Türkiye'de YaşamYabancıların Türkiye'de Yargılanması

Türkiye son yıllarda özellikle komşu ülkelerinden aldığı yoğun göçler sebebiyle çok uluslu semt ve ilçelere ev sahipliği yapmaya başlamıştır. Özellikle İstanbul, Ankara, Antalya, Hatay ve Gaziantep gibi kentlerde yoğun şekilde yabancı göçmenler yaşamaktadır. Zamanla topluma entegre olmaya başlayan yabancı göçmenlerin bir kısmı da Türkiye’de çeşitli suçlara karışmaktadır ve bu suçlar sonucunda Türkiye’de yargılanma durumu ile karşı karşıya kalmaktadır. Kural olarak belirtmek gerekirse, yabancıların Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında işlediği suçlar yine Türk kanunlarına göre değerlendirilmektedir. Kanunda suçun belirli bir kısmının Türkiye’de gerçekleşmesi yine yargılamanın Türkiye’de yapılması için yeterli kabul edilmektedir. Bu duruma “mülkilik sistemi” adı verilmektedir.

Yabancıların Türkiye’de Yargılanması için Genel Kurallar

Türk Ceza Kanunu‘na göre kural olarak Türkiye sınırlarında işlenmiş suçlar için Türk mahkemelerinde yargılama yapılmaktadır. TCK madde 12 ve 13 te bu durum şu şekilde nitelendirilmiştir:

  • Türkiye’nin zararına işlenmiş olup Türkiye kanunlarına göre aşağı sınırı en az bir yıl hapis cezasını gerektiren suçlar hakkında Türkiye mahkemeleri yargılama yapabilir (TCK m.12/1).
  • Ceza miktarına bakılmaksızın bazı suçların, yabancı bir ülkede işlenmiş olması kaydıyla, bir yabancı tarafından ister yabancı isterse Türkiye veya vatandaşları aleyhine işlenmiş olsun Türkiye mahkemeleri yargılama yapma yetkisine sahiptir (TCK m.13).

Bu maddeler ile, bir yabancının yabancı ülkede işlediği belirli suçlardan dolayı Türkiye’de hangi koşullarda yargılanabileceği açıkça belirtilmiştir. Ayrıca, yabancının dış ülkede işlediği suç kapsamında iki durumu birbirinden ayırarak ayrı esaslara bağlanmıştır. Bir yabancı TCK 13. maddesinde tanımlanmış yazılı suçlar dışında Türk kanunlarına göre aşağı sınırı bir yıldan az olmayan hapis cezasını gerektiren bir suçu, dış bir ülkede Türkiye’nin zararına işlediği takdirde yabancı ülkede bu suçtan dolayı Adalet Bakanının istemi ile Türkiye’de yargılanacaktır. Eğer ki suç olarak kabul edilen eylem, bir Türk vatandaşının zararına işlendiği takdirde Türkiye’de yargılama yapılması, mağdurun şikâyetine ve yabancı ülkede hüküm verilmemiş olması koşuluna bağlanmıştır. Ayrıca, eğer bir yabancı yurt dışında bir yabancıya karşı suç işlemişse, Türkiye’de yargılanması için fiilin ceza sınırının 3 yıldan az olmaması gerekmektedir. Bu durumdan yola çıkarak yabancıların arasındaki sadece ciddi suçların Türkiye’de yargılama konusu olabileceğini söyleyebiliriz.

Yabancıların Sınır Dışı Edilmesi

Genel kural olarak, iki yıl veya daha üzeri hapis cezası kesinleşmiş yabancılar, cezalarının infazının ardından sınır dışı edilmektedir. Ayrıca illegal yollarla geçimini sağlayanlar, geçerli bir ikamet izni bulunmayanlar ile kamu güvenliğini tehlikeye atma şüphesi bulunan yabancılar sınır dışı uygulaması ile karşı karşıya kalabilmektedir. Yine soykırım, insan kaçakçılığı, insan ticareti, devletin egemenliğine ve saygınlığına karşı işlenen suçlar, işkence ve yasaklı madde kullanımı ile ilgili suçlar, sahtecilik, çevrenin kirletilmesi ve fuhuş gibi suçlar yine Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri tarafından re’sen soruşturulur ve hükümlerin kesinleşmesi sonrasında cezanın infazı sonucu yabancılar sınır dışı edilmektedir.

Eğer yabancıların Türkiye’de yargılanması hakkında sormak istedikleriniz bulunuyorsa, bize yorumlar kısmından iletebilirsiniz.

2 yorum

  1. Merhabalar,

    Yabancı Türkiye’de işlediği bir suçtan 2 yıl ve üzeri hapis cezası alırsa ve Türkiye’de değil ise, bu yabancı Ukraynalı ise, Ukrayna hükümetinden hapis cezasının tamamlanması için Türkiye’ye zorla getirilebilir mi?

Bir cevap yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Yorum Yap