Türkiye'de Yatırım

Türkiye’de Yabancı Yatırımcılara Sunulan Devlet Teşvikleri

Türkiye yabancı yatırımcıları kendine çekmek için oldukça şahane fırsatlar sunuyor. Ülke içinde yatırım yapmak isteyen yabancılar için pek çok devlet teşviki sunuluyor. Bu teşvikler sayesinde yatırımcılar daha verimli ve karlı bir şekilde faaliyet gösterebiliyorlar.

 

Yabancı yatırımcılara sunulan devlet teşvikleri

 

Şimdi Türkiye’deki yatırım yapmak isteyen yabancıların faydalanabileceği devlet teşviklerine daha yakından bakalım.

KDV İstisnası
Yatırım teşvik belgesi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından satılan alınacak makine ve ekipman için KDV (katma değer vergisi) ödenmez.

Gümrük Vergisi Muafiyeti
Yatırım teşvik belgesi kapsamında yurt dışından satın alınacak makine ve ekipman için gümrük vergisi ödenmez.

Vergi İndirimi
Gelir ve kurumlar vergisi; toplam indirimli vergi tutarı, yatırıma katkı oranına ulaşıncaya kadar indirim oranları üzerinden hesaplanır. Yatırıma katkı oranı, toplam sabit yatırım tutarının vergi indirimine tabi oranını ifade eder.

Sosyal Sigortalar Prim Desteği (İşçi Payı)
Yatırımla sağlanan  istihdam için yasal asgari ücret tutarı üzerinden hesaplanan sosyal sigorta primi işçi payı devlet tarafından karşılanır. Bu unsur sadece yatırım teşvik belgesi kapsamında Bölge 6’da yapılacak yatırımlar için geçerlidir. Sosyal Sigortalar Prim Desteği için herhangi bir üst sınır bulunmaz ve 10 yıl süreyle geçerlidir.

Sosyal Sigortalar Prim Desteği (İşveren Payı)
Yatırımla sağlanan istihdam için yasal asgari ücret tutarı üzerinden hesaplanan sosyal sigorta primi işveren payı devlet tarafından karşılanır.

Gelir Vergisi Stopajı İndirimi
Yatırımla sağlanan ilave istihdam için belirlenen gelir vergisi stopaja tabi olmaz. Bu unsur sadece Bölge 6’da yapılacak yatırımlar için geçerlidir. Gelir Vergisi Stopajı İndirimi için herhangi bir üst sınır yoktur ve 10 yıl geçerlidir.

Faiz Oranı Desteği
Faiz oranı desteği, en az bir 1 vadeli yatırım kredileri için sağlanan bir finansman desteğidir. Yatırım teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının % 70’ine kadar kullanılan krediye ilişkin ödenecek faizin/kâr payının belirli bir kısmı en çok ilk beş yıl için ödenmek kaydıyla devlet tarafından karşılanır.

Arazi Tahsisi
Yapılacak yatırımlar için Maliye Bakanlığı yönetmeliklerine göre arazi bulunabilirliğine bağlı olarak yatırım arazisi tahsis edilir.

KDV İadesi
Asgari sabit yatırım tutarı 500 milyon TL’nin üzerindeki stratejik yatırımlar kapsamında gerçekleştirilen bina-inşaat harcamaları için tahsil edilen KDV iade edilir.

Ar-Ge Teşviği

Ar-Ge merkezlerinde en az 15 ve tasarım merkezlerinde ise en az 10 personelin istihdam edilmesi halinde Türkiye’deki Ar-Ge ve tasarım yatırımı projelerine özel teşvikler sunulur. Bu teşvikler 2024 yılına kadar geçerlidir. Bu teşviklerden bazıları şöyledir:

 • Ar-Ge harcamalarının % 100’ünün vergi matrahından düşülür.
 • Düzenlenecek evraklarda damga vergisi ödenmez.
 • Ar-Ge projeleri kapsamında ithal edilen ürünler için gümrük vergisi ödenmez.

 

Yatırım bölgeleri ve uygulanacak teşvikler

 

Yatırım Bölgeleri ve Uygulanacak Teşvikler

1 Ocak 2012 tarihinde yürürlüğe giren yeni teşvik sisteminde dört farklı teşvik türü bulunuyor.  Bu teşvik türleri de ülke genelindeki 6 farklı yatırım bölgesi bölge için farklılıklar gösteriyor. Bu teşvikler şu şekilde;

 1. Genel Yatırım Teşvik Uygulamaları
 2. Bölgesel Yatırım Teşvik Uygulamaları
 3. Büyük Ölçekli Yatırım Teşvik Uygulamaları
 4. Stratejik Yatırım Teşvik Uygulamaları

Bu teşvik uygulamalarında 6 farklı bölge vardır. Yatırım yapılmak istenen bölgeye göre teşvik türleri değişiklik gösterir.

Genel Yatırım Teşvik Uygulamaları

Yatırım yapılacak bölge fark etmeksizin 1 milyon TL ya da 500.000 TL yatırım yapan yerli ve yabancılar için aşağıdaki teşvikler sunulur.

Gümrük vergisi muafiyeti

Yerli ve yabancı yatırımcılar,  yurt dışından ithal edilen makine ve teçhizat için gümrük vergisi ödemezler.

KDV Muafiyeti

Yerli ve yabancı yatırımcılar, yurt dışından ya da iç piyasadan tedarik edilen makine ve teçhizat için %18’lik katma değer vergisi (KDV) ödemezler.

Bölgesel Yatırım Teşvik Uygulamaları

Türkiye genelinde belirlenen 6 bölge içinde yatırım yapmak isteyen yerli ve yabancı yatırımcılara, seçtikleri bölgeye göre çeşitli teşvikler sunulur. Herhangi bir bölgede faaliyet göstermek isteyen yatırımcılar gümrük vergisi ve katma değer vergisinden muaftır. Bu yatırımcılara devlet tarafından üretim tesisi kurmaları için de arazi tahsis edilir.

Bunların dışında yine değişen oranlarda işçi ve işveren için sosyal sigortalar prim desteği verilir. Özellikle 6. bölgede, yani ülkenin kalkınmaya daha çok ihtiyaç duyan doğu illerinde yatırım yapmak isteyen kişilere daha cazip teşvikler sunulur. Örneğin 6. bölgede yatırım yapmak isteyen yatırımcılar 10 yıl süreyle gelir vergisi stopajı indirimi alır ve %90 oranında vergi indirimi kazanır.

Ayrıca yer aldığı bölge fark etmeksizin 5. bölge unsurlarıyla desteklenecek bazı yatırım alanları vardır. Bunlara örnek olarak şu alanları gösterebiliriz:

 • Maden çıkarma ve/veya işleme yatırımları.
 • Otomotiv, uzay veya savunma sanayisine yönelik test merkezleri, rüzgâr tüneli ve benzer nitelikli yatırımlar.
 • Yenilenebilir enerji üretimine yönelik türbin ve jeneratör imalat
 • Kreş ve gündüz bakımevleri, ilkokul, ortaokul ve lise eğitim yatırımları.

Yine benzer şekilde yer aldığı bölgeye bakılmaksızın 4. bölge teşviklerinden yararlanacak yatırım alanlarından bazıları da şunlardır:

 • Tarım ve orman makineleri imalatı
 • Gıda, içecek ve tütün işleyen makinelerin imalatı
 • Diğer organik ana kimyasal maddelerin imalatı
 • Kimyasal gübre ve azotlu bileşiklerin imalatı
 • Sentetik kauçuk ve plastik hammaddelerin imalatı

Büyük Ölçekli Yatırım Teşvik Uygulamaları

Türkiye teknolojisini, uluslararası piyasalarda rekabetçiliğini ve AR-GE kapasitesin artıracak 12 yatırım alanı için büyük ölçekli yatırım teşvik planı uygulanır ve şu teşvikler sağlanır.

Stratejik Yatırım Teşvik Uygulamaları

Aşağıdaki kriterlere uyan yatırımlar Stratejik Yatırım Teşvik Uygulamaları kapsamında desteklenir.

 • Yatırımla imal edilecek ürüne yönelik yerel üretim kapasitesi ürünün ithalatından az olmalıdır.
 • Yatırım en az  50 milyon TL değerinde olmalıdır.
 • Yatırım asgari % 40 katma değer yaratmalıdır. Rafineri ve petrokimya yatırımlarında bu şart aranmaz.
 • Üretilecek ürünle ilgili toplam ithalat değeri son 1 yıl itibarıyla en az 50 milyon ABD olmalıdır. Türkiye’de üretimi olmayan mallarda bu şart aranmaz.

Av. Batın Yılmaz

Potansiyel bir iş sözleşmesini yansıtan yukarıdaki şartlar yalnızca ek tartışmalar için bir temel olarak sunulmuştur ve yasal olarak bağlayıcı bir yükümlülüğü yoktur. Tüm tarafların dahil olduğu bir sözleşme son haliyle yazılı olarak yapılmadıkça yasal olarak bağlayıcı hiçbir yükümlülük oluşmayacak, olduğu ima edilmeyecek ya da olduğu sonucuna varılmayacaktır.

İlgili Makaleler

23 Yorum

 1. Merhabalar benim bir kaç tane sorum olacaktı.
  1.Alman vatandaşı ama aslen türk olan birisi Türkiye’de şirket kurmak istediği zaman yabancı yatırımcı statüsünde mi oluyor?
  2.Bu yatırımcı Türkiye’de şirket açtığında ortağı Türk vatandaşı olduğu zaman bu teşviklerden mahrum kalıyor mu ?
  3.Sitenizde belirttiğiniz gibi bütün ayrıcalıklar tanınıyor mu?
  4.Şirket açmak isteyen yabancı yatırımcı devlet tarafından arazi tahsisi alabilmek için hangi tür işler yapmalı?

  1. Merhaba,

   1- Şirket kurmak tek başına yatırımcı demek değildir. Yatırım statüsü kazanmak için fabrika açmak, makina parkı oluşturmak vb. gibi şeylere ihtiyaç vardır.

   2- Türk ortaklı şirketlerde teşviklerde daha fazla olmaktadır.

   3- yatırım statüsünde değerlendirilen tüm işlemlerde teşvikler ve ayrıcalıklar bulunmaktadır.

   4- Arazi tahsisi almak için şirket kurmak diye bir şey yoktur. Yatırımcı yapacağı işe göre tahsiz ve teşviklere başvurabilir.

 2. Merhabalar.

  Herhangi bir yurtdışı firması, Türkiye’de bulunan hali hazırda çalışan, (ama çalışma yapmakta olan firma 1 senesini yeni doldurmuş olmaktadır) firmayı devren almak istediğinde ne gibi teşviklerden yaralanabilir veya yararlanabilir mi?

  1. Merhaba, 500 bin dolar ve üzeri bir firma devri gerçekleşecek ise SGK, muhtasar, personel maaşı gibi başlıca konular teşvikler bulunmaktadır.

   Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

 3. merhaba kolay gelsin. Yabancı uyrukluyum (Kırgız vatandaşıyım). Mavi kartı (çalışma izni) almamız çok zor oldu. sonunda aldık. şuanda maaşım yüksek olduğu için otomatik prim borcu çok yüksek çıkıyor. firmamız tarafından her ay ödeniyor. acaba yabancı uyruklu teşvikten yararlanabilir mi? ve nasıl yararlanabilirim? ve hangi yola başvurmalıyız?

  1. Merhaba, maalesef ki sizin durumunuz ile alakalı bir teşvik bulumamaktadır.

   Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

 4. ben dışyatırimci.olarak bir firma actim türkiyede nasil yardimlardan yararlana biliriz yurddışinda aktif olan firmam var yaklaşik 11 yildir

 5. Ben turk asilli kanada vatandasiyim.
  Mugla ili sinirlari icinde boer kecisi uretim ciftligi ve ileride sadece keci eti ve urunleti uzerine turkiye genelinde sarkuteri acmak ve show atlari ve atcilik kurslari yapmak istiyorum.
  Nasil bir yol cize bilirim.
  Ayrica kanadada yillik geliri $300000 olan mulku 2yil sonra benim olacak bir restaurant isletmem var

 6. Merhaba. Yabancı bir ortakla faliyette olan, (üretime gecmis) ges santrali devralip işletmek istiyoruz. Bu durumda nasıl bir teşvik alabiliriz. Teşekkürler

  1. Merhaba, muhasebeciniz ekonomi bakanlığına başvuru yaparak ilgili teşviklerden faydalanmanızı sağlayabilir.

   Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin.
   https://g.page/r/CWsEzaKWy1xwEAQ/review

 7. merhabalar Ayhan DEREKOYLU America dan turkiye ye isterimi tasimak istiyorum bu konuda bana danismanlik yaparsaniz tesekkur ederim telefonum whatsup dan bana ulasabilirsiniz 001 347 4949624

 8. MERHABA;
  BİZ BÜNYEMİZDE YABANCI UYRUKLU BİR MÜHENDİS ÇALIŞTIRACAĞIZ. BUNUNLA İLGİLİ HANGİ DESTEKLERDEN YARARLANDIRABİLİRİZ

  1. Merhaba, yabancı uyruklu mühendis çalıştıranlara herhangi bir destek bulunmadığı gibi yabancı mühendislere çalışma izni almak bir hayli zorlu süreçtir.

 9. Merhaba sayın Yetkili
  biz önümüzdeki senenin ilk yarısında bünyemize yabancı ortak alacagız yabancı ortagın yatırımı 3 ile 5 milyon olacak yaklaşık hangi teşviklerden faydalanabiliriz bizi bilgilendirirseniz memnun olurum

  Saygılarımla
  Erdinç Doru

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu