Türkiye'de Yaşam

Yabancılara Mahsus Pasaportlar Hangileridir?

Pasaport, kanunda belirlenen yetkili makamlarca verilen ve hamillerine bir ülkenin milli sınırlarından diğerine geçmeyi sağlayan belge olarak tanımlanmaktadır. 5682 sayılı Pasaport Kanunu’nun 12. maddesine göre Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına verilmekte olan 5 çeşit pasaport bulunmaktadır. Bunlar Diplomatik Pasaportlar, Hususi Damgalı Pasaportlar, Hizmet Damgalı Pasaportlar, Umuma Mahsus Pasaportlar ve Yabancılara mahsus damgalı pasaportlar olarak sıralanmaktadır. Bu pasaport türlerinden Yabancılara mahsus damgalı pasaportların tanzim edilebilmesi için istenilen belgeler ve gerekli bilgiler aşağıda değerli okurlarımızın bilgilerine sunulmuştur.

Yabancılara Mahsus Pasaportlar                                   

Yabancılara mahsus damgalı pasaportlar 60 sayfa ve dış kapak rengi lacivert olup, umuma mahsus pasaportlar ile aynı boyutta düzenlenmektedir.Yabancılara mahsus pasaportlar kanunda belirtilen şartları taşıyanlara, İçişleri Bakanlığı adına illerde Valilikler, yurt dışında ise İçişleri Bakanlığının talebi veya onay vermesi üzerine Dışişleri Bakanlığınca verilecek talimata istinaden, dış temsilcilikler tarafından verilmektedir. Yabancılara mahsus pasaportlar Pasaport Kanununun 18. maddesine göre tanzim edilmektedir.

Pasaport Kanunu 18. maddesine göre;

“Tabiiyetsiz bulunan veya tabiiyet durumlarının muntazam bulunmaması hasebiyle ikamet ve seyahatleri bakımından fiilen tabiiyetsizlere tatbik edilen muamelelere tabi tutulmasında İçişleri Bakanlığınca zaruret görülen kimselere icabında mezkûr Bakanlığın alacağı kararla “yabancılara mahsus” damgasını taşıyan ve Türk vatandaşlığını iktisap bakımından her hangi bir manayı veya hamili lehine her hangi bir hak iktisabını tazammun etmeyen bir pasaport verilir.”

Yabancılara mahsus damgalı pasaportlar iki çeşit olarak verilmektedir.

1-Türkiye’ye yalnız bir giriş veya Türkiye’den yalnız bir çıkış için geçerli olan pasaportlar

Giriş için verildiği takdirde Türkiye’ye girişin vukuu; Türkiye’den çıkış için verildiği takdirde de üzerindeki şerhte tasrih edilen memlekete vusul üzerine muteberliği nihayet bulacak olan bu pasaportların sahipleri tarafından itası tarihinden itibaren bir ay içinde bulunduğu memleketi terk etmek suretiyle kullanılması şarttır. Aksi takdirde yenilenmesi gerekmektedir.

Türkiye’ye yalnız bir giriş veya Türkiye’den yalnız bir çıkış için geçerli olan pasaportlar yürürlüğünü kaybetmesi tarihinden itibaren iki ay geçmiş ise bunların yenilenmesi işlemi İçişleri Bakanlığının kararına bağlıdır.

2-Bir gidiş ve geliş için verilen pasaportlar

İçişleri Bakanlığı’nın takdirine göre 3 ay, 6 ay, 1 yıl veya 2 yıl muteber olmak üzere tanzim edilmektedir.

Koşullar

Her iki türdeki yabancılara mahsus damgalı pasaportlar, İçişleri Bakanlığı ve yabancı memleketlerde, İçişleri Bakanlığının talebi veya tasvibi üzerine Dışişleri Bakanlığınca verilecek talimata istinaden, Türkiye Cumhuriyeti konsolosluk makamları tarafından verilmektedir.

Pasaport sahibinin tabiiyet bakımından aynı durumda bulunup reşit olmayan ve iş sahibi bulunmayan kız veya erkek çocuklarının o pasaportun refakat hanesine kaydı caizdir. Kocasıyla tabiiyet bakımından aynı durumda bulunan karısı hakkında da aynı işlem yapılabilir. Refakat hanesinde kayıtlı olanlar, pasaport sahibiyle seyahat etmedikleri takdirde o pasaportu kullanamazlar.Kocasıyla aynı durumda bulunan karısı hakkında da aynı işlem yapılabilmektedir.

Diğer yandan, Türkiye’de doğan bir yabancı çocukların, anne veya babasının Nüfus Müdürlüğü’ne müracaat ederek MERNİS doğum belgesi alması, çocuğun adına bireysel pasaport çıkartması veya kendi pasaportlarına ekletmesi ve en geç 90 gün içerisinde ebeveyn veya yasal temsilcilerinin emniyet makamlarına müracaat ederek ikamet tezkeresi alması gerekmektedir.

Yükümlülükler

Yabancılara Mahsus Pasaport sahipleri;

 • Pasaportunu teslim aldığında kontrol etmek ve kimlik bilgilerine ilişkin maddi hata bulunması halinde pasaportunu iade etmekle,
 • Pasaportunu uygun kullanmak ve muhafaza etmekle,
 • Pasaportun kaybedilmesi, çalınması ya da gasp edilmesi halinde ise durumu başvuru merkezlerine; yurt dışında ise dış temsilciliklerden birisine şahsen bildirmekle,

yükümlü olup bu kapsamda başvuru memurlarınca gerekli bilgilendirmeler yapılmaktadır.

Vize Hususu

Diğer yandan, aşağıda belirtilen durumu taşıyan yabancılardan Türkiye’ye girişte vize şartı aranmamaktadır.

15/07/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanununun 18 inci maddesine göre verilmiş ve geçerliliklerini yitirmemiş yabancılara mahsus damgalı pasaport sahiplerinden Türkiye’ye girişte vize şartı aranmamaktadır.

2021 Yılı Pasaport Harç ve Defter Bedelleri

SüreHarçDefterToplam
6 Ay227,20 TL180,00 TL407,20 TL
1 Yıl332,10 TL180,00 TL512,10 TL
2 Yıl542,20 TL180,00 TL722,20 TL
3 Yıl770,20 TL180,00 TL950,20 TL
3+ Yıl1085,40 TL180,00 TL1265,40 TL

Av. Batın Yılmaz

Potansiyel bir iş sözleşmesini yansıtan yukarıdaki şartlar yalnızca ek tartışmalar için bir temel olarak sunulmuştur ve yasal olarak bağlayıcı bir yükümlülüğü yoktur. Tüm tarafların dahil olduğu bir sözleşme son haliyle yazılı olarak yapılmadıkça yasal olarak bağlayıcı hiçbir yükümlülük oluşmayacak, olduğu ima edilmeyecek ya da olduğu sonucuna varılmayacaktır.

İlgili Makaleler

2 Yorum

 1. Türkiye Cumhuriyeti tarafından verilen pasaport türlerinden,
  yabancılara mahsus damgalı pasaport sahibi olan yabancılar, 6458 sayılı
  Kanunun 12. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendi uyarınca Türkiye’ye
  yapacakları girişlerde vize almak zorunda değillerdir. Yabancılara mahsus
  damgalı pasaport, 5682 sayılı Kanunun 18. maddesinde düzenlenmiştir.
  (B) türü olanlar ise, yine bir defaya mahsus olmak üzere
  ancak hem çıkış hem giriş yani hem gidiş hem de geri dönüş için geçerli olan
  pasaportlardır.
  KOLAY GELSİN BUNU NASİL ALABİLİYORUZ CUNKU Bİ TURLU CEVAP VEREN OLMADI ?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu