Türkiye'de Yaşam

Türkiye’deki Yakınlarıma Göçmen Olarak Gitmek İstiyorum, Ne Yapmalıyım?

Türkiye’de yakınlarınız bulunuyor ve göçmen olarak onların yanına gitmek mi istiyorsunuz? O halde bu yazımızda “Türkiye’deki yakınlarıma göçmen olarak gitmek istiyorum, ne yapmalıyım?” sorunuza yasal prosedürler çerçevesinde yanıt bulacaksınız. Öncelikle, geçerli olan vize süresinin bitiminin ardından Türkiye’de belirli bir süre üzerinde ikamet edebilmek için yabancıların oturma iznine sahip olması gerekmektedir. Söz konusu oturma izni yetkili makamlar tarafından bir belge olarak düzenlenmektedir. Vize veya vize muafiyeti sonunda Türkiye’de daha fazla kalmak isteyen yabancılara yetkili emniyet makamlarınca verilen oturma izni belgesine İkamet tezkeresi denilmektedir.

Türkiye’de oturma ya da diğer ismiyle ikamet izni alabilmek için yabancılar tarafından Türkiye’de kalma amacına göre uygun belgelerin hazırlanması suretiyle yetkili emniyet makamlarına müracaat edilmesi gerekmektedir.İkamet izni için yabancıların bulundukları şehirdeki Yabancılar Şube Müdürlüğüne veya varsa İlçenin Yabancılar Büro Amirliğine bizzat başvuru yapmaları gerekmektedir. Türkiye’deki yakınlarına göçmen olarak gitmek isteyen ve Türkiye’de yaşamak isteyen yabancılar da belirli prosedürlere tabi tutulmaktadır.Yazımızın devamında göçmenlere yönelik bilinmesi gereken bazı detayları bulabilirsiniz.

Oturma/İkamet İzni                    

Oturma izni, yabancıların Türkiye’de yasal olarak ikamet ettiklerini, Türkiye’de ne kadar süreyle hangi amaçla kalacaklarını belgelemek ve istenildiği zaman yetkili makamlara gösterilmek amacıyla kullanılmaktadır.İkamet tezkereleri kalış amaçlarına uygun olarak, bir defasında en fazla 5 yıla kadar süreyle geçerli olmak üzere düzenlenmektedir. Toplamda 4 defa uzatılabilmektedir.Türkiye’ye gelen yabancılar 180 gün içerisinde 90 güne kadar ikamet izni almadan kalabilmektedir. Ancak bu süreden daha fazla kalmak isteyen yabancıların kalış amaçlarına göre ikamet tezkeresi almaları zorunluluğu getirilmiştir.

Yabancıların ikamet izni ya da oturma iznini uzatmak için süresi bitmeden veya sürenin bitim tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde yetkili emniyet makamlarına müracaat etmesi gerekmektedir. Bu süreyi geçiren yabancılara verilecek ikamet izinlerinden ihlal edilen sürenin harcı bir kat fazla ile tahsil edilmektedir. İkamet tezkeresinin harçları karşılılık esasına göre Maliye Bakanlığınca belirlenmekte ve her yılbaşında Resmi Gazetede yayımlanmaktadır. Diğer yandan, yabancıların Türkiye‘deki seyahatlerine ilişkin kanun hükümleri gereğince, yabancıların oturma izni alabilmeleri için geçerli pasaportlarını ibraz etmeleri gerekmektedir. Oturma izni belgesini kaybeden yabancıların kayıp olduğuna dair, bağlı bulunan polis merkezi görevlileri tarafından tanzim edilecek kayıp eşya tutanağı ile birlikte en kısa sürede ilde Emniyet Müdürlükleri Yabancılar Şubesine, ilçelerde ise Yabancılar Bürolarına müracaat etmek suretiyle yeni ikamet tezkeresi almaları gerekmektedir.

Yakınları Nedeniyle Türkiye’de Oturma İzni Hakkı Olan Yabancılar

Türkiye’de öğrenim amaçlı oturma izni bulunan yabancıların eş ve çocuklarına “refakat” amaçlı ikamet izni verilmektedir. Anne, baba ve diğer yakınlarına ise uzun süreli “ziyaret” amaçlı vize alarak gelmeleri halinde ziyaret amaçlı olarak ikamet tezkeresi düzenlenebilmektedir.

Diğer yandan, Türk soyundan ve Türk kültürüne bağlı olan yabancıların, 1. veya 2. derece yakınlarını, Türkiye’de üretici duruma gelinceye kadar, beslenme, barınma, sağlık gibi her türlü giderlerini karşılayacaklarını ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nden iskân ve iskân yardımı istemeyeceklerini belirten noter tarafından düzenlenen taahhütname, göçmen adaylarının isim listesi, noter tasdikli nüfus cüzdanı sureti ve göçmen olarak getirmek istediklerine dair dilekçe ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlükleri’ne müracaat etmeleri gerekmektedir.

Türkiye’ye Göçmen/Sığınmacı Olarak Gelebilmek için Gereken Şartlar

Türkiye’nin de taraf olduğu 1951 Tarihli Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Cenevre Sözleşmesi’nde mülteciliğin tanımını “ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşünceleri yüzünden” zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için, vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan, bu ülkenin korumasından yararlanamayan,  ya da söz konusu korku nedeniyle,  yararlanmak istemeyen kişi olarak ifade etmektedir.

Bu kapsamda, yukarıda izah edilen şartları taşıyan yabancılar herhangi bir ülke kısıtlaması olmaksızın yetkili makamlara göç talebinde bulunması halinde durumları bakanlık tarafından 1994/6169 sayılı İltica-Sığınma yönetmeliği çerçevesinde değerlendirilmektedir.Türkiye’ye iltica eden veya başka bir ülkeye iltica etmek üzere Türkiye’den ikamet izni talep eden yabancılardan, Türkiye’ye yasal yollardan gelenler bulundukları yer valiliklerine, yasal olmayan yollardan gelenler ise giriş yaptıkları yer valiliklerine gecikmeden müracaat etmeleri istenmektedir. Makul olan en kısa süre içerisinde müracaat etmeyen yabancıların gecikme nedenlerini açıklamak ve bu konuda yetkili makamlarla işbirliği yapmaları gerekmektedir. Sonuç olarak, Türkiye’deki yakınlarına göçmen olarak gitmek isteyen yabancıların yukarıda belirtilen hususlara dikkat etmesi tavsiye edilmektedir. Bu yazımızda “Türkiye’deki Yakınlarıma Göçmen Olarak Gitmek İstiyorum” sorunuza yanıtları aramaya çalıştık, eğer sorularınız olursa yorumlar kısmından bize ulaştırabilirsiniz.

Av. Batın Yılmaz

Potansiyel bir iş sözleşmesini yansıtan yukarıdaki şartlar yalnızca ek tartışmalar için bir temel olarak sunulmuştur ve yasal olarak bağlayıcı bir yükümlülüğü yoktur. Tüm tarafların dahil olduğu bir sözleşme son haliyle yazılı olarak yapılmadıkça yasal olarak bağlayıcı hiçbir yükümlülük oluşmayacak, olduğu ima edilmeyecek ya da olduğu sonucuna varılmayacaktır.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu