Türkiye'de Yaşam

Yabancıların Türkiye’de Ev Alması Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Yabancıların, bazı kısıtlamalar ve şartlar dahilinde Türkiye’de ev satın alması mümkündür. İlgili Tapu Kanunu’nun 35. Maddesi yalnızca satın almayı değil, herhangi bir şekilde mal edinebilmeyi düzenlemiştir. Dolayısıyla belirtilecek şartlar yalnızca satın alma için değil, bağışlama ya da miras yoluyla mülk edinme için de geçerlidir.

Yabancıların Türkiye’de ev satın alma şartları net olarak düzenlenmiştir. Yabancı uyruklulara Türkiye’de belirli şartlar dahilinde ev almaları halinde Türk vatandaşlığı verilmesi mümkündür. Bununla birlikte Türkiye’de ev alan yabancılara oturma izni de verilmektedir.

Ev satın alınmadan önce, satın alınacak taşınmazın üzerinde ipotek veya haciz olup olmadığına mutlaka bakılmalıdır. Satış mutlaka tapu müdürlüklerinde yapılmalıdır. Ayrıca resmi senet düzenlenmelidir.

Ev Alırken İkamet İznine Sahip Olma Şartı Yoktur

Yabancılar geçerli bir oturma iznine sahip olmasa bile ev satın alabilmektedir. Türkiye’de yabancıların vatandaşlık hakkı kazanmak amacıyla ev almasının farklı kriterleri bulunur. Taşınmaz mülkün değerinin en az 400.000 Amerikan Doları tutarında olması gereklidir.

Yabancıların Türkiye’de Ev Satın Alma Şartları Nelerdir?

Yabancı uyrukluların Türkiye’de ev satın alabilmeleri için kanunda düzenlenen şartlar şu şekilde sıralanabilir:

 • Hangi ülke vatandaşlarının Türkiye’den ev ve taşınmaz alabileceğine Cumhurbaşkanı tarafından karar verilir.
 • Edinilen taşınmaz ve sınırlı ayni hakların toplam alanı özel mülkiyete konu ilçe yüz ölçümünün yüzde onunu ve kişi başına ülke genelinde otuz hektarı geçemez. Ancak Cumhurbaşkanı kişi başına ülke genelinde edinilebilecek miktarı iki katına kadar artırma yetkisine sahiptir.
 • Ülke menfaatlerinin gerektirdiği hallerde Cumhurbaşkanının edinilecek mallara ilişkin ülke, kişi, coğrafi bölge, süre, sayı, oran, tür, nitelik, yüz ölçüm ve miktar açısından sınırlandırma ve yasak getirmesi mümkündür.
 • Türkiye’ye sınırı olan ülkelerin vatandaşları, kendi ülkelerine sınırı olan Türkiye illerinden taşınmaz satın alamazlar.
 • Yabancıların taşınmaz alımı öncesinde, bölgedeki askeri makamlardan izin alınması da gerekmektedir. Söz konusu taşınmazın güvenlik bölgesi içinde bulunması halinde, yabancılara satış işlemi yapılması mümkün değildir.

Yabancıların Türkiye’de Ev Satın Alması İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

 • Kimlik belgesi ya da pasaport,
 • Taşınmazın tapu senedi belgesi veya bulunduğu köy ya da mahalle, ada, parsel, bina, bağımsız bölüm bilgisi,
 • İlgili belediyeden alınacak taşınmaza ait “Emlak Rayiç Değeri Belgesi”,
 • İlgili binalar için zorunlu deprem sigortası poliçesi,
 • Vekaletname ile yapılan işlemlerde  vekâletnamenin tercümesi ile aslı ya da onaylı örneği,
 • Satan ve satın alan kişinin 2 adet fotoğrafı.

Ev Satın Alındıktan Sonraki Süreç

Yabancı Türkiye’de taşınmazı satın aldıktan sonra, şartlar tutuyorsa ve talebi varsa Türk vatandaşlığı için başvuruda bulunabilir. Türk vatandaşlığına başvurmadan ikamet izni için de başvuru yapabilir. Her ikisini de yapmayacak olan yabancılar; Türkiye’de bulunan mülklerini turizm amaçlı Türkiye’ye geldiklerinde kullanabilirler. Fakat genel kural olarak; evin elektrik, su, doğalgaz aboneliklerinin yapılması için geçerli bir kimlik numarasına sahip olmak gerekmektedir. Birçok ilde, abonelik işlemlerinin yapılabilmesi için bu zorunludur. Taşınmaz mülkünüzün bulunduğu ildeki elektrik, su, doğalgaz dağıtım şirketleri ile görüşerek konu hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Ata Kurumsal

Potansiyel bir iş sözleşmesini yansıtan yukarıdaki şartlar yalnızca ek tartışmalar için bir temel olarak sunulmuştur ve yasal olarak bağlayıcı bir yükümlülüğü yoktur. Tüm tarafların dahil olduğu bir sözleşme son haliyle yazılı olarak yapılmadıkça yasal olarak bağlayıcı hiçbir yükümlülük oluşmayacak, olduğu ima edilmeyecek ya da olduğu sonucuna varılmayacaktır.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu