Türkiye'de Sağlık

Türkiye’deki Hastane Tipleri ve Özellikleri

 

Sağlık sisteminin temellerini oluşturan hastaneler; en yalın şekilde ‘’hastanın yatırılarak bakıldığı ve cerrahi müdahalelerin yapıldığı yer’’ olarak tanımlanabilir. Hastaneler kendi bünyelerinde sağlık personelini, uzmanları, cerrahları, gerekli sağlık ekipmanlarını ve donanımlarını bulunduran kuruluşlardır.

Türkiye’de hastaneler sadece hasta ve yaralıların yaşama mekanları olmanın dışında birçok farklı işlevsellik de oluşturmaktadır.

 

Türkiye'deki Hastane Tipleri ve Özellikleri

 

Modern Sağlık Sisteminde Hastanelerin Yeri ve Önemi

Türkiye’de hastaneler sadece hastalık sonrası iyileştirme ve tedavi hizmetleri değil aynı zamanda hastalıkların, salgınların ortaya çıkmasını önleyici, dış hasta hizmetleri sağlayarak hastaneye gelme fırsatı olmayanlara yerinde tedavi veya hastaneye sevki, araştırma, geliştirme ve sağlık uzmanları yetiştirme gibi amaçları bulunur.

Hastaneler birçok farklı hizmet seçeneğine göre sınıflandırılmaktadır. Türkiye’deki hastane tipleri ve özellikleri şu şekildedir;

Hizmet Türlerine Göre Hastaneler

Her hastane her hastaya uygun çözümler sunamadığından dolayı hastaneler hizmet türlerine göre ayrılmıştır. Hizmet türlerine göre hastaneler 3’e ayrılır:

Genel Hastaneler

Tüm acil vakalarda müdahale eden, hastaları arasında din, dil, ırk ve vatandaş ayrımı yapmayan, bünyesindeki birimlerde uzman doktor kadrosu bulunduran ve gerektiğinde cerrahi müdahale yapabilen hastaneler genel hastaneler kategorisine girmektedir.

Özel Dal Hastaneleri

Belirli hastalıkları olan, belirli yaş gruplarında bulunan ya da organ ve nakil üzerine olan hastanelere özel dal hastaneleri denmektedir. Kalp ve göğüs hastalıkları hastaneleri, böbrek hastaneleri ve kemik hastaneleri özel dal hastanelerine örnek olarak verilebilir.

Eğitim Hastaneleri

Tıp alanında uzman yetiştirmek, eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerini yürütmek gibi görevlerinin yanında yataklı hasta kapasitesi olan, acil durumlara müdahale edebilen ve cerrahi operasyonlarda bulunulan hastanelere eğitim hastaneleri denmektedir. Üniversitelerin tıp bölümü hastaneleri ve araştırma hastaneleri bu türe örnek olarak gösterilebilir.

Hastaların Kalış Sürelerine Göre Hastaneler

Ayakta Tedavi Merkezleri: Hastaların günü birlik şekilde tedavi sürelerini geçirebileceği, kritik durumlarda veya müşahede süresi boyunca hasta kabul eden sağlık merkezlerdir.

Kısa Kalış Süreli Hastaneler: 30 günden az olan tedavi sürelerinde hasta kabulü yapabilen genel veya özel dal hastaneler bu kategoriye girmektedir.

Uzun Kalış Süreli Hastaneler: 30 günden daha fazla olan tedavi sürelerinde uzun kalış süreli hastaneler tercih edilmektedir.

Mülkiyetlerine Göre Ayrılan Hastaneler

Hastanelerin mülkiyetlerine göre yapılan kategoride hastanelerin finansal kaynakları esas alınır ve sınıflandırma bu finansal kaynaklar üzerinden yapılır. Yapılan bu sınıflandırma ile özel teşebbüs hastaneleri, kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan hastaneler birbirinden ayrılmıştır. Türkiye’de mülkiyetlerine göre hastanelerin sınıflandırılması ise şu şekilde yapılmaktadır;

 • Sağlık Bakanlı ve Sosyal Yardım Bakanlığı’na ait hastaneler
 • Sosyal Sigortalar Kurumu’na bağlı hastaneler
 • Kamu İktisadi kuruluşlarına ait hastaneler
 • Üniversitelere bağlı tıp fakültesi hastaneleri
 • İl özel idaresi ve belediyelere ait olan hastaneler
 • Yabancılara, azınlıklara ve derneklere ait hastaneler
 • Özel teşebbüs hastaneleri

Yatak Sayısına Göre Sınıflandırılan Hastaneler

Yatak kapasitesine göre yapılan sınıflandırmada sadece yatak sayıları değil hastanelerin personel, uzman kadro, teknik donanım ve finans desteği de göz önüne alınmaktadır. Yatak sayısına göre hastanelerin sınıflandırılması ise şu şekilde olmaktadır;

 • 50 yataklı özel, kamu, dal veya araştırma hastaneleri
 • 100 yataklı hastane kompleksleri
 • 200 yataklı hastaneler
 • 400 ve üzeri yataklı hastaneler,

Türkiye’de son yıllarda hastanelerin sınıflandırılmasında akredite olmuş ve akredite olmamış hastaneler sınıflandırılması da yapılmaktadır.

Cerrahi Müdahale Yapabilen Hastaneler

Her hastane, her an cerrahi operasyon gerçekleştirebilecek donanıma sahip değildir. Böyle durumlarda hastaneler arasında sevk işlemleri yapılır ve hasta ameliyatın gerçekleştirileceği hastaneye nakledilir. Yetişmiş uzman ekipleri, teknik donanımı, operasyon öncesi ve sonrası sağlık hizmetlerini sağlayabilecek hastaneler cerrahi müdahale yapan hastanelere örnek gösterilebilir.

Av. Batın Yılmaz

Potansiyel bir iş sözleşmesini yansıtan yukarıdaki şartlar yalnızca ek tartışmalar için bir temel olarak sunulmuştur ve yasal olarak bağlayıcı bir yükümlülüğü yoktur. Tüm tarafların dahil olduğu bir sözleşme son haliyle yazılı olarak yapılmadıkça yasal olarak bağlayıcı hiçbir yükümlülük oluşmayacak, olduğu ima edilmeyecek ya da olduğu sonucuna varılmayacaktır.

İlgili Makaleler

3 Yorum

 1. Merhaba,
  Benim devamli ishal ve Karin agrilarim var. Yirmi üc yasindayim ve bes yildan beri bu rahatsizligim devam ediyor.
  Bu alanda uzman bir yer tavsiyesi istiyorum.
  Tesekkür ettim.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu