Türkiye'de Sağlık

Yabancıların Türkiye’de Covid-19 Tedavisi Nasıl Yapılır?

Bilindiği üzere dünyamız Koronavirüs salgını ile mücadele içinde olunan bir dönemi yaşıyor. Günden güne hızla yayılan ve birçok kişinin ölümüne sebep olan bu hastalık nedeniyle Türkiye dâhil birçok ülke hayati tedbirler alarak vatandaşlarının ve ülkelerinde bulunan yabancıların sağlığını korumaya yönelik önlemlere başvuruyor. Pandemi döneminde özellikle yabancıların bulundukları ülkelerde sağlık hizmetlerinden nasıl ve ne düzeyde yararlanabileceği konusunda endişeler yer alıyor. Ancak Türkiye’den örnek vermek gerekirse, ülke sınırları içine toplantı, fuar, kongre gibi iş seyahati amacıyla gelen yabancılar, Türkiye’de turizm amaçlı bulunan yabancılar veya ikamet iznine sahip olan yabancılar Covid-19 salgını kapsamında bazı koşulların sağlanması şartıyla kamu ve özel sağlık hizmetlerinden faydalanabilmektedirler.

Yabancıların Seyahat Sağlık Sigortası’na sahip olmaları durumunda ve bu sigortada belirtilen poliçe teminatlarının Covid-19 gibi salgın hastalıkları da kapsaması halinde, poliçe limitleri içinde kalmak koşuluyla sağlık hizmetlerinden yararlanılması mümkündür.Yabancılar, ticari veya turizm amaçlı olarak Türkiye’de bulundukları esnada Koronavirüse yakalandıkları durumda kamu, üniversite veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında kayıtsız-şartsız ve bekleme olmaksızın başvuruda bulunabilir ve sağlık hizmetinden yararlanabilir. Pandemi kapsamında verilen sağlık hizmetleri ve tedaviler acil müdahale ve bakım olarak değerlendirilmektedir. Hizmet bedeli ise acil müdahale ve bakım sağlandıktan sonra yabancı hastalardan tahsil edilmektedir.

Covid-19 Tedavisinde Sağlık Sigortasının Yabancılar Açısından Önemi Nedir?

Yabancılar poliçe teminatlarının salgın hastalıkları da kapsaması halinde poliçe limitleri içinde Covid-19 tedavilerini Türkiye’deki tüm sağlık kuruluşlarında yaptırabilmektedirler. Bilindiği üzere Covid-19 salgını Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak açıklanmış ve salgın hastalıklar kapsamına girmiştir. Bazı durumlarda salgın hastalıklar poliçe kapsamında yer almamaktadır. Bunu öğrenmek için sağlık sigorta poliçesinin “Kapsamı Dışındaki Haller” kısmında“Salgın hastalıklar” klozuna yer verilip verilmediğine bakılmalıdır.

Sadece Covid-19 tedavisi için değil, diğer tüm sağlık hizmetlerinden faydalanabilmek için Türkiye’de ikamet izni türlerinden herhangi birine sahip olarak bulunan yabancılar, ülkede geçirecekleri zaman dilimini kapsayacak geçerli bir sağlık sigortası yaptırmak zorundadır. Diğer şekilde yabancılara ikamet izni verilmesi mümkün değildir.Ayrıca, ikamet izni olanların sağlık sigortalarının süresi bitmesi halinde ikamet izinleri doğrudan iptal edilmektedir. Yabancılar Türkiye’de oldukları süre zarfında Özel Sağlık Sigortası yaptırabilecekleri gibi Genel Sağlık Sigortası da yaptırabilmektedirler. Yabancıların genel sağlık sigortası yaptırabilmeleri için bazı şartları taşımaları gerekmektedir.

Yabancılar Genel Sağlık Sigortasına Başvurmak İçin Hangi Şartları Taşımalıdır?

Türkiye’de bulunan yabancılar genel sağlık sigortasına tabi olmaları durumunda, sadece Koronavirüs salgını süresince virüs olgularına yönelik tedavilerde olmak üzere bir kısım sağlık hizmetlerini ve ilaçlarını Genel Sağlık Sigortası kapsamında alabilmektedirler.

Yabancıların Genel Sağlık Sigortasına başvurması belirli şartları taşımaları halinde mümkün olmaktadır.Bakanlık, ikamet izni almış başka bir ülkede herhangi bir sebepten ötürü sigortalı olmayan yabancıların Türkiye’de Genel Sağlık Sigortasına başvurabileceğini ancak,Türkiye’de bir yıldan daha az bir süre ile ikamet etmiş yabancıların da Genel Sağlık Sigortasına başvuramayacaklarını belirtmiştir. Diğer yandan, Özel Sağlık Sigortası poliçesi salgın hastalıkları kapsamayan yabancıların Genel Sağlık Sigortasına geçmeleri mümkündür.Genel Sağlık Sigortası kapsamındaki yabancıların salgın hastalıklar sebebiyle gerçekleştirilecek tedavileri ücretsiz olarak yapılmaktadır.

Dikkat edilmesi gereken bir diğer husus ise, öğrenci ikamet iznine sahip olan yabancıların Genel Sağlık Sigortasına başvurabilmeleri için 3 aylık süre sınırlamasını kaçırmamaları gerektiğidir. Bu süre içerisinde başvuru yapılması halinde yabancılara Türkiye’deki öğrenimleri süreleri boyunca geçerli olacak genel sağlık sigortası hükümleri uygulanmaktadır.

Genel Sağlık Sigortası Kapsamındaki Yabancıların Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişiler Covid-19 Tedavisi Yaptırabilir mi?

Genel Sağlık Sigortası kapsamındaki yabancıların yurt dışında öğrenim görenler hariç olmak üzere, yurt içinde ikamet eden, Türkiye’de veya başka bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan eşleri, 18 yaşını doldurmamış çocukları, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocukları, Yüksek Öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocukları, yaşına bakılmaksızın malûl olduğu tespit edilen evli olmayan çocukları, geçiminin yabancı uyruklu kişi tarafından sağlandığı resmi makamlarca belirlenen ölçütlere göre tespit edilen anne ve babası dâhil bakmakla yükümlü olduğu kişiler Covid-19 tedavisi yaptırabilir ve diğer tüm sağlık hizmetlerinden faydalanabilirler.

Av. Batın Yılmaz

Potansiyel bir iş sözleşmesini yansıtan yukarıdaki şartlar yalnızca ek tartışmalar için bir temel olarak sunulmuştur ve yasal olarak bağlayıcı bir yükümlülüğü yoktur. Tüm tarafların dahil olduğu bir sözleşme son haliyle yazılı olarak yapılmadıkça yasal olarak bağlayıcı hiçbir yükümlülük oluşmayacak, olduğu ima edilmeyecek ya da olduğu sonucuna varılmayacaktır.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu