Türkiye'de EğitimÜniversite Denklik Belgesi

Günümüzde dünyanın her yerinden Türkiye’ye gelen ve sayıları sürekli artan yabancı öğrenciler eğitim ve öğretimlerini Türkiye’nin kaliteli eğitim veren üniversitelerinde devam ettirmektedirler. Bunun yanı sıra birçok yabancı öğrenci de Türkiye’de eğitimini sürdürebilmek için üniversite denklik belgesi alma sürecinden geçmektedir.Türkiye’de yükseköğretimden sorumlu merci olan Yüksek Öğretim Kurulu, yabancı uyruklu öğrencilerin yurt dışındaki üniversitelerden aldıkları diplomaların Türkiye’deki eğitim sistemine denkleştirme işlemini gerçekleştirmektedir.Yabancı bir ülkeden alınan üniversite diplomasının Türkiye’de geçerli olabilmesi için YÖK Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığı’na başvuru yapılarak diploma denklik belgesi alınması gerekmektedir. Yabancı öğrencilerin diploma denklik belgesini alma süreci, başvuru şartları ve diğer hususları hakkında merak edilenleri bu yazımızda bulabilirsiniz.

 

Yabancı Öğrenciler için Üniversite Denklik Belgesi

 

Üniversite Denklik Belgesi Nedir?

Denklik, yabancı öğrenciler tarafından yurt dışında tanınan yükseköğretim kurumlarından alınan ön lisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarının Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarınca verilen ön lisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarına eşdeğer olduğunun tespit edilmesi anlamına gelmektedir. Üniversite denklik belgesi ise; denkliği talep edilen diplomanın Türkiye’de hangi alan ve düzeyde tanındığını gösteren belge olarak tanımlanmaktadır.

Yabancı uyruklu öğrencilerin sahip oldukları yurt dışındaki yabancı ülkelerden alınan diplomalar, üniversite denklik belgesi olmadan Türkiye’deki herhangi bir yükseköğretim kurumu ya da kuruluşta geçerliliğe sahip değildir. Özet olarak, denkliği talep edilen diplomanın Türk yükseköğretim sisteminde hangi akademik alan ve dereceye eş değer olduğunu gösteren belgeye verilen isimdir.

Üniversite Denklik Belgesi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Türkiye’den üniversite denklik belgesi almak isteyen yabancı uyruklu öğrenciler, üniversite denklik belgesi edinme ön başvurusunu YÖK tarafından sunulan hizmet sayesinde internet üzerinden çevrimiçi olarak yapabilmektedir.Öncelikli olarak, http://yok.gov.tr/web/denklikbirimi/anasayfa adresi üzerinden Tanıma ve Denklik başvurusunda gerekli olduğu belirtilen aşağıdaki belgelerin temin edilmesi gerekmektedir.

 • Online denklik ön başvuru formu,
 • Rıza beyanı,
 • Uyruğunda bulunulan ülke tarafından düzenlenmiş kimlik belgesi fotokopisi veya pasaportun kimlik bilgilerini gösterir sayfanın fotokopisi,
 • Tanıma ve/veya Denkliği talep edilen diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ve Türkiye Cumhuriyeti noterleri ya da Türkiye Cumhuriyeti dış temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi,
 • Yükseköğrenim süresince alınan tüm dersleri içeren, ders saatlerini/kredilerini ve ders notlarını gösteren not çizelgesi aslı ve Türkiye Cumhuriyeti noterleri ya da Türkiye Cumhuriyeti dış temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi,
 • Avrupa Birliğine üye ülkelerden alınan diplomalar için Diploma Eki (diploma supplement) aslı ve Türkiye Cumhuriyeti noterleri ya da Türkiye Cumhuriyeti dış temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi,
 • Mezun olunan yükseköğretim kurumuna başka bir yükseköğretim kurumundan transfer edilen dersler var ise bu dersleri gösterir not çizelgesi aslı ve Türkiye Cumhuriyeti noterleri veya Türkiye Cumhuriyeti dış temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi,
 • Bir ülkede faaliyet gösteren yükseköğretim kurumuna bağlı olarak başka bir ülkede faaliyet gösteren yükseköğretim kurumundan alınmış diplomalar için, öğrenim görülen ülke tarafından düzenlenmiş tanıma veya denklik belgesi aslı ve Türkiye Cumhuriyeti noterleri ya da Türkiye Cumhuriyeti dış temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi,
 • Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası kuruluşların çatısı altında kurulmuş yükseköğretim kurumlarından alınmış diplomalara, ilgili yükseköğretim kurumunun faaliyet gösterdiği ülke yetkili makamlarınca düzenlenmiş tanıma veya denklik belgesi aslı ve Türkiye Cumhuriyeti noterleri ya da Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi,
 • Çift uyruklu başvuru sahiplerinin öğrenim süresince öğrenim gördüğü ülkede yaşıyor olduğunu gösterir belge,
 • Yükseköğrenim süresince kullanılan pasaportların giriş-çıkış tarihlerini gösteren ve işlem gören sayfalarının fotokopisi,
 • Yabancı uyrukluların ön lisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarına mezuniyet tanıma veya diploma denklik belgesi başvurusunda bulunmalarının gerekçesini gösteren yazılı beyanları,
 • Denklik başvurusu esnasında istenen tüm belgelerin RENKLİ fotokopisi,
 • Başvuru ücretinin yatırıldığını gösteren dekont.

Yukarıda listelenen belgeler tamamlandıktan sonra, http://denklikbasvuru.yok.gov.tr/denklik/yu-denklik-basvuru-form adresinden Online Tanıma ve Denklik Ön Başvurusu yapılması gerekmektedir.Ön başvuru tamamlandıktan sonra inceleme aşamasına geçebilmek için yine aynı sistemden randevu alınması ve tüm belgelerin YÖK Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığı’na teslim edilmesi gerekmektedir.

Tüm belgelerin eksiksiz olması halinde ön inceleme süreci başlamaktadır. Bir sonraki aşamada başvuru dosyası üzerinde yapılacak incelemenin ardından, Tanıma ve Denklik Komisyonu nihai karar oluşturarak YÖK tarafından başvuru karara bağlanmaktadır. Sonuç olarak denklik verilmesi, ret veya seviye yeterlilik belirleme kararları çıkabilmektedir.  Daha fazla bilgi için, https://denklik.yok.gov.tr/sikca-sorulan-sorular adresini ziyaret edebilirsiniz.

21 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumları görüntüle