr tələb olunur.Oturma izni lazımdırmı?Ətraflı məlumat istəyirəm.Təşəkkürlər

   1. Merhaba, iki yabancı Türkiye’de evlenecekse oturma izni şarttır, oturma iznini hangi semtten aldıysanız o ilçenin belediyesinden evlilik için gerekli belgeleri alabilirsiniz.

    Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

 17. Merhaba, iki yabancı 3 aylık oturum hakkı var Türkiye’de bu süre içinde Türkiye de ikamet izni almadan evlenebilirmi? Fransa Vizesi için aile cüzdanı gerekmektedir.

  1. Merhaba, bu soruyu biz bilemeyiz yaşadığınız ilçenin belediyesinin evlendirme dairesi ile görüşmeniz gerekmektedir.

   Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

 18. Merhaba,

  EVLENMEK ISTEDIGIM KADIN AZERBAYCAN VATANDASI VE TÜRKIYEDE YASIYOR (OTURMAIZNI VAR). BEN ALMAN VATANDASIYIM VE ALMANYADA YASIYORUM. BIZ TÜRKIYEDE EVLENMEK ISTIYORUZ VE BUNU NASIL YAPABILIRIZ HANGI EVRAKLAR GEREKIYOR? EVRAKLARI TÜRKIYEDEN HAL EDEBILIRMIYIZ?

  TESEKKÜRLER………

  1. Merhaba, her iki tarafında ikamet izni olmadığı için Türkiye’de resmi nikah yapamazsınız.

   Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

 19. Merhaba,

  Eşim yabancı uyruklu ve türkiyede yaşamıyor türkiyeye sadece turist olarak geliyor ve ikameti veya oturma izni yok, hatta vatandaşı olduğu ülkeden vize istenmediği için vizesi de yok böyle bir durumda evlilik başvurusu yapabilir miyiz? Yoksa kesinlikle bir ikametgah tezkeresi vb. bir belgeye ihtiyaç var mıdır ve öyleyse bu belgeyi almamız yaklaşık ne kadar sürer acaba? Çoğu belediye yabancı uyruklu kişinin geçerli vizesi veya ikametgahı olmadığı takdirde işlem yapılmayacağını söylüyor.

  Şimdiden teşekkürler

  1. Merhaba, evet bazı belediyeler ikamet izni olmadan nikah kıyabiliyorlar fakat sizin yaşadığınız ilçe belediyesi oturma izni olmadan nikah kıyılamaz diyorsa mecburen ilk önce ikamet izni almanız gerekecektir.

   Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

 20. Merhaba,
  İki yabancının evlenmesi için Türk Evlendirme Dairesinden (Burosu) ön randevu alması şart mı? Yani prosedür gereği imza gününü ne kadar beklemek lazım? 1 hafta-1ay vs ince başvuru yapmak lazım?
  Ve yabancını yaşadığı ülkeden sadece Bekarlık Belgesi temin etmesi yeterli mi? Başka belgelere (doğum belgesi, aile izin belgesi, ikametkah belgesi vs) gerek var mı?
  Teşekkür ederim.

  1. Merhaba, bu sorunuzun cevabını en net yaşadığınız ilçenin belediyesinden öğrenebilirsiniz. Detaylı ve doğru bilgiyi onlardan almanızı öneririz.

   Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

 21. merhaba,son sene otumak izinle,turistik amac ile Turkiyede oturdum.Bir ay sonra bitecek izin,ne yapabilirim devam oturmak icin?ilgileniz icin sagol

   1. Merhabalar.
    Esim Tc ve kktc vatandasi. Ben ise sadece bulgaristan vatandasiyim. İkimiz de Kibrista yasiyoruz. Ben calisma izni ile kaliyorum. Benim Bulgaristandan hangi evraklari almam gerek? Ve buradaki devlet hastanesinden rapor alirsam Turkiye de kabul olur mu? Yoksa Turkiyede ki bir hastaneden mi kontrolden gecmemiz gerekir. Beni aydinlatirsaniz cok mutlu olurum. 🙂

    1. Merhaba, evlilik için Türkiye’de kurumlardan aldığınız raporlar geçerli olacaktır.

     Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

 22. Su anda çalışma izni mevcut (3. Yıl ) nikah olduktan sonra çalışma izni için başvurabilir miyim, ya da çalışma hakkı yasak?
  Yardımcı olduğunuz icin Teşekkürler

  1. Merhaba, çalışma izni almak için yabancının iş bulması gerekmektedir, Türk vatandaşı ile evli yabancılar 3 yılını doldurmuşlarsa iş veren çalışma izni alırken kriterlerden muaf tutulur.

  2. Özbekistan vatandasıyla evlenmek istiyorum fakat 3 bucuk senedir turkiyede kacak durumda ve 1 kere yakalandı. Turkiyeden cıkmadan evlenebilirmiyim bir bilgi alırsam sevinirim tesekkurler.

   1. Merhaba, maalesef hayır, çıkış yapılmadan evlenemez ikamet izni alamazsınız.

    Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu