Türkiye'de Yatırım

Yabancılar TÜRSAB A Sınıfı Seyahat Acenta Belgesini Nasıl Alabilir?

Seyahat acentesi işletme belgesi nedir, neden gereklidir?

Türkiye’de bazı iş kolları özel izine tabidir, bunlardan birisi de seyahat acenteleridir, Seyahat Acentesi İşletme Belgesi, seyahat acentesi faaliyeti uygulayabilmek için T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ticari kuruluşlara verilen resmi bir belgedir.

Türkiye’de tatil, tur, organizasyon, sağlık turizmi yapacak firmalar öncelikle TÜRSAB A Grubu Seyahat Acente belgesi almak zorundadırlar.

Seyahat Acentesi Unvan Talebi nasıl yapılır?

Şirket kuruluşunun ardından tüzel kişiler, Kültür ve Turizm Bakanlığı sayfasında yer alan Seyahat Acentesi Unvan Talebi (Yeni kurulacak seyahat acenteleri için) bölümünde bulunan aşağıdaki evraklar hazırlanmalıdır.

 • Başvuru dilekçesi,

(Bakanlık sistemine kayıt olması sebebiyle, dilekçeye yazılan sabit telefon, mail adresi ve web sayfası acenteye ait ve faal durumda olmalıdır)

 • Ticaret sicil gazeteleri,
 • Unvan Tercih Listesi(Tercih sırasına göre birden fazla unvan yer almalı. Acente unvanlarını belirlemeden önce bakanlığın sayfasında bulunan seyahat acentesi arama bölümünden detaylı araştırma yapılmalıdır. Faal olan ve kapatılmış yada iptal edilen acente unvanları kabul görmemektedir, belirlenen unvanın kelimesi dahi aynı olmamalıdır.)

Posta yolu ile T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı’na başvuruda bulunulur. Acente unvanının uygun görülmesi halinde maksimum 15 günlük bir süre içerisinde bakanlık tarafından posta tebligat belgesi ile tarafınıza cevap yazısı gelmektedir.

TÜRSAB BAŞVURU SÜRECİ NASIL İLERLER?

Bakanlık tarafından acente unvanının uygun görüldüğünün bildirilmesinden itibaren 30 gün içerisinde;

A grubu Seyahat Acente Belgesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü’nün hesabına 7.000 TL teminat yatırılması gerekmektedir.

Dikkat edilmesi gerekenler;

 • Ödemenin yalnızca şirket hesabından yatırılması gerekmektedir. (şahıs hesabından yatırılan nakit teminat ödemeleri kabul edilmemektedir.)
 • Dekontun ilgili banka tarafından ıslak kaşe ve imzalı olması gerekmektedir.
 • Açıklama kısmında şirket unvanının eksiksiz bir şekilde yazılması gerekmektedir.

(Teminat tutarları kurulacak her bir şube için ise tutarın %25’i ödenmesi gerekmektedir)

 

TÜRSAB’ın sayfasında yer alan aşağıdaki belgeler ile posta yolu veya elden teslim edilerek TÜRSAB’a müracaat yapılabilir.

Müracaat kuruma direk olarak yapılacak ise,

 • Şirket yetkilisi
 • Vekaletname ile yetki verilen kişi
 • Sigortalı olarak çalışan acente personeli tarafından yapılabilir.

Hazırlanması gereken belgeler aşağıdaki gibidir;

1) Başvuru Dilekçesi

2) Başvuru sahibi tüzel kişinin, iştigal konusu olarak turizm veya seyahat acenteliği faaliyetinin de yer aldığı şirket ana sözleşmesinin bulunduğu Ticaret Sicili Gazetesinin tarih ve sayısının belirtildiği beyan aslı (EK4 olarak sayfada yer almaktadır)

3) Temsile yetkili kişi veya kişilerin de belirtildiği en son duruma ilişkin Ticaret Sicil Tasdiknamesi aslı ya da onaylı sureti.

4) Acente unvanına ilişkin taahhütname (İsim, imza ve kaşe),(EK1 olarak sayfada yer almaktadır)

5) Şirket Yetkilisi Adli sicil belgesi beyanı formu ve ekinde adli sicil belgesi (EK2 olarak sayfada yer almaktadır)

6) Tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişilerin imza sirküleri aslı veya onaylı sureti.

7) Seyahat acentesi Merkez ve şubelerinde aşağıdaki niteliklerden birine haiz en az bir personel çalıştırması zorunlu olup, geçerli sayılacak belgeler aşağıdaki gibidir;

 • Otelcilik ve turizm konusunda; meslek lisesi, ön lisans veya lisans eğitimini tamamlamış olduğunu belgelemek, veya
 • Enformasyon memurluğu yabancı dil başarı belgesi sahibi olduğunu belgelemek, veya
 • Bakanlıkça verilmiş rehber belgesine sahibi olduğunu belgelemek,
 • Seyahat acentelerinde çalışacak personele ilişkin belgelerden enformasyon memurluğu yabancı dil başarı belgesinin aslı, diğer belgelerin aslı veya onaylı sureti TÜRSAB’a ibraz edilir ve arşivlenir. Onaylı suretinin ibrazı istenilen belgelerin aslının getirilmesi halinde, belgenin fotokopisi aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra ilgili görevli tarafından isim ve unvan yazılarak tasdik edilir.
 • Çalıştırılacak personele ilişkin beyan(EK3 olarak sayfada yer  almaktadır)
 • Aylık prim ve hizmet belgesi veya SGK İşe Giriş Bildirgesi

8) Başvuru Sahibi Tüzel Kişi Bilgileri Formu

9) Teminat tutarının yatırıldığı ıslak kaşe ve imzalı banka dekontu

10) Faaliyet Belgesi

11) Vergi Levhası

Evrakların eksiksiz bir şekilde TÜRSAB’a teslim edilmesinin ardından maksimum 10-15 gün içerisinde denetime gelinmektedir.

Denetime gelinmeden önce TÜRSAB tarafından şirket e-posta adresine gönderilen Acente kuruluş bilgi formu doldurulup, TÜRSAB’a e-posta yolu ile geri gönderilmelidir.

Denetim sırasında dikkat edilmesi gerekenler;

 • Sabit telefon hattının muhakkak tanımlı olması gerekmektedir. (Denetim sırasında kontrol ediliyor)
 • Acentenin bulunduğu aynı adreste başka bir iş yerinin de bulunması kesinlikle yasaktır.
 • KEP adresinizin bulunması zorunludur (hem alıcı hem gönderici olarak), yok ise denetimden önce açılması gerekmektedir.
 • Denetimden önce muhakkak tabela yaptırılmış olması gerekmektedir, yapılmamış durumda ise geçici süreliğine A4’ten biraz daha büyük stickerpleksi tabela yaptırılabilir.
 • Acenteniz bir han veya iş merkezi içerisindeyse kapıdaki tabela dışında iş merkezinin ana giriş bölümünde de adının yer alması gerekmektedir.
 • Camlara giydirme ve reklam yapılırsa, muhakkak acente unvanı da yazdırılmalıdır.
 • Web sayfası, e-posta ve ofisin kaç m2 olduğuna dair bilgiler denetime gelen ilgili kişiye bildirilmelidir.

Yapılan denetleme sonucunda belirtilen şartlara sahip olan işletmeler, 2021 yılı A grubu için 74.714,63 TL kayıt ücretinin ödenmesi ile TÜRSAB üyesi olarak kaydedilirler.

TÜRSAB tarafından onaylanan dosya T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı’na gönderilir. Bakanlık tarafından tekrar detaylı bir incelemeye alınan dosya bir eksik olmaması durumunda, makam onayından geçerek 15-20 gün içerisinde acentenin bağlı bulunduğu Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın il müdürlüğüne gönderilir. Şirket yetkilisinin e-posta ve telefon ile bilgilendirilmesi üzerine belge teslim alınabilir.

Belgeyi teslim almaya gidilmeden önce, Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şubesinde bulunan, Döner Sermaye Merkez Müdürlüğünün (DÖSİM) banka hesabına 900,00 TL belge bedeli yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı götürülmelidir.

EFT yapılması kabul edilmemektedir.

Dekont açıklamasına muhakkak seyahat acente belge numarası ve seyahat acente unvanınızın yazılması gerekmektedir.

Ödemeyi şirket hesabından yapmak isterseniz de banka tarafından ıslak kaşe ve imzalı olarak dekont almanız gerekmektedir.

Belgeyi teslim almaya giderken yanınızda götürülmesi gereken evraklar;

 • Belge Bedeli ödeme dekontu aslı
 • Belgeyi teslim almaya giden kişi şirket yetkilisi ise imza sirküleri fotokopisi, başka bir kişi görevlendirilecekse, antetli kağıda bu kişinin belgeyi almaya yetkilendirildiğine dair yazı veya vekaletname.
 • Ticaret sicil gazetesi fotokopisi
 • Vergi levhası
 • İmza sirküleri fotokopisi

Av. Batın Yılmaz

Potansiyel bir iş sözleşmesini yansıtan yukarıdaki şartlar yalnızca ek tartışmalar için bir temel olarak sunulmuştur ve yasal olarak bağlayıcı bir yükümlülüğü yoktur. Tüm tarafların dahil olduğu bir sözleşme son haliyle yazılı olarak yapılmadıkça yasal olarak bağlayıcı hiçbir yükümlülük oluşmayacak, olduğu ima edilmeyecek ya da olduğu sonucuna varılmayacaktır.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu