Türkiye'de Yatırım

Yabancı Üreticiler İçin Yerli Malı Belgesi

Yerli malı belgesi olarak adlandırılan belge şartlarını yerine getiren ve ürettiği ürünlerin %51 yerli malı ile üreten üreticilere verilir. Yabancı şirketler ve yabancı ortaklı şirketler de yerli malı belgesi alabilir ve bu belgenin sahibi olan şirketlere yabancıların yatırım yaparak ortak olmasına engel olan bir durum yoktur.

Yerli Malı Belgesi TOBB adı verilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlı olan odalar ve borsalar tarafından verilmektedir. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yerli malı belgesi ile ilgili olarak düzenleme yapan ve ürün denetimini gerçekleştiren devlet kurumudur. Yerli Malı Belgesi yerli üreticilere verilmektedir.

Yerli Malı Belgesi avantajı, kamu ihalesine girecek firmaya% 15’e varan fiyat avantajı sağlamasıdır.

Örneğin; Devlet hastaneleri için ilaç alım ihalesine giren ve söz konusu ilaç için yerli malı belgesi bulunmayan A firması 85 bin TL teklif veriyor. Diğer katılımcı ve ilgili ilaçlarla ilgili güncel yerli malı belgesine sahip olan B firması teklif olarak 100.000 TL teklif ediyor. Yerli malı payı% 15 olarak belirlendi. Bu durumda yerli malı belgesi olan B, kamu ihalesini kazanan firmadır. Teklifi A firmasına göre daha fazla olmasına rağmen yerli malı belgesi avantajından kaynaklanmaktadır. Kısacası belge, kamu alımlarında önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenle kamu ihalelerine girecek üreticilerin öncelikli konusu bu belgeyi sağlamaktır.

Yerli malı belgesi verilirken dikkate alınan unsurlar sanayi sicil raporlarının yanı sıra kapasite raporlarıdır. Belgenin bir diğer özelliği ise sadece yerli üreticiler için düzenlenen bir belge olmasıdır. Bu belgenin işlevlerinden biri ürünün Türkiye menşeili olduğunu göstermesidir. Yerli üreticilerin ticari faaliyetleri açısından bu tür bir belgeye sahip olmaları kamu ihalelerinde %15 oranında bir fiyat avantajı elde etmelerine imkân yaratmaktadır. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın düzenlediği belge işletmelerin ticari çalışmalarında onların desteklenmesi açısından önem taşır. Aynı zamanda belge ile ürünlerin denetlenmesi de daha kolay olmaktadır.

 

Yerli malı belgesi taahhütnamesi nedir? 

İşbu Taahhütname ekinde yer alan ve 13/09/2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan “Yerli Malı Tebliği” kapsamında hazırladığım yerli katkı oranı hesabını
içeren evrakta yer alan hesaplamanın doğruluğunu ve resmi kayıtlara uygunluğunu teyit
ediyor, aksi yönde bir tespitin bulunması halinde her türlü idari, hukuki ve cezai
sorumluluğu kabul ediyor, Yerli Malı Belgesi’nin geçerlilik süresi boyunca yerli katkı
oranının %51’in altına düşürülmeyeceğini taahhüt ediyorum.

 

Yerli Malı Belgesi Nasıl Alınır?

 • Sanayi Sicil Belgesi adı verilen ve sanayi işletmeleri tarafından üretilen ürünlerin Sanayi Sicil Belgesi’nde yer alan üretim konusu içerisinde yer alması durumunda bu belgeyi almak için başvuru yapılabilmektedir.
 • Ürünlerin tamamıyla Türkiye’de üretilmesi ya da üretim sürecine ait önemli aşamaların burada gerçekleşmiş olması bu tür bir belge alabilmek için gerekli koşullardan diğeridir
 • Üründeki yerli katkı oranının %51 oranında olması da bir diğer koşul olarak işletmelerin karşısına çıkmaktadır. Sanayi ürünü üreten firmalar açısından da kullandıkları hammaddeler dikkate alındığında bu malzemelerin en az %51’inin Türkiye’de üretilmiş olması gerekecektir.

 

Yabancılar için yerli malı belgesi

 

Şartların sağlanması durumunda Yerli Malı Belgesi alınabilmektedir. Bu belgelerin temin edilmesi durumunda yapılması gereken işlem TOOB adı verilen kuruluşa başvurarak yerli malı belgesi talep etmek olmalıdır.

Yerli Malı Belgesi Almak İçin Gerekli Belgeler

 • Başvuru dilekçesi
 • Tüzel ve gerçek kişiler için istenen belgeler farklı olmakta ve gerçek kişilerin başvuru sırasında kimlik fotokopisi ile asıllarını da beyan etmeleri gerekmektedir.
 • Tüzel kişiler için gerekli olan belge ise imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı suretleridir
 • Yerli katkı oranını ifade eden hesap cetveli de ibraz edilecek belgelerden biridir
 • Mali müşavir veya yeminli mali müşavir gibi muhasebe işlemlerini yürüten kişilerin ruhsatlarını içeren suretler
 • Eksper uzmanlık belgesi
 • Dilekçe ekinde yer alacak belgelerin ise asıllarının ibrazı gerekmektedir. Bu belgeler şu şekilde sıralanmaktadır:
 • Sanayi Sicil Belgesinin sureti
 • Gıda İşletme Kayıt Belgesi sureti
 • Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi
 • Müstahsil makbuzu
 • Maden Ruhsatına yönelik suret

Bu belgeler hazırlandıktan sonra yapılacak işlemlerden biri TOBB’a başvurmak sureti ile Yerli Malı Belgesi talep etmek olmalıdır. Belgeler ibraz edildikten sonra yetkili olan kuruluş tarafından incelemeye tabi tutulacak ve inceleme sonuçlarına göre kriterlere uygun bulunması durumunda onaylanacaktır. Yeri malı belgesi talep edilen ürünün ekspertiz raporu ve Sanayi Sicil Belgesi ve Kapasite raporunun uyumlu olması gerekmektedir. Bundan dolayı da ekspertizden talep edilen belgelerden biri uzmanlık belgesi olmaktadır. Bilirkişi üretici tarafından belirlenmektedir ve üniversitelerin ilgili bölümlerinden bu kişiler talep edilmektedir. Eksper olarak hizmet verecek olan görevlilerde uzmanlık bir ön koşuldur.

 

İlginizi çekebilir : Yabancılar Türkiye’deki Girişimcilere Nasıl Yatırım Yapabilir?

Av. Batın Yılmaz

Potansiyel bir iş sözleşmesini yansıtan yukarıdaki şartlar yalnızca ek tartışmalar için bir temel olarak sunulmuştur ve yasal olarak bağlayıcı bir yükümlülüğü yoktur. Tüm tarafların dahil olduğu bir sözleşme son haliyle yazılı olarak yapılmadıkça yasal olarak bağlayıcı hiçbir yükümlülük oluşmayacak, olduğu ima edilmeyecek ya da olduğu sonucuna varılmayacaktır.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu