Çalışma İzni

Yabancı Çalışma İzni Alma Rehberi

ATA Kurumsal olarak uzman olduğumuz konuların başında gelen yabancı çalışma izni konusunda bir içerik hazırladık. Bu içerik yabancı çalışma izni hakkında en kapsamlı rehber görevi görmekle beraber muhtemel soru ve cevapları içeriğimizin sonunda yer verdik. Merak ettiklerinizi bize yorum kısmında sorabilirsiniz.

Yabancı Çalışma İzni Nedir?

Çalışma izni, Çalışma Bakanlığı tarafından düzenlenen ve yabancının Türkiye’de yasal olarak çalışmasına olanak sağlayan belgedir. Yabancı uyrukluların Türkiye’de yasal olarak çalışabilmeleri için çalışma iznine sahip olmaları gerekmektedir.

Çalışma İzni Nasıl Alınır?

Firmanızda çalışacak yabancı uyruklu personele çalışma izni almak için bazı kriterleri karşılıyor olmanız gerekmektedir.

 • İşyerinde en az 5 Türk vatandaşı sigortalı personel bulunmalıdır.
 • Çalışma izni alınacak yabancının şirket ortağı olması durumunda; 1 yıllık verilen çalışma izninin son 6 ayında 5 sigortalı Türk personel istihdam etme şartı yerine getirilmelidir.
 • Aynı iş yerinde birden fazla yabancı istihdam edilebilmesi için firma; her yabancı için ayrı ayrı 5 Türk vatandaşı personel çalıştırıyor olmalıdır.
 • Şirket, en az 100.000 Türk Lirası ödenmiş sermayeye sahip değilse sermaye artırımı yapmalıdır.
 • Ödenmiş sermayenin 100 bin TL olmaması durumunda ise geçmiş dönem cironuzun en az 800 bin TL olması gerekmektedir. 
 • Şirket ortağı yabancının 40.000 TL’den az olmamak üzere sermaye payının en az yüzde 20 hissedarı olması zorunludur

Yabancı personel istihdam etmek isteyen firmalar yukarıdaki koşulları yerine getirmelidir.

Yabancı Çalışma İzni Başvurusu İçin Gerekli Evraklar

Yabancıya çalışma izni almak için bazı evraklar gerekmektedir. Bunlar:

 • İş sözleşmesi (İşveren ve yabancı tarafından imzalanması gerekir.)
 • Pasaport sureti (Pasaport Latin harfleriyle yazılı değilse yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı çevirisi de bulunmalıdır.)
 • Diploma ya da Geçici Mezuniyet Belgesi sureti (Türkçe tercümesi yeminli tercüman tarafından onaylı olmalıdır.)
 • 1 adet biyometrik fotoğraf
 • Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi (Kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını göstermeli.)
 • Faaliyet Belgesi
 • Son yıla ait, vergi dairesi veya yeminli mali müşavir onaylı bilanço ve kâr/zarar tablosu gereklidir.

Yukarıda sıralanan bilgi ve belgeler tüm çalışma izni türleri için gereken ortak belgelerdir. Yabancının Türkiye’de çalışmak istediği sektöre göre ayrı bilgi ve belgeler de gerekebilir.

Yabancı Asgari Ücret / Yabancılara Ödenecek Ücretler

Yabancının Türkiye’de bir iş yerinde yasal olarak çalışabilmesi için bazı kriterler ve koşullar sağlanmalıdır. Bunların başında yabancıya çalışma izni almak gerekmektedir. Yabancıya çalışma izni almak için başvuruda bulunurken yabancıya ödenecek ücretin mesleğine uygun şekilde beyan edilmesi gerekmektedir. Bu ücret her meslek grubu için değişiklik gösterebilir.

Asgari Ücret Miktarları

Türkiye’de asgari ücret miktarları güncellendikçe yabancıya ödenmesi gereken taban ücretler de değişmektedir. Çalışma izni başvuru tarihinden sonraki asgari ücret miktarı göz önünde bulundurulmalı ve yabancıya ödenecek taban ücret buna göre beyan edilmelidir.

 • Yabancının görevine göre alacağı ücretin değişkenlik göstereceğini yukarıda belirtmiştik. Buna göre;
  Ev hizmetlerinde çalışacak yabancılar için en az asgari brüt ücret: 13.414,50 TL,
 • Satış elemanı, pazarlama, ihracat görevlisi gibi eleman statüsünde çalışacak yabancılar için asgari ücretin 1,5 katı: 20.121,75 TL,
 • Turizm-Animasyon organizasyon firmalarında akrobat ve benzeri unvanlarda çalışacak yabancılar ile masör, masöz ve SPA terapisti gibi işlerde çalışacak yabancılar için asgari ücretin 2 katı: 26.829 TL,
 • Uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerde çalışacaklar, öğretmenler, doktorlar asgari ücretin 3 katı: 40.243,50 TL,
 • Birim veya şube müdürleri ile mühendis ve mimarlar için asgari ücretin 4 katı: 53.658 TL,
 • Üst düzey yöneticiler, pilotlar ve ön izin talebinde bulunan yönetici mühendis ve mimarlar için asgari ücretin 6,5 katı: 87.194,25 TL

Yabancı için çalışma izni başvurusunda bulunurken ödenecek taban ücretler dikkate alınmalı ve mutlaka buna göre başvuru yapılmalıdır. Aksi hallerde başvuru bakanlık tarafından reddedilecektir.

Çalışma İzni Türleri

Çalışma izninin farklı türleri bulunmaktadır. Bunlar;

 • Süreli çalışma izni,
 • Süresiz çalışma izni,
 • Bağımsız çalışma izni,
 • İstisnai çalışma izni,
 • Turkuaz Kart

Süreli Çalışma İzni

İstihdama ilişkin sektörel ve ekonomik konjonktür değişiklikleri dikkate alınarak, yabancının hizmet akdinin veya işin süresine göre, belirli bir işyeri veya işletme ve belirli bir meslekte çalışmak üzere ilk başvuruda en fazla bir yıl süreyle verilmektedir.

Süresiz Çalışma İzni

Uzun dönem ikamet iznine sahip olanlar veya Türkiye’de kesintisiz en az sekiz yıl ikamet izni ile kalmış olan veya en az sekiz yıl kanuni çalışması olan yabancılara süresiz çalışma izni verilebilmektedir. (4817 sayılı Kanun md.6)

Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü’nün güncel uygulamasında şu an süresiz çalışma izni verilmemektedir.

Bağımsız Çalışma İzni

Bağımsız çalışacak yabancılara Türkiye’de en az “beş yıl” kanuni ve kesintisiz ikamet etmiş olmaları, yapacaklarını belirtikleri çalışmalarının ekonomik kalkınma açısından katma değer ve istihdam yaratması koşulu ile verilebilen izin türüdür.

İstisnai Çalışma İzni

Çalışma Bakanlığı tarafından düzenlenen işgücü politikalarına uyulması koşuluyla 6735 sayılı Uluslararası İşgücü kanununda belirtilen nitelikleri taşıyan yabancılara istisnai olarak verilen çalışma izni türüdür.

Turkuaz Kart

Nitelikli işgücü, mesleki deneyim veya farklı şekillerde Türkiye Cumhuriyeti’ne katkısı olacağı düşünen kişilere süresiz oturma ve çalışma izni imkanı veren karttır. Turkuaz kart sahibi kişilerin eşi ve 18 yaşından küçük ya da özel bakıma ihtiyaç duyan çocuklarına da süresiz ikamet hakkı sağlanmaktadır.

Yabancılar için Bağımlı ya da Bağımsız Çalışma İzni Ne Anlama Gelmektedir? içeriğimizi okuyarak en çok başvuru yapılan 2 çalışma izni türü hakkında daha detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz.

Yabancı Çalışma İzni Başvuru Türleri

Yurt İçi Çalışma İzni Başvurusu

Türkiye’de geçerli bir ikamet iznine sahip yabancılar için yapılacak çalışma izni başvurusuna yurt içi başvuru denir. İkamet izni sahibi yabancının en az altı aylık ikamet izni sahibi olması gerekmektedir. Bu durum çok karıştırıldığı için daha detaylı anlatmak gerekirse, GÖÇ idaresinin yabancıya verdiği ikamet izni en az 6 aylık ve üzeri olmalıdır. Örnek olarak: yabancının oturma izni süresi eğer 4 aylık ise bu yabancı için yurt içi çalışma izni başvurusu yapılamaz. İkamet izni 7 aylık olarak alınsaydı yurt içi başvuru yapılabilirdi.

Yukarıda bahsettiğimiz süre dahilinde ikamet izni sahibi yabancı için, oturma izni bitişinin son günü bile olsa çalışma izni başvurusu yapılabilmektedir.

 • Çalışma Bakanlığı’nın internet sitesi üzerinden başvuru yapılmalıdır.
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ilgili kanun ve mevzuat çerçevesinde başvuruyu ve belgeleri inceler. İnceleme sonrası yaklaşık 30 işgünü sonunda sonucu online olarak bildirir.

Yurt Dışından Çalışma İzni Başvurusu

Geçerli bir oturma izni olmayan ya da yurt dışında yaşayan yabancılar için yurt dışından çalışma izni başvurusu yapılabilmektedir. Bu tür yabancılar vatandaşı olduğu veya yasal ikametinin bulunduğu ülkedeki Türk konsoloslukları üzerinden çalışma izni başvurusunda bulunmalıdır.

Türkiye’nin yurt dışı temsilciliklerine başvuru için gerekli belgeler:

 • Pasaport aslı ve fotokopisi
 • Çalışma vizesi başvuru formu
 • Biyometrik fotoğraf
 • İş sözleşmesi

Yabancı yurt dışında başvurusunu yaptıktan sonra işveren, konsolosluk tarafından verilen referans numarası ile 30 gün içinde Çalışma Bakanlığına online başvuruda bulunmalıdır. Evraklarda eksiklik ya da yanlışlık olmaması durumunda bakanlık ortalama 30 iş günü içinde başvuruyu sonuçlandırmaktadır. Başvurunun olumlu sonuçlanması halinde vizesini alan yabancının en geç 6 ay içinde Türkiye’ye giriş yapması gerekmektedir.

Yurt içi veya yurt dışından yapılan çalışma izni başvurularında en çok 1 yıl süreli olmak üzere çalışma izni verilmektedir. 1 yıllık süre sonunda aynı işyerinde ve aynı meslekte çalışmak şartıyla izin süresi 2 yıl daha uzatılabilir. 2 yılın sonunda ise 3 yıllık uzatma talep edilebilmektedir.

Uluslararası Koruma Başvurusu

Mülteci, şartlı mülteci veya ikincil koruma statüsü verilen, koruma talebinde bulunan yabancı uyrukluların uluslararası koruma başvuru tarihinden itibaren 6 ay sonra olacak şekilde çalışma izni için başvuru yapabilirler. Koruma altına alınan yabancı il göç idaresi tarafından verilen Uluslararası Koruma Kimlik Belgesi ile başvuru yapabilir.

Bu kimliğe sahip yabancılar ikamet hakkı verilen ilde çalışmak üzere başvuru yapabilirler. Örneğin: Yabancı, koruma kartını Ankara’dan aldığı durumda sadece Ankara’da çalışmak üzere başvuruda bulunabilir. Çalışma izni süresi ise Uluslararası koruma kartının bitiş tarihine kadar verilmektedir.

Geçici Koruma Başvurusu

Suriye’deki iç savaş sonrası ülkemize sığınan Suriyelilere Geçici koruma kartı verilmiştir. Geçici koruma kartı olan bir Suriyeli personelin çalışma izni başvurusu kimlik belgesinin düzenlendiği tarihten 6 ay sonra yapılabilmektedir.

Dikkat edilmesi gereken bir diğer konu ise, geçici koruma yönetmeliğine göre ikamet hakkı verilen ilde çalışmak için başvuru yapılması gerekmektedir.

Geçici koruma kartlı Suriyelilere 1 yıl süreli olarak çalışma izni verilmektedir. Uzatma işleminde süre yine maksimum 1 yıldır.

Sektörlere Göre Çalışma İzni Başvurusu için Gerekli Belgeler

Eğlence Sektöründe Çalışma İzni Başvurusu için Gerekli Belgeler

 • Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı Bonservis, (Çalışma izni istenilen yabancının sanatçı olarak uluslararası üne sahip veya aynı düzeyde yabancı işletmelerde program yaparak çalışmış olduğunu gösteren bonservisinin üzerinde apostil şerhi veya Dış Temsilcilik tasdik şerhi bulunacaktır.) 
 • Türkçe ve yabancının dilinde düzenlenen İş Sözleşmesi, (İşveren ve yabancının ıslak imzaların bulunduğu iş sözleşmesi olmalıdır.),
 • Kültür ve Turizm Bakanlığından alınmış İşletme Belgesi gereklidir.

Ayrıca, yabancı sanatçılarla yapılacak iş sözleşmesinde olması gereken zorunlu şartlar da şunlardır:

 • Yabancı sanatçıların çalışma sürelerini müteakip ülkelerine dönüşlerinde, dönüş biletleri ile yol masraflarının işverenlikçe karşılanacağını taahhüt edeceklerine ilişkin kayıt,
 • Ücretin her 6 ayda bir değişen asgari ücretin 3 katından daha düşük olamayacağına ilişkin taahhüt,
 • İşyeri Vergi Numarası,
 • Çalışanın haklarının yanı sıra, gerektiğinde danışılmak üzere 155 Polis İmdat ve 157 İnsan Ticareti Mağdurlarına Yönelik Yardım hattı, Alo 170 yardım hattı numaraları ile Bakanlığımız Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerinin irtibat telefonları yer alacaktır.

Havacılık Sektöründe Çalışacak Yabancı için Gerekli Belgeler

 • Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı Pilot Lisansı,
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca düzenlenecek çalışma izni, yabancı uyruklu pilotların lisanslarını Türkiye’de geçerli kılan Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden alınacak Validasyon Belgesi ile birlikte geçerlilik kazanmaktadır.

İrtibat Bürolarında Çalışacak Yabancı için Gerekli Belgeler

 • Faaliyet izni belgeleri, (İrtibat bürolarında istihdam edilecek yabancılar için ilgili bakanlıktan alınmalıdır),
 • İrtibat büroları için son yıl içerisinde yurt dışından en az 200 bin ABD Doları veya karşılığı döviz getirilmiş olduğuna ilişkin belgeler, gerekir. (Büro yetkilisi için yetki belgesi ve döviz transferi ile ilgili banka dekontu, banka yazısı, döviz alım belgesi fotokopisi gibi belgelerdir.)

Şirket Ortağı Yabancıların Çalışma İzni İçin Gerekli Belgeler

Şirket ortağı ise yabancının sermaye payı, 40.000 TL’den az olmamak üzere sermaye payının en az yüzde 20 olması zorunludur.

 • Pasaport sureti,
 • Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi sureti, 
 • Diploma ya da Geçici Mezuniyet Belgesi sureti (Türkçe tercümesi yeminli tercüman tarafından onaylı olmalıdır.)
 • 1 adet biyometrik fotoğraf
 • Kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi,
 • Son yıla ait, vergi dairesi veya yeminli mali müşavir onaylı bilanço ve kâr/zarar tablosu gereklidir.
 • Faaliyet Belgesi

Turizm Sektöründe Yabancıların Çalışma İzni İçin Gerekli Belgeler

 • Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan alınmış İşletme ve Yatırım Belgesi, belgeli işletme değilse, Ticaret odasından alınmış Faaliyet Belgesi,
 • Turizm işletmelerinde çalıştırılan yabancı personelin miktarı toplam personelin %10’unu geçmemelidir. Fakat bu oran Kültür ve Turizm Bakanlığınca %20’ye kadar artırılabilmektedir. Dolayısıyla 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu m.18 uyarınca, çalışma izni talep edilen her bir yabancı için en az beş Türk vatandaşının o işyerinde istihdamı zorunludur.

Yabancı Doktor Çalışma İzni İçin Gerekli Belgeler

 • Ön izin belgesi (Sağlık Bakanlığına bağlı özel sağlık kurumlarında görev alacak olan yabancı sağlık meslek mensupları için, görev yapacakları sağlık kurumunun bulunduğu ilin il sağlık müdürlüğünden alınmış yabancının mesleki yeterliliğini göstermelidir),
 • Faaliyet izin belgesi (Yabancı doktoru veya diğer sağlık çalışanlarını istihdam etmek isteyen özel sağlık kurumları il sağlık müdürlüğünden alabilirler). 
 • Yabancının yurt dışındaki fakültelerden mezun olması halinde ise diploma denklik belgesi

Yabancı Bakıcı Çalışma İzni İçin Gerekli Belgeler

 • Ev hizmetlerinde yaşlı, hasta ve çocuk bakımı dışında yabancılara çalışma izni verilmesi mümkün değildir.
 • 65 yaşından küçük ama hastalığı doktor raporu ile sabit olanlar ve engellilerin bakımında çalışacak yabancılar için çalışma izni alınabilir.
 • Ciddi bakım gerektiren ağır haller dışında erkek yabancılara konutlarda çalışma izni verilmemektedir.

Yabancı bakıcı çalışma izni için gerekli belgeler şunlardır:

 • İşveren ve yabancı tarafından imzalanmış iş sözleşmesi, (Yurt dışı başvurularında bu sözleşmenin önceden taraflarca imzalanarak çalışma vizesi talep edilirken T.C. dış temsilciliklerine yabancı personel tarafından sunulması gerekir),
 • Pasaport sureti,
 • Ev hizmetlerinde diploma ibrazı zorunlu olmayıp, bitirilen en son okula ilişkin beyan yeterlidir.
 • İşverene ait kimlik kartı,
 • İşverenin ikametgah belgesi
 • Bakımı yapılacak olan kişinin kimlik kartı (bakılacak kişi yaşlı ise sağlık belgesi veya heyet raporu da alınması gereklidir),
 • İşverenin nüfus kayıt örneği,
 • Yaşlı, hasta ya da çocuğun ikametgah belgesi,
 • İşverenin gelir durumunu gösteren belge,

Yabancı Mimar ve Mühendis Çalışma İzni İçin Gerekli Belgeler

 • Mesleki hizmetler kapsamında mühendis ve mimar olarak çalışma izni talep eden yabancıların, yurt dışında yüksek öğrenim görmesi halinde ilgili mevzuata uygun olarak alacağı “Diploma veya Geçici Mezuniyet Denklik Belgesi”
 • Mühendis/Mimar/Şehir plancısı olarak yabancı uzman istihdam edecek tüzel kişilikler, aynı meslekte Türk istihdam edildiğini ispata dair ücret bordrosu ibraz edilmelidir.

Yabancı Öğrenci Çalışma İzni İçin Gerekli Belgeler:

Lisans öğrencileri ikinci yıl itibariyle kısmi süreli olarak haftada 30 saat üzerinden çalışma iznine başvurabilirler.

Yabancı öğrenci çalışma izni için gerekli belgeler şunlardır:

 • İşveren ve yabancı tarafından imzalanmış iş sözleşmesi (Yurt dışı başvurularında bu sözleşmenin önceden taraflarca imzalanarak çalışma vizesi talep edilirken T.C. dış temsilciliklerine yabancı tarafından sunulması gerekir),
 • Kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi,
 • Son yıla ait, vergi dairesi veya yeminli mali müşavir onaylı bilanço ve kâr/zarar tablosu istenir.
 • Faaliyet Belgesi

Yabancı öğrenci çalışma izni içinyabancı öğrenciden istenen gerekli belgeler şunlardır:

 • Pasaport sureti,
 • Biyometrik fotoğraf,
 • Öğrenci belgesi,
 • Okuduğu okuldan alınacak ders programı

Yabancı öğrencilerin üniversite eğitimi kapsamında yapılması zorunlu olan stajlar için çalışma izni muafiyetine başvurmaları gerekmektedir.

Yabancı Öğretmen Çalışma İzni İçin Gerekli Belgeler

 • Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel öğretim kurumlarında görev alacak yabancılar için MEB’den alınmış yabancının mesleki yeterliliğini gösterir belge (Ön izin belgesi),
 • Yabancı kişi çalıştıracak özel öğretim kurumları için, MEB’den alınmış “Kurum Açma ve Öğretime Başlama İzni” ve “Ruhsatname”, yabancı öğretmen çalışma izni için gerekli belgelerdendir.

Çalışma İzni Sorgulama Nasıl Yapılır?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın resmi web sitesinde yer alan bilgilere göre; çalışma izni belgelerinin arka yüzünde yer alan QR Kod (Karekod) üzerinden veya bakanlığın web sitesinden “Yabancı Çalışma İzni Sorgulama” sayfasından çalışma izni belgesi sorgulanabilir. Sorgulamada belgenin geçerliliği, yabancının çalışma adresi, görevi ve ücret bilgilerine ulaşılabilir.

Çalışma İzni Uzatma Nasıl Yapılır?

Yabancı personellerin çalışma izni süresi dolduktan sonra aynı yabancı ile çalışmaya devam edilecekse mutlaka çalışma izni uzatma başvurusu yapılmalıdır. Yabancı personelin çalışma izninin dolmasına 60 gün kala bu başvurunun yapılması gerekmektedir. Çalışma izni uzatma başvuruları, ilk başvuruda olduğu gibi Çalışma Bakanlığının web sitesinden online olarak yapılır. E-devlet üzerinden de başvuruda bulunulabilir fakat e-devlet sistemi sizleri doğrudan Çalışma Bakanlığının internet sitesine yönlendirecektir.

İlk adımda işveren çalışma izni uzatma başvurusu için sisteme giriş yapmalıdır. Giriş yapılırken e-imza kullanılmalıdır. E-imza olmadan çalışma izni uzatma başvurusu yapılamamaktadır.

E-imza ile giriş yapıldıktan sonra başvuru türleri arasından “uzatma başvurusu” seçilmelidir. Bu adım sonrası sistemin yönlendirmelerine göre işlemler tamamlanmalıdır.

Gerekli formlar doldurulmalı ve talep edilen belgeler sisteme yüklenmelidir.

Yapılan bu işlemlerin ardından başvuru süreci bitmektedir. Yabancı personelin aynı işveren ile çalışmaya devam etmesi halinde çalışma izni; ilk uzatma başvurusunda 2 yıl, sonraki uzatma başvurularında en fazla 3 yıl uzatılabilir.

ÖNEMLİ: Çalışma izninin uzatılmaması halinde, yabancının geçerli bir ikamet izni de yoksa yabancı 10 gün içinde ülke dışına çıkmak zorundadır. Bu durum uzatma başvurusunun olumsuz sonuç alması halinde de geçerlidir.

Çalışma İzni Uzatma İçin Gerekli Belgeler

Çalışma izni uzatma başvurusu için gerekli belgeler sisteme yüklenmelidir. Çalışma izniyle ilgili bütün başvurular online sistemler üzerinden yapılmaktadır. Sisteme yüklenmesi gereken belgeler;

 • İş sözleşmesi (İşveren ve yabancı tarafından imzalanması gerekir.)
 • Pasaport sureti (Pasaport Latin harfleriyle yazılı değilse yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı çevirisi de ayrıca olmalıdır.)
 • Diploma ya da Geçici Mezuniyet Belgesi sureti (Türkçe tercümesi yeminli tercüman tarafından onaylı olmalıdır.)
 • 1 adet biyometrik fotoğraf
 • Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi (Kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını göstermeli )
 • Faaliyet Belgesi
 • Son yıla ait, vergi dairesi veya yeminli mali müşavir onaylı bilanço ve kâr/zarar tablosu gereklidir.
 • Şirketin vergi borcu olmadığına dair vergi dairesinden onaylı yazı

Yukarıda yazılı belgelerin tamamı elektronik ortamda doldurularak sisteme yüklenmelidir. İşverenin başvuru süreci burada noktalanır ve başvuru sonucu beklenir. Çalışma izni uzatma başvurularında birçok farklı kriter bakanlık tarafından değerlendirilir; yabancı personelin işveren ve faaliyetler açısından rolü ve katma değeri göz önünde bulundurulur. Ayrıca yabancının çalıştığı alandaki Türk çalışanların sayısındaki değişiklikler de değerlendirilir.

Çalışma İzni Uzatma Başvurularında İşverenin Rolü

Çalışma izni uzatma başvurularında işverenin üzerine düşen sorumluluk çalışana göre daha fazladır, birçok işlem işveren tarafından yürütülmektedir. Yabancının iznini uzatmak için gerekli belgeleri tamamlamak ve başvuruyu elektronik ortamda yapmak işverenin sorumluluğundadır. Başvurunun olumlu sonuçlanması için işverenin dikkat etmesi gereken hususlar şunlardır;

 • Yabancı uyruklu çalışanın maaşını eksiksiz bir şekilde banka aracılığıyla ödemiş olmak,
 • Bünyesinde çalıştırdığı yabancı uyruklu personel için en az 5 Türk asıllı personel çalıştırıyor olmak,
 • İşverene ait şirketin vergi borcunun bulunmaması,
 • Yabancı personelin SGK ödemelerini eksiksiz yapmış olmak

Bunların yanı sıra yabancının da çalışma izni uzatma başvurusunun olumlu sonuçlanması için; çalışma iznine sahip olduğu süre boyunca Türkiye sınırları dışında 6 aydan fazla kalmamış olması gerekmektedir. Aynı şekilde yabancı uyruklu bu süre boyunca hiçbir suça karışmamış olmalıdır.

Çalışma İzni Başvurusunda En Yaygın Ret Nedenleri

Çalışma izni başvurularında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan birtakım değerlendirme kriterleri bulunmaktadır. Belirlenen kriterlere uygunluk gösteren işverenler çalışma izni başvurusu yapabilmektedir. Fakat kriterlere uygun olunması her zaman başvurunun olumlu sonuçlanacağı anlamına gelmemektedir. Dolayısıyla kriterlere uygunluk sağlayan başvurular da bakanlık tarafından reddedilebilir.

Çalışma iznine ret verilmesi durumunda, Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü tarafından ilgili gerekçe belirtilerek e-posta yoluyla işverene bildirilmektedir.

Çalışma izni başvurularının ret gerekçeleri sayılı Kanunun 9. Maddesinde belirtilmiştir;

 • a) Uluslararası işgücü politikasına uygun olmayan,
 • b) Sahte veya yanıltıcı bilgi ve belgelerle yapılan başvurular,
 • c) Yabancı çalıştırılması için sunulan gerekçesi yeterli görülmeyen,
 • ç) Yabancılara yasak olan meslekler için yapılan başvurular,
 • d) Gerekli nitelik ve uzmanlığı taşımadığı anlaşılan yabancılara ilişkin olan,
 • e) Bakanlıkça belirlenen değerlendirme kriterlerini karşılamayan,
 • f) İçişleri Bakanlığınca bildirilen Türkiye’ye girişi sakıncalı görülerek izin verilmeyen yabancılara ilişkin olan,
 • g) Kamu düzeni ve kamu güvenliği açısından Türkiye’de çalışmasında sakınca görülen yabancılara ilişkin olan,
 • ğ) Türkiye Cumhuriyeti’nin tanımadığı veya diplomatik ilişkisinin bulunmadığı ülke ve vatandaşları için yapılan (Dışişleri bakanlığının uygun görüşü olduğu durumlar hariç),
 • h) Kanuni süresi içinde yapılmayan veya verilen sürede eksiklikleri tamamlanmayan başvurular.

Bakanlık tarafından belirlenen ret gerekçelerinin kapsamı aşağıdadır;

9-A Bendi

İşverenin başvuru için gerekli kriterleri sağlaması durumunda başvurunun olumlu sonuçlanmama ihtimali olduğunu yukarıda belirtmiştik. Gerekli kriterlerin sağlandığı durumlarda 9-a bendi gereğince çalışma izni başvuruları reddedilebilir. 9-a bendi çalışma izni başvurularında en sık ret alma nedenlerinden biridir. Bu madde, Türk vatandaşlarının istihdam edilebileceği ve İŞKUR’da çok sayıda Türk’ün iş başvurusu bulunan meslek kodlarında yabancı uyruklu için yapılan çalışma izni başvurularının ret gerekçesidir. İstihdamda öncelik Türk vatandaşlarınındır. Dolayısıyla bir Türk vatandaşının sahip olduğu niteliklerle yapabileceği bir iş için yabancı uyrukluya çalışma izni verilmemektedir. Aynı niteliklere sahip Türk vatandaşlarının öncelikli olarak değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Garsonluk, temizlik işçisi gibi vasıfsız işlerde yapılan başvurulara da 9-a bendi gereğince ret verilmektedir.

9-B Bendi

Uluslararası İşgücü Kanunu’nun 9. Madde B bendince, sahte ve yanıltıcı bilgi ve belgelerle yapılan başvurular reddedilmektedir. Yukarıda da bahsettiğimiz üzere çalışma izni başvurularında, başvurunun olumlu sonuçlanması için ibraz edilen bilgi ve belgeler doğru olmalıdır. Aksi halde başvuru 9-b bendi uyarınca reddedilmektedir.

9-C Bendi

Son dönemlerde Türkiye’de artan işsizlik sebebiyle yabancı çalışma izni başvuruları Bakanlık tarafından titizlikle incelenmektedir. Çalışma izni alınacak yabancının niteliğinin çalışacağı iş için son derece önemli görülmesi gerekmektedir. Aksi taktirde başvuru onaylanmayacaktır. 9-c bendi, 9-a bendinde yer alan benzer gerekçelerle uygulanmaktadır.

9-Ç Bendi (Yabancılara Yasak Meslekler)

Kanunda bazı meslekler yalnızca Türk vatandaşlarına hasredilmiştir. Bu mesleklerin yabancılar tarafından yapılması Türkiye’de yasaklanmıştır. Yabancılara yasak olan iş ve meslekler için yapılan çalışma izni başvuruları 9ç bendiyle ret almaktadır. Yalnızca Türk vatandaşlarının yapabileceği, yabancılara yasak meslekler şunlardır;

 • Özel Güvenlik Şirketleri İçin Kurucu, Yönetici, Eğitici ile Şirket Tüzel Kişi Ortağının Yetkilendirdiği Temsilciler,
 • Özel Güvenlik Görevlileri,
 • Çarşı ve Mahalle Bekçiliği
 • Mali Müşavirlik,
 • Kooperatif Yönetim Kurulu Üyeliği,
 • Gümrük Müşavir Yardımcısı,
 • Türkçeden Başka Dille Öğretim Yapan ve Yabancılar Tarafından Açılmış Bulunan Okulların Kurucuları
 • Özel Hastanelerde Mesul Müdür,
 • Diş Hekimliği, Hasta Bakıcı,
 • Eczacılık,
 • Veterinerlik,
 • Uzmanlık Eğitimi Dışından Çalışacak Yabancı Asistanlar,
 • Noterlik,
 • Hakim ve Savcılık,
 • Avukatlık,
 • Arabuluculuk,
 • Bilirkişilik,
 • Konkordato Komiserliği,
 • Stajyer Havacılık Bilgi Yönetimi Memurluğu,
 • Fahri Trafik Müfettişliği,
 • Taşıma İşleri Organizatörlüğü,
 • Acente Sorumlusu, Seyahat Acentesi Sorumlusu,
 • Turist Rehberliği,
 • Kara Suları Dahilinde Balık, İstiridye, Midye, Sünger, İnci, Mercan İhracı, Dalgıçlık, Arayıcılık, Kılavuzluk, Kaptanlık, Çarkçılık, Katiplik, Tayfalık vb. 
 • Spor Müşavirliği, 
 • Tarım Alanında İş Aracılığı,
 • Gemi Acente Yetkilisi ve Gemi Acente Personeli, 
 • Daimî Nezaretçi, Teknik Elemanlık.

9-D Bendi

Başvuru yaparken yabancının görev tanımı, eğitimi ve nitelikleri belirtilir. Belirtilen durumların uyuşmaması durumunda yapılan başvuru 9-d bendince reddedilir. Yabancı için başvurulan meslek kodunun yabancının Türkiye İş Kurumu meslekler sözlüğünde belirtilen asgari nitelikleri karşılaması gerekir.

9-E Bendi

Yabancı personel istihdam etmek isteyen her işverenin bakanlık tarafından belirlenen kriterleri sağlaması gerekmektedir. Belirlenen kriterleri sağlamayan işverenlerin yabancı uyruklu personel için yaptıkları çalışma izni başvuruları 9-e bendi gereğince reddedilir. İşverenlerin karşılaması gereken kriterlerin yanı sıra, şirketin uzun süre faaliyetinin olmaması, ülke ekonomisine katkı sağlamaması, şirket cirosunun düşük olması gibi durumlarda da 9-e bendi gereğince başvuruya ret verilebilmektedir.

9-F Bendi

9. madde F bendine göre, Türkiye’ye giriş izni verilmeyen, vize verilmeyen veya hakkında sınır dışı etme kararı bulunan yabancıların çalışma izni başvuruları reddedilir.

9-G Bendi

9-g bendine göre; milli güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından Türkiye’de çalışması sakıncalı görülen yabancı uyrukluların çalışma izni başvuruları reddedilir.

9-Ğ Bendi

9. maddenin ğ bendine göre; Dışişleri Bakanlığı’nın uygun görüşü olması durumu dışında, Türkiye’nin tanımadığı ya da diplomatik ilişkisinin bulunmadığı ülkelerin vatandaşları için yapılan başvurular reddedilir.

9-H Bendi

Çalışma izni başvurusunda bulunan yabancı uyrukluların, eksik bilgi ve belge sunması veya istenen ek belgelerin verilen zaman içerisinde tamamlanmaması halinde çalışma izni başvuruları 9. Madde h bendince reddedilir. İlgili kanunun 19. Maddesine göre yapılan başvuruda eksik bilgi ve belge olması halinde başvurunun değerlendirilmesi ertelenir ve başvuru sahibinden eksikliklerin tamamlanması talep edilir.

Çalışma İzni Başvurusunun Reddine İtiraz

Çalışma izninin reddedilmesinin sebepleri yukarıda detaylıca açıklanmıştır. Çalışma izni başvurusundan sonra bakanlık başvuruyu inceler. Evraklarda eksiklik yoksa, kriterler karşılanıyorsa bakanlık başvuruyu onaylamaktadır. Fakat çeşitli sebeplerle çalışma izni başvurusu reddedilebilir. Çalışma izni ret gerekçeleri yukarıda detaylıca açıklanmıştır. Bakanlığın başvuruyu reddetmesi durumunda başvuru sahibine e-posta yoluyla ret bilgisi ve gerekçesi sunulmaktadır. Başvuru sahibinin 30 gün içinde redde itiraz hakkı bulunmaktadır. Çalışma izninin reddine itiraz, çalışma izni başvurusu gibi online sistem üzerinden yapılmaktadır.

Redde itiraz edilirken en önemli hususlardan biri ret gerekçesinin iyi analiz edilmesi ve bu gerekçenin ortadan kaldırılmasıdır. Gelen e-postada başvurunun reddedilme tarihi ve nedenleri bildirilir. Ret gerekçesini analiz ettikten sonra 30 gün içinde itiraz dilekçesi yazılmalı ve çalışma izni reddine itiraz edilmelidir.

Çalışma izninin reddine itiraz dilekçesi açıklayıcı ve ret sebebini ortadan kaldıracak nitelikte olmalıdır. Çalışma izni alınmak istenen yabancının o iş için gerekli bir personel olduğu açıkça belirtilmelidir. İtiraz dilekçesi, diğer evraklar gibi sistem üzerinden online yüklenmelidir. Bu aşamadan sonra başvuru Bakanlık tarafından yeniden incelenecek ve reddin kaldırılıp kaldırılmayacağına karar verilecektir.

Çalışma İzni Başvurusu Reddedilen Yabancı İçin Yeniden Çalışma İzni Başvurusunda Bulunma

Çalışma izni başvurusu reddedilen yabancı uyruklu personel için yeniden çalışma izni başvurusunda bulunulabilir. Yeniden çalışma izni başvurusunda reddedilen başvuruda bulunan eksikliklerin ve hataların giderilmiş olması gerekmektedir. Aksi halde başvuru yeniden reddedilecektir.

Çalışma İzin Harçları ve Değerli Kağıt Bedeli

Harçlar Kanunu gereğince yabancı uyruklular için verilecek çalışma izinleri ve çalışma izni muafiyetleri harca tabi tutulmuştur. Düzenlenen bu belgeler değerli kağıt niteliğindedir ve dolayısıyla Değerli Kağıtlar Kanunu gereğince değerli kağıt bedeli tahsis edilmektedir.

Çalışma İzni Harçları

Yabancı uyruklulara verilecek çalışma izinlerinin harçları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Çalışma İzni Harçları 2023

İzin Türü / SüreSüreli Çalışma İzni BelgesiKayıp Kart Ücreti
Süreli / 1 Yıla Kadar (1 Yıl Dahil)4.635,30 ₺2.317,65 ₺
Süreli / 1 Yıldan Fazla ve 2 Yıl Süreli9.270,60 ₺4.635,30 ₺
Süreli / 2 Yıldan Fazla ve 3 Yıl Süreli13.905,90 ₺6.952,95 ₺
Süreli / 3 Yıldan Fazla ve 4 Yıl Süreli18.541,20 ₺9.270,60 ₺
Süreli / 4 Yıldan Fazla ve 5 Yıl Süreli23.176,50 ₺11.588,25 ₺
Süresiz46.371,75 ₺23.185,80 ₺
Bağımsız46.371,75 ₺23.185,80 ₺
Geçici Koruma Çalışma İzni 1 Yıl (Standart)1.724,40 ₺862,20 ₺

Önemli: Çalışma izin belgesi kaybedildiğinde yeniden basılması için daha önce tahsil edilen harcın yarısı kadar harç tahsili yapılır.

Geçici Koruma Çalışma İzni Harcı bir önceki yılın harcı yeniden değerleme oranında artırılarak hesaplanır.

Not: Bir yıldan fazla süreli çalışma izinlerinde her yıl için 4635,30 TL harç alınır.

Değerli Kağıt Bedeli

Çalışma izni ve çalışma izni muafiyetinden aşağıdaki tabloda yer alan miktarlarda değerli kağıt bedeli alınacaktır.

2023 itibarı ile güncel değerli kağıt bedeli miktarı 356.00 ₺ ‘dir.

Önemli: Çalışma izinleri ve çalışma izni muafiyetleri ikamet izni harcından muaf tutulmuştur.

Çalışma İzin Harçları ve Değerli Kağıt Bedelinin Yatırılması

Yurtiçinden yapılan çalışma izni ve çalışma izni uzatma başvurularında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın uygun bulduğu ve izni onayladığı yabancı uyruklular için çalışma izni harcı ve değerli kağıt bedelinin ayrı ayrı yatırılması zorunludur. Onaylanan başvurulardan sonra bakanlık tarafından ödenmesi gereken miktarlara dair bilgi mesajı gelecektir. Bu mesajı aldıktan sonra ödeme yapılmalıdır.

Harç ve değerli kağıt bedeli yalnızca;

 • T.C. Ziraat Bankası,
 • T. Vakıflar Bankası,
 • T. Halk Bankası

aracılığıyla yatırılabilir. Yapılan ödemeler bakanlık tarafından sistemden online olarak görüntülenebilmektedir. Bu nedenle çok istisnai haller dışında makbuz ibrazına ihtiyaç duyulmamaktadır.

Yurtdışından yapılan başvurularda ise, çalışma vizesi alınırken yabancı şahıs tarafından ilgili dış temsilciliğe çalışma izni harcı ve değerli kağıt bedeli yatırılmalıdır. İlgili Türk konsolosluğundan “ödendi” bilgisi geldikten sonra bakanlık çalışma izni kartını düzenleyecektir.

Çalışma İzni Muafiyetleri

Türkiye’de bazı yabancı uyruklular çalışma iznine gerek olmadan yasal olarak çalışabilmektedir. Bu durum çalışma izni muafiyetleri kapsamına girer. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çalışma İzni Muafiyet Sertifikasını bu kişiler için düzenleyebilir.

Kimler Çalışma İzninden Muaf Tutulur?

 • Yabancı uyruklu vatandaşlar, Türkiye’nin taraf olduğu çift ve çok yönlü antlaşmalara göre çalışma izninden muaf olma hakkına sahiptirler,
 • Türkiye’nin kültürel, sanatsal, bilimsel aktiviteler için 1 aydan kısa süreli gelen ve spor aktiviteleri amacıyla 4 aydan kısa süreli gelen, yurt dışında kalıcı ikameti olan yabancı vatandaşlar,
 • Türkiye’ye 3 aydan kısa süre için montaj, bakım, makine inşa eğitimi ve malzemeleri ile hasarlı ekipman teslimat veya tamiri için gelmişler ise bu seyahatlerini destekleyen dokümanları bulunan yabancılar,
 • İthal veya ihraç edilen mal ve hizmetlerin eğitimi amacıyla Türkiye’ye giriş yapan yabancılar,
 • Turizm Yatırım ve Kuruluş Sertifikasına sahip ve bu kapsamda benzer işler yürüten ve Türkiye’ye 6 aydan kısa süre için geçici olarak gelen ayrıca seyahatlerinin amacına yönelik destekleyici dokümanlara sahip yabancılar,
 • Türkiye’ye üniversitelerde veya kamu kurum-kuruluşlarında bilgi ve deneyimlerini artırmak amacıyla, 2 yılı aşmayan ve ilgili belgelere sahip olan yabancılar,
 • İlgili makamlar tarafından teklif edilmiş, 6 ayı aşmamak koşuluyla, Türkiye’nin sosyo-kültürel, teknolojik ve eğitim alanında gelişim için kayda değer yeteneklere sahip yabancı vatandaşlar,
 • AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi kapsamındaki programlar ile Türkiye’ye gelen yabancı vatandaşlar,
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve YÖK (Yükseköğretim Kurulu) tarafından onaylanmış uluslararası staj programları kapsam ve sürecine katılan yabancı vatandaşlar,
 • Bir yıl içinde 8 ayı aşmayacak şekilde ülkeye gelen Tur Operatör temsilcileri,
 • Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Gençlik Spor Genel Direktörlüğü onayıyla kontratlarında belirtilen sürelerde Türkiye’ye gelen futbolcular, sporcular ve antrenörler,
 • Uluslararası Eğitim Standartları Konvansiyonu, Gemi Adamları için Vardiya ve Sertifika 1/10 düzenlenmesi ve Türk Uluslararası Gemi Kaydına sahip gemilerde çalışan kayıtlı ve onaylı gemiciler,
 • AB Türkiye Finansal Destek Programı kapsamındaki projeler dahilinde bulunan yabancı uzmanlar,
 • Bir aydan fazla olmayan çalışma izninden muaf tutulabilen, istisna provizyonlarının konusu olan, profesyonel hizmetler alanında çalışacak yabancı mühendisler, mimarlar, şehir planlamacıları

Not: Bahsi geçen yabancıların 1 aylık süreyi aşacakları durumlarda, akademik ve profesyonel yetenekleriyle alakalı süreçleri tamamlayabilmeleri için çalışma izni almaları gerekmektedir.

Yabancı Çalışma İzni e-Devlet İşlemleri

Çalışma iznine başvuru doğrudan e-devlet sistemi üzerinden yapılabilmektedir. E-devlet üzerinden çalışma izni başvurusunda bulunma adımları şöyledir;

 • E-devlet sistemine giriş yapılır.
 • Arama kısmına e-başvuru yazılır.
 • E-başvuru sayfasından “Yeni Başvuru” butonuna tıklanır.
 • “Çalışma Muafiyet İzin İşlemleri” seçilir.
 • “Çalışma İzin Belgesi Verilmesi” alt başvuru türü üzerinden başvuru yapılır.

Çalışma izni muafiyet başvurusu yabancının kendisi tarafından yapılmaktadır. Yabancı bu işlemi https://emuafiyet.csgb.gov.tr adresinden gerekli adımları takip ederek yapmalıdır.

Çalışma İzni İptali

Türkiye’de bir yabancı uyruklunun yasal olarak çalışabilmesi için çalışma iznine ihtiyacı vardır. Yabancı için alınan çalışma izni kanunda yer alan bazı nedenlerle ya da işverenin yaptığı çalışma izni iptal başvurusuyla iptal edilebilir. Çalışma izni iptal edilen yabancılar Türkiye’de yasal olarak çalışmaya devam edemezler. Ayrıca çalışma izni üzerinden oturma izni sahibi olan yabancıların, çalışma izninin iptal edilmesi durumunda oturma izinleri de geçerliliğini kaybedecektir.

Çalışma izninin iptaline karar verildikten sonra çalışma izni hükümsüz olacaktır. İzni iptal edilen yabancı uyruklu izin belgesinin aslını, iptal tebliğinden itibaren 1 hafta içinde bakanlığa iade etmesi gerekmektedir.

Çalışma İzni İptal Nedenleri

 • Çalışma izni, yabancının ya da işverenin talebiyle veya kanunda gösterilen nedenlerden dolayı iptal edilebilir. Çalışma izni iptal sebepleri Uluslararası İşgücü Kanunu m.15’te belirtilmiştir. İptal sebepleri şöyle sıralanabilir;

  Çalışma izni verilen yabancının izin verildikten sonra 6 ay boyunca Türkiye’ye gelmemesi,
 • Yabancının pasaportunun ya da pasaport yerine geçecek belgenin geçerliliğinin olmaması,
 • Uluslararası İşgücü Kanunu’nda belirtilen hükümlere uygun olarak çalışmadığının tespit edilmesi,
 • Herhangi bir nedenden kaynaklı çalışmasının sonlanması,
 • Çalışma izni başvurusu sırasında ibraz edilen belge ve bilgilerin yanıltıcı veya sahte olduğunun sonradan tespit edilmesi,
 • Turkuaz kart sahibi olup, buna ilişkin geçiş süresinde istenen bilgi ve belgeleri iletmemesi veya bu bilgi ve belgelerin niteliklerini kaybettiğinin tespit edilmesi,
 • Çalışma izni alınan yabancının Türkiye’ye girişine izin verilmeyecek, vize verilmeyecek, sınır dışı edilebilecek bir yabancı olması,
 • Kamu kurum ve kuruluşlarının, söz konusu yabancının Türkiye’de çalışmasının kamu düzenini, kamu güvenliğini ve sağlığını olumsuz etkileyeceğini bildirmesi,
 • Turkuaz kart sahibi yabancının yurt dışında kaldığı sürenin, Bakanlığın belirlediği süreyi aşması,
 • Yabancının süreli çalışma izinlerinde kesintisiz olarak 6 aydan, bağımsız ve süresiz çalışma izinlerinde ise aralıksız olarak 1 yıldan uzun süre Türkiye dışında kalması (Sağlık sebepleri ya da zorunlu kamu görevi gibi sebepler bu sürelerin dışında tutulur.)

Çalışma İzninin İşveren Tarafından İptal Edilmesi

İşverenlerin, yabancının çalışma iznini iptal etmek için başvuru yapma hakları vardır. Çalışma izni iptal başvurusu e-devlet üzerinden online olarak yapılabilmektedir.

Çalışma İzni Nasıl İptal Edilir? içeriğimizi okumak için tıklayın.

Çalışma İzni İptal Edilenler Neler Yapabilir?

Bakanlık tarafından çalışma izni iptal kararı gerekli kurallar nezdinde tebliğ edilir. Bu tebliğ yabancıya yapılabileceği gibi işverene veya vekiline de yapılabilir. Çalışma izni iptal tebliğinden itibaren 30 günlük sürede bu karara itiraz edilebilir. Yapılan itiraz yetkili makamlar tarafından incelenir ve karara bağlanır.

Çalışma İzni Başvurusu Sonrası Süreç Nasıl İşler?

Çalışma izni değerlendirme sürecine alındıktan sonra Çalışma Bakanlığının eksik evrak istemesi durumunda 30 gün içinde eksikliğin tamamlanması veya gerekçelerin belirtilmesi gerekmektedir. Çalışma izni onaylanan yabancının harç ve kart ücreti 30 gün içinde ilgili kodlar ile dijital vergi dairesi veya devlet bankası aracılığı ile yatırılmalıdır.

Harç bedelleri Bakanlığın ilettiği banka hesap kodlarına yatırıldıktan sonra çalışma kartı Bakanlık tarafından PTT kargo ile çalışma adresine yaklaşık 15 gün içinde gönderilmektedir.

Yurtdışı başvurularda Çalışma vizesi pasaporta yapıştırıldıktan sonra yabancının, Türkiye’ye giriş yaptığı günden itibaren 30 gün içinde işveren/şirket tarafından yabancının SGK girişi yapılmak zorundadır.

Yurtiçi başvurular için, çalışma izni onay maili geldikten sonraki 30 gün içinde yabancının SGK girişi yapılmalıdır.

Çalışma izni alan yabancılar ülkemize giriş tarihi itibariyle en geç 20 işgünü içinde adres kayıt sistemine kayıt yaptırmak üzere (kendi ikamet adreslerini) Göç idaresine başvuru yapmalıdır.

Şirket adresi, SGK sicil numarası veya unvan değişiklikleri olması durumunda olursa Bakanlığa bildirilmelidir.

Asgari ücret değişiminden sonra, yabancı personellere ödenen SGK primlerinin güncel asgari ücret artış oranlarına dikkat edilerek güncellenmesi gerekmektedir.

Çalışma İznine Sahip Birisi İkamet İzni Almalı Mıdır?

Çalışma izni aynı zamanda ikamet izni yerine de geçmektedir. Çalışma izninin süresi ve geçerliliğinin devam ettiği koşulda ayrıca ikamet izni almak gerekmez. Fakat çalışma izni süresi dolduktan sonra ikamet izni için 10 gün daha yasal hak tanınır. Bu süre içinde amacına uygun ikamet iznine başvuru yapılabilir.

Ata Kurumsal

Potansiyel bir iş sözleşmesini yansıtan yukarıdaki şartlar yalnızca ek tartışmalar için bir temel olarak sunulmuştur ve yasal olarak bağlayıcı bir yükümlülüğü yoktur. Tüm tarafların dahil olduğu bir sözleşme son haliyle yazılı olarak yapılmadıkça yasal olarak bağlayıcı hiçbir yükümlülük oluşmayacak, olduğu ima edilmeyecek ya da olduğu sonucuna varılmayacaktır.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu