Türkiye'de Yaşam

Yabancıların Türkiye’deki Miras Hakları

Son dönemde Türkiye’de yerleşik olarak yaşayan yabancı uyrukluların sayısı önemli ölçüde artmıştır. Özellikle İstanbul, Antalya, Ankara gibi metropollerde hem yatırım hem de çalışma amaçlı milyonlarca yabancı yaşamaktadır. İş hayatına katılımları son dönemlerde yükselen yabancıların, Türkiye’de çeşitli hukuki noktalarda tabi oldukları yasal hüküm ve kanunlar bulunmaktadır. Miras hukuku kapsamı da bunlardan biri olup, özellikle son dönemde yabancı bakıcısına, personeline vs. miras bırakmak isteyen kişilerin sayıları da gittikçe artmaktadır. Bu durumun bir sonucu olarak da miras verenin yasal mirasçıları ve yabancılar arasında bazı anlaşmazlıklar ortaya çıkmakta ve hukuki yollara başvurulmaktadır. Bu yazımızda, yabancıların Türkiye’deki miras hakları konusundan kısaca bahsedeceğiz.

Yabancılar Türkiye’de Mirasçı Olabilir mi?

Yasal olarak, yabancıların Türkiye’de mirasçı olmalarının önünde yasal bir engel bulunmamaktadır. Tanım olarak miras kavramı, mal varlığı edinmenin yasal yollarından biri olarak kabul edilmektedir. Eğer Türk vatandaşlığı bulunan bir kişi ile yabancı arasında mirasçılık ilişkisi meydana gelecekse, yasal mirasçıların saklı payları göz önünde bulundurularak miras sözleşmesi yapılabilmektedir. Bu konunun somut örnekleri olarak Türkiye’de en çok karşılaşılan miras anlaşmazlığı şu şekildedir: Örneğin bir yaşlı uzun yıllar kendisine bakan yabancı bakıcısına mal varlığının bir kısmını miras bırakmak istiyor fakat yaşlının yasal varisleri bu mal varlığının tamamını ya da saklı payları üzerindeki kısmını miras olarak edinebilmek için yasal yollara başvuruyor. Bu gibi durumlarda mirasa konu taşınmaz veya taşınırlara ilişkin Türk hukuku usülleri uygulanmaktadır ve anlaşmazlık Medeni Kanun çerçevesinde çözümlenmeye çalışılmaktadır. Özetlersek, Medeni Kanuna göre, yabancı bir devlet vatandaşı olmak, Türkiye’de mirasçı olmaya engel olmamaktadır. Miras bırakan kişi eğer Türk vatandaşıysa ve ölüm tarihi itibariyle mirasçıları arasında yabancılar bulunuyorsa, yabancı uyruklu mirasçıların Türkiye’de bulunan bir taşınmazı miras yoluyla kazanabilmeleri için Türk Hukuku uygulanmaktadır. Taşınır davalarında ise ölen kişiye ait milli hukuk kuralları uygulanıyor.

Yabancılar Miras Haklarına ait Sınırlamalar

Öncelikle bilinmelidir ki, yabancıların Türkiye’de gayrimenkul ve ayni hak edinimleri çeşitli sınırlamalara tabidir. Belirlenen bu sınırlamalar, miras yoluyla edinilen mal ve haklar için de geçerli olmaktadır. Kanunda sınırlamalardan ilgili hükümlerde şu şekilde bahsedilmektedir ;

“Kanuni sınırlamalara uyulmak kaydıyla, uluslararası ikili ilişkiler yönünden ve ülke menfaatlerinin gerektirdiği hallerde Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen ülkelerin vatandaşı olan yabancı uyruklu gerçek kişiler Türkiye’de taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinebilirler.

Yabancı uyruklu gerçek kişilerin edindikleri taşınmazlar ile bağımsız ve sürekli nitelikteki sınırlı ayni hakların toplam alanı, özel mülkiyete konu ilçe yüz ölçümünün yüzde onunu ve kişi başına ülke genelinde otuz hektarı geçemez. Cumhurbaşkanı kişi başına ülke genelinde edinilebilecek miktarı iki katına kadar artırmaya yetkilidir.”

Yabancıların Türkiye’deki miras haklarıyla ilgili sorularınız bulunuyorsa, yorumlar kısmından ekibimize iletebilirsiniz.

Av. Batın Yılmaz

Potansiyel bir iş sözleşmesini yansıtan yukarıdaki şartlar yalnızca ek tartışmalar için bir temel olarak sunulmuştur ve yasal olarak bağlayıcı bir yükümlülüğü yoktur. Tüm tarafların dahil olduğu bir sözleşme son haliyle yazılı olarak yapılmadıkça yasal olarak bağlayıcı hiçbir yükümlülük oluşmayacak, olduğu ima edilmeyecek ya da olduğu sonucuna varılmayacaktır.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu