Türkiye'de Sağlık

Vatandaşlık Hakkı Kazanan Yabancılar Sağlık Hizmetlerinden Nasıl Faydalanabilir?

İnsanoğlunun en temel ihtiyaçlarından biri olan sağlık hizmetlerinin kalitesi ve niteliği ilk olarak o hizmetlere ulaşılabilirlik ile ölçülmelidir. Türkiye’de vatandaşlarına ve yabancı uyruklu vatandaşlarına sunduğu kaliteli sağlık hizmetleriyle dünyanın önce gelen ülkeleri arasında yer almaktadır.

 

vatandaşlık kazanan yapancıları sağlık hakları

 

Genel Sağlık Sigortasından Nasıl Faydalanılır?

Karşılıklılık esası dikkate alınarak oturma izni almış yabancılar genel sağlık sigortasından yararlanmak için;

 • Türkiye dışında başka bir ülke mevzuatında sigortalı olmamalı ve sağlık sigortasından yararlanma hakkı bulunmamalıdır.
 • Türkiye’de yerleşim süresi bir yılı geçmiş ve bu tarihten sonra sağlık hizmetlerinden yararlanmak için talepte bulunmuş yabancı uyruklular sağlık hizmetlerinden yararlanabilir.

Yabancı uyruklu kişilerin sağlık hizmetlerinden yararlanması ve genel sağlık sigortası kapsamına girebilmesi için adreslerine en yakın olan sosyal güvenlik merkezlerine başvuruları gerekir. Başvurular sırasında yabancı uyruklu kişilerden şu evraklar talep edilir;

 • İkamet izninin aslı veya onaylı sureti
 • İlgili ülkenin sosyal güvenlik kurumundan alınmış veya çalışma ateşliğinden talep edilmiş genel sağlık sigortası uygulamasını belirten resmi yazışmanın aslı veya onaylı fotokopisi,
 • Taahhütname formu

Gerekli evrakların ve başvuruların ardında yasal süre sonunda yabancı uyruklu kişiler Türkiye’de ki tüm sağlık hizmetlerinden yararlanabilirler. Genel sağlık sigortası kapsamına giren yabancı uyruklu kişilerin bakmakla yükümlü olduğu aile üyeleri de bu sağlık hizmetlerinden yararlanabilmektedir.

Sağlık Hizmetlerinden Kimler Yararlanabilir?

Türkiye dışında eğitim gören veya başka bir ülkede sağlık sigortasından yararlanan eşler veya çocuklar Türkiye’de sağlık hizmetlerinden yararlanamazlar. Sadece yabancı uyruklu kişilerin;

 • Eşleri,
 • 18 yaşını doldurmamış çocukları,
 • Lise veya dengi okullarda okuyan ve 20 yaşını geçmemiş, evlenmemiş çocukları,
 • Yükseköğretimde olan ve 25 yaşını doldurmamış, evlenememiş çocukları
 • Yaşı dikkate alınmadan malul olduğu tespit edilen ve evli olmayan çocukları
 • Geçiminin yabancı uyruklu kişi tarafından sağlanan ve kurumun belirlediği kriterlere uygun olan anne ve babanın tüm sağlık hizmetleri Türkiye genel sağlık sigortası kapsamına girer ve bu kişiler tüm sağlık hizmetlerinden yararlanabilir.

Yabancı Uyruklu Vatandaşların Ödeyeceği Sağlık Primleri Ne Kadardır?

Yabancı uyruklu vatandaşlar genel sağlık sigortasından ve Türkiye’deki tüm sağlık hizmetlerinden yararlanmak için asgari ücretin %24’ü oranında sağlık primi ödemesi gerekir.

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sağlık Hizmetlerinden Yararlanması İçin Neler Gereklidir?

Türkiye’de eğitim ve öğretim hayatına devam eden yabancı uyruklu öğrenciler için 1 yıllık ikamet izni aranmaz ve öğrenim kurumuna kayıt yapıldığı tarihten itibaren 3 aylık sürede talepte bulunan öğrenciler genel sağlık sigortası kapsamına girerler. Bu süre zarfında herhangi bir talepte bulunmayan yabancı öğrenciler için herhangi bir sağlık sigortası veya sağlık hizmeti bulunmaz.

Yabancı uyruklu öğrencilerin ödeyecekleri sağlık primleri ise asgari ücretin %4’ü oranındadır. Genel sağlık sigortası kapsamında sayılan öğrencilerin sağlık primlerinin tamamı tescil tarihinden geçerli olmak şartıyla 30 günlük süre içinde ödenmelidir.

Asgari ücrette yaşanan değişikliklerden dolayı oluşacak prim farkları ise değişikliğin uygulanmaya başlandığı ayın sonuna kadar ödenmesi gerekir.

18 Yaşından Küçük Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sağlık Hizmetlerinden Yararlanması

 

18 Yaşından Küçük Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sağlık Hizmetlerinden Yararlanması

 

Yabancı uyruklu öğrencinin Türkiye’de eğitim görmesi için ön ayak olan kamu idareleri, kurum ve kuruluşlar ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında yapılacak anlaşmalar gereğince 18 yaşını doldurmamış yabancı uyruklu öğrencilerin sağlık hakları gerçekleştirilmiş olur.

Ayrıca, hem 18 yaş altı hem de diğer yabancı uyruklu öğrencilerin tescil işlemlerine ilişkin talepler; öğrencinin velisi veya öğrenciyi Türkiye’ye getiren kurum ve kuruluşlar tarafından yerine getirilebilir.

Yabancı Uyruklu Vatandaşların Sağlık Sigortalarının Sonlandırılması Nasıl Olur?

 • Yabancı uyruklu vatandaşların oturma izinlerinin bitmesi,
 • Türkiye dışında başka bir ülkede sigortalı olmaları,
 • Genel sağlık sigortası dışında başka bir sigorta kapsamında olmaları halinde

yabancı uyruklu kişilerin sağlık sigortaları sonlandırılır ve Türkiye’de sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanma hakları son bulur.

Mültecilerin Türkiye’de Sağlık Hizmetlerinden Yararlanması

Vatansız Olarak tanınan kişilerin ve uluslararası koruma başvurusu taleplerinde bulunan yabancı uyruklu kişilerin sağlık hizmetlerinden yararlanması için İçişleri Bakanlığı veya Göç İdaresi Genel Müdürlüklerine başvurmaları gerekir. Bu tür kişilerden sağlık primleri alınmaz ve Türkiye’deki tüm sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanmaları sağlanır.

Av. Batın Yılmaz

Potansiyel bir iş sözleşmesini yansıtan yukarıdaki şartlar yalnızca ek tartışmalar için bir temel olarak sunulmuştur ve yasal olarak bağlayıcı bir yükümlülüğü yoktur. Tüm tarafların dahil olduğu bir sözleşme son haliyle yazılı olarak yapılmadıkça yasal olarak bağlayıcı hiçbir yükümlülük oluşmayacak, olduğu ima edilmeyecek ya da olduğu sonucuna varılmayacaktır.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu