Türkiye'de Sağlık

Türk Kültüründe Alternatif Tıp

Tarih boyunca insanlar karşılaştıkları hastalıklara, felaketlere ve ölümlere çareler bulmaya çalışmıştır. Bunun için birçok farklı iyileştirici ve tedavi edici yaklaşımlar uygulamışlardır. Halk hekimliği olarak adlandırılan bu uygulamalar modern tıbbın gelişmesiyle birlikte popülerliğini kaybetmiş gibi görünse de son yıllarda hem Türkiye’de hem de dünyada alternatif tıp yeniden önem kazanmıştır.

 

Türkiye'de Alternatif Tıp

 

Özellikle de doğaya dönüşün ve doğal olanın değer kazanmasıyla birlikte geleneksel bir tedavi yöntemi olan alternatif tıp uygulamaları daha fazla uygulanmaya başlanmıştır.

Türk kültüründe çok eski zamanlara dayanan alternatif tıp özellikle şaman geleneğinden beslenmekte ve Türk kültüründe alternatif tıbbın kurucusu sayılan Lokman Hekim’in uygulamaları bugün dünyada alternatif tıp alanında uygulanmaktadır.

İnsanoğlunun Tek İsteği; Sağlıklı Yaşam

Dünyanın en eski yerleşim yerlerinden olan Türkiye’deki Göbeklitepe’de yapılan kazılarda ve araştırmalarda; bu çağlarda insanların şifayı elde edebilmek için arayış içinde oldukları anlaşılmaktadır.

İlk zamanlarda inanç, büyü, doğaüstü varlıklar gibi unsurlar tıbbın uygulanmasında önemli bir boyut taşırken 17. yüzyıldan itibaren pozitif bilimler gelişmiş ve sağlık uygulamaları da farklılık göstermiştir. Bu tarihten itibaren hekim ve şifacı birbirinden ayrılmıştır.

İnsanoğlu bugüne kadar veba, verem, cüzzam gibi birçok öldürücü hastalığın etkilerinden kurtulmayı başarmıştır. Ancak uzun insanlık tarihi boyunca en bilimsel veriler ışığında uygulanan tıp bilimi bile zaman içerisinde farklılıklar göstermiş ve mevcut uygulamalardan vazgeçilmek zorunda kalınmıştır.

Alternatif tıp uygulamalarının popülerliğini kazanmasında;

 • Standartlaşmış ve mekanikleşmiş tıbbi yaklaşımların ret edilmesi,
 • İlaç tedavisinin insan doğasına uygun olmadığı gerçeği,
 • Bireylerin kendi bedenlerinde ve sağlıklarında söz sahibi olmak istemesi,
 • Hastalığın tedavisinde başvurulmadık çözüm yolu kalmaması gibi durumlardan dolayı alternatif tıp hem Türkiye’de hem de dünyada yeniden popülerliğini kazanmıştır.

Ancak tahmin edildiği gibi birçok hekim alternatif  uygulamalara karşı mesafeli durmaktadır. Kanıta dayalı olmayan, denenmemiş ve sonuçları kesin olarak bilinmeyen alternatif tıp yöntemlerine şüpheyle bakılmakta ve Türkiye’deki hiçbir sağlık kurumunda alternatif tıp teknikleri uygulanmamaktadır.

Fakat dünyada ve Türkiye’de gün geçtikçe artan alternatif tıp uygulamaları hekimler tarafından uygun görülmese de hastalar tarafından başvurulan bir yoldur. Türk kültüründe alternatif tıbbın öneminin büyük olması ve insanların şifa bulmak için birçok farklı bitki, karışım ve doğal ürün deneme alışkanlıklarının bulunması Türkiye’yi diğer ülkelerden farklı bir konuma yerleştiriyor. Alternatif tıbbın reddedilmesi mümkün olmadığı için Sağlık Bakanlığı alternatif tıp uygulamalarına belli standartlar ve yönetmelikler getirmek zorunda kalmıştır.

Türkiye’de alternatif tıbbın kontrollü şekilde uygulanması sayesinde;

 • Hastalıklara tam anlamıyla şifa bulunmasa da hastalar kendi yaşamları üzerinde daha fazla kontrole sahip olduklarını hisseder,
 • Beyinsel ve bedensel fonksiyonların korunmasında yardımcı olunur,
 • İlaç tedavileri veya cerrahi müdahaleler sonucunda ortaya çıkan yan etkilerle daha iyi şekilde mücadele edilmiş olunur.

Sağlık Bakanlığı Yasal Düzenlemelerle Alternatif Tıbbı Güvenli Hale Getirdi

2013 yılı itibariyle Sağlık Bakanlığı Türkiye’de 14 ilde 6 binden fazla kişiyle yaptığı araştırma sonucunda hastaların %60’dan fazlasının geleneksel tıp yöntemlerine başvurduğunu belirlemiştir. Ancak bu geleneksel yöntemlerin çoğunun kulaktan dolma bilgiler olduğu ve hastalıklarla mücadele bir işe yaramadığı ortaya konulmuştur.

Yanlış uygulamaların ortadan kalkması ve modern tıbbın yanında destekleyici tedavi yöntemi olması adına Sağlık Bakanlığı günümüzde alternatif tıp uygulamalarına belli kriterler getirmiştir.

Alternatif ve tamamlayıcı tıp alanında dünyada hazırlanan ilk mevzuata sahip olan Türkiye’de geleneksel tıp yöntemleri eğitim almış, sertifika sahibi olmuş hekimler ve diş hekimleri tarafından uygulanabilmektedir. Türkiye’de geleneksel tıp yöntemleri olarak geçerliliği olan tedavi yöntemleri;

 • Akupunktur,
 • Ozon tedavisi,
 • Fitoterapi,
 • Homeopati,
 • Hacamat veya kupa uygulaması olarak bilinen tedavi yöntemi,
 • Sülükle tedavi,
 • Mezoterapi,
 • Östeopati gibi 14 farklı geleneksel alternatif tıp uygulamasını kapsıyor ve bu geleneksel yöntemler Türkiye’de Sağlık Bakanlığı’na bağlı merkezlerde gerçekleştiriliyor.

Kaynak : https://hoospital.com/

Av. Batın Yılmaz

Potansiyel bir iş sözleşmesini yansıtan yukarıdaki şartlar yalnızca ek tartışmalar için bir temel olarak sunulmuştur ve yasal olarak bağlayıcı bir yükümlülüğü yoktur. Tüm tarafların dahil olduğu bir sözleşme son haliyle yazılı olarak yapılmadıkça yasal olarak bağlayıcı hiçbir yükümlülük oluşmayacak, olduğu ima edilmeyecek ya da olduğu sonucuna varılmayacaktır.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu