Türk Vatandaşı ile Evli Yabancıların Çalışma İzinleri

Bilindiği üzere, Türkiye dünyanın onlarca farklı ülkesinden çalışmak ve yatırımcı olmak isteyenlerin tercih ettiği en önemli ülkelerden biri haline gelmiştir. Türkiye’de çalışacak ve işletmeci olacak kişilerin yasal ve geçerli bir çalışma iznine sahip olmaları yasal bir zorunluluktur. Kural olarak çalışma izni başvuruları yabancının kendisi tarafından değil, yabancıyı çalıştıracak firma tarafından yapılmaktadır. Eğer yabancının çalışmasında herhangi…

Yabancı Film Kuruluşlarının ve Basın Mensuplarının Çalışma Şartları

Türkiye’de ilmi araştırma, inceleme, arkeolojik kazı ve benzer çalışmalar yapmak ve film çekmek isteyen yabancı gerçek ve tüzel kişiler veya bunlar adına faaliyet gösteren T.C. uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin çalışmalarına müsaade edilmesi ile ilgili esas ve usulleri tespit ve yabancı basın-yayın mensuplarının bu konulardaki faaliyetlerinin düzenlenmesidir.   Bu Esaslar, Türkiye’de; karada, havada, denizde, deniz…

Yabancı İşçi Çalıştırma Şartları

Yabancı işçi çalıştırma bir takım kriterlerin yerine getirilmesi şartıyla Çalışma Bakanlığının iznine bağlıdır. İşveren veya danışmanlık firması tarafından her halükarda yabancı işe başlamadan önce çalışma izni alınması gerekmektedir. Yabancılar işvereni olmadan kendi adlarına çalışma izni alamazlar.   Yabancı İşçi Çalıştırma Yabancılar için çalışma izni başvuruları, yurt dışında Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliklerine, yurt içinde ise doğrudan Çalışma…

Yabancı İşçilerin Türkiye’de SGK girişi nasıl yapılır?

Daha önceki yazılarımızda yabancıların Türkiye’yi yatırım ve iş için tercih etmelerinin nedenlerinden detaylı şekilde bahsetmiştik. Türkiye’de yasal olarak çalışmak isteyen kişilerin geçerli bir çalışma izni sahibi olmaları yasal bir zorunluluktur. 6735 sayılı Uluslararası İş gücü Kanunu’na göre bir yabancı Türkiye’de çalışma izni bulunmadan yasal olarak çalışamaz. Yine bu çalışanların SGK girişlerinin yapılması da zorunludur. Çalışma…

Yabancı Uyruklu Eleman Çalıştırmak İsteyenlerin Dikkat Etmesi Gerekenler

Yabancıların çalışma izinlerini düzenleyen yönetmeliğe göre Türkiye’de yabancı uyruklu kişiler bir şirkette çalışma veya kendi işini kurma özgürlüğüne sahiptir. Türkiye’de çalışmak isteyen yabancıların çalışma izni almaları gerekir. Buna ek olarak yabancı uyruklu personel çalıştırmak isteyen iş yerlerinin de yasal izin almaları şarttır.,     Yabancı uyruklu eleman çalıştırmak isteyen iş yerlerinin dikkat etmesi gereken önemli…

Yabancı Uyruklu Eleman Çalıştırmak İsteyenler Ne Yapmalıdır?

Yabancıların çalışma izinlerini düzenleyen yönetmeliğe göre Türkiye’de yabancıların bağımlı ya da bağımsız olarak çalışma hürriyetleri vardır. Türkiye’de çalışmak isteyen yabancıların yasal izin almaları gerekir. Buna ek olarak yabancı uyruklu personel çalıştırmak isteyen iş yerlerinin de yasal izin almaları şarttır. Bu yazıda yabancı uyruklu eleman çalıştırmak isteyen iş yerlerinin karşılaması gereken kriterlere ve hazırlamaları gereken evraklara…

Süresiz Çalışma İzni Nedir? Nasıl Alınır?

Türkiye’nin taraf olduğu ikili veya çok taraflı sözleşmelerde aksi belirtilmediği sürece, Türkiye’de en az 8 yıl kesintisiz ve yasal olarak ikamet eden ve en az 6 yıl yasal olarak çalışmış yabancılara süresiz çalışma izni verilebilir. İç piyasadaki durum ve çalışma hayatındaki gelişmeler dikkate alınmadan, herhangi bir işletme, meslek ya da coğrafi alan sınırı olmadan yabancılara…

Yabancı Öğrenciler İçin Çalışma İzni Şartları Nelerdir?

Dikkat: Ön lisans ve lisans öğrencileri Türkiye’de eğitim alırken devletten burs almaları durumunda okulları bittiğinde iş bulsalar bile çalışma izni alamazlar. Bu durum yüksek lisans, master ve doktora öğrencileri için geçerli değildir. Türkiye’ye öğrenim amacıyla gelen yabancıların, eğitimlerine devam ederken herhangi bir işte çalışabilmeleri için çalışma izni almaları gereklidir. Uluslararası öğrencilerin Türkiye’de çalışabilmeleri için yüksek…

Yabancı Doğrudan Yatırım Kanunu Kapsamındaki Çalışma İzinleri

Yabancı doğrudan yatırımlarına ilişkin ilkeler özel olarak 4875 nolu Yabancı Doğrudan Yatırımı Kanunu ve Yabancı Doğrudan Yatırım Kanunu uygulama düzenlemesinde özel olarak düzenlenmiştir. 4874 sayılı kanunun 1.maddesi Yabancı Doğrudan Yatırım Kanunu’nun amacını tanımlamaktadır ; “Bu kanunun amacı yabancı yatırımcıları teşvik, haklarını korumak, uluslararası standartlarda yatırım kavramını tanımlamak, yatırımcıyı bu standartlara ulaştırmak, yabancıların doğrudan yatırımları görüntüleme…