Türkiye'de Yatırım

Yabancılar Türkiye’de Özel Güvenlik Şirketi Kurabilir mi?

Özel güvenlik şirketleri, işyerlerinin, konutların, alışveriş merkezleri gibi çok sayıda insanın bulunduğu yerlerin güvenlik ihtiyacını karşılamak ve emniyet güçlerine de yardım amaçlı kurulan özel güvenlik hizmeti veren kuruluşlar olarak bilinmektedir. Türkiye’de özel güvenlik şirketlerinin sayısı her geçen yıl artmaktadır. Özel güvenlik hizmetlerine olan talebin yüksek olmasından dolayı birçok kişi ya da kurum özel güvenlik şirketi kurmak istemektedirler. Yine yabancılar da bazı şartları taşımaları halinde Türkiye’de bu alandaki faaliyetlerde bulunmak için özel güvenlik şirketi kurabilmektedir.

Yabancı bir özel güvenlik şirketinin Türkiye’de özel güvenlik hizmeti vermesi Türkiye’de kurulan bir özel güvenlik şirketinde yabancı ortak bulunması ve bir özel güvenlik eğitim kurumunda uzman eğitici olarak yabancı uyruklu kişilerin istihdamı mütekabiliyet (karşılıklılık) esasına tabi olmaktadır. Bu alanda mütekabiliyetin mevcut olup olmadığı hakkında bilgi alabilmek için Dışişleri Bakanlığı’na başvurulması gerekmektedir. Yazımızın devamında Türkiye’de özel güvenlik hizmetleri ve yabancıların özel güvenlik şirketi kurabilme şartları hakkında detayları bulabilirsiniz.

Türkiye’de Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Yönetmelik

Türkiye’de Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Yönetmelik’in amacı, 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun uygulanmasına yönelik usul ve esasları düzenlemektir. Bu yönetmelik, 5188 sayılı Kanun kapsamında özel güvenlik izninin verilmesi, özel güvenlik şirketlerine ve özel eğitim kurumlarına faaliyet izni verilmesi, özel güvenlik görevlilerine çalışma izni verilmesi, özel güvenlik eğitiminin niteliği, müfredatı, eğiticilerde ve eğitim merkezlerinde aranacak şartlar ve eğitim sonucu yeterliliğin belirlenmesi, özel güvenlik hizmetlerinin denetlenmesi ve diğer hususları içermektedir.

İlgili kanun kapsamında özel güvenlik, kişiler tarafından özel güvenlik görevlisi istihdam edilerek; kurum veya kuruluş bünyesinde özel güvenlik birimi kurularak veya özel güvenlik şirketlerinden hizmet satın alınmak suretiyle sağlanabilmektedir. Özel güvenlik şirketlerinin kurucu ve yöneticilerinde ilgili kanunun 10 uncu maddesinin (a) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlar aranmaktadır. Yöneticilerin ayrıca dört yıllık yüksek okul mezunu olmaları, Kanunun 10 uncu maddesinin (e) bendinde belirtilen şartı taşımaları ve 14 üncü maddesinde belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmaları gerekmektedir. Kurucu ve yöneticilerde aranan şartların kaybedilmesi halinde iki ay içinde eksiklik giderilmediği veya bu kurucu ve yöneticiler değiştirilmediği takdirde faaliyet izni iptal edilmektedir. Bu şirketler tarafından üçüncü kişi, kurum ve kuruluşlara sağlanacak koruma ve güvenlik hizmetleri, hizmetin başlamasından en geç bir hafta önce ilgili valiliğe yazılı olarak bildirilmelidir.Diğer yandan, acil ve geçici nitelikteki koruma ve güvenlik hizmetlerinde süre kaydı aranmamaktadır.

Yabancıların Türkiye’de Özel Güvenlik Hizmeti Vermesi

Bahsedildiği üzere, 5188 sayılı Kanunun 5. maddesinde “Yabancı kişilerin özel güvenlik şirketi kurabilmesi ve yabancı şirketlerin Türkiye’de özel güvenlik hizmeti verebilmesi mütekabiliyet esasına tâbidir” hükmüne yer verilmiştir. Bu hükme paralel düzenleme Yönetmeliğin 11. maddesinde de yer almaktadır. Bu hükme göre, T.C. vatandaşı olmayan (yabancı) kişiler, Türkiye’de özel güvenlik şirketi kurabilecekleri gibi yabancı bir şirket de Türkiye’de özel güvenlik hizmeti verebilmektedir. Yabancılar özel güvenlik şirketine ortak olabilmektedir. Yine Yönetmeliğin 11. maddesine göre, yabancı kişiler bir özel güvenlik eğitim kurumunda uzman eğitici olarak da istihdam edilebilmektedir.

Burada özellikle dikkat edilmesi gereken husus ise, yabancıların Türkiye’de özel güvenlik hizmeti alanında faaliyette bulunabilmelerinin mütekabiliyet (karşılıklılık) esasına bağlı olmasıdır. Mütekabiliyet kavramını açıklamak gerekirse, Türkiye’de faaliyette bulunmak isteyen yabancının kendi ülkesinde, Türkiye vatandaşlarına özel güvenlik alanında faaliyette bulunma hakkı tanınıyorsa, o yabancıya Türkiye’de özel güvenlik alanında faaliyette bulunmasına izin verilmektedir.

Özetlemek gerekirse, yabancı bir şirketin Türkiye’de özel güvenlik hizmeti vermesi, Türkiye’de kurulan bir şirkette yabancı ortak bulunması veya bir özel güvenlik eğitim kurumunda uzman eğitici olarak yabancı uyruklu kişilerin istihdamı mütekabiliyet esaslarına göre Kanunda belirtilen şartlara tabi olmaktadır. Bu alanda mütekabiliyetin mevcut olup olmadığı hakkında Dışişleri Bakanlığı bilgi sahibidir.

Yabancılar Türkiye’de Nasıl Özel Güvenlik Şirketi Kurabilir?

Özel güvenlik şirketlerinin kişi ve kuruluşlara sağlayacakları koruma ve güvenlik hizmetleri için yazılı sözleşme düzenlenmektedir. Bu sözleşmelerde hizmeti alacak kişi veya kuruluşun adı, adresi, hizmetin kapsamı, personel sayısı, hizmetin süresi ve diğer hususlar belirtilmektedir. Hizmet sözleşmesinin bir sureti koruma ve güvenlik hizmetine başlamadan en az bir hafta önceden ilgili şirket tarafından valiliğe verilmektedir. Ayrıca, istihdam edilen özel güvenlik personelinin listesi ve bunların özel güvenlik mali sorumluluk sigortası poliçelerinin birer sureti personel göreve başladığı tarihten itibaren on beş gün içinde ilgili şirket tarafından valiliğe teslim edilmektedir.

Yabancılar Türkiye’de özel güvenlik şirketi kurabilmek için Bakanlığa yapacakları özel güvenlik faaliyet iznine dair başvurularda aşağıdaki belgeleri temin etmeleri gerekmektedir.

 • Şirketin ana sözleşmesinin yayımlandığı ticaret sicili gazetesinden bir örnek,
 • Hisse sahipleri ve yöneticilerin nüfus cüzdan fotokopisi, imza sirküleri ve yerleşim yeri belgesi,
 • Şirketi temsil edecek yöneticiler için yetki belgesi,
 • Hisse sahipleri ve yöneticilerinin adli sicil kayıtları,
 • Yöneticilerin dört yıllık yüksekokul mezunu olduğunu belgeleyen diploma veya diploma yerine geçen belge,
 • Yöneticilerin özel güvenlik temel eğitimi sertifikası.

Yukarıdaki belgelerin incelenmesinden sonra Kanunda öngörülen şartları taşıdığı anlaşılan şirketlerin kurucu ve yöneticileri hakkında güvenlik soruşturması yapılmaktadır.Soruşturma sonucu, faaliyet izni almaya hak kazanan şirketlere ruhsat harcını yatırmalarını müteakiben Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet İzin Belgesi düzenlenmektedir. Faaliyet izin belgesi özel güvenlik şirketinin kurucusuna, yöneticisine, kanuni vekiline veya özel güvenlik şirketlerince yetkilendirilen kişiye elden teslim edilmektedir.

Yabancıların Türkiye’de özel güvenlik şirketi yatırımları hakkında sorularınız bulunuyorsa, bize yorumlar kısmından iletebilirsiniz.

Av. Batın Yılmaz

Potansiyel bir iş sözleşmesini yansıtan yukarıdaki şartlar yalnızca ek tartışmalar için bir temel olarak sunulmuştur ve yasal olarak bağlayıcı bir yükümlülüğü yoktur. Tüm tarafların dahil olduğu bir sözleşme son haliyle yazılı olarak yapılmadıkça yasal olarak bağlayıcı hiçbir yükümlülük oluşmayacak, olduğu ima edilmeyecek ya da olduğu sonucuna varılmayacaktır.

İlgili Makaleler

2 Yorum

 1. Merhaba
  son günlerde dikkatimi çeken Güvenlik elemanlarının

  TikTok denen internet sitesinde sabaha kadar canlı yayın yapmaları guruplar halinde.

  Yani Güvenlik isine bakmıyorlar oturdukları kulübelerde
  canlı yayın yapmaktalar.
  Sizlere haber verme ihtiyacı duydum.

  sizler gibi güvenlik şirketlerine haberdar edip calisanlarinizi kontrol edin.
  Asil görevlerini unutmuş durumdalar.

  A. mahir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu