Türkiye'de Yatırım

Türkiye’nin Jeopolitik Konumu Ve Yatırım Açısından Değeri

Türkiye, üç kıtanın birbirine en fazla yaklaştığı merkezde Doğu ile Batı’yı birbirine bağlayan çok özel bir bölgede yer almaktadır. Jeopolitik konumu Türkiye’ye önemli avantajlar sağlamaktadır. Birçok uluslararası şirket, Türkiye’nin jeopolitik konumu nedeniyle üretim ve yönetim üssü olarak Türkiye’yi seçmektedir.Bu sayede Türkiye bölgesel bir güç ve önemli bir çekim merkezi haline gelmiştir. Türkiye, vasıflı işgücü ve elverişli iklimin yanı sıra, uzun vadeli ekonomik büyüme ve kalkınmayı sürdürmek için coğrafi konumdan yararlanma fırsatına sahiptir. AB ile gümrük birliği içinde olan Türkiye’nin 27 ülke ile Serbest Ticaret Anlaşması bulunmaktadır. Bu, toplamda 1 milyar dolarlık bir pazara doğrudan erişim anlamına gelmektedir. Türkiye’nin anlaşmalarla güçlendirdiği stratejik konumunun, Türkiye’yi önümüzdeki yıllarda daha da cazip hale getirmesi beklenmektedir.

Dünyanın Lojistik Üssü Türkiye

 

Dünyanın Lojistik Üssü Türkiye

 

Türkiye, lojistikte bölgesel bir üs haline gelmiştir. Karayolu taşımacılığında Avrupa’nın en büyüğü olarak bilinmektedir. Denizcilik sektöründe de önemli atılımlar yapılmıştır. İşletmeye alınan limanlar ve henüz yapım aşamasında olan yeni limanlar sayesinde deniz ticaretinin büyük bir ivme kazanması beklenmektedir. Türkiye, hava taşımacılığında yatırımlarına devam etmektedir. Uluslararası yolcu ve kargo taşımacılığında dünyanın en çok gidilen noktasına uçan Türkiye, geniş filosu ile yolcu ve kargo taşımacılığında dünyanın en önemli oyuncularından biri olma amacıyla hareket etmektedir. Demiryolu şebekelerine de yapılacak yatırımlarla desteklenecek lojistik sektörü, Türkiye’nin coğrafi avantajları da göz önüne alındığında büyümesini uzun yıllar sürdürecektir. Doğu ve Batı’yı birbirine bağlayan önemli bir ticaret ve enerji köprüsü olan Türkiye’nin jeopolitik konumu, Çin’in tarihi İpek Yolu’nu canlandırma projesi de düşünüldüğünde, gelecekte dünya ekonomisinde daha da önem kazanacaktır.

Yatırım Açısından Türkiye’nin Jeopolitik Konumu Gereği Değerlenecek Sektörler

Yiyecek Ve İçecek İşleme Sektörü Yatırımları

 

Yatırım Açısından Türkiye’nin Jeopolitik Konumu Gereği Değerlenecek Sektörler

 

Türkiye jeopolitik konumu gereği şu anda büyük Avrupa ve Orta Doğu pazarlarına gıda maddelerinin üretimi, işlenmesi ve ihracatı için bölgesel bir merkez konumunda yer almaktadır. Tarımsal çeşitliliği ve elverişli iklimi, net bir yiyecek ve içecek ihracatçısı olma statüsünü kolaylaştırmaktadır. Türkiye, Avrupa, Orta Asya ve Orta Doğu’ya coğrafi yakınlığından yararlanma fırsatına sahiptir. Türkiye, organik gıda ihracatının %85’inin hedefi olan, sağlık bilincine sahip Avrupalı tüketicilere organik gıda üretimi için oldukça uygundur. Yabancı yatırımcılar bu sektörde büyümenin desteklenmesinde önemli bir rol oynayabileceklerdir. Türk yiyecek ve içecek endüstrisine yatırım yapan yabancı şirket sayısı her geçen yıl artış göstermektedir.

Tarımsal Ar-Ge Yatırımları

 

Tarımsal Arge Yatırımları

 

Türkiye’nin gıda ve içecek endüstrisindeki gelişimi, bölgede tarımsal bir Ar-Ge tabanı oluşturulması ile desteklendiğinde yabancı yatırımcı firmaların Türkiye pazarına girmeleri için fırsatlar olacağı görülmektedir. Yabancı yüksek teknoloji firmalarının gelişiyle birlikte Türkiye, tarımda bir mükemmellik merkezi olarak jeopolitik konumunun avantajlarından daha fazla faydalanabilecektir.

Enerji Sektörü Yatırımları

 

Enerji sektörü yatırımları

 

Türkiye jeopolitik konumu dolayısıyla bir enerji koridoru olarak adlandırılmaktadır. Doğu ile Batı arasında köprü kuran petrol ve doğalgaz boru hatlarına ev sahipliği yapmasının yanında, iklimi ve akarsuları sayesinde kurulu kapasitesinin yaklaşık üçte birini yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayabilecek potansiyele sahiptir. Özellikle hidroelektrik ve güneş enerjisi potansiyeli oldukça güçlüdür.Önümüzdeki dönemde yenilenebilir kaynakları, artan iç enerji talebinin büyük bir kısmına arz için kullanması beklenmektedir. Ayrıca, Ege sahil şeridi rüzgâr santrallerine ev sahipliği yapmaktadır. Gelecek yıllarda, devlet elinden ve yabancı yatırımlar yoluyla kapasite genişlemesinin sağlanması hedeflenmektedir.

Otomotiv Sektörü Yatırımları

 

otomotiv Sektörü yatırımları

 

Türkiye şu anda otomobil üretimi ve montajı için büyük bir bölgesel merkez olarak konumlanmıştır. Türkiye’de otomotiv sektörünün yerli otomobil ile bir bütün olarak önümüzdeki yıllarda güçlü bir şekilde büyümesi beklenmektedir. Genellikle Avrupalı otomobil üreticileri AB ile gümrük birliğinden, ucuz nitelikli iş gücünden ve çeşitli yatırım destek mekanizmalarından yararlanmak amacıyla Türkiye’yi seçmektedir.

Turizm Sektörü Yatırımları

 

turizm sektörü yatırımları

 

Türkiye, sahilleri, sıcak iklimi, tarihi, kültürel ve doğal cazibe merkezleri ile popüler bir tatil merkezi konumunda yer almaktadır. Türkiye’de turizm sektörünün iyi çeşitlendirilmiş olması, geniş bir yelpazedeki turistlere hitap etmesini sağlamaktadır. Türkiye İngiliz, Alman ve Rus turistler arasında popüler olmanın yanında İran ve Körfez ülkelerinden her yıl daha fazla ziyaretçiyi ağırlamaktadır. Türkiye, gelişmekte olan pazarlara yakın olması sayesinde de iyi bir konumda bulunmaktadır.

Av. Batın Yılmaz

Potansiyel bir iş sözleşmesini yansıtan yukarıdaki şartlar yalnızca ek tartışmalar için bir temel olarak sunulmuştur ve yasal olarak bağlayıcı bir yükümlülüğü yoktur. Tüm tarafların dahil olduğu bir sözleşme son haliyle yazılı olarak yapılmadıkça yasal olarak bağlayıcı hiçbir yükümlülük oluşmayacak, olduğu ima edilmeyecek ya da olduğu sonucuna varılmayacaktır.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu