Türkiye'de Yaşam

Yabancı Dernek ve Vakıflar Türkiye’de Nasıl Şube Açabilir?

Yabancı Derneklerin Türkiye’de Şube Açması

Bahsettiğimiz üzere yabancı derneklerin Türkiye’de şube veya temsilcilik açmaları ancak belirli kriterlerin ve izinlerin tamamlanması ile mümkündür. Türkiye’de temsilcilik açmış yabancı dernekler de tıpkı yerli derneklerde olduğu gibi Dernekler Kanunu’na tabi olmaktadır. Yabancı bir ülkede kurulmuş ve faaliyet gösteren bir derneğin, Dışişleri Bakanlığı’ nın görüşü alınarak, İçişleri Bakanlığı’nın nihai izni ile Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında şube veya temsilcilik açarak faaliyetlerde bulunmasının önünde yasal bir engel bulunmamaktadır. Başvurular doğrudan İçişleri Bakanlığı’na yapılmaktadır ve şube açma başvurularında yönetmelikte belirtilen ve derneğin unvanı, ikamet adresi, yönetim ekibi, faaliyet alanı, yasal defter kayıtları gibi bilgilerini açıkça gösteren bazı belgelerin de temin edilmesi gereklidir. Değerlendirme sonucunda uygun görülen yabancı dernekler Türkiye’de şube açabilir ve Dernekler Kanunu çerçevesinde ülkede faaliyetlerine devam edebilmektedir. Yabancı derneklerin Türkiye’de şube ve temsilcilik açmaları için aşağıdaki belgeleri eksiksiz olarak temin etmeleri gerekiyor:

  • Yabancı STK’nın, apostil şerhi bulunan orijinal dilindeki statüsü ve statünün tamamının noter onaylı Türkçe çevirisi.
  • Yabancı STK’nın yetkili organı tarafından oy birliği veya oy çoğunluğu ile alınmış, şube kurucusu olarak görevlendirilen kişinin/kişilerin de belirtildiği, Türkiye’de şube açılmasına dair karar örneğinin ıslak imzalı orijinali ile noter onaylı Türkçe tercümesi,
  • Şube kurucusu olarak görevlendirilen kişiler veya yabancı STK’nın yetkilisi tarafından her sayfası imzalanmış Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen başvuru formu,
  • Şube kurucusu olarak görevlendirilen kişiler tarafından her sayfası imzalanmış, Dernekler Yönetmeliği’nde bulunan örneğe uygun hazırlanmış Türkiye Şubesi Statüsü,
  • Şube kurucusu olarak görevlendirilen kişiler arasında yabancı uyruklular varsa, bunların Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olduklarını gösterir ikamet tezkeresinin (çalışma izni) aslı.

Eğer şube açılışı Büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde yapılacaksa, tüm belgeler birer arttırılarak temin edilmelidir. Ek olarak belirtelim, İçişleri Bakanlığı tüm evraklar eksiksiz olarak temin edilse bile şube açılışı farklı sebepler ile reddedebilme hakkına sahiptir, bu konuda tüm takdir yetkisi ilgili birimlerde bulunur.

Yabancı Vakıfların Türkiye’de Şube Açması

Derneklerden farklı olarak, global anlamda işbirliği sağlanmasında lüzum görülen hallerde vakıflar, karşılıklılık kriteri gözetilmek şartıyla ve Dışişleri Bakanlığı’nın görüşü alınmak suretiyle, İçişleri Bakanlığı’nın verdiği izinle Türkiye’de şube veya temsilcilik açabilmektedir. Türkiye’de faaliyet göstermesi onaylanan ve şube kuruluşu gerçekleşen vakıflar Medeni Kanun’un ilgili hükümleri kapsamında çalışmalarını yürütebilirler. Başvuru aşamasında gerekli belgeler yukarıda bahsettiğimiz şekilde dernek şube açılışı ile benzerlik göstermektedir. Şube açılışı uygun görülen yabancı vakıflara İçişleri Bakanlığı tarafından süreli ya da süresiz olarak faaliyet izni verilmektedir.

Yabancı dernek ve vakıfların Türkiye’de şube açmaları hakkında sorularınız bulunuyorsa, yorumlar kısmından bize iletebilirsiniz.

Av. Batın Yılmaz

Potansiyel bir iş sözleşmesini yansıtan yukarıdaki şartlar yalnızca ek tartışmalar için bir temel olarak sunulmuştur ve yasal olarak bağlayıcı bir yükümlülüğü yoktur. Tüm tarafların dahil olduğu bir sözleşme son haliyle yazılı olarak yapılmadıkça yasal olarak bağlayıcı hiçbir yükümlülük oluşmayacak, olduğu ima edilmeyecek ya da olduğu sonucuna varılmayacaktır.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu