Türkiye'de Yatırım

Yabancılara mülk kiralama ve satma rehberi

Türkiye’de başta sahil şeritleri olmak üzere konut sahibi olmak isteyenler için oldukça cazibe merkezi bir ülkedir. Uygun yasal koşullar ve ödeme seçenekleriyle yabancı uyruklu kişilerin konut kiralaması için elverişli koşullara sahip olan ülkede, yabancıların konut kiralama ve satın alma işlemleri için bazı prosedürler bulunmaktadır.

 

Yabancılara ev kiralarken nelere dikkat edilmelidir?

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nda çok kritik bir düzenleme için adım atılıyor.

Düzensiz göçle mücadelede daha verimli sonuçlar alınabilmesi için Türkiye’ye giriş yapan ve resmi olarak herhangi bir izni bulunmayan yabancılara gayrimenkullerini kiraya verenlere yönelik cezai yaptırım geliyor.

GAYRİMENKUL KİRALAMALARI DA EKLENECEK

Bu kapsamda ilgili kanunun idari para cezalarını düzenleyen 102. maddesinde değişiklik öngörülüyor.

Söz konusu maddede yer alan ‘Geçerli seyahat belgesi, Türkiye Cumhuriyeti yetkili makamlarından verilmiş yabancı kimlik kartı, ikamet izni veya geçerli yol izin belgesi olmayan yabancı şahısların ülkeye girmesine, ülkeden çıkarılmasına, ülke içinde herhangi bir araç veya binek hayvan vasıtasıyla veya yaya olarak seyahat etmesine imkan sağlayan kişilere..” şeklindeki ifadeye ”konaklamasına imkan sağlayan kişiler ile mülkiyetindeki gayrimenkulünü kiralayanlara” ibaresi de eklenecek.

KOMİSYONDA GÖRÜŞÜLÜYOR

‘Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi içerisinde yer alan düzenleme TBMM İçişleri Komisyonunda görüşülmeye de başladı.

HER BİR YABANCI İÇİN BİN TL CEZA

Teklifin yasalaşması halinde ikamet izni olmayan yabancılara evini kiraya verenlere, kanunlarda ayrıca suç olarak tanımlanmayan eylemleri nedeniyle tespit edilen her bir yabancı sayısınca bin Türk Lirası idari para cezası uygulanacak.

Kırklareli Valiliği 2017 yılında aldığı bir karar ile il genelinde yabancılara izinsiz ev kiralayana ceza uygulamasına başlamıştı.

30 GÜN İÇİNDE ÖDENECEK

İzinsiz kiralamalara karşı kesilecek idari para cezaları, gayrimenkulün bulunduğu valilik ya da kolluk birimlerince uygulanacak ve verilen para cezaları için ise tebliğ tarihinden itibaren otuz gün ödeme süresi tanınacak.

Aynı kanunda yer alan diğer maddelere göre Türkiye’ye yasa dışı giren veya Türkiye’yi yasa dışı terk eden ya da buna teşebbüs eden yabancılar hakkında iki bin TL, Türkiye’ye girişleri yasaklanmış olmasına rağmen Türkiye’ye girebilmiş olanlar ile tanınan sürede Türkiye’den ayrılmayanlar ve işlemler sırasında kaçanlar hakkında bin lira para cezası uygulanıyor.

Yabancılar Türkiye’de Konut Kiralamak İçin Ne Yapmalıdır?

Türkiye’de ikamet izni almış yabancı uyruklu kişiler ev kiralama hakkına sahiptir.
Yabancılar için konut kiralama sürecinin en önemli parçası kira kontratıdır. Kira kontratı, mülk sahibinin evini kiracının kullanımına bırakması ve kiracının da bu evi kira bedelini ödeyerek kullanmasını resmileştiren bir yazılı bir belgedir. Kira kontratı kiracı ve taşınmaz mülk sahibi arasında söz konusu olabilecek sorunlara karşı güvenlik önlemi görevi görür.

Kira Kontratında Yer Alması Gereken Maddeler Nelerdir?

Yabancı uyruklu kiracı ile mülk sahibi arasında yapılacak kira kontratında şu bilgilerin yer alması zorunludur:

 • Daire numarası
 • Evin bulunduğu mahalle
 • Evin bulunduğu sokak ve cadde
 • Kiralanan mülkün cinsi
 • Mülk sahibini adı ve soyadı
 • Mülk sahibinin T.C. kimlik numarası
 • Mülk sahibinin adresi
 • Kiracının adı soyadı
 • Kiracının T.C. kimlik numarası*
  (*Çalışma izni vermeye veya aynı zamanda ikamet izni yerine geçen “Çalışma İzni Muafiyet Teyit Belgesi” düzenlemeye yetkili kurumlardan; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Ekonomi Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanlığına, YÖK Başkanlığına, müracaat eden yabancıların kayıtlarının bu kurumlar tarafından Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne elektronik ortamda gönderilmesi halinde yabancılara mahsus kimlik numarası almaları mümkündür.)
 • Kiracının adresi
 • Kira kontratının başlangıç tarihi
 • Kontratın süresi
 • Aylık kira bedeli
 • Yıllık kira bedeli
 • Kira bedelinin ödenme şekli
 • Mülkün kullanım amacı
 • Mülkün durumu
 • Kiralanan ile birlikte teslim edilen demirbaşlar

Kira Kontratında Başka Hangi Maddeler Bulunmalıdır?

Kira kontratında iki tarafın da hakkını koruyan şu maddelerin yer alması gerekir:

 • Kiracı, kiraladığı mülkü özenle kullanmalıdır.
 • Kiracı, kiraladığı mülke yakın oturan kişilere ve komşularına karşı iyi niyet kuralları dahilinde davranmalıdır.
 • Kiracı, kiraladığı mülkü üçüncü kişilere kiraya veremez ve devredemez.
 • Kiracı, mülk sahibinin yazılı izni dışında mülk içinde değişiklik yapamaz. Tadilat, onarım, yenileme gibi işlemler için mülk sahibinin iznini almak zorundadır.
 • Kiracı, kira kontratı sona erdikten sonra kontratın uzatılmaması halinde mülkü sahibine aldığı gibi devretmekle yükümlüdür. Mülk kiralanırken evde bulunan demirbaşlarda zarar ya da eksiklik varsa bu zararın mülk sahibine ödenmesi zorunludur.
 • Kiracı, kira kontratı sona erdikten sonra evin satılığa çıkarılması ya da kiraya verilmesi halinde çıkarılması evin gezilmesine ve incelenmesine izin vermek zorundadır.
 • Kiracı; kiraladığı eve kombi, kalorifer petekleri, uydu, çelik kapı, parke gibi donanımlar yaptırdığı zaman mülk sahibinin yazılı iznini almak durumundadır.
 • Kiralanan evin tahliye edilmesi gereken hallerde, kiracı evi belirtilen süre için boşaltmazsa oluşacak maddi zarardan sorumlu olur.
 • Eğer kira sözleşmesinde depozito şartı varsa, ne için depozito verdiğinizi öğrenin. Evdeki mevcut demirbaşların mevcut durumunu kira sözleşmesinde yer almasına dikkat edin. Depozitoyu geri almanızdaki temel kural, demirbaşların kira sözleşmesi yapıldığı zamanki durumu ile evden çıkarken ki durumu arasındaki farktır.

Yabancılar Türkiye’de Mülk Satın Almak İçin Ne Yapmalıdır?

Yabancı uyruklu kişiler, kanunda belirtilen sınırlamalara uymaları kaydıyla Türkiye’de konut, iş yeri, arsa, tarla gibi taşınmazları satın alabilir. Eğer yabancı uyruklu kişi tarla ya da arsa alacaksa bu arazi üzerinde nasıl bir yapı inşa edeceğini 2 yıl içinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bildirmek zorundadır.

Satış Sözleşmesi Nasıl Olmalıdır?

İlgili kanuna göre taşınmaz mülkiyetinin devri, tapu müdürlüklerinde imzalanacak resmi senet ve tescil ile mümkündür. Bu nedenle devir işlemleri mutlaka tapu müdürlüklerinde yapılmalıdır.

Yabancıların Mülk Satın Almasındaki Sınırlamalar Nelerdir?

İlgili kanuna göre yabancıların mülk satın almasında aşağıda belirtilen sınırlamalar geçerlidir:

 1. Türkiye genelinde yabancı uyruklu bir kişi, en fazla 30 hektar taşınmaz satın alabilir.
 2. Yabancı uyruklu bir kişi askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölgelerinde mülk satın alamaz. Kiralamak ise ancak özel izinle mümkün olur.
 3. Yabancı uyruklu gerçek kişiler, özel mülkiyete konu ilçe yüz ölçümünün %10’una kadar taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinebilir.
 4. Satın alma amacına uygun kullanılmadığı yasal kurumlarca tespit edilen, yapı inşa etmek için satın alınmasına rağmen 2 yıl içinde yapı türü hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bilgi verilmeyen mülkler resmi kurumlar tarafından tasfiye edilebilir.
 5. Kendi ülkesindeki yasalara uygun şekilde kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketler için yukarıda bahsedilen sınırlamalar geçerli değildir.

Mülk Satın Almak İçin Nasıl Bir Prosedür İzlenmelidir?

Devir işlemleri için tapu müdürlüklerine ön başvuru yapılmalıdır. Ön başvuru için sıra numarası almak gerekir. Bunun için 181 numaralı telefon aranabilir, https://randevu.tkgm.gov.tr/ adresinden başvuru yapılabilir.

Ön başvurudan sonra  mülkü satacak ve satın alacak kişilere devir işlemleri için bir gün belirlenir.

Belirlenen gün içinde şu belgelerin hazırlanması gerekir:

 • Taşınmazın tapu senedi belgesi
 • Satın alacak yabancı uyruklu kişinin pasaportu ve fotokopisi (Türkçe tercümesi gerekebilir.)
 • Mülkün bulunduğu belediyeden alınacak “Emlak Rayiç Değeri Belgesi”
 • Konut ve iş yeri vs. gibi binalar için zorunlu deprem sigortası poliçesi
 • Satan kişinin 1 adet, satın alan kişinin 2 adet vesikalık fotoğrafı
 • Satın alan yabancı Türkçe bilmiyorsa yeminli tercüman
 • Eğer devir işlemleri yurtdışında düzenlenen vekaletname ile yapılıyorsa vekaletnamenin aslı veya onaylı örneği (Türkçeye tercümesi olmak zorundadır.

Devir İşlemleri Ne Kadar Tutar?

 • Tapu harcı (Örneğin evin bedeli 100.000 TL ise hem satıcı hem de alıcı bu bedelin %2’si kadar harç bedeli ödemelidir.)
 • Döner sermaye ücreti (2018 yılı için en fazla 260 TL)
 • Tapu müdürlüğüne ödenecek hizmet bedeli (2018 yılı için 480 TL)

Dikkat Edilmesi Gereken Diğer Konular

Taşınmaz mülkün üzerinde ipotek, haciz gibi kısıtlamalar olup olmadığını mutlaka öğrenmelisiniz. Bunun için tapu müdürlüğünden gerekli bilgiyi alabilirsiniz.

Yabancıların ev kiralamak için Türkiye’de ikamet izni olması gerekir. Ancak mülk satın almak için ikamet izni gerekmez.

Mülk satın alma konusunda uzman ve profesyonel emlak şirketleriyle çalışmak her zaman alıcının yararına olur. Bu nedenle mülk satın alma konusunda uzman emlak ve danışmanlık şirketlerinden yardım almanızı öner

Av. Batın Yılmaz

Potansiyel bir iş sözleşmesini yansıtan yukarıdaki şartlar yalnızca ek tartışmalar için bir temel olarak sunulmuştur ve yasal olarak bağlayıcı bir yükümlülüğü yoktur. Tüm tarafların dahil olduğu bir sözleşme son haliyle yazılı olarak yapılmadıkça yasal olarak bağlayıcı hiçbir yükümlülük oluşmayacak, olduğu ima edilmeyecek ya da olduğu sonucuna varılmayacaktır.

İlgili Makaleler

33 Yorum

 1. Merhaba evimi satışa çıkardım ve bugün Hong Konudan yazdığını söyleyen biri malum sarı sayfadan iletişime geçti.Çeviri kullandığını ve bu site üzerinden zorlandığını söyleyip whatsapp tan iletişime geçmek istiyor.Acaba bu bir dolandırıcılık yöntemi mi yoksa ben mi çok kuşkucuyum? Bu konuda nelere dikkat etmemizi önerirsiniz?

 2. Merhaba, İstanbul’da Market İşletiyorum.Yabancı Uyruklu bir vatandaş iş yerime talip oldu ona iş yerimi devretmek istiyorum.bide arsam var onuda satın almak istiyor parasıda yurt dışında bana diyor.bana diyor bana satışını ver paranı hesabına göndereyim . Bunların satışını vermeden yurt dışından paramı gönderse gönderdikten sonra kendisine devir etsem.devir etmedende banka bana nasıl para verecek onuda bilmiyorum lütfen yardımcı olun

  1. Merhaba, iş yeri ve gayrimenkul devri belirli bir bedel karşılığında devri sağlanan maddi değer niteliğindedir. Ücretini almadan devir yapmanız durumunda ilerde birden çok problemle karşılaşabilirsiniz. Bu işlemlerde riskin en aza indirilmesi için çeşitli sözleşme şartları mevcuttur. Bu konu ile ilgili 0539 939 36 89 numaramızdan destek alabilirsiniz.

 3. Merhaba ben İstanbul dan daire satın almak istiyorum. Mülk sahibi olunca vize işlemleri nasıl olacak.

  1. Merhaba, gayrimenkul aldıktan sonra ikamet iznine başvurmanız durumunda rahatlıkla oturma izni alabilir ve istediğiniz sürece uzatarak Türkiye’ye giriş ve çıkışlarda sorunsuz geçiş yapabilirsiniz. Gayrimenkul üzerinden alınan oturma izinlerinde 5 yıl sonra vatandaşlığa başvuru hakkınız olduğunu unutmayın.

   Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

 4. Merhaba
  Evimi yabancıya kiraya verirken kiralamak isteyen Yabancı kişinin kira kontratı süresini kapsayan ikamet izin belgesi (residence permit document) Olması zorunluluğu var mıdır?
  Bunu kişiden istemeli miyim?
  Yabancı bir kişinin ev kiralayabilmesi için şartlar nelerdir?
  Şimdiden teşekkürler.

  1. Merhaba, yabancıların ev kiralaması için ikamet izni olmasına gerek yoktur, pasaportu üzerinden kira kontratı düzenleyebilirsiniz.

   Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

    1. Merhaba, ikamet izniniz dışındaki ilçelerden de kiralama işlemi yapabilmeniz mümkündür. Ancak İl Göç İdaresi tarafından periyodik olarak kontrollerin yapıldığı bilinmektedir. Bu sebeple ikamet izninizin olduğu şehrin dışında yaşamanız durumunda ikamet izninizin kesintiye uğraması mümkün ve muhtemeldir.

  1. Merhaba, evet bir seneye mahsus bir senelik ikamet izni alabilirsiniz fakat uzatamasınız.

   Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

 5. iyi gunler
  esim Rus vatandasi, Antalya da 1 yil boyunca kalmak istiyoruz. Ev kiraladigimiz taktirde esime hangi sekilde vize vericekler ? yada 1 yil kalma hakkina sahip olabilirmi ?
  tesekkurler

  1. Merhaba, evet yabancının ev kiralaması durumunda bir senelik kısa dönem ikamet iznine başvuru yapabilirsiniz.

   Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

 6. Merhaba

  Benim değişik bir sorum olucak. TMSF üzerinden bir daire almak istiyorum ve şuan da içinde Hollanda vatandaşı turk uyruklu birisi oturuyor. Kira kontratı yapmak istemiyor, eve almıyor kapısında pitbull köpek bulunduruyor ve eğer evden çıkarsam eve zarar veririm diyor. Bu konu da nasıl bir yol izlemem gerekir. Bu konuda ki haklarım nelerdir. Teşekkürler.

  1. Merhaba, tapu sizin adınıza geçtikten sonra içinde ki kiracıyı istemiyorsanız, kiracı 90 gün içinde evi boşlatmak zorundadır, boşlatmaz ise polis zoruyla boşaltılır, eve zarar vermesi halinde 2 şahitle tutanak tutup mahkemeye verebilir zararınızı tanzim edebilirsiniz.

   Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

 7. Merhaba;
  Yabancıya kiralama yapılırken Kira sözleşmesinde türkçe-ingilizce olmak zorunluluğu varmı?

  1. Merhaba,
   Hayır, kira sözleşmesinde Türkçe-İngilizce olmak zorunluluğu yoktur.

   Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin.
   https://g.page/r/CWsEzaKWy1xwEAQ/review

 8. Çinli 35 yaşlarında bir Kadın normal yasal Yoldan uçarak İstanbul a geldi ve Dairemi kiralamak istiyor…kiraya verebilirmiyim yoksa bir Sorun çıkarmı ileride… Kendisi bu Daireye İkametini yaptırtabilirmi, Faturalar vs. kendi Adına gelebilmesi için. Sonuçta kendisine Kira kontratı şahsına yapabilirmiyim…
  Bu Şahıs Türkiye de bir Arsa satın alsa, burada yaşamak için resmi oturma Müsaade si hemen alabilirmi ve olursa bunun Prosedürü ayrıntılı şekilde nedir ?!…
  acil Cevabınız için teşekkürler

  1. Merhaba,
   Evet, dairenizi yabancıya kiraya verebilirsiniz ve yasal şekilde Türkiye’de ikamet ettiği sürece sorun olmaz. Kendisi de noter onaylı kira kontratı üzerinden oturma izni başvurusunda bulunabilir. Yabancılar oturma izni kartı aldıktan sonra faturaları kendi üzerine alabilirler.
   Türkiye’de taşınmaz satın alan yabancılar o adreste ikamet etmeleri şartıyla, Tapu üzerinden kolay bir şekilde oturma izni alabilirler. Arsa sahibi olan yabancılar için bu konuda ayrı bir uygulama bulunmamaktadır.

   Düşünceleriniz bizim için önemli. Bizden aldığınız hizmetten memnun musunuz? lütfen memnuniyetiniz oranında yıldız verip yorum yapın.Tıklayınız

 9. Merhaba ve iyi günler,

  ben almanya da yasiyorum ve alman pasaportuna sahibim. Türkiye de ev kiralamak istiyorum. Izin yaptigim zaman orda kalabilmem icin. Kalmadigim günlerde baska sahislara kira (günlük) bedeli karsinda devam kiralamak istiyorum (örnegin bu sitelerde: “Airbnb, booking.com”.

  Bu mümkün mü?

  Saygilar,

  Yasin. Ü

  1. Merhaba, bu konu daha çok evi kiraladığınız mal sahibi ile sizin aranızdaki bir durumdur, ev kiralaması yaparken bunu mal sahibine söylerseniz kendisi de izin verirse yapabilirsiniz, aksi taktirde mümkün değildir.

 10. Merhaba, dairemi vereceğim kişi Iraklı oturum izni almış bir kadın(anneanne). Kadının kızı 6 yıldır Türk biriyle evli ve eski eşinden bir çocuğu var. Çocuk, ıraklı annenesi ile yaşıyor. Velayet Türk babada . Şimdi Anneanneye ikameti belli olması için kontrat yapmalıyım. Aynı zamanda torunu için okul kaydı gerekli. Onun içinde velayeti alan türk babaya kontrat yapmalıyım. Kafam allak bullak. Ne yapacağım. 🙂 🙁

 11. Merhaba, Dairemi ıraklı bir karı kocaya kiraya verdim. Fakat oturma izinleri vs yok. sadece ırak kimlikleri ve pasaportu var. Bir sorun yaşarmıyım hukuki açıdan. sözleşmeye pasaportunda yazan bilgileri yazdım.

  1. Merhaba
   Iranlıyım ve Türkiye’de bazı dairelerim var. yasal olarak evimi başkalarına kiralayabilir miyim?
   çünkü ben yabancıyım

 12. Günaydın.Ben bir konuda bilgi alma.k istiyorum.ben binamızda yöneticiyim.Bir kat maliki evini ıraklı bir aileye kiraya verdi.Benim öğrenmek istediğim şu :yönetimin izni olmadan ,tüm kat maliklerinin izni olmadan evini yabancı uyruklu birine kiralayabilir mi? bu konuda kanun ne diyor?cevap verirseniz çok sevinirim.teşekkür ederim.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu