Türkiye'de Yatırım

Türkiye’nin Taraf Olduğu Uluslararası Serbest Ticaret Anlaşmaları

Türkiye’nin Taraf Olduğu Uluslararası Serbest Ticaret Anlaşmaları ile günden güne farklı coğrafyalarda ticaret hacmi gözle görülür biçimde büyümektedir. Günümüz dünyasında ülkeler, Dünya Ticaret Örgütü’nün (WTO) yüksek düzeyde serbestleştirmedeki yetersizliği nedeniyle ikili veya bölgesel serbest ticaret anlaşmalarına katılma eğilimindedir. Dünya Ticaret Örgütü’nün düzenlemeleri günümüz koşullarında yeterli olmamakla birlikte çok taraflı ticaret sisteminin piyasaya daha iyi erişim sağlamak için verimsiz olduğu anlaşılmaktadır. Bu eğilimin bir sonucu olarak,Dünya Ticaret Örgütü’ne bildirilen yaklaşık 400 “Serbest Ticaret Anlaşması” vardır. Türkiye’nin en çok ihraç ettiği ürünleri ve ihracat yaptığı ülkeleri buraya tıklayarak öğrenebilirsiniz.

Türkiye de 1995 yılından beri Dünya Ticaret Örgütü (WTO) üyesi olmanın yanında, Ekonomik İşbirliği Örgütü (ECO), Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Birliği (UNCTAD), Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (BSEC), Dünya Gümrük Örgütü (WCO), Uluslararası Ticaret Odası (ICC), D-8 ve diğerlerine üye olmuştur. Türkiye, coğrafi konumunun getirdiği önemli pozisyonunu ve uluslararası arenadaki siyasi gücünü kullandığı bu birlikteliklere katılarak ya da ikili anlaşmalar yaparak birçok serbest ticaret anlaşmasına taraf olmuştur.

Gümrük Birliği Anlaşması

 

Gümrük Birliği Antlaşması

 

Avrupa Birliği ile Türkiye 1995 yılından bu yana, yürürlüğe giren Gümrük Birliği anlaşmasına tabi olarak ticari faaliyetlerini yürütmektedir. Bunun yanında Türkiye, 1999’dan beri AB’ye katılmaya aday bir ülke konumunda yer almaktadır. Gümrük Birliği anlaşması, tüm endüstriyel ürünleri kapsamış, ancak tarıma (işlenmiş tarım ürünleri hariç), hizmetlere veya kamu alımlarına değinmemiştir. Ancak tarım ürünleri,aynı kömür ve çelik ürünlerinde olduğu gibi ikili ticaret anlaşmalarıyla bazı imtiyazlara sahiptir.Gümrük Birliği, kapsamı içindeki ürünler için ortak bir dış tarife sağlamanın yanı sıra, Türkiye’nin başta endüstriyel standartlar olmak üzere çeşitli temel iç pazar alanlarında “Avrupa Birliği Mevzuatları” ile uyumlu olmasını öngörmektedir.

Aralık 2016’da Komisyon, Gümrük Birliği’ni modernize etmeyi ve ikili ticaret ilişkilerini hizmetler, kamu alımları ve sürdürülebilir kalkınma gibi alanlarda daha da genişletmeyi önermiştir.Komisyonun bu önerisi, paydaşlar ve halkın katılımı, ayrıntılı bir Etki Değerlendirmesi ve harici bir danışman tarafından yapılan bir çalışma da dahil olmak üzere 2016 yılı boyunca sürdürülen kapsamlı hazırlık çalışmalarına dayanmaktadır. Komisyon’un teklifi bir süredir Avrupa Birliği Konsey’inde tartışılmaktadır.

Avrupa – Akdeniz Ticari Ortaklığı

Türkiye, diğer yandan Avrupa-Akdeniz ticari ortaklığının da (Euromed) bir üyesidir. Bu nedenle, Avrupa-Akdeniz serbest ticaret alanının oluşturulması amacıyla diğer tüm Akdenizli ortaklarıyla serbest ticaret anlaşmaları yapmaktadır.

Bu ticari ortaklığın temel amacı, Avrupa Birliği ile Güney Akdeniz ülkeleri arasında ticaret ve yatırım önündeki engelleri kaldırmayı amaçlayan derin bir Avrupa-Akdeniz Serbest Ticaret Bölgesi’nin oluşturulmasıdır. Avrupa-Akdeniz Ortaklık Anlaşmaları (Suriye ve Libya hariç) ortakların çoğu ile yürürlüktedir.

ABD ile Ticari İlişkiler

 

ABD ile Ticaret İlişkileri

 

Bir diğer uluslararası serbest ticaret anlaşması olarak, Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında “Çifte Vergilendirmeyi Önleme” ve “Gelir Üzerinden Alınan Vergiler Açısından Mali Kaçakçılığın Önlenmesi” amacıyla ilgili protokolleri de kapsayan bir Vergi Antlaşması 1996 yılında imzalanmış ve yürürlüğe koyulmuştur.

Türkiye’nin Serbest Ticaret Anlaşmaları İmzaladığı Ülkeler

Türkiye’nin Taraf Olduğu Uluslararası Serbest Ticaret Anlaşmalarına göz atarsak Avrupa Birliği ile yapılan Gümrük Birliği Anlaşması ve diğer çok taraflı anlaşmalara ek olarak Türkiye, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Şili, Mısır, Faroe Adaları, Gürcistan, Gana, İzlanda, İsrail, Ürdün, Kosova, Lübnan, Makedonya, Malezya, Moritus, Karadağ, Moldova, Fas, Norveç, Filistin, Sırbistan, Singapur, Güney Kore, İsviçre ve Lichtenstein, Suriye (beklemede) ve Tunus ile ikili Serbest Ticaret Anlaşmaları (FTA) imzalamış ya da imzalama aşamasına gelmiştir.

Ayrıca, Türkiye mevcut ticaret anlaşmalarının kapsamını genişletmek, güncellemek ve derinleştirmek amacıyla müzakereler yapmaya devam etmektedir. Bu kapsamda, Avrupa Serbest Ticaret Birliği, Sırbistan, Bosna-Hersek ve Karadağ ile görüşmeler sürdürülürken Gürcistan ve Malezya ile yapılan görüşmeler yakın gelecekte sonuçlandırılacaktır.

Bu arada Türkiye’nin serbest ticaret anlaşması müzakerelerine başladığı 17 ülke bulunmaktadır. Türkiye, bunlardan 9’u ile aktif olarak müzakerelere başlamıştır. Bu ülkeler Japonya, Ukrayna, Peru, Endonezya, Kolombiya, Ekvator, Meksika, Tayland ve Pakistan’dan oluşmaktadır. Türkiye, devam eden müzakereler sürecini hızlandırma çabalarını sürdürmektedir.

Ayrıca Türkiye, ABD, Kanada, Hindistan, Vietnam, Orta Amerika Ülkeleri, diğer ACP Ülkeleri, Cezayir ve Güney Afrika olmak üzere 8 ülke ile müzakerelere başlamak için girişimlerde bulunmuştur.

Son olarak Türkiye, Brexit dolayısıyla İngiltere ile mevcut ikili piyasa erişim altyapısını kısa vadede sağlamak ve orta-uzun vadede derin ve kapsamlı bir ticaret anlaşması oluşturmak için bir çalışma grubu kurmuştur.

Av. Batın Yılmaz

Potansiyel bir iş sözleşmesini yansıtan yukarıdaki şartlar yalnızca ek tartışmalar için bir temel olarak sunulmuştur ve yasal olarak bağlayıcı bir yükümlülüğü yoktur. Tüm tarafların dahil olduğu bir sözleşme son haliyle yazılı olarak yapılmadıkça yasal olarak bağlayıcı hiçbir yükümlülük oluşmayacak, olduğu ima edilmeyecek ya da olduğu sonucuna varılmayacaktır.

İlgili Makaleler

2 Yorum

  1. Ben kubrus da yaşiyorum pakistan vatandaşim ben burdan turky sigorta gotor mek istiyorum onu nasel yapabilirim ve or da gidip ta ithalet ve ehracat iş yapmek istiyorum ona nasel yapabilirim?

    1. Merhaba,
      Yabancılar Türkiye’de en az 10.000 TL sermayeli şirket kurabilirler fakat şirket sahibi veya ortağı olarak çalışma izni alabilmeniz için en az 100.000 TL ödenmiş sermayeli şirket kurmanız ve her bir yabancı çalışma izni için 5 Türk personel çalıştırmanız gerekmektedir. Türkiye’de şirket kurmak istiyorsanız, size bu konuda yardımcı olabiliriz. Detaylı bilgi için bilgi@atakurumsal.com email adresi üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

      Düşünceleriniz bizim için önemli. Bizden aldığınız hizmetten memnun musunuz? lütfen memnuniyetiniz oranında yıldız verip yorum yapın.Tıklayınız

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu