Türkiye'de Yatırım

Öncelikle bilinmesi gerekiyor ki, yasal sınırlamalara uymak şartıyla yabancılar Türkiye’de kaçak durumda bulunsalar bile ülkede gayrimenkul satın alabilmektedir. Yani, yabancıların gayrimenkul satın almaları için Türkiye’de oturum iznine sahip olmaları gerekmemektedir. 2644 numaralı Tapu Kanunu’nun 35. maddesine göre; “Kanuni sınırlamalara uyulmak kaydıyla, uluslararası ikili ilişkiler yönünden ve ülke menfaatlerinin gerektirdiği hallerde Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen ülkelerin vatandaşı olan yabancı uyruklu gerçek kişiler Türkiye’de taşınmaz ve sınırlı aynı hak edinebilirler. Yabancı uyruklu gerçek kişilerin edindikleri taşınmazlar ile bağımsız ve sürekli nitelikteki sınırlı ayni hakların toplam alanı, özel mülkiyete konu ilçe yüz ölçümünün yüzde onunu ve kişi başına ülke genelinde otuz hektarı geçemez.”

Türkiye’de gayrimenkul satın almak isteyen yabancıların bazı noktalarda önceden bilgi sahibi olmaları gereklidir. Bu noktaları şu şekilde sıralayabiliriz:

– Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne hangi ülke vatandaşlarının Türkiye’de gayrimenkul satın alabildiğinin sorulması gereklidir.

– Satın almak istenilen gayrimenkulün askeri güvenlik bölgesi sınırlarında olmadığından emin olunması gereklidir. Gayrimenkulün güvenlik bölgesi sınırları dahilinde olması durumunda yabancılara gayrimenkul satış işlemi gerçekleştirilememektedir.

Ancak yasal şartlar tamamen sağlandıktan sonra yabancılar, ikamet izinlerine bakılmaksızın Türkiye’de gayrimenkul satın alabilirler. Yine tapu devir işlemleri için önceden randevu alınması gerekmektedir. Yabancılar bu işlem için, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Randevu Sistemi üzerinden online randevu alınabilmektedir.

Eğer, Türkiye’de kaçak durumdaki yabancıların gayrimenkul satın alması hakkında sorularınız bulunuyorsa, yorumlar kısmından veya sizin için özel olarak hazırladığımız “Sorun Cevaplayalım” sayfamızdan bize iletebilirsiniz.

Bir cevap yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Yorum Yap